Ronald Boutkan – Stadspartij wil agressieprotocol voor lokale politici + Marischka de Jager – Gemeenteraadsleden Den Helder bedreigd om verplaatsing stadhuis naar Willemsoord

Stadspartij wil agressieprotocol voor lokale politici

Den Helder – Er moet een speciaal agressieprotocol komen voor college en raadsleden. Dat wil de Stadspartij, die hiervoor maandag tijdens de raadsvergadering met een motie komt. Dat protocol is niet bedoeld om agressie door lokale politici te voorkomen, maar om ze juist te beschermen tegen agressieve pogingen tot beïnvloeding door burgers.

In de Gemeentewet is opgenomen, dat leden van de raad stemmen zonder last. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan een elementair onderdeel van de democratie, namelijk dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. “In Den Helder zijn er toch mensen, die denken, dat zij politieke ambtsdragers ongestraft kunnen intimideren en bedreigen, waardoor onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd. Via de griffie hebben wij geconstateerd, dat er momenteel in een aantal gevallen raadsleden zijn benaderd rondom de besluitvorming van het stadhuis, op een dusdanige manier, dat wij mogen stellen, dat dit de essentie van dit wetsartikel aantast, hetgeen wat ons betreft onaanvaardbaar is”, aldus de Stadspartij.

“Mensen van alles van ons mogen vinden en hoeven het lang niet altijd met ons eens te zijn, ze mogen ons, dat ook duidelijk laten weten, mits dat op een normale manier gebeurd. Het is wat ons betreft volstrekt ontoelaatbaar als dit op een onfatsoenlijke, onbehoorlijke, respectloze of zelfs intimiderende en bedreigende wijze plaatsvindt. Als een college of raadslid zich geïntimideerd of bedreigd voelt, kan daarover geen discussie mogelijk zijn, dan worden grenzen overschreden hetgeen absoluut onacceptabel is.”

Protocol

Een agressieprotocol beschrijft hoe de gemeente reageert op bedreigingen, agressie of intimidatie etc. tegen college en raadsleden en wie welke rol daarin heeft. Het moet duidelijk maken bij wie college en raadsleden terecht kunnen als ze bedreigd worden en wat de mogelijke vervolgacties kunnen zijn. Met een agressieprotocol is het voor alle college en raadsleden duidelijk, dat het niet alleen hun eigen probleem is als je bedreigd wordt, maar dat we in de gemeente Den Helder samen staan voor een veilig werkklimaat.”

De Stadspartij meent, dat met een agressieprotocol voor college en raadsleden een sterk signaal wordt afgeven aan de samenleving, dat agressie en geweld jegens bestuurders en volksvertegenwoordigers verwerpelijk is en niet zal worden getolereerd. In dergelijke gevallen moet dan ook officieel aangifte worden gedaan.

Den Helder Actueel, 22 februari 2019 – 11:09

Reacties

Albertha Postma
22 februari 2019 at 11:55
Het college en de raadsleden kunnen net als iedere andere burger gebruik maken van de wetgeving en aangifte doen bij de politie. Raar dat hier een apart protocol voor nodig is. Agressie en geweld tegen wie dan ook mag niet getolereerd worden. Daar hoef je geen bestuurder voor te zijn.

F. Brand
22 februari 2019 at 13:15
Helemaal eens, gewoon aangifte doen…net als ieder ander dat kan doen!! Daar is géén extra “protocol” voor nodig hoor Stadspartij, maar waarom dit stukje in de krant…

Judge X
22 februari 2019 at 11:59
Voor agressie en bedreiging bestaat al een protocol en dat staat in de laatste twee zinnen beschreven: “niet tolereren dus gewoon zelf aangifte doen”.

Volgens mij komt ‘last en ruggespraak’ in deze gemeente trouwens eerder van de bovenlaag, van nepotistische verbindingen en van verbonden partijen / partners.
Misschien moet de Stadspartij eens overwegen om en OM en de FIOD in te schakelen.

Andrea
22 februari 2019 at 12:24
Sinds wanneer mag je raadsleden niet meer benaderen om je mening te geven. Nog even en ze willen van dit forum af omdat het intimiderend overkomt…..
De raadsleden van de stadspartij snappen blijkbaar niet hoe de politiek in elkaar steekt. Ook in Den Haag worden politici regelmatig aangesproken op hun gedrag en hun ideeën. Er zijn zelfs “professionals” die dagelijks bezig zijn om politici een andere mening en standpunt te laten innemen. Dit heet lobbyen…
En het lobbyen over de verplaatsing van het stadhuis is groot. Immers een ruime meerderheid is het gekonkel over het stadhuis meer dan zat en wil niet dat het gemeentehuis naar Willemsoord word verplaatst….
Als je een stevig gesprek over de verplaatsing van een stadhuis intimiderend vind, dan heb je waarschijnlijk voor het verkeerde vak gekozen… Bijvoorbeeld “Wat ben je voor eikel, dat je eerst geen nieuwbouw stadhuis wilde en nu opeens wel. Je houd je niet aan je belofte eikel, om die reden had ik op je gestemd!” is geen intimidatie, maar is bewijsbaar een feit. Zie de diverse verkiezingsprogramma van de huidige coalitieleden…. En dat je dan iemand een eikel noemt is pure emotie, en het blijft ook een betwistbaar punt of die gene ook echt een eikel is….
Maar in de stad hoor je ook een ander geluid. Namelijk intimidatie vanuit het stadhuis tegen de lobbyisten die tegen verplaatsing zijn naar Willemsoord. De burgemeester zou tegen een aantal lobbyisten hebben gezegd; “Als jullie niet stoppen met jullie acties, dan stoppen wij jullie subsidie.” Dat kun je geen intimidatie meer noemen, maar dit is je pure chantage…..
Deze vorm van intimidatie heeft de stadspartij waarschijnlijk niet meegenomen in hun motie. En zoals ik al eerder betoogde op dit forum, komt de ondermijning van de lokale politiek vaak van binnen uit. De ondermijning begint al bij dit college van Burgemeester en Wethouders.
(Overigens vind ik wel, dat als politici echt worden bedreigt. En dan bedoel ik dat mensen iemand wat aan willen doen, fysiek of geestelijk dan hoort daar gewoon aangifte van te worden gedaan. Geweld is nooit een oplossing)

Ferry
22 februari 2019 at 12:40
Als U meent dat U geintimideerd wordt,kunt U nu al direct aangifte doen met de wet in de hand.
Zoals U zelf al in dit bericht omschrijft,U moet inderdaad onbelast kunnen stemmen en/of Uw mening kunnen geven.
Ook als U geheel tegenstrijdig met Uw verkiezings belofte Uw mening herziet.
Dat dat dan weer agressie opwekt bij mensen vind ik toch ook weer een verzachtende omstandigheid.

Albertha
22 februari 2019 at 13:06
Hoofdletter U gebruik je alleen voor God en aan het begin van een zin. Niet voor raadsleden of wethouders. Kom op we gaan deze mensen toch niet verheerlijken. Ze zijn ook wel eens angstig en uit hun evenwicht te brengen zoals wel blijkt uit de motie die de Stadspartij daarom wil indienen. Is er sprake van bedreiging of geweld dan aangifte doen bij de politie. Simpeler kan het toch niet. Een motie indienen om een protocol die al bestaat is toch niet nodig. Even alles op een rijtje zetten voordat jullie dit doen Stadspartij. Anders wordt het geneuzel om niks.

