Ronald Boutkan – Steun voor plannen postkantoor + Henck Van Dijck – Lichtpuntjes

Steun voor plannen postkantoor

Het raadsbesluit van september 2017 ten spijt, de plannen van Tuin BV voor het voormalige postkantoor kunnen op voldoende steun van de politiek rekenen. De verwachting is, dat de aangevraagde omgevingsvergunning verleend wordt en dat ook de aanpassingen van het uiterlijk van het gebouw op geen bezwaren stuiten.

De gemeenteraad besloot eind september 2017, dat een toekomstige koper van het pand geen wijzigingen mocht aanbrengen aan het uiterlijk. Horeca is toegestaan, woningen geen probleem, cultuur uiteraard, maar een ander uiterlijk was uit den boze. Alleen CDA en VVD stemden toen tegen. Huidig wethouder Kees Visser (VVD) was toen nog raadslid en stelde: “Het lijkt wel of we met dit amendement er alles aan doen om het onmogelijk te maken gegadigden te vinden, die iets moois van dit pand willen maken.” Huidig wethouder Tjitske Biersteker (CU, toen raadslid) benadrukte destijds, dat het besluit slecht bedoeld was om toezeggingen van de wethouder te formaliseren.

Die wethouder was toen Odd Wagner. Hij had eerder al toegezegd, dat het horecadeel niet meer dan 10 procent zou zijn én dat het uiterlijk van het postkantoor niet zal worden aangepast, maar toch wilden een aantal fracties dit zwart op wit vastgelegd hebben.

Geen probleem

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zijn de plannen van Tuin BV via de Helderse Courant bekendgemaakt. Mooi of niet, het uiterlijk verandert wel degelijk. Dat vindt ook raadslid Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder, die in 2017 voor het besluit stemde. “Er staat mij niets bij van een ander besluit sinds september 2017, maar ik heb er geen moeite mee. Het uiterlijk verandert, maar het is wel een verbetering en de structuur van het gebouw blijft intact, dat is voor mij voldoende.”

Ook Frans Klut van D66 is niet tegen de plannen. “Als ze het mooier maken, vind ik het prima!”. De VVD was in 2017 al tegen het besluit en heeft nu ook geen moeite met de voorgenomen plannen. “Nee, er is geen nieuw besluit genomen door de raad, maar de constructie blijft staan. Veranderen de plannen het uiterlijk? Ja, maar niet de constructie en ik denk, dat dit het maximale is wat je uit dit pand kunt halen”, aldus raadslid Jan Klopstra. “Ik ben blij als het dit gaat worden, dat is dan zeker een verbetering met wat het was.” Volgens Klopstra is het begrip uiterlijk subjectief. “Het pand zelf blijft staan, het wordt alleen transparanter en er verdwijnt een aanbouw.”

Assorgia denkt, dat het ook weinig uitmaakt, of het wel of niet binnen de gestelde voorwaarden past. “Als het nodig is, dat het plan eerst via de raad gaat voor een nieuw besluit, dan krijgt het een ruime meerderheid. De coalitie gaat het niet tegenhouden.”

Reacties:

Albertha Postma
3 april 2019 at 11:27
Erfgoedvereniging HEEMSCHUT wil al jaren dat het oude postkantoor beschermd wordt. En beschouwd het postkantoor als bedreigd erfgoed. De verschillende raadsleden die in de loop der jaren hebben gezeten wilden daar niet aan. https://www.heemschut.nl/nieuws/bedreigd-erfgoed/

JB
3 april 2019 at 11:33
Kenmerkend voor B&W en de raad. We besluiten iets, maar doen wat anders.

Henk van Kuijk
3 april 2019 at 11:42
De raadsleden leven nog steeds in hun eigen bubble: geen enkel besef dat de rechter onlangs heeft uitgesproken dat dhr Scholte onterecht uit dit gebouw is gezet, en dus het recht heeft, met museum en al, terug te keren. Geen enkel besef ook dat de burgemeester de wens van de nieuwe raad tot overleg over dhr Scholte en het museum negeerde, en hem er via een overval uitzette. En dhr Assorgia moet opstappen, gezien zijn belangenverstrengeling met de gemeentelijke b.v. Willemsoord, als fractieleider van de grootste partij. En dan is er nog reclamebureau NHD, dat al deze punten ook volstrekt negeert. Net als DenHelderActueel hier overigens ook geen commentaar aan wijdt, of vragen over stelt aan de betreffende raadsleden. Nee, kop: “Steun voor plannen postkantoor”.

Ad
3 april 2019 at 11:56
begint nu toch wel heel zielig te worden hoor…. dat slappe gejank over die scholte.

Judge X
3 april 2019 at 12:49
Den Helder Actueel geeft in het artikel toch duidelijk de tegenstelling aan, van het raadsbesluit sept. 2017 en hoe makkelijk men de ‘intenties’ van toen, nu even tussen neus en lippen door van tafel veegt.
Een mooie voorzet, voor de reacties die daarna – ‘door ons zelfbenoemde panel’ – verwacht konden worden en zie …. 🙂

Sloop van het Postkantoor mocht niet en het pand werd bestempeld en aanvaard als “architectuur van de wederopbouw” die uitwendig geen verandering mocht ondergaan.
De koper moet daar dus aan gehouden worden, omdat op dat punt alléén al vervalsing van tenderverkoop aan het licht gebracht gaat worden.

Albertha Postma
3 april 2019 at 13:29
Zie mijn reactie van 11:27 uur Judge X. Het is overduidelijk dat men zelfs niet luistert naar de expertise die erfgoedvereniging Heemschut in huis heeft. En ook niet naar alle bezwaren die er in het verleden al zijn ingediend. Het pand is nooit aanvaard als architectuur van de wederopbouw. Dit verzoek is bewust niet aanvaard. Omdat gemeente dan geen zeggenschap meer heeft en overleg moet plegen eer er verbouwd kan worden. Zie link bij mijn reactie.

Albertha Postma
3 april 2019 at 13:48
Besluiten die de raad neemt kunnen zo herzien worden. Zoals het besluit van de vorige raad van eind september 2017 in deze. Men is verschrikkelijk wispelturig. Daardoor raken burgers het vertrouwen kwijt. Er blijft weinig over om ons aan vast te houden als men elke vier jaar de regeltjes zomaar kan veranderen of verbuigen.

Boaz
3 april 2019 at 12:08
Assorgia is niet tegen; nee natuurlijk niet ! De firm Tuin verbouwd ook willemsoord tot pizzaria !

e
3 april 2019 at 13:30
Heeft heel wat “”pizza’s”” gekost om te krijgen wat hij wilde.

Dick Berts
3 april 2019 at 18:31
Natuurlijk steunt een gemeente zonder hart, zonder geweten en zonder fatsoen dit soort xxxxxx plannen.

e
3 april 2019 at 20:25
Hoe meer plannen er voor het gebouw gemaakt worden door Tuin zodat ze die bijna niet meer terug te draaien zijn , des de groter wordt het schadevergoedings aanbod/eis om Rob Scholte buiten de deur te houden als hij de rechtzaak wint. Doordrammen…., kan een prijskaartje aan hangen.

RB
3 april 2019 at 20:52
tieft toch op met die Scholte onzin, zoals Ad hierboven al meld het begint zielig te worden

Henk van Kuijk
3 april 2019 at 20:57
Het is “tief”, RB. Gebiedende wijs. En meldt met dt.

RB
3 april 2019 at 21:03
Huillie Henk, lekker belangrijk bus boy, ga lekker lopen huilen over dat een studentje een keer 20 minuten heb motten wachten op zuid, en als u op een reactie reageert zet u dat er onder zodat de anderen weten waar u over huilt…..

Henk van Kuijk
3 april 2019 at 21:25
Zo ken ik je weer, RB: “Zet u dat eronder”…. een perfecte gebiedende wijs.

RB
3 april 2019 at 21:45
kijk u weet wel hoe het moet, nu nog vousvoyeren en DHA is weer op niveau

Henk van Kuijk
3 april 2019 at 22:07
Vous? Na Huillie Henk bus boy? Nou nee, teveel eer.

Andrea
3 april 2019 at 21:07
De gemeenteraad heeft in 2017 het bestemmingsplan vastgesteld waarbij zij de bezwaren hebben opgenomen van belanghebbenden. (of wel de burger) In meerdere van deze bezwaren stond dat het pand in oorspronkelijke staat moest blijven. De gemeenteraad heeft dit dan ook besloten, zodat belanghebbende niet naar de rechter hoefde te gaan om dit in het bestemmingsplan te laten opnemen.
Je zou dus denken dat de gemeenteraad naar de burgers heeft geluisterd, maar daar blijkt dus niets van waar te zijn.
Ergo ze hebben de burgers gewoon belazerd omdat de partijen die hebben gestemd voor het behoud van het karakter van het Postkantoor, nu roepen dat het karakter gewoon vernietigd mag worden.
Overigens is het ook vreemd te noemen dat de gemeenteraad nu al een oordeel geeft over afbraak van de zijvleugel van het postkantoor (geen aanbouw, want behoort tot oorspronkelijke ontwerp). Immers lopen er nog rechtszaken tussen Scholte, Tuin en de gemeente. Waarbij in hoger beroep alsnog het pand in handen kan vallen van Scholte en dat Tuin het pand weer moet terugleveren.

Henk van Kuijk
3 april 2019 at 21:24
Het is dus nogal simpel, Andrea, ze leggen met dat bestemmingsplan de loper uit voor gefundeerde bezwaarschriften.

Den Helder Actueel, 3 april 2019, 11:01

https://denhelderactueel.nl/2019/04/steun-voor-plannen-postkantoor/

https://losdenhelder.nl/steun-voor-plannen-postkantoor/

Lichtpuntjes

Gezien, dat eerder al in een bodemprocedure bevestigd is, dat er sprake was van een lopende huurovereenkomst (dus er wettelijk niet ontruimd mocht worden) is de relatie Scholte/Gemeente Den Helder (als huurder/verhuurder) niet vrijblijvend.
Scholte was als huurder/bewoner een serieuze partij, die daarbij ook nog wilde kopen en daarvoor in onderhandeling is getreden. Dat een eerste aanbod door Scholte niet aanvaard is, “ontslaat partijen niet van de verplichting te goeder trouw verder te onderhandelen en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zoeken naar een oplossing van de geschillen,” of van het financiële verschil, ook in relatie tot het wél geaccepteerde bod van aannemer Tuin.
De Hoge Raad schrijft hierover: “door in onderhandeling te treden komen partijen tot elkaar te staan in een door te goeder trouw beheerste rechtsverhouding, die meebrengt, dat zij hun gedragingen mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij,” zie: HR, 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
De handelswijze van de gemeente dient mitsdien aan die maatstaf (gerechtvaardigde belangen van de wederpartij) te worden getoetst. Gezien wat Scholte en zijn gezin nu al jaren hebben moeten ontberen voldoet de opstelling van de gemeente in de onderhandelingen niet aan de minimaal daaraan te stellen eisen (wat eerder bij vonnis over de ontruiming werd onderstreept). Deze omstandigheid in combinatie met het dramatische verloop (met als dieptepunt de ontruiming door de gemeente) bieden ruimte voor het aanvechten van dit vonnis. Daarbij conflicteert dit vonnis duidelijk met het eerdere vonnis, dat Scholte door de gemeente onrechtmatig is ontruimd.

Ik zie best nog positieve lichtpuntjes!

De zaak is pas over als de hele race gelopen is, wil ik maar zeggen. Succes! Zorg, dat je er gezond en nuchter onder blijft!

Facebook, datum onbekend

https://www.facebook.com/SCH60LTE/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor

1 Comment

  1. Gewoon omver en erover. Wat een schandelijk onrecht. De burgers van Den Helder zijn te dom om zicht te realiseren dat iedereen het volgende slachtoffer kan zijn van dit maffiose gemeentebestuur. Ik dank de hemel dat ik aan het verhuizen ben naar buurgemeente Hollands Kroon. Ook daar is natuurlijk het nodige aan de hand, want dit hele land is naar de klote aan het gaan. Het fantastische is alleen, dat als je uit Den Helder komt, het nergens erger kan worden.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.