Ronald Boutkan – Stadspartij blijft achter Reenders staan en zegt dag tegen Assorgia, Pater, Vorstman en Koopman

Den Helder – De Stadspartij heeft dinsdagavond op een vergadering steun uitgesproken voor Peter Reenders. Ook wordt definitief afscheid genomen van de drie raadsleden waarin eerder al het vertrouwen was opgezegd; Daniëlle Pater, Carlo Assorgia en Joke Vorstman. Volgens Reenders heeft hij uit de media begrepen dat Paul Koopman de drie steunt en dat hij dus op eigen initiatief de fractie zal verlaten. Marcel de Knijf is nog een vraagstuk, die heeft om tijd gevraagd.

De overgebleven fractieleden, de commissieleden en het partijbestuur kwamen dinsdagavond bijeen om te praten over de recente onrust binnen de partij. Volgens Reenders was het “de rustigste vergadering die we ooit hebben gehad”. Tijdens de vergadering is de steun voor Reenders als fractievoorzitter nogmaals benadrukt en is gesteld dat het eerder genomen besluit om het vertrouwen op te zeggen in Assorgia, Pater en Vorstman juist was. De partij zal woensdag de gemeente officieel laten weten dat deze personen voortaan geen deel meer uitmaken van de fractie van de Stadspartij.

Dat de fractie nu dus vier en mogelijk vijf leden minder telt, betekent dat de coalitie uit elf tot maximaal nog twaalf raadsleden bestaat, een minderheid. Toch is dit vooralsnog geen reden steun bij andere partijen te zoeken, er komen geen nieuwe coalitieonderhandelingen. “De nu uit de fractie vertrokken personen hebben gezegd dat ze nog steeds het coalitieakkoord steunen, dus als dat echt zo is hebben we nog steeds een meerderheid voor de plannen”, stelt Reenders. “Blijkt dat in de praktijk anders uit te pakken, dan gaan we gewoon per keer bij de oppositie op zoek naar een meerderheid.” Wel geeft hij aan dat de partij genoeg heeft van alle vertragingstechnieken, “we willen nu de vaart erin!”.

Wethouders
De ontstane situatie is volgens de Stadspartij ook geen reden op zoek te gaan naar andere wethouders. “We zijn tevreden over ze”, aldus Reenders. “En hoewel er nog een vacature is, hebben de overgebleven collegeleden aangegeven het werk aan te kunnen, dus we hebben geen haast.”

Den Helder Actueel, 25 augustus 2015 – 23:15

Reacties:

Dick Berts
25 augustus 2015 at 23:24
Als Reenders maar zelfvertrouwen blijft houden, dan komt alles goed. Want hij zal als eenmansfractie eindigen.

willem
25 augustus 2015 at 23:50
Als je ziet wat voor volk in die partij zit denk ik dat je gelijk gaat krijgen. Diep triest word het nog beroerder met beslissingen plannen en ander politiek werk om de stad te verbeteren cq gewoon te laten draaien. Ego gaat voor het algemeen goed.

Kees Jan
26 augustus 2015 at 00:22
Weer laat Reenders de leden van de stadspartij in de kou staan. Het is binnen de stadspartij aan de leden of zij willen dat de partij in 2e barst. De leden kunnen immers nog steeds het vertrouwen opzeggen in Reenders en dat ze willen dat de andere leden bij elkaar in de partij blijven.
.
De leden staan nu voor belangrijke keuze. Willen ze dat de stadspartij 8 of 6 zetels behoud?
Voor 8 zetels hoeven ze alleen maar het vertrouwen in Reenders op te zeggen. Die verdwijnt dan met slechts 2 anderen, Karhof en van Dongen.
.
Voor de oppositie word het nu appeltje eitje. Tijdens de volgende raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen het college indienen en ze zijn van die vervelende stadspartij wethouders af.
.
Reenders ziet geen reden om opzoek te gaan naar nieuwe wethouders? De coalitie is uit elkaar gevallen, en de verhoudingen zijn weg. Als de uitgezette raadsleden de coalitie blijven steunen zal er een aangepast coalitieakkoord moeten komen, en hebben zij als stadspartij 2 ook recht op een wethouder.
Het kan niet zo zijn dat Reenders 3 wethouders met 6 leden mag leveren en de overige 10 raadsleden het moeten doen met 2 wethouders.
.
Een eerlijke verhouding zou nu zijn;
Stadspartij 1; 1 wethouder
stadspartij 2; 1 wethouder
ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks; 1 wethouder
Vrije Socialisten, fractie Vermooten; 1 wethouder

strandloper
26 augustus 2015 at 01:25
Het Assorgiaplein wordt nu het Reendersplein? Reken er maar op. Reenders wil is wet. De heer Reenders had nog nooit zo’n rustige vergadering meegemaakt als die van afgelopen avond. Natuurlijk, er waren slechts jaknikkers aanwezig. Het pleit niet voor Reenders, dat hij geen kans heeft gezien om de gelederen gesloten te houden. Een groot deel van een fractie wegsturen is ongekend. Zoiets verwacht je alleen in dictaturen met exponenten als Poetin en Kim Jong-un, grote zuiveringen. Naast het Reendersplein verwacht ik ook een metershoog standbeeld van hem naast dat van Schuiling op een prominente plaats voor het nieuwe stadhuis op het Julianaplein/Stadspark.
Nu zal, aldus Reenders, de vaart er in worden gezet ten behoeve van de ontwikkeling van Den Helder. Met wie dan vraag ik mij af. Met de overgebleven fractieleden en bestuursleden van de Stadspartij is dat ten enenmale onmogelijk. U raadt het al, Reenders gaat bij de oude coalitiepartijen shoppen en zal dan zeggen, dat hij steun heeft gevonden voor zijn plannen bij de oppositie. In werkelijkheid zal het zo zijn, dat Reenders de wensen van de oppositie zal steunen. Signalen in die richting heeft hij eerder geuit. Wel een nieuw stadhuis maar niet op de stationslocatie. Dat wordt binnen afzienbare tijd een nieuw stadhuis op de stationslocatie. Ja, het ging slechts om de locatie en die wilde ik graag aan mijn gedoogpartners gunnen.
De kiezers zijn weer bedrogen net als recent door Trots. Van die club bleef niets over en de Stadspartij is eenzelfde lot beschoren. De heer Reenders vinden wij dan terug bij de VVD. De VVD die een meesterlijk Paard van Troye in de Stadspartij heeft gezet.
“The Passion” schijnt kans te maken te worden opgevoerd in onze stad. Eigenlijk godslasterlijk om het lijdensverhaal van Jezus te laten verworden tot een entertainment spektakel of een vermaak spel voor mensen die bezig moeten worden gehouden met uiteraard goddeloze artiesten.
Anderzijds is het wel heel toepasselijk voor Den Helder. De inwoners zullen zich herkennen in de lijdensweg die zij al decennia moeten gaan onder bestuurlijk Den Helder.

hellen
26 augustus 2015 at 07:06
Waarom heb ik het idee dat hier een dubbele bodem in zit ? Iedereen dit dwars kan gaan liggen wordt geelimineerd en zo is de weg vrij voor beslissingen die anders misschien niet door zouden gaan,en wethouders wordt weggewerkt aan de hand van smsjeswaarna er een”onafhankelijk” onderzoek komt door een vrindje van onze burgervader en nu 4 mogelijk 5 fractieleden omdat de heer reenders een KvK papier onder ogen krijgt waarbij slechts het adres aantoonbaar van een fractielid kan zijn,vervolgens worden deze mensen buitenspel gezet voordat er een gedegen onderzoek kan plaats vinden en daar een democratisch besluit over kan worden genomen,ik heb het idee dat de heer reenders nog steeds denkt dat hij baas in de winkel is ipv een afgevaardigde van de helderse bevolking

dagobert
26 augustus 2015 at 07:18
Al eerder, schreef ik hier, dat iedereen , die het bestuur niet welgelegen is , wordt op de een of andere manier weggewerkt. Een adres op een papiertje of een gesprek met een kunstenaar, of een verkeerd/verzonnen wattsapp of anonieme brief het kan je hier in Den Helder zomaar de kop kosten

Rebel
26 augustus 2015 at 09:26
Ik begrijp uit het artikel dat de marine vleugel binnen de stadspartij overblijft na de “zuivering”?

Roel Prins
26 augustus 2015 at 09:53
Jammer dat deze versladggeving eenzijdig bericht uit de Stadspartij en van Reenders. Reenders heeft de bewering dat de verstotenen Assorgia, Vorstman en Pater het coalitieakkoord blijven steunen van horen zeggen. Waarom heeft Bojtkan betrokkenen hier niet naar gevraagd? Tevens gaat Reenders ervan uit dat wat het college betreft alles bij het oude zal blijven. Wat de verstotenen daarvan vinden lijkt hier niet belangrijk. Ook dat had Boutkan moeten vermelden. Het is immers zeer wel mogelijk dat door de verstotenen 1 of meerdere wethouders niet langer worden gesteund. Zo heeft Pater in het verleden duidelijk gemaakt dat haar steun voor Kos onder het vriespunt was gedaald.
Dat de eenmans fracties met deze toestand verder willen regeren verbaast me niet. Zij kiezen voor doormodderen boven politieke irrelevantie en zien niet in dat hun huidige relevantie bijna irrelevantie is.
En dan het college. Het is merkwaardig dat deze wethouders onder het huidige gesternte willen blijven functioneren. Een wethouder met zelfrespect stapt nu op!

fred
26 augustus 2015 at 10:14
Rebel , dat klopt de Marine vleugel wat eigenlijk de harde kern is van de stadspartij blijft heersend achter.
Alle uitlatingen en acties van Reenders komen uit de mand van van Delft en Salverda.
Deze schuiven hem naar voren en hij voert uit totdat ze hem ook zat zijn want net als Pieter Bakker komt ook dhr. Reenders aan de beurt en deze zal binnen niet afzienbare tijd afgezet worden.
Zoveel stadspartij leden die op naam gekozen zijn en eigenlijk een plek in de raad verdienen maar een te grote mond hebben en tegengas kunnen durven geven hebben deze 2 heren al buiten spel gezet door ze simpelweg niet in de raad te plaatsen.
Deze hele opzet , hier zou Wilders trots op zijn een unieke situatie dictatuur door twee personen uitgevoerd als er hier toevallig geen ander woord voor is.
Binnen 2 en een halve maand treed Reenders af en zal de volgende fractie leider Salverda worden , let op mijn woorden.

RUNDU
26 augustus 2015 at 11:04
reenders die nu omringd is door jaknikkers zal zoals keesjan al aangaf binnen niet al te korte tijd gaan pleiten voor een nieuw stadhuis want was het niet reenders die overstapte tijdens een vergadering die de mond snoerde van visser? knap dat de fractie hem toen nog een kans gaf om zich te beteren. reenders is de ondergang van de stadspartij

dagobert
26 augustus 2015 at 11:16
Een nieuw stadhuis, is volgens mij nooit uit het beeld verdwenen. Wel echter , niet op de plaats van en met de sloop het postkantoor.

dagobert
26 augustus 2015 at 11:11
Hier bedeel je deze twee die jij noemt wel erg veel macht toe. Deze bewering is dan ook totaal uit de lucht gegrepen. Het kan ook niet eens, er is altijd overleg en stemming nodig om iemand zomaar aan de kant te zetten.

’t Kraaiennest
26 augustus 2015 at 12:10
Hoezo een nieuw gemeentehuis! Opheffen deze gemeente en fuseren tot een grote gemeente NOORDKOP. Zijn wij eindelijk verlost van dit gekonkel en hebben we helemaal geen gemeentehuis meer nodig.

dagobert
26 augustus 2015 at 15:33
En waar had jij dan die grote gemeente Noordkop in onder willen brengen? In een bollenschuur??

dagobert
26 augustus 2015 at 16:28
Wat, gaat er met de vier zetels van deze gewipten gebeuren? , blijven die bij de stadspartij, of krijgen we nu weer zetelroof, en een partij erbij waar ik niet op gestemd heb. De kieslijst van de stadspartij, was dermate groot, dat zij deze zetels als deze bij de partij blijven makkelijk kunnen vullen.

rundu
26 augustus 2015 at 16:43
zetels zijn op eigen naam en niet op partij naam afhangende van de situatie en gezien het aantal stemmen op de gewipte personen is het geen zetelroof maar rechtmatig eigendom tot aan de nieuwe verkiezingen

dagobert
26 augustus 2015 at 17:29
Zij , die nu de partij verlaten hebben , hebben getekend voor teruggave van de zetel als zij de partij zouden verlaten.Pure zetelroof dus ,nu zij het niet doen.

RUNDU
26 augustus 2015 at 18:28
je reactie zou moeten zijn zij die noodgedwongen de partij moeten verlaten door een kulverhaal hebben al het recht op de persoonsgebonden zetel

dagobert
26 augustus 2015 at 18:36
Dan, zoals jij redeneerd, zou dat in een clausule moeten staan , in de verklaring die ze getekend hebben. Als dat niet het geval is, dan is het zetel roof. En als het contractueel opgesteld en ondertekend is , dan is het nog contractbreuk ook.

ruit2149
26 augustus 2015 at 17:21
In ieder geval; de rol van Judas voor the Passion kan vervuld worden.

dagobert
26 augustus 2015 at 18:44
In de tweede kamer, is Minister Plassterk bezig met wat hier nu gebeurd. Ook daar willen ze tegengaan dat er steeds meer kleinere partijen komen door afscheidingen. O.A door het fors verhogen van de kiesdrempel.

javier
26 augustus 2015 at 19:09
Dagobert , ik wil me toch oa aansluiten bij Fred .
Menigmaal heb ik onder het genot van een biertje door alleen te luisteren de voorzetten en ideeen mogen horen van deze twee heren over het afzetten van pieter bakker al geruime tijd voordat het daadwerkelijk gebeurde in helderse cafeetjes in t centrum en aan de haven.
Ook.ik.moest hier hartelijk om lachen destijds denkend dat zij weinig tot niets in te brengen hadden maar de tijd wees anders uit.
Geloof mij of de woorden die Fred gebruikt binnenkort staat er een nieuwe fractieleider in de vorm van dhr salverda.
Misschien dom om dit te herhalen daar hij zeer publiciteitsgeil en dit soort stukjes hem net zo lief zijn als drank en vet vreten.

dagobert
26 augustus 2015 at 20:04
Beste Javier, Deze verhalen, zijn mij bekend. Sterker nog , ik ken deze brave borsten van haver tot gort en heb het zelfde met deze heren meegemaakt als jij. Als deze heren een biertje op hebben, hebben zij het grootste woord en zullen zij iedereen wel even een poepie laten ruiken. , en denken zij de stadspartij zelf te zijn . Neem van mij aan, dat is alleen gebral , grootspraak, en kroegpraat. Zij hebben zelf niet door, of nog niet, dat zij de partij hiermee enorme schade toe brengen. Tot nu toe , hebben beide zich in de raad nog heel weinig laten horen en nog geen deuk in een pak boter geslagen. En neem van mij aan , de door jou laatst genoemde is totaal ongeschikt om fractievoorzitter te worden. Deden ze dat maar, dan is het gelijk over en uit met de stadspartij. Gelukkig, ben ik niet partij gebonden en geef ik hier alleen mijn mening, Maar als, en ik zeg duidelijk als, ik het voor het zeggen had, waren deze twee allang met groot verlof gestuurd.

http://denhelderactueel.nl/2015/08/stadspartij-blijft-achter-reenders-staan-en-zegt-dag-tegen-assorgia-pater-vorstman-en-koopman/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image