Henk van Kuijk
22 februari 2019 at 12:52
Nou…. een Stadspartij die er medeverantwoordelijk voor is dat een gehandicapte kunstenaar van naam zonder voorafgaand bericht van een deurwaarder met hulp van een politiemacht uit zijn huis werd gezet, zonder persoonlijke spullen, en dan ook nog onterecht, waarbij er maandenlang beslag is gelegd op de privéspullen, die partij moet vooral eerst eens in de spiegel kijken. En naar een menslievend protocol. En hun wethouder Kos deed contractueel toezeggingen naar die kunstenaar namens het college die hij niet nakwam. Voor dat alles zal de burger een fors bedrag aan claims moeten betalen, binnenkort. Verder is de Stadspartij de partij van de transparantie, zie hun verkiezingsprogramma: dit verhaal is een slag in de lucht, “van de griffie hebben wij vernomen dat….”. Ja, zo ging het met wethouder Visser ook. Geef even heldere openbare voorbeelden. Wat zijn die bedreigingen en intimidatie? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wel dat mensen de gordijnen in worden gejaagd door de huidige vriendjespoltiek en de verstrengeling van belangen. En als de burgemeester zelf gedreigd heeft met intrekking van subsidie, dan moet hij zelf opstappen. Want dan gaat hij volstrekt buiten zijn boekje en protocol. Kennelijk krijgt de Stadspartij het benauwd over Willemsoord, en kiest voor de aanval naar voren, ongefundeerd.

Dutch
22 februari 2019 at 13:50
Juf!!!! Ze pesten me……

e
22 februari 2019 at 15:04
Koen…. Help !!! Ze schoppen een deuk in mijn pakje boter .

e
22 februari 2019 at 13:59
Ik kan mij nog heel goed de krijgshaftige kroegentaal van deze partij herinneren. Pakje boter partij !!

e
23 februari 2019 at 08:00
Als die zelfde personen van de stadspartij, die heldhaftige taal van destijds in de kroegen, nu in de raadszaal herhalen, worden zij daar gelijk uitgeschopt, en zijn ze precies hetzelfde , waar zij nu anderen van beschuldigen. Maar… dat schijnen de Heren vergeten te zijn .

Rasjutter
22 februari 2019 at 14:14
Onfatsoenlijke, onbehoorlijke en respectloze worden de burger van Den Helder behandeld door de gemeente, waar kan ik aangifte doen? Stelletje pipo’s ga gewoon eens aan je werk en bedenk niet allerlei onzin waar je je denkt achter te kunnen verstoppen voor jullie onverantwoord gedrag.

Albertha Postma
22 februari 2019 at 14:52
Waarom is mijn reactie op Ferry van 12:40 uur nog niet goedgekeurd en zichtbaar Ronald Boutkan? Vrijheid van meningsuiting staat toch hoog in het vaandel van de media.

Ferry
22 februari 2019 at 15:03
Als je als politici de kiezer willens en wetens misleid,belasting geld verkwanseld,burgers zou bedreigen met intrekken subsidie,dan moet je niet alleen opstappen.
Nee er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten worden gestart,en indien de beschuldigingen concreet worden,gewoon strafrechtelijk vervolgen.

Hakatje
22 februari 2019 at 16:06
Het zou goed zijn als iedereen normaal en respectvol met elkaar om zou gaan. Zelfs al ben je het radicaal met elkaar oneens. En ja, ik vind iemand “eikel” noemen respectloos. Als je je in een discussie laat leiden door je emoties en dan van jezelf van alles mag roepen, zelfs als dit bedreigend overkomt want “er komen wat emoties bij kijken”, dan ben je sowieso al niet helder bezig. Je schiet er namelijk niks mee op. Als men zich bedreigd en onveilig voelt nu, dan zijn er gewoon mensen te ver gegaan. En het is dan misschien goed om met elkaar af te spreken waar die grens dan ligt want kennelijk heeft niet iedereen dit op een rijtje. Anders was er geen behoefte aan.

Albertha Postma
22 februari 2019 at 16:32
Hierbij nogmaals mijn reactie op het bericht van Ferry van 12:40 uur. Hopelijk is hij nu wel zichtbaar.
Hoofdletter U gebruik je alleen voor God en aan het begin van een zin. Niet voor raadsleden of wethouders. Kom op we gaan deze mensen toch niet verheerlijken. Ze zijn ook wel eens angstig en uit hun evenwicht te brengen zoals wel blijkt uit de motie die de Stadspartij daarom wil indienen. Is er sprake van bedreiging of geweld dan aangifte doen bij de politie. Simpeler kan het toch niet. Een motie indienen om een protocol die al bestaat is toch niet nodig. Even alles op een rijtje zetten voordat jullie dit doen Stadspartij. Anders wordt het geneuzel om niks.

Ferry
22 februari 2019 at 18:20
Alberta,ik probeer accenten te leggen,en respect vol met elkaar te blijven.
Dus doe ik dat ook naar U toe.
Maar ik begrijp je volkomen.

Henk
22 februari 2019 at 20:35
Ach ja…, bedreigingen met geweld zijn niet goed maar als je een partij zwaar bevoordeeld en een andere benadeeld lok je agressie van de benadeelde partij uit, dit is al zo sinds kane en abel, hier zijn hele (burger)oorlogen door ontstaan.
De hele boel raakt ongebalanceerd en je kweekt chaos en paranoia.
Dus mijn advies aan het college is stop met vriendjespolitiek!!
Las vandaag in het nhd bijvoorbeeld dat er weer flink gestrooid is met toekomstige alcoholschenk/ tapvergunningen voor huurders van horecabedrijfjes in het nieuwe nog te bouwen halterbellevue van de woningstichting, daar zou ik gewoon eens mee stoppen!!!
Dan benadeel je andere bestaande horeca ook niet, hoe graag je als gemeente ook wil dat ze bij woningstichting huren (vriendjespolitiek).
Laat ws en zeestad sociale huurwoningen bouwen ipv horeca/ winkelcentrums/ kunst etc, de bestaande horeca heeft het al zwaar genoeg.
Tijd heeft inmiddels wel uitgewezen dat dit voor geen meter werkt en jullie hier totaal geen kaas van hebben gegeten!!!, bovendien hebben we een zwaar tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters

Monique_K
23 februari 2019 at 09:16
Het gaat niet om agressie tussen politici onderling, het gaat om agressie van burgers tegen politici. Dat staat toch echt heel duidelijk in de eerste alinea’s van het bericht?
Ik keur intimidatie en bedreiging voor volle 100% af, maar ik kan me de woede die de basis is van deze agressie heel goed voorstellen, je voelt je gewoon in de maling genomen als kiezer. Ik ben zelf ook heel boos op de Stadspartij, en op Wouters. Normaal gesproken hoor je als partij/politicus te stemmen zoals je je kiezers beloofd hebt te zullen stemmen, je zit daar immers als de vertegenwoordiger van hun stem, daarvoor ben je gekozen. En als je dan herhaaldelijk precies het tegenovergestelde doet ben je ineens verbaasd als je kiezers boos zijn, en sommigen zelfs agressief worden, en van je eisen dat je stemt zoals je beloofd hebt? Dat er soms compromissen gesloten moeten worden in plaats van je zin door te drammen is normaal, maar wat hier gebeurt, al jarenlang, dat is gewoon volksverlakkerij, en dat wekt agressie op.

JB
23 februari 2019 at 09:31
Met het negeren van de kiezer lok je geen agressie uit, maar pas je agressie toe! Je doet tenslotte de kiezer pijn en het bewust pijn doen is agressie. Overigens een zeer ernstige vorm. Oorzaak en gevolg.

Henk
23 februari 2019 at 09:45
Beste Monique K,
Ook ik had het over zowel burgers, ondernemers als ambtenaren, maar na vanmorgen het bericht in het nhd gelezen te hebben ( Raadsleden bedreigd) begrijp ik dat het wel degelijk gaat over bedreigingen van een belanghebbende kliek( zowel burgers als ambtenaren) die proberen alles wat hun niet uitkomt te verhinderen of andersom wat hun wel uitkomt er doorheen te krijgen door middel van gewelddadige intimidaties en bedreigingen tegenover eerlijke ambtenaren.
Dit sluit goed aan op wat ik hierboven schreef, dit is ze in het verleden al vaak gelukt is en heeft de boel al jaren ontwricht, zoals ook al op tv te zien was in de documentaire over de afzetting van Geurt Visser.
Hulde aan de ambtenaren die in dit geval (plaatsing stadshuis op Willemsoord) hierover alarm slaan en hier een agressieprotocol over wensen om dit tegen te kunnen gaan.
Blijkbaar komt de plaatsing stadshuis op Willemsoord de intimiderende kliek niet uit.
Gaat je toch aan het denken zetten, wie komt plaatsing van het stadshuis op Willemsoord niet uit???en wie krijgt zomaar zonder reden zijn vergunningen er zomaar doorheen???, in ieder geval wie het ook is, dit soort figuren zijn we in Den Helder liever kwijt dan rijk.

RB
22 februari 2019 at 21:19
hebben ze ook wel nodig in Tokkie town…..

George
23 februari 2019 at 08:56
Als een politicus geen olifantshuid heeft, is hij/zij ongeschikt voor die taak.
Er kunnen dus heel wat stadspartij leden beter (terug)naar de kroeg gaan dan de boel nog verder verzieken.

JB
23 februari 2019 at 09:08
Wikipedia geeft een mooie uitleg over agressie, mag ik in deze dan onder agressie ook verstaan dat wat politieke partijen en hun vertegenwoordigers beloven niet nakomen. Dit zou inhouden dat dit zgn. protocol zelfs voordelen zou bieden, want het niet nakomen van beloften kan ook een vorm zijn van agressie. Prima zo een protocol dan lijkt me 🙂

Ferry
23 februari 2019 at 09:49
Kom op Stadspartij geef eens commentaar op bovenstaande.
Er zitten mensen tussen die op jullie gestemd hebben,en dus het vertrouwen aan de partij gegeven hebben.
Dat is wel het minste wat je als bestuur kunt doen.

George
23 februari 2019 at 10:17
Het is stil aan de overkant

Hopje
23 februari 2019 at 10:32
Duidelijk.. wat de gemiddelde reageerder hier zegt.. gelukkig staan jullie verre van het publiek wat nooit reageert. 95% van alle reacties zijn gewoon dom en kansloos.

George
23 februari 2019 at 11:29
Vooral dit gedeelte van je reactie . gelukkig staan jullie verre van het publiek , is een waarheid als een koe

e
23 februari 2019 at 12:25
Vergist Hopje zich niet ? Als wij onze mond niet hadden open getrokken , hadden we nog steeds met de stadspartij opgescheept gezeten. Die is bijna verdampt.

Ferry
23 februari 2019 at 14:25
Dat is ook precies de reden van je leugenachtige politieke bestaan Hopje,de zwijgende morrende meerderheid niet
horen.
Maar concreet op boven vermeld item doe je niet,alleen maar roepen dom volk en kansloos.
Maar je politieke toekomst is zeker: KANSLOOS.

e
23 februari 2019 at 16:58
De stadspartij speelt hier de zielige underdog kaart uit. Straks maken ze het nog zo erg , dat ze om bodyguards vragen. Hoe vestig je de aandacht op je zelf . Melij wekkende vertoning. Zou het komen , dat ze zo zijn , omdat Dick Berts een stadspartij lid geblokkeerd heeft op twitter ?

Marinus Vermooten
24 februari 2019 at 11:44
Het enige keer dat ik ten tijde van mijn raadslidmaatschap bedreigd werd was door een loslopende hond. Dat was overigens in Alkmaar. Heb maar geen aangifte gedaan want anders miste ik de trein naar Den Helder.

Hijneken
24 februari 2019 at 12:28
Je blijft natuurlijk altijd met je handen af van politici. Makkelijker kan ik het niet maken, wel simpeler.
De eigen blijft daarentegen wel fier overeind, maar daar kunnen ook lokale politici niets op tegen hebben.

Triest
25 februari 2019 at 14:31
Burgemeester Schuiling zou mensen intimideren met subsidie, als ze doorgaan met hun acties tegen het stadhuis.
Waar is de media die dat gaat uitzoeken? Het is heel simpel, als de intimidatie echt plaats vind moet dat zijn bij de Nautische vereniging. Immers zijn zij een grote actie gestart, en zitten het dichtst bij het vuur. Zij zitten rondom de nieuwe locatie.Wat is er gezegd bij het gesprek tussen burgemeester Koen Schuiling, Wethouder Heleen keur en de bestuursleden van de Nautische vereniging. En wat gaat de raad doen om deze onderste steen boven te krijgen?

e
25 februari 2019 at 15:48
De raad ? , Die zit bij de coalitie op schoot voor hun dagelijks voorlees verhaaltje ( er was eens….)

https://denhelderactueel.nl/2019/02/stadspartij-wil-agressieprotocol-voor-lokale-politici/

Gemeenteraadsleden Den Helder bedreigd om verplaatsing stadhuis naar Willemsoord

Den Helder – Verschillende gemeenteraadsleden van Den Helder zijn op een intimiderende en bedreigende manier benaderd om een ander standpunt in te nemen omtrent de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord.

Dat stelt de fractie van de Stadspartij in een motie, die komende maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt ingediend.

“Er zijn in Den Helder mensen, die denken, dat zij politieke ambtsdragers ongestraft kunnen intimideren en bedreigen, waardoor onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd”, zegt de fractie.

“Mensen mogen van alles van ons vinden, hoeven het lang niet altijd met ons eens te zijn en mogen ons dat ook duidelijk laten weten, mits dat op een normale manier gebeurt. Het is wat ons betreft volstrekt ontoelaatbaar als dit op een onfatsoenlijke, onbehoorlijke, respectloze of zelfs intimiderende en bedreigende wijze plaatsvindt. Als een college of raadslid, zich geïntimideerd of bedreigd voelt, kan daarover geen discussie mogelijk zijn, dan worden grenzen overschreden hetgeen absoluut onacceptabel is.”

Waaruit de bedreigingen precies bestaan, is niet duidelijk.

Met het indienen van de motie wil de Stadspartij komen tot een agressie protocol. Met een dergelijk protocol kan worden vastgelegd hoe de gemeente reageert op bedreigingen, agressie of intimidatie tegen college en raadsleden. Ook moet er in staan waar bestuurders terecht kunnen als ze worden bedreigd en wat mogelijke vervolgacties zijn.

“Wij willen met een agressieprotocol voor college- en raadsleden een sterk signaal afgeven aan de samenleving, dat agressie en geweld jegens bestuurders en volksvertegenwoordigers verwerpelijk is en niet zal worden getolereerd.”

Lees ook:
Voorstel tot referendum Den Helder om stadhuis
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190221_73451966/voorstel-tot-referendum-den-helder-om-stadhuis
Ambtenaren Den Helder: lastig om stadhuisplannen aan burgers uit te leggen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190206_11086619/ambtenaren-den-helder-lastig-om-stadhuisplannen-aan-burgers-uit-te-leggen
Haven en Scheepvaart Vereniging: Stadhuis Den Helder op werf is slecht idee
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190218_36203954/haven-en-scheepvaart-vereniging-stadhuis-den-helder-op-werf-is-slecht-idee

Helderse Courant, 22 februari 2019, 11:31

Reacties:

Jan Postma
Dat je er niet mee eens bent, zoals ik, OK maar om die liedens te bedreigen dat is waanzin ten top.

Henk van Kuijk
Nou…. een Stadspartij die er medeverantwoordelijk voor is dat een gehandicapte kunstenaar van naam zonder voorafgaand bericht van een deurwaarder met hulp van een politiemacht uit zijn huis werd gezet, zonder persoonlijke spullen, en dan ook nog onterecht, waarbij er maandenlang beslag is gelegd op de privéspullen, die partij moet vooral eerst eens in de spiegel kijken. En naar een menslievend protocol. En hun wethouder Kos deed contractueel toezeggingen naar die kunstenaar namens het college die hij niet nakwam. Voor dat alles zal de burger een fors bedrag aan claims moeten betalen, binnenkort. Verder is de Stadspartij de partij van de transparantie, zie hun verkiezingsprogramma: dit verhaal is een slag in de lucht, “van de griffie hebben wij vernomen dat….”. Ja, zo ging het met wethouder Visser ook. Geef even heldere openbare voorbeelden. Wat zijn die bedreigingen en intimidatie? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wel dat mensen de gordijnen in worden gejaagd door de huidige vriendjespolitiek, regentesk beleid, ongepaste inmenging door de Provincie en de verstrengeling van belangen. En als de burgemeester zelf vrijwilligersorganisaties gedreigd heeft met intrekking van subsidie, dan moet hij zelf opstappen. Want dan gaat hij volstrekt buiten zijn boekje en protocol. Kennelijk krijgt de Stadspartij het benauwd over Willemsoord, en kiest voor de aanval naar voren, ongefundeerd. Er is namelijk al lang een protocol voor bedreiging: aangifte bij de politie. Dus even doen, als het waar is. Dit is mistig motie-gedoe van een partij die de weg kwijt is. Droevig is ook de journalistieke kop van dit artikel, die moet tussen aanhalingstekens staan, het gaat niet om een feit, maar een onbewezen bewering.

Piet Konings
Jijbak …

Jeroen Bodewus
Henk, hoe lang je betoog ook wordt. Hoe vaak je RS er ook bij haalt. Hoe oneens je het er mee bent; bedreiging in wat voor vorm dan ook valt nooit of te nimmer goed te praten. Nooit!

Henk van Kuijk
Jeroen Bodewus Praat ik het goed? Geenszins. Aangifte doen als er bewijs is. Daarnaast haal ik Rob Scholte er niet bij, dat deed de Stadspartij zelf, door zonder kik aan die intimiderende, vernederende behandeling mee te werken.

Arie A A Ruiter
Als je wordt bedreigd doe je aangifte.simpel zat. Maar ik vind wel dat een “politicus” wel wat spek onder de huid moet hebben.Je weet van te voren dat je tegengas kan verwachten.

Ruud Van de Kerkhof
En daar zijn ze weer de heren van de Stadspartij die zeggen dat ze bedreigd worden .
Wat een stelletje muppets zijn het ook wel elke maand hun toelage opstrijken en als iemand het niet eens met ze is dan gaan ze zielig lopen doen .
Maar ja je kan natuurlijk wel eens op je plaats gezet worden als je eerst van alles beloofd aan de kiezers en daarna je beloftes niet nakomt .
Dan kan ik me best wel indenken dat de kiezer een beetje boos is heren .
En dat geld ook voor BVDH ook van alles beloven en niet na komen .
Kijk heren het is heel simpel je oogst wat je zaait .
Maar ja die dikke vette toelage elke maand verzacht een hoop .
Dus wees een flinke kerel en doe niet zo zielig .

Arie A A Ruiter
Ach je kunt het sociale media ook mijden.Sommige denken er alleen maar medestanders te vinden voor hun lariekoek en lachende postzegel. Tja…. het domme stemvee kan ook genadeloos zijn. Peeuwers.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190222_76004986/gemeenteraadsleden-den-helder-bedreigd-om-verplaatsing-stadhuis-naar-willemsoord

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=agressie+gemeenteraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=bedreiging+gemeenteraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=intimidatie+gemeenteraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=agressie+wethouder
https://robscholtemuseum.nl/?s=bedreiging+wethouder
https://robscholtemuseum.nl/?s=intimidatie+wethouder
https://robscholtemuseum.nl/?s=agressie+burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=bedreiging+burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=intimidatie+burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling