Ronald Boutkan – Wethouder Lolke Kuipers: werk aan stationslocatie gaat gewoon door

Den Helder – De herinrichting van het stationsplein wordt niet stilgelegd, de sloop van de muurtjes gaat dan ook gewoon door. “Als die vanmiddag niet worden gesloopt, dan morgen wel”, aldus wethouder Lolke Kuipers.

De laatste dagen is er fel protest tegen de werkzaamheden aan het stationsplein. Dinsdagmorgen namen enkele omwonenden, waaronder kunstenaar Rob Scholte, zelfs zitting op het v-muurtje dat volgens de architect deel uitmaakt van het stationsgebouw en niet zomaar kan worden verwijderd. Daar heeft het college geen boodschap aan, laat Kuipers in reactie weten. “Het muurtje is eigendom van de NS en die heeft toestemming gegeven het weg te halen en het plein her in te richten. De werkzaamheden gaan dan ook gewoon door, het is een groot gebied en het draait uiteraard niet alleen maar om dat muurtje.”

Volgens Kuipers is het verwijt dat de inspraakprocedure te kort is geweest onjuist. “Iedereen weet al maanden wat er staat te gebeuren. Ik heb begin augustus samen met Zeestad het bouwbord neergezet en sindsdien had iedereen bij me binnen kunnen lopen, mijn deur staat altijd open en ze weten me echt wel te vinden, dat bleek deze dagen maar weer.”

Rechtszaak

Wachten tot de rechtbank in Haarlem uitspraak heeft gedaan in het aangespannen kort geding gaan gemeente en Zeestad niet doen. “Ik heb begrepen dat de rechtbank er geen spoedeisend belang in ziet en dat de zaak op z’n vroegst eind januari behandeld wordt. Zolang kunnen we het werk natuurlijk niet stilleggen”, aldus de wethouder.

Kuipers kwam aan het einde van de ochtend zelf ter plaatse om nog even met Scholte en de overige bezwaarmakers te spreken. Ook Zeestad directeur Ferdinand Vreugdenhil kwam naar het station. Beiden konden Scholte niet overtuigen en andersom was ook niet het geval. College en Zeestad stellen dat ze het volste recht hebben voort te gaan met “het opknappen en mooier maken van Den Helder, daar ben ik nu al tien jaar mee bezig”, aldus Vreugdenhil. “We hebben ook geen ruimte om af te wachten, want de speling qua tijd is krap. Het wordt al een hele klus om alles voor Sail af te ronden, dus als we nu eerst nog een paar weken stoppen in afwachting van een uitspraak, dan gaan we het zeker niet redden. Op 1 februari moet voor het station een tijdelijke weg zijn aangelegd, omdat dan de huidige wegen er uit gaan.’

Den Helder Actueel, 10 januari 2017 – 11:53

Reacties

Klaas Otten
10 januari 2017 at 12:37
Heel goed wethouder Lolke Kuipers : werk aan stationslocatie gaat door anders komt #DenHelder nooit vooruit! Alleen jammer dat dit werk niet gegund is aan Aannemingsbedrijf J.J. Meijer, goed voor lokale economie! 😉

Kees Jan
10 januari 2017 at 14:28
Wat mij opvalt in dit stuk is dat de wethouder zegt; “Ik heb begrepen dat de rechtbank er geen spoedeisend belang in ziet en dat de zaak op z’n vroegst eind januari behandeld wordt. Zolang kunnen we het werk natuurlijk niet stilleggen”
.
Een rechter doet alleen schriftelijke uitspraken, die gelijktijdig naar eiser en verweerder worden gestuurd. Beide partijen hebben dus op het zelfde moment antwoord..De eisende partij houd nog steeds de demonstratie, dus een uitspraak is er nog niet. De wethouder geeft zelf toe dat er nog geen uitspraak is bekend gemaakt, dus hoe kan hij zeggen dat er pas eind van de maand een zitting is. De rechtbank zal bij een niet spoedeisende behandeling eerst een tussen uitspraak doen met een zittingsdatum. De wethouder houd de media en ons als burgers dus iets voor wat hoogstwaarschijnlijk niet waar is.
.
De pers zal ongetwijfeld bij een uitspraak van de rechtbank worden geïnformeerd door indieners of verweerders.
Zolang DHA dit niet publiceert, is er hoogstwaarschijnlijk geen uitspraak.

Hotmail 2
10 januari 2017 at 16:54
Kees Jan, volgens mij moet de omgevingsvergunning ingetrokken worden.
Zie onderstaande.;
datum : 08-12-2016
kenmerk : AU16.11044
Geachte heer Vreugdenhil,
Citaat; Wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.
.
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning;
Citaat; Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd, gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De voorzieningenrechter is namelijk bevoegd om een dergelijke voorziening te treffen indien, gelet op de belangen, onverwijlde spoed dat vereist. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Judge X
10 januari 2017 at 19:30
Hotmail 2,ik kan helemaal geen ‘aanvraag omgevingsvergunning’ terug vinden (in de bekendmakingen van de gemeente Den helder) en ben daarbij terug gegaan tot en met week 20 van 2016.
Bij eenvoudige zaken een beslissing binnen 8 weken en bij complexe zaken 26 weken.
Als er een aanvraag is gedaan,blijft het mij vaag op welke grond,daar Lolke Kuipers een spandoek op hangt met de tekst ‘Reconstructie’ en hij het in bovenstaand artikel heeft over ‘Herindeling’; dit verschild nogal van elkaar zou ik menen.
Misschien heb ik ergens iets gemist ?

Judge X
10 januari 2017 at 19:37
Ik bedoel ‘Herinrichting’.

Hotmail 2
10 januari 2017 at 20:04
Judge, week 43
Kuipers heeft uit zijn nek staan…….. De aanvraag is gedaan en binnen gekomen op 17 okt. 2017.

Hotmail 2
10 januari 2017 at 20:32
2017=2016

Judge X
10 januari 2017 at 20:33
Oké (’16) bedankt.

Skriks
10 januari 2017 at 12:37
De NS is eigenaar en heeft toestemming gegeven voor de sloop…
Nu vraag ik me af of de gemeente altijd zo bereidwillig is bij een willekeurige eigenaar ´de boel´ te slopen, nee natuurlijk.
Het college B&W voelt druk en de ´vertragers´ zijn de vijand.
Zo was er het ´mijn deur staat altijd open´ argument van een wethouder dat je eigenlijk alleen in ´penibele situaties´ hoort, wanneer men zich wil ´vrij pleiten´.
De kiem van dit soort disputen wordt vaak gelegd in het ´voorafgaande gedrag´ van een college B&W.
Er kan een moment komen dat een stadsbestuur langzaam maar zeker haar krediet heeft verspeeld, dit is een volstrekt natuurlijk mechanisme, steeds opnieuw behoort de bestuurder zich te bewijzen.
Voor de reageerders die hopen op verandering na de verkiezingen…het is absoluut niet gezegd dat een verstoorde verhouding tussen stadsbestuur en inwonenden met alleen een simpele verkiezing van nieuwe wethouders wordt opgelost.
Ook mag je toch verwachten van een aannemer die de klus uit wil voeren dat die zich netjes naar de omwonenden toe gedraagt. Dat de gemeente hem duidelijk heeft gemaakt hoe de situatie is momenteel is.
In de vroege ochtend wanneer men zich onbespied waant ´de shovel over R. Scholte dreigen te sturen´ kan NIET door de beugel en de aannemer moet daarop aangesproken worden, linksom of rechtsom.

Judge X
10 januari 2017 at 12:48
Met de shovel dreigen ?

D.A.
10 januari 2017 at 13:04
Dat kan best ja, de aannemer moet gewoon zijn werk kunnen doen. Of liever gezegd, de werknemer van de aannemer, het is niet zo netjes van de werkgever. Een aangifte over een ” opmerking ” is best lastig,hard lopen doet tie ook niet,….. anders was het postkantoor al opgeknapt. ( Dhu ). Dat men toch gewoon aan het werk gaat is begrijpelijk, de Sail is heel druk, en het station gebied is niet geheel overzichtelijk te noemen. Toch is Parijs geen Den Helder, of Berlijn, maar de eisen zijn wel ongelijk gelijk. Vooral bij grote evenementen , en dat is de Sail nu juist wel. ( Ik geloof de ” huilers ” verplaatst worden. U mag zelf bepalen welke huilers,…….. ).

Henk van Kuijk
10 januari 2017 at 13:26
D.A. Uw opmerking over “hardlopen” is om te huilen zo onfatsoenlijk.

D.A.
10 januari 2017 at 14:18
Hoezo,…..vind het wel een strakke actie van de kunstenaar die eerst beloofde om het gehuurde pand te op te knappen. Al dat ” stalken ” van projecten kost ook een boel.

Monique_K
10 januari 2017 at 15:42
Heeft hij het gebouw dan gehuurd voor 25 jaar, voor een symbolisch bedrag, en dan het gehele gebouw en niet alleen een gedeelte? Dat was namelijk de voorwaarde voor deze ‘belofte’. Uw hele opmerking slaat dus nergens op, los van het feit dat die nogal smakeloos is!

Anton Hagen
10 januari 2017 at 16:11
Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Het eerste ben je blijkbaar vergeten beste Daan.
Vindt het een K opmerking van jou en had dit niet van jou verwacht !
Deze dus:hard lopen doet tie ook niet,

D.A.
10 januari 2017 at 18:16
Lezen tussen de regeltjes is best moeilijk. Het gaat erom dat het nu eindelijk opknapt, ,……. zo iets dan ?

Henk van Kuijk
10 januari 2017 at 12:50
Een les participatie voor dhr Kuipers en het hele college, inclusief de Meester en Hoeder van de burgers: Het participatietraject omvat twee onderdelen, de inspraakprocedure voorafgaand aan planvorming én de bezwaarprocedure (u heeft toch een bezwaarschriftencommissie?). Door alleen deel 1 te doen, en dan een plan uit te voeren, staat je deur helemaal niet open, maar is die potdicht. Ik heb deelgenomen aan fase 1, die redelijk was, en voel me nu bedrogen en misbruikt voor een truc. Immers, fase 1 wordt nu als argument gebruikt om fase 2 te negeren. De inspraak moet bij dit college nog beginnen. Het college sloopt nu het bezwaarrecht van de burger.

Dick Berts
10 januari 2017 at 12:57
“Ze kunnen altijd bij me binnenlopen en ze weten me wel te vinden”. Dat old boys gedoe, waardoor Den Helder een maffia stad is geworden, vervangt volgens Kuipers in de vriendenrepubliek Den Helder alle wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening. Wat moet je nog meer weten?? Het gaat niet om een goed of een slecht plan, maar om de afgrijselijke dictatuur waartoe Den Helder is vervallen.

Klaas Otten
10 januari 2017 at 12:57
Overigens te zot voor woorden :een architect wil de sloop van zijn creatie wil tegen houden, terwijl hij juridisch geen eigenaar is

D.A.
10 januari 2017 at 13:15
Zijn creatie blijft gewoon bestaan, hoor. ( Net als het “draken – kasteel” wat men postkantoor noemt ). Tot het muurtje was van de NS, de rest is van de provincie Noord Holland en de gemeente Den Helder.

Kees Jan
10 januari 2017 at 14:31
Klaas Otten, een architect blijft zijn hele leven rechten behouden. Dit is de copyright en auteursrecht van de architect.

Monique_K
10 januari 2017 at 15:09
Het enige wat hier te zot voor woorden is, is het goed vinden wat hier gebeurt omdat u het in dit geval eens bent met de doelstelling.

Dick Berts
10 januari 2017 at 14:01
In iedere dictatuur proberen de machthebbers hun ego middels Sail, de Olympische Spelen etc. op te pompen. En altijd moet daarvoor de binnenstad worden gesloopt, daklozen gedeporteerd en arme mensen uit hun huis worden gezet. Arm Den Helder, we zijn tot peilloze diepten gezakt en vrijwel iedereen slaapt…..

tjitskebiersteker
10 januari 2017 at 14:07
Als openbaar bestuurders zich niet aan de regelgeving willen houden, staan burgers machteloos. Of het plan wel of niet fraai is doet, wat mij betreft nog niet zo ter zake. Burgers maar ook bedrijven moeten de gelegenheid krijgen om voor hun belang op te komen. Daar zijn wetten en regels voor waar men de burgers graag aan wil houden, maar voor ’t college gelden die kennelijk niet. Dat stoort mij. Belanghebbenden kunnen geen bezwaar maken zolang er geen concreet plan ter inzage ligt. Dat is vlak voor de kerst gebeurd. Die 6 weken dien je gewoon in acht te nemen.

’t Kraaiennest
10 januari 2017 at 23:10
Helemaal eens.
Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2016, bij het agendapunt Renovatie Stadhuis, had de heer Verhoef van D’66 zijn mond vol over VERTROUWEN, “vertrouwen heeft deze stad nodig”, waren zijn woorden.
Maar hoe kunnen we in dit college, en met name D’66 wethouder Lolke Kuipers, nog vertrouwen hebben!
Volgens Kuipers is het verwijt dat de inspraakprocedure te kort is geweest onjuist. “Iedereen weet al maanden wat er staat te gebeuren”.
VOLSLAGEN ONZIN!

Sigmund
10 januari 2017 at 15:08
Zie ik daar op die foto nou een Visser in troebel water?!?

Judge X
11 januari 2017 at 08:00
Ja inderdaad,misschien kan hij wat zetels aan de haak slaan.
Ik begin hem er eigenlijk wel een paar van de coalitie te gunnen !

VonDutch
10 januari 2017 at 15:22
“Ach, ik bid en smeek u, laat mij terugkomen in Den Helder”.
Laten we er dan ook voor zorgen dat er iets is om terug voor te komen…….. Als dat gepijpzeik over regeltjes, dictaturen blablabla…. DH moet als de stad aantrekkelijk wil blijven voor bewoners, nieuwe bewoners en/ of toeristen aantrekkelijk worden gemaakt. In de binnenstad al goede en mooie veranderingen als mede op de oude Rijkswerf.
“Ach ik bid en smeek u, laat Den Helder iets zijn om voor terug te komen of om voor te blijven”.

Roel Prins
10 januari 2017 at 17:13
Ik ben benieuwd of de bezwaar makers procedureel juist hebben gehandeld. En of het bezwaar inhoudelijk juist is. Niet het college sloopt, dat doet Zeestad. Dat wat in dit artikel wordt geschreven over de reactie van wethouder Kuipers toont diens incompetentie aan. En ook dat Vreugdenhil oneigenlijk reageert. Opvallend is wel dat die partijen die op deze lokatie geen nieuw stadhuis willen, nu moord en brand schreeuwen bij deze herinrichting. Zal wel voortkomen uit frustratie, verstoorde relatie en gemeenteraadsincompetentie.
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat bestuurlijk Den Helder stevig aan bestuursinflatie lijdt, waarbij het geone verstand al jaaaren met pensioen is. Opvallend is dat deze burgemeester, die de verschillende facties zou verbinden, slechts heeft bewerkstelligd dat de tegenstellingen groter zijn geworden.

Kees Jan
10 januari 2017 at 21:53
@Roel Prins, de bezwaarmakers hebben de procedure volgens voorgaande artikelen wel goed opgestart. Het gaat erom dat het college de procedure niet wil volgen. Op die manier proberen ze zoveel te slopen, dat een rechter eigenlijk niets anders kan dan de bezwaarmakers wel in het gelijk te stellen, maar de gemeente door laat gaan met de werkzaamheden omdat ze al te ver zijn gevorderd. Op Timorlaan is ook z’n situatie geweest waar een extra verdieping op een gebouw werd gezet wat volgens het bestemmingsplan niet mocht. Het college liet door bouwen en na de procedure mocht etage blijven omdat hij er al volledig opstond.
.
U was toch ook tegen bouw van een stadhuis op de stationslocatie? De tekeningen zijn duidelijk het zelfde als een paar jaar geleden toen stadhuis op de stationslocatie stond gepland. Het college heeft nog steeds stadhuis op de stationslocatie gepland staan en zijn alvast begonnen om de omgeving hiervoor gereed te maken.
.
De stadspartij had ook op het stationsplein moeten ingrijpen en zijn wethouders moeten terug fluiten. Ze hebben de kiezers beloofd om het anders te doen. Maar inmiddels is het een verlengstuk van VVD en D66.

Roel Prins
11 januari 2017 at 10:50
Ik was niet tegen de bouw van een stadhuis op de stationslocatie. Ik was tegen de financiele constructie die van geen kant deugde. Ik was ook tegen de wijze waarop het college met de omwonenden omging. In plaats naar voor beide partijen naar een win-win te streven probeerde het domme college zijn zin door te drukken. Hoe dit laatste werkt merk ik als vz vve mee mbt tot de halter Bellevue.

jonathan
10 januari 2017 at 17:19
Wie stemt er bij de raadsverkiezingen nog op Lolke Kuipers en D66 die alle wettelijke procedures aan zijn laars lapt? Ik hoop echt niemand..

Nel Dol
10 januari 2017 at 17:20
Nel Dol
Het is niet mijn gewoonte om in de media te reageren, omdat ik vind dat ik mijn standpunten in openbare vergaderingen bekend moet maken.
Maar nu kan ik het toch niet laten.
De opmerkingen van de wethouder “ze weten het allang” en “ze kunnen altijd bij mij binnenlopen” dwingen mij te reageren.
Als de wethouder hiermee bedoelt dat “borden plaatsen de start van een procedure is” en “door even bij hem binnen te lopen de procedure niet mee nodig is” zijn we in dan toch de bananenrepubliek waar menigeen ons al voor houdt?

Judge X
10 januari 2017 at 17:48
Ja zeker,al jaaa…ren !
U wordt blijkbaar net wakker.

Roel Prins
10 januari 2017 at 18:00
Wethouder Banaan

Ziener
10 januari 2017 at 18:27
U zegt het helemaal goed mevrouw Dol.
In een bananenrepubliek geldt meestal het recht van de sterkste of degene met de brutaalste en grootste mond.
Als ik kijk naar het coalitieprogramma dan is de volgende frase wel interessant:
“Bewoners krijgen meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor het beheer van hun eigen leefomgeving. Samen met hen gaan we op zoek naar vernieuwende manieren om dit op te pakken”.
De “vernieuwende manier” zien we dus nu.

Dick Berts
10 januari 2017 at 22:07
Nel het is nog veel erger dan je denkt. Rob flikkert meteen in een kuil als hij nu zijn voordeur uit stapt. Wat ik je enige tijd geleden onder vier ogen vertelde is de werkelijk oorzaak van dit drama. Schuiling wil Scholte kapotmaken. En de raad doet NIETS!!

strandloper
10 januari 2017 at 23:22
Rob Scholte is een aanwinst voor Den Helder, recht door zee. Koen Schuiling is een ramp voor Den Helder, achter de ellebogen. Voor mij is wel duidelijk wie er kapot gemaakt moet worden.

Klaas Otten
10 januari 2017 at 20:12
Als Bob Haitsma voor alle protestvoerders een ibs regelt, dan kunnen de werkzaamheden aan stationsgebied door gaan! #DenHelder. #Oomsinfra

Monique_K
11 januari 2017 at 12:01
Een in bewaring stelling is bedoeld voor mensen die zich niet aan de regels kunnen of willen houden, dus als er al zoiets geregeld gaat worden dan toch eerder voor de heer Haitsma zelf en de rest van het college!

Jan Modaal
11 januari 2017 at 01:09
Vreugdenhil is al tien jaar bezig om Den Helder te vormen naar zijn beeld. En daarbij heeft hij niet veel op met de belangen van onze stad. Echter wel met de belangen van ondernemers die niet in Den Helder gevestigd zijn. Wat je van ver haalt is blijkbaar lekkerder.
Hier ligt nog een schone taak voor onze city manager, een mevrouw waar ik nog niet zoveel van gehoord of gezien heb. Maar blijkbaar doet ze het buiten de stad beter want ze heeft een nominatie op zak.
Kan ze mooi meneertje Vreugdenhil aan zijn verstand brengen dat inzet van lokale ondernemers de beste reclame voor een stad is.
Maar ach, blijkbaar zijn het alleen nog maar de inwoners van deze stad die daar in geloven. Onze besturders en managers kijken alleen nog masr over de stadsgrenzen heen.
Mijn advies : ga daar dan ook maar wonen.
Oeps, doen jullie dat voor een deel al ?
Dat verlaard een hoop.

Michiel Wouters
11 januari 2017 at 08:21
Het echte treurige van diti verhaal is uiteraard dat wij in den helder blijkbaar bij herhaling niet in staat zijn een proces bestuurlijk op de juiste wijze te doorlopen.
Dat staat los van de inhoudelijke bezwaren van de omwoneneden en de architect, die nog wel aan de orde komen. Maar het feit dat de bezwaren er zijn in dit stadium en niet op adequete wijze zijn behandeld is daar wel weer een bewijs van.
Bestuurlijke wijsheid ( college en of Zeestad) zou zijn om toch de tijd te nemen eea zorgvuldig te beschouwen voordat elementen van het ontwerp onomkeerbaar zijn vernietigd.

Judge X
11 januari 2017 at 08:46
‘Reconstructie Stationsplein’ stond er op het spandoek van Lolke Kuipers.
Reconstructie betekent: herbouw/restauratie; terugbrengen in de oude staat.
Het college is dus onder valse voorwendsels met andere zaken bezig,waaronder sloop van architectuur.

loes vermeer-lagerveld.
11 januari 2017 at 11:17
In strijd met de toezegging aan de rechtbank dat tijdens de Kort Geding procedure geen ingrijpende werkzaamheden zouden worden verricht, doch slechts voorbereidende werkzaamheden, is de gemeente/zeestad bij monde van de heer Vreugdenhil(Zeestad) en wethouder Kuipers bezig een compleet staaltje van onwaarheid te demonstreren door onomkeerbare werkzaamheden uit te laten voeren. Meer beschamend kan het niet zijn en volkomen respectloos tegenover de rechtspraak. Een en ander heb ik de officier van justitie heden telefonisch medegedeeld en ook deze respectloosheid vanmorgen aan de rechtbank medegedeeld. Het feit dat Kuipers in het openbaar mededelingen doet welke volkomen onwaar zijn en dan ook nog publiekelijk mededeelt: “we gaan gewoon door“, zegt iets over het niveau van deze beide heren. Dat moet een burger eens doen, zich niet houden aan de regels, staat er meteen ene Schuiling met dwangsommen klaar. Bestuurlijk heeft ons College een grote NUL-factor. Door zich zo te profileren geven ze te kennen bestuurlijke amateurs te zijn die de ten deze toepasselijke regels niet kennen en zo ja, deze niet toepassen.
Zij behoren publiekelijk mede te delen dat de werkzaamheden even stil liggen totdat de mondelinge behandeling in deze Kort Geding procedure heeft plaatsgevonden en de rechter heeft gesproken. Dat is hoe men zich volgens de in deze toepasselijke regels en volgens de regels van normen en fatsoen dient op te stellen tegenover de burgers.
Slechter kun je je niet publiekelijk niet profileren. Het zal zich uiten in de komende verkiezingen!!

Dick Berts
11 januari 2017 at 12:36
Het bestuursrecht is gewoon niet ingericht op acties tegen een criminele overheid zoals we hier in Den Helder hebben. Iedere fatsoenlijke overheid legt de sloop stil als daartegen de bestuursrechtelijk variant van het kort geding is aangespannen. Schuiling en medeplichtigen doen het omgekeerde; Voldongen feiten scheppen waar de rechter niets meer aan kan veranderen. Maar het is nog erger. Als de boel straks compleet is opgeblazen door B&W dan heeft de rechter geen andere keus dan Scholte en aanhang het kort geding te laten verliezen, omdat er geen spoedeisend belang meer is. De bestuurlijke maffia gaat dan overal roepen dat ze in het gelijk zijn gesteld, terwijl ze in de bodemprocedure natuurlijk aan splinters gaan. Wat een onvoorstelbaar tuig. Ik heb hier echt geen woorden voor. Echt niet……

Peter
11 januari 2017 at 11:42
Met alle respect voorwaar je je inzet voor onze stad Loes, maar hoe zat het ook alweer met de illegale kap van bomen t.b.v. de bouw van het Bolwerk. Was het niet zo dat u met de kap begonnen was terwijl de kapvergunning nog niet afgegeven was? Als ik me dat juist weet te herinneren, zie overigens de foto in de krant nog levendig voor me, dan was die situatie vergelijkbaar met de reconstructie van het stationsgebied.
Overigens heb je groot gelijk m.b.t. je visie omtrent het college. Ik zie zelfs raadsleden reageren op dit forum met een pak boter op hun hoofd. Alles om openbaar een wit voetje te halen voor de verkiezingen. Ze hebben nu de kans om een spoedvergadering in te lassen en een motie van wantrouwen in te dienen tegen dit college. Maar niemand doet wat.

http://denhelderactueel.nl/2017/01/wethouder-lolke-kuipers-werk-aan-stationslocatie-gaat/