Ronald Boutkan – Welzijn en niet Zeestad + Delano Weltevreden – Vier nieuwe partijen + Vijf lokale partijen op Texel + Michel Snik – Geen nieuwe partijen Schagen en Hollands Kroon + HC – Abuis

Behoorlijk Bestuur kiest voor welzijn, zero tolerance en niet voor Zeestad

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft haar verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Er zijn flink wat speerpunten genoteerd, waarbij uitgangspunt is, dat Den Helder een financieel gezonde gemeente wordt, die waar nodig ‘de tering naar de nering’ zet. Prioriteit daarbij ligt bij het welzijn van de burger en de werkgelegenheid. Verder streeft de partij naar ‘echte inspraak’.

Behoorlijk Bestuur stelt geen verhoging van belastingen te willen om daarmee nieuwe uitgaven (ontwikkelingen) van de gemeente mogelijk te maken. “Er moet naar worden gestreefd de belastingdruk gelijk te houden en zo mogelijk te verminderen. Het gebruik van gemeentegeld voor niet openbare voorzieningen en projecten mag alleen als de opbrengsten hiervan direct in de kas van de gemeente vloeien. En leges moeten kosten dekkend zijn, ofwel: de gebruiker betaalt, niet de hele gemeenschap.”

Ten aanzien van veiligheid en openbare orde ‘eist’ BB zero tolerance bij misdragingen en overlast. En de politie dient zich “ten behoeve van preventie, in de buurt te manifesteren”. Met betrekking tot camera’s in het openbaar stelt de partij: “inzet van camerabeveiliging alleen als de beelden ook regelmatig worden beoordeeld. In bewoonde omgeving kan het gebruik van camera’s alleen worden overwogen als de bewoners daarmee instemmen.” Coffeeshops moeten worden verplaatst naar de buitenrand van de gemeente. “Bedrijven terreinen zonder woonfunctie hebben daarbij de voorkeur.”

Stadshart

En hoewel veel fracties positief zijn over de ontwikkelingen de afgelopen jaren in de binnenstad, stelt Behoorlijk Bestuur in haar programma: “Het uitwerkingsplan stadshart lijkt niet het beoogde resultaat te hebben gehad. Ondanks het te boven komen van de crisis is leegstand van winkelpanden en het risico van verpaupering een blijvend probleem. Dit is niet alleen het gevolg van de economische en monetaire crisis, doch ook veranderd koopgedrag van consumenten. Wij constateren, dat ook de plannen in opzet niet voldoende doordacht waren. Aanpassingen aan de veranderde omstandigheden zijn onvoldoende integraal uitgevoerd. Het was meer een ad hoc beleid.” Wat BB betreft kan dan ook afscheid worden genomen van Zeestad.

Enkele andere speerpunten uit het programma:

° Burgers nadrukkelijk betrekken bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie (eventueel i.c.m. een raadgevend/raadplegend referendum)
° Het handhaven van gratis parkeren (incl. blauwe zones)
° Fiets vriendelijke gemeente
° Verkeersveiligheid rondom scholen
° Een transparant bestuur
° Kwaliteit bij ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, afgestemd op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking.
° Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd
° Kwalitatief hoog onderwijs binnen de gemeente te waarborgen

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma: http://www.behoorlijkbestuur.nl/wp-content/uploads/2017/12/Partij-programma-Behoorlijk-Bestuur-2018-2022.pdf.

Den Helder Actueel, 22 november 2017 – 09:17

Reacties:

Dick Berts
22 november 2017 at 09:24
We zijn allemaal feilbaar, maar Michiel Wouters doet -om met Havel te spreken- een poging om in de waarheid te leven. Een stem op Behoorlijk Bestuur betekent weer hoop voor Den Helder.

Fred
22 november 2017 at 09:58
Goh ! Het licht gaat aan ! Eindelijk èèn die inzicht toont. Net wat Dick hierboven zegt, Er gloort hoop voor de stad .

Rmodh
22 november 2017 at 10:26
Help …… dit is in combinatie met Den Helder First van Carlo Assorgia echt weer terug naar af!! We hebben hier zo’n mooie stad met een unieke ligging en veel potentieel en toch weten we dat al jaren, met de gemeenteraad voorop, naar zijn grootje te helpen door elkaar de tent uit te vechten om redenen die het stadsbelang niet dienen, met geld te smijten naar een oud bejaardenhuis en nu dus de rem te zetten op ontwikkelingen die voor onze stad juist zo van belang zijn. Stoppen en weer niets doen levert financieel misschien wat op, maar kost uiteindelijk het meest!
Ik hoop van harte dat wij als kiezers het niet zo ver laten komen (maar vrees met grote vreze).

Monique_K
22 november 2017 at 11:25
Stug doorgaan met bouwen zonder te evalueren of het nog zinvol is omdat de bevolking blijft krimpen is bouwen voor leegstand. Daarnaast, smijten met geld naar een oud bejaardenhuis? Er wordt met geld gesmeten om Willemsoord drijvende te krijgen, er wordt met geld gesmeten om de Kampanje in leven te houden, maar het bejaardenhuis renoveren is juist geld besparen op nieuwbouw van een stadhuis dat bij een (mogelijk verplichte) fusie compleet overbodig wordt.

Rmodh
22 november 2017 at 11:44
Ook weer zoiets: er wordt al bij voorbaat van uitgegaan dat bij een fusie van gemeenten het stadhuis niet in Den Helder komt. We geven het nu al uit handen en dat zou het zoveelste zijn wat uit onze stad verdwijnt. Kom op zeg! Wanneer gaan we nu eens vechten voor onze stad!
Wat blijft er van Den Helder over als Willemsoord over de kop gaat, de schouwburg verdwijnt, de ontwikkeling van de binnenstad wordt stopgezet? Een zielig, armoedig zootje!
En voor wat betreft de renovatie van het huidige stadhuis: ‘Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding’, en dan ben ik ook nog bang dat het een veel te dure diamanten ring gaat worden.

Fred
22 november 2017 at 12:01
Over die AAP, Dat geld zeer zeker ook voor de panden in de binnenstad. En Willemsoord, Den Helder kon al eeuwen zonder dat terrein. We hebben het niet nodig. Het is gewoon een prestige object geworden , waarin ze zover gegaan zijn , dat er geen weg terug is. Ze zijn vergeten er op tijd de stekker uit te trekken en nu zitten ze met een enorm schip van bijleg en dat zal de burger nog in lengte van jaren voelen. Het is al begonnen met dat failliet zooitje van de schouwburg en dat geld vretende Zeestad.

Monique_K
22 november 2017 at 12:42
Den Helder ligt, bij een fusie van gemeenten, niet centraal, dus dat het stadhuis dan hier zou komen is wishful thinking en gespeend van elke vorm van realiteitszin.
We hadden een prachtige schouwburg, eindelijk afbetaald, groot zat voor een krimpgemeente, maar dat was niet goed genoeg voor onze megalomane bestuurders, de schouwburg moest verhuizen om Willemsoord uit de rode cijfers te halen. Het uitgaansleven in de binnenstad is stelselmatig kapot gemaakt, want ook die moesten ‘overgehaald’ worden om naar Willemsoord te verhuizen. Ondertussen trekken de jongeren de stad uit, want voor hun is hier weinig te doen, en de rest van de bevolking betaald zich blauw van hun toch al lager dan gemiddelde salaris voor al deze projecten.

Jacques van Velzen.
22 november 2017 at 10:33
Natuurlijk gaat het licht aan. De verkiezingen komen eraan.
Op wat details na, vind ik het overigens wel een mooi programma. Dhr Wouters is een sterke debater. Goed op de hoogte van de dossiers.
Pakt mijn inziens alleen niet door.
Echter zal ik meer overtuiging nodig hebben wil ik überhaupt in Den Helder nog na de stembus gaan.

Fred
22 november 2017 at 11:23
Beste Jacques, Ik heb de moeite genomen, om het verkiezingsprogramma uit te printen . Waarlijk een klein boekwerkje , van maar liefst 34 pagina’s. Hoewel ik de inhoud globaal heb bekeken , en nog niet goed gelezen heb. Moet ik zeggen dat daar behoorlijk werk en aandacht is besteed. Zo iets zie je niet veel. Ik ga het stuk dan ook zeer zeker eens goed doornemen. Het lijkt mij de moeite wel waard, temeer ik al globaal enkele punten heb gezien , die mijn aandacht/ interesse trokken. Ik heb ook aangegeven , dat de gang naar de stembus voor mij er niet meer zat, maar misschien veranderd dat , als ik het stuk doorgenomen heb.

Michiel Wouters
22 november 2017 at 12:33
Geachte heer van Velzen. Ik ben het met u eens dat doorpakken moeilijk is. Punt is dat om in een gemeenteraad te kunnen doorpakken een getalsmatige meerderheid nodig is in de raad. Die wordt helaas op basis van bestuursakkoorden en coalitieakkoorden reeds jaren geblokkeerd. Daarbij spelen helaas geen argumenten een rol maar coalitiediscipline ongeacht of een onderwerp is genoemd in de afspraken. BB hoopt dat daar in de volgende periode een eind aan kan komen waarbij wij overigens moeten waken dezelfde fout te maken.

Jacques van Velzen.
22 november 2017 at 18:53
Ik waardeer uw reactie en wens u veel succes. Ik hoop van ganserharte dat het noodzakelijke dualisme weer zijn intrede zal doen.

Joko46
22 november 2017 at 13:01
Met meer zetels kan er ook beter “doorgepakt” worden!
De heer Wouters maakt op mij een integere indruk, in tegenstelling tot sommige praatjesmakers in de raad!

Dick Berts
22 november 2017 at 14:34
De kiezer pakt niet door en blijft in voor de stad dodelijke patronen hangen.

Fred
22 november 2017 at 15:15
Ligt er helemaal aan , wat de kiezer voorgeschoteld krijgt.. Tot nu toe hebben partijen die verandering preekten, alleen maar gebakken lucht verkocht.

RB
22 november 2017 at 11:04
Ten aanzien van veiligheid en openbare orde ‘eist’ BB zero-tolerance bij misdragingen en overlast. En de politie dient zich, “ten behoeve van preventie, in de buurt te manifesteren”
.
hier volkomen mee eens maar ben bang dat dit niet makkelijk te realiseren is in de huidige “ieder voor zich en god voor ons allen” maatschappij waar de politie zich drukker maakt over het dragen van hoofddoekjes bij het uniform en het werk neerleggen om naar pensioen overleg te gaan dan zich op straat te bevinden en overlast bestrijden (wat momenteel geen zero tolerance is maar zero prioriteit en grotendeels bij de gemeentelijke handhaving is neergelegd die er ook weer niets aan doen)

mdelmonto
22 november 2017 at 11:26
Behoorlijk Bestuur wil het gratis parkeren handhaven. Meneer Wouters zou eens moeten gaan kijken op het Bernhardplein dan kan hij de gevolgen van gratis parkeren zien. Tussen 09:00 en 09:30 staat het Bernhardplein vol en dat zijn zeker geen bezoekers van de stad maar medewerkers van de omliggende bedrijven. Als bewoner van het Bernhardplein zie ik elke dag de ellende van de gratis 5 uur parkeren !

RB
22 november 2017 at 11:55
met u eens dat 5 uur te lang is, daarentegen wel het idee dat gratis parkeren een aantrekkende werking zou kunnen hebben maar dan lijkt het me dat als ze het terugbrengen naar 3 uur gratis parkeren dit genoeg is om te shoppen in het niet al te grote stadshart

Fred
22 november 2017 at 12:07
Niet alleen het Bernhardplein. De straten rondom en in het centrum staan opeens vol met auto’s van vergunninghouders. Negen van de tien van die vergunninghouders zijn de winkeliers en hun personeel zelf. Hoewel de HOB zegt hier toezicht op te houden , doen ze in werkelijkheid hier geen moer aan.

RB
22 november 2017 at 12:18
Fred, niet om te zeuren of je tegen de borst te stuiten, u aan te vallen of wat dan ook, maar we hebben het niet over vergunninghouders maar over het gratis parkeren met de blauwe kaart, als er te veel parkeervergunningen uitgegeven zijn of aan de verkeerde personen voor de verkeerde reden is dat natuurlijk heel kwalijk maar denk dat u daar dan bezwaar tegen moet indienen bij de gemeente?
verder ben ik met u eens dat toezicht houden in onze gemeente redelijk beneden peil is

Fred
22 november 2017 at 12:31
Voor deze keer reageer ik nog. Gratis parkeren , is maar voor vijf uur, met de blauwe schijf. Daarna moet je daar wegwezen. Die vijf uur , is voor een winkelier en voor trein reizigers tekort. ( ja , die doen dat ook ) Daarom hebben ze massaal parkeerontheffingen aangevraagd en kunnen zij er de gehele dag “””gratis “””staan. Vergunning is goedkoper dan boete of per uur parkeren.

RB
22 november 2017 at 12:40
daar hadden we het in het begin over, mdelmonto en ik, dat het 5 uur gratis te lang is en overlast verzorgt, dan veranderd u het onderwerp richting vergunningen, maar we het daar nu toch over hebben, is er een quota voor deze vergunningen dat u weet?

Peter
22 november 2017 at 12:01
Weer een mol op dit forum die verdedigt wat Koen voor ogen heeft. Burgemeester van een fusiestad waarbij een gloednieuw Stadhuis in Den Helder is gevestigd. Dat ambtenaren zich hiervoor laten lenen om dit “werk ‘te doen. Of is het wellicht Koen zelf die hier als een dief in de nacht opereert. Sluit het laatste zeker niet uit.

Fred
22 november 2017 at 12:09
Heb je hem door ?!

RB
22 november 2017 at 12:14
ik ook maar even off-topic reageren dan, Peter of beter Pjotr, een brenger van nep-nieuws uit Rusland om de mensen op een verkeerd been te brengen, ja Fred we hebben het door

Rmodh
22 november 2017 at 12:33
Beste Peter en consorten, u doelt ongetwijfeld op mijn reacties. Ik kan u verzekeren dat ik geen ambtenaar ben en ik ben ook onze burgemeester niet. Blijkbaar trekt u deze conclusie zuiver en alleen gebaseerd op het feit, dat ik een ander geluid laat horen. Ik kan u verzekeren dat er met mij vele Heldenaren zijn, die er eveneens geheel anders over denken dan degenen die op dit forum reageren. Het is voor mij de eerste en waarschijnlijk ook laatste keer dat ik deze moeite neem. Daarom wil ik kwijt, dat ik me al heel erg lang bijzonder erger aan alle ongenuanceerde en veelal ongefundeerde uitspraken en beschuldigingen die via dit forum de wereld in worden geslingerd. Ook het structureel zwart maken van de burgemeester (nogmaals: ik ben hem niet en heb ook geen binding met hem!) vind ik uitermate kwalijk. Lekker makkelijk allemaal, zeker omdat de persoon in kwestie zich niet kan verdedigen. Hetzelfde geldt voor de andere instanties die hier de kar nog een beetje door de zuigende politieke modder proberen te trekken, zoals Zeestad en Woningstichting.
Een oproep om daar nu eindelijk eens mee te stoppen heeft ongetwijfeld geen zin, dus hier zal ik het bij laten.
Succes met het de grond in boren van mijn eenmalige bijdragen aan deze discussie.

RB
22 november 2017 at 12:45
we mogen duidelijk geen andere mening hebben dan bepaalde personen hier die niet eens over het onderwerp reageren maar er alleen maar op uit zijn anderen te kleineren, leuke instelling…..

Fred
22 november 2017 at 12:50
Ik kan wel verklaren waar die reacties vandaan komen. In het verleden, doken er, net zoals nu ,vlak voor de verkiezingen personen op , op dit forum die ter vuur en ter zwaard het beleid van de gemeente en de Burgemeester dachten te moeten verdedigen en te moeten beschermen. Het zal niet de eerste keer zijn , dat dat daadwerkelijk medewerkers uit de omgeving zijn van de personen die u noemt. Vandaar , dat uw bijdrage met argwaan wordt gelezen.

Monique_K
22 november 2017 at 12:50
Iedereen kan hier reageren, ook ambtenaren en politici, en ja, zelfs de burgemeester. Dus ‘de persoon in kwestie’, wie dat ook moge zijn, kan zichzelf wel verdedigen!

Peter
22 november 2017 at 12:55
Tuurlijk Monique. helemaal mee eens. Maar ze verdedigen zich niet. De meesten verlaten het forum als ze aan de tand worden gevoeld omtrent al of niet een “ware persoon betreft’. Dan vallen ze bij mij door de mand.

Fred
22 november 2017 at 13:26
Dat zou de betreffende persoon kunnen doen. Maar de vraag is , of dat wel verstandig van hem zou zijn. Reken maar dat er wat los komt dan. Ik denk niet dat , dat door de betreffende persoon getrokken gaat worden.

Peter
22 november 2017 at 12:51
Ik ben er zeker niet op uit om iemand de grond in te boren. Ook jou niet Rmodh. Je bent van harte welkom met je reacties. Maar je moet er ook tegen kunnen dat er vraagtekens worden gesteld omtrent je insteek met je reacties. Gezien je reactie hierboven en het nu al verlaten van het forum kan ik me nog niet aan de indruk onttrekken dat je een belang hebt, ambtenaar of wellicht onze Koen zelf bent. Ook Harry de Jager enz. verlieten het forum nadat ze aan de tand werden gevoeld omtrent hun identiteit. Ben benieuwd hoe de volgende mol gaat heten.

RB
22 november 2017 at 12:53
zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten……
.
kunnen we nu weer terug naar het onderwerp in kwestie?
zie je dat de Russen het weer voor elkaar hebben, door het lukraak nep berichten te plaatsen verwarring te zaaien onder de reageerders……

Rmodh
22 november 2017 at 13:16
Beste Peter, toch nog even een reactie. Ik verlaat dit forum niet omdat ik niet tegen kritiek zou kunnen. Iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar het gaat er op dit forum toch altijd wel erg apart aan toe. Ik heb nu eens een keer gereageerd uit een in de loop der tijd opgebouwde irritatie en heb mijn zegje gedaan. Helaas zal dit, getuige ook de reacties, niet tot een genuanceerder inzicht leiden. Dus hiermee doorgaan is zinloos en zonde van mijn tijd. Nogmaals: ik heb geen binding met gemeente of enige politieke partij, maar denk er vooral het uwe van.

Peter
22 november 2017 at 12:23
RB, ik schaar jou ook tot het rijtje “mollen” Iedereen mag uiteraard zijn of haar mening hebben. Jij ook uiteraard. Maar huil dan geen krokodillen tranen als er twijfels zijn omtrent je identiteit. Als ik ergens op reageer is het volgens jou nep nieuws. Zou het zo kunnen zijn dat de waarheid wordt benaderd zodat jij of één van de andere Koene ridders in het geweer moeten komen?

Judge X
22 november 2017 at 12:37
Intussen is op de Stemming-peiler van deze site, het percentage kiezers dat op een lokale partij gaat stemmen, weer met 1% gestegen van 52% naar 53%. 🙂

https://www.denhelderactueel.nl/2017/11/behoorlijk-bestuur-kiest-welzijn-zero-tolerance-en-zeestad/

PDF:
Verkiezingsprogramma Behoorlijk Bestuur 2018-2022

Vier nieuwe partijen hebben zich geregistreerd

Helderse Courant, 29 december 2017

Helderse Courant, 29 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Vijf lokale partijen nu op Texel

Helderse Courant, 29 december 2017

Helderse Courant, 29 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Geen nieuwe partijen in Schagen en Hollands Kroon

Schager Courant, 30 december 2017

Schager Courant, 30 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Abuis

Helderse Courant, 3 januari 2017

Helderse Courant, 3 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo