Ronald Boutkan – Verkooptermijn postkantoor verlengd, kort geding + Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0104 + Delano Weltevreden – Zaak Rob Scholte volgende maand

Den Helder – Het college heeft per brief aan de raad alvast gereageerd op de verwijten van drie fracties (Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, Beter voor Den Helder) over de verkoopprocedure rond het voormalig postkantoor. Er is volgens het college geen onderhandse verkoopafspraak met Scholte gemaakt. Inmiddels is ook de datum voor het kort geding (over het verlaten van het gebouw door Scholte) bekend: 2 oktober.

De termijn, waarop belangstellende partijen een bod kunnen uitbrengen op het gebouw, is verlengd tot 1 november. Dit was 4 september, maar door het niet doorgaan van de 1e kijkdag (Scholte werkte niet mee) en het feit, dat de 2e kijkdag (24 augustus) te dicht op de oorspronkelijke sluitingstermijn openbare verkoop zat, kwamen er geen biedingen binnen. “We hebben daarom 31 augustus 2017 besloten de inschrijftermijn te verlengen tot 1 november 2017. In deze periode worden extra kijkdagen georganiseerd en hebben geïnteresseerden voldoende gelegenheid om hun bod voor te bereiden”, aldus het college.

Het college benadrukt, dat er wel een voorstel van Scholte is gedaan om onderhands tot overeenstemming over de verkoop te komen, maar dat dit is afgewezen, omdat het binnenkwam, toen de openbare verkoopprocedure al in gang was gezet. De voorstellen hebben het college niet bereikt. “Onze advocaat heeft aan Friedberg & Mahn (advocaat Scholte, red.) meegedeeld, dat de voorstellen niet aan het college zijn voorgelegd. Als Friedberg & Mahn wilde, dat het college over de voorstellen zou beslissen, dan zou het bureau dit zelf rechtstreeks aan college moeten sturen. Dit is niet gebeurd. Onze advocaat heeft ook aan Friedberg & Mahn meegedeeld, dat Scholte mee kan doen aan de openbare verkoopprocedure en dat daarnaast wat de gemeente betreft geen ruimte is voor overleg over verkoop aan Scholte buiten deze openbare verkoopprocedure om.”

De huurovereenkomst met Scholte werd eerder al opgezegd per 1 juli 2017, maar de kunstenaar weigerde te vertrekken. Daarom komt er nu een kort geding. “Inmiddels heeft de rechtbank 2 oktober 2017 als datum voor deze zitting vastgelegd en heeft de advocaat van de heer Scholte 31 augustus 2017 de dagvaarding ontvangen.”

Den Helder Actueel, 1 september 2017 – 16:29

Reacties:

Ziener
1 september 2017 at 17:54
Even deduceren;
Het college zegt dat een voorstel van Scholte is afgewezen omdat dit voorstel BINNENKWAM terwijl de openbare verkoop al was gestart. Tegelijkertijd zegt dit college dat de voorstellen dit college nooit bereikt hebben en dat Scholte de voorstellen dus rechtstreeks aan college had moeten doen. Hoe kun je voorstellen afwijzen als college na binnenkomst en tegelijkertijd beweren dat voorstellen van Scholte dit college nooit bereikt hebben.
Dan rijst nog de vraag of de (loco)burgemeester de stadsadvocaat als vertegenwoordiger heeft aangewezen om namens hem een overeenkomst te sluiten of te onderhandelen. Het lijkt mij dat de stadsadvocaat niet zomaar op de bonnefooi een gesprek aangaat met de advocaat van Scholte. Zeker niet als gelezen wordt dat er al een bod en tegenbod gedaan zou zijn, er kennelijk al overeenstemming was bereikt en dat Scholte nog een bankgarantie moest overleggen. Dat is wel heel erg gedetailleerd om te verzinnen.

Rasjutter
1 september 2017 at 18:54
Nou het is een fantast hoor, sta nergens meer van te kijken, we zullen zien of hij dinsdag bij DWDD zit 😉

Fred
1 september 2017 at 19:29
Ik heb een vermoeden, dat beide advocaten er met mandaten en al erop uit gestuurd zijn om te onderhandelen in de veronderstelling dat zei het toch niet voorelkaar konden krijgen. Maar toen het tegendeel bleek en de uitkomst van de onderhandelingen niet naar de zin van de gemeente waren, was de gemeente er als de kippen bij om de stekker eruit te trekken. En nu wordt alles uit de kast gehaald om Scholte overal de schuld van te geven en toch nog even snel, koste wat het kost de nek om te draaien. Het gemeente bestuur, zou zich toch nog een keer aan de vingers moeten ruiken. Want ik denk dat de journalist die vind dat de zaak stinkt, toch nog gelijk krijgt.

JONATHAN
1 september 2017 at 18:21
Antwoord is natuurlijk dat iemand de overeenkomst getorpedeerd heeft. En het is natuurlijk niet moeilijk te raden wie.

Dirk
1 september 2017 at 19:49
Mensen, laat het nou maar even over aan de betrokkenen en hun raadgevers i.p.v. hierover van alles te roeptoeteren.
Gewoon even afwachten dus wat de specialisten die er verstand van hebben wat zij over deze zaak besluiten. Aan allerlei vermoedens en meningen van mensen die de zaken niet precies kennen lost deze zaak echt niet sneller of beter op.

Henk van Kuijk
1 september 2017 at 21:09
Hier liegt het college (of de redactie leest het niet goed): In hun eigen brief aan de Raad stelt wethouder Kuipers dat de voorstellen (een concreet bod) geadresseerd waren aan het college, dus hebben ze juridisch en democratisch het college bereikt. Tevens zegt hij: “Wij hebben onze advocaat niet gevraagd ervoor te zorgen dat voorstellen van Scholte ons bereiken.” Snapt u het nog? Daar staat gewoon: hou een bod van Scholte bij ons weg, we willen er niet van horen, ook al staat ons adres op de brief. Je reinste manipulatie. Ze willen duidelijk aan iemand anders verkopen. Hopelijk zijn de raadsleden scherp, komende maandag. Ziener, je ziet het scherp.

Ziener
1 september 2017 at 22:45
Het college laat zich vertegenwoordigen door een advocaat. Of dit met een mandaat gebeurt of volmacht maakt voor de status daarvan niet zoveel uit. Wat wel veel uitmaakt is dat zodra een bestuursorgaan (of derde partij) zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, deze advocaat dus ook namens college rechtshandelingen mag verrichten. Elke handeling van de advocaat is dus een handeling van het college. Dat het college stelt de voorstellen niet te hebben ontvangen is dus onjuist, want het college heeft de voorstellen namelijk wel ontvangen. Middels hun advocaat. Zo werkt mandaat en volmacht namelijk. De jurisprudentie hierover is glashelder.
Handelingen, uitspraken of overeenkomsten door een vertegenwoordiger van een bestuursorgaan komen voor rekening en risico van dat bestuursorgaan.
Ik heb via via al eerder vernomen dat de gemeente dit trucje met advocaat in een andere casus ook wilde uithalen.
Eerst schoten voor de boeg en als het dan verkeerd uitpakt dan weet het college zogenaamd van niets want de vertegenwoordiger (advocaat) had het niet gemeld. Dat is even makkelijk zaken doen. Zo denkt de gemeente voordeel te kunnen halen tijdens onderhandelingen. Dan kun je “altijd nog terugkomen op zaken’.
Misschien dat het college het begrip vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel eens kan bestuderen.
En dat het college zich laat vertegenwoordigen zeggen zij zelf al.

Henk van Kuijk
2 september 2017 at 10:03
Wat je zegt, klopt precies. Het college manipuleert dus, schaamteloos.

Judge X
1 september 2017 at 21:38
‘Gemeentelijk vastgoed, de stap naar strategisch vastgoedmanagement’: een uitgave van VPNG (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten).
Deze dikke brochure van 50 pagina’s, bestaat uit interviews met vier vertegenwoordigers uit Den Helder die hier als landelijk voorbeeldfunctie worden opgevoerd.
“Kijk eens in Den Helder hebben we het voor elkaar, daar loopt het via de stadsmakelaar “.
Link ….

Judge X
1 september 2017 at 21:40
…. link:
http://www.vpng.nl/Portals/0/Expertgroepen/GONS/150416-VPNG-gebiedsontwikkeling-vastgoed.pdf

Rasjutter
1 september 2017 at 23:50
En van het opgedragen mandaat was alleen het college op de hoogte, de gemeenteraad wist van niets?

http://www.denhelderactueel.nl/2017/09/verkooptermijn-postkantoor-verlengd-kort-geding-op-2-oktober/

Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0104, 1 september 2017

Gemeente Den Helder - Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0104, 1 september 2017, pagina 1 van 2

Gemeente Den Helder - Raadsinformatiebrief Nr. RI17.0104, 1 september 2017, pagina 2 van 2
Zaak Rob Scholte volgende maand

Helderse Courant, 2 september 2017

Helderse Courant, 2 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo