Ronald Boutkan – Stadhuisavond brengt lokale politici niet op andere gedachten

Den Helder – De stadhuisavond in De Kampanje, op initiatief van de HOV, lijkt de mening van de Helderse politiek niet veranderd te hebben. Voorstanders van renovatie blijven voor, tegenstanders blijven tegen. Er zal in de raad vast wel weer over nieuwbouw worden gesproken, maar de kans dat er straks een andere meerderheid is (voor nieuwbouw in plaats van doorgaan met renoveren) lijkt klein, zo blijkt uit een rondje langs de raad.

Veel raadsleden waren aanwezig op de avond, maar vrijwel niemand zegt echt nieuwe informatie te hebben gehoord. Van mening veranderd is dan ook niemand van de raadsleden die reageerden op onze vragen (alleen van CDA, VVD en Sociaal Lokaal reageerde niemand). Een aantal verwacht echter dat de discussie in de raad wel opnieuw zal worden aangezwengeld, maar niet dat dit tot andere conclusies zal leiden.

“Ik was erbij aanwezig, maar het heeft me niet van mening doen veranderen”, zegt Peter Reenders (Stadspartij). “De gepresenteerde getallen kloppen ook niet.” Ook zijn fractiegenoten Salverda, Van Delft, Karhof en Van Dongen zien geen reden het onderwerp nu opnieuw op de raadsagenda te zetten. “Ik heb niets nieuws gehoord, anders dan het creatief omgaan met de werkelijkheid”, zegt Harrie van Dongen. “VVD en D66 zullen ongetwijfeld proberen het weer op de agenda te krijgen, maar persoonlijk denk ik dat ze tegen andere problemen oplopen en als ze eerlijk zijn zullen zij moeten toegeven dat er wel heel veel gegoogeld moest worden met cijfers om er een acceptabel verhaal van te maken, waarbij Halter Bellevue evenzogoed vier keer zo duur bleek te zijn als renovatie.”

Gepasseerd station

“Is er na jaren eindelijk een besluit genomen om het stadhuis voor een keurige prijs te renoveren, komt er eindelijk een nette werkplek voor onze ambtenaren, komen er voor mijn gevoel, Helderse ondernemers met plannen op een gepasseerd station”, meent Nico van Delft. “Wat mij betreft was deze avond een overbodige exercitie, geen nieuwe argumenten of feiten gehoord of gezien. De Stadspartij Den Helder voert gewoon zijn verkiezingsbelofte uit, we zijn zeker met dit punt de grootste partij geworden. De ambtenaren hebben recht op een goede werkplek en gelukkig spreken de ambtenaren daarover mee.”

Tjitske Biersteker was niet aanwezig op de avond, maar heeft de berichten erover wel gevolgd. Ook zij verwacht niet dat de discussie nu opnieuw zal worden gevoerd. “In eerdere bestuurlijke periodes werden er weliswaar (andere) besluiten genomen, maar het kwam nooit tot uitvoering. Nu hebben we een opdracht nemer (Coare) die het schetsontwerp al gepresenteerd heeft en we werken met een strakke tijdplanning, waarbij uiterlijk jan/feb 2018 met de verbouw wordt begonnen. Daarnaast is de suggestie dat nieuwbouw maar een fractie duurder is, een rare suggestie en appels met peren vergelijken. De renovatie wordt over 15 jaar verdeeld en de nieuwbouw over 40 jaar tegen vrijwel gelijke jaarlasten. Dat maakt die nieuwbouw heel erg duur. De 15 jaar is ook een bewuste keuze, gezien de verregaande samenwerking met de andere Noordkop gemeenten.”

Doorgaan met renoveren

Joke Vorstman (Beter voor Den Helder) noemt het genomen initiatief sympathiek, maar haar fractie blijft bij de keuze voor renovatie. Dat wordt bevestigd door Carlo Assorgia en Marcel de Knijf. Zelfs Peter de Vrij (PvdA, voorstander nieuwbouw) lijkt van mening dat nu doorgegaan moet worden met de renovatie. “Het probleem is dat er nooit een keuze heeft voorgelegen om te renoveren dan wel nieuw te bouwen. De Stadspartij en oppositiepartijen hebben via een motie de deur direct dichtgegooid en zijn gegaan voor renoveren. Hierover is een stemming geweest en heeft een meerderheid besloten tot renoveren. De PvdA heeft zijn achterban dus ook nooit kunnen vragen een standpunt in te nemen over renoveren of nieuwbouw, omdat er al een keuze was gemaakt door een deel van de raad. In overleg met de achterban/leden van de PvdA is toen besloten om ons als PvdA neer te leggen bij het democratisch genomen meerderheidsbesluit. Het feit dat er nooit echte keuzes zijn gemaakt en nooit zijn voorgelegd aan de raad zal blijven zorgen voor gekrakeel. Het door de strot duwen van het renoveren van het stadhuis middels een motie zonder alternatieven breekt iedereen nu op. Zal dus voorlopig op de agenda blijven staan tot er een definitief besluit is genomen.” PvdA’er Pruiksma blijft voorstander van de renovatie.

Michiel Wouters is voorzitter van de commissie die de renovatie van het stadhuis begeleidt. Het is niet vreemd dat zijn mening niet is gewijzigd. “In essentie heb ik geen nieuwe informatie gehoord. Het betrof varianten op de mogelijkheden van een nieuwe stadhuis op Willemsoord en in halter Bellevue. De context van het raadsbesluit is niet besproken, bij mij heeft de avond dan ook niet voor twijfel gezorgd.” Marinus Vermooten was ook bij de avond aanwezig, maar zegt evenmin geen nieuwe informatie te hebben vernomen. Hij verwacht dat de raad de discussie over nieuwbouw niet opnieuw zal agenderen.

D66

D66 was en is een van de grote voorstanders van nieuwbouw. Zij zijn enthousiaster over de info avond in De Kampanje dan de meeste van hun collega-raadsleden en zijn ook nog steeds van mening dat nieuwbouw de beste keuze was en is en dat de raad best alsnog voor die optie kan kiezen. “Ik was aanwezig, maar niets nieuws gehoord, mijn standpunt is alleen versterkt”, zegt Rene van Deutekom. “Ik denk dat de insteek duidelijk was: wat willen we? Een renovatie die zorgt dat we na 15 jaar weer moeten investeren of een nieuw stadhuis dat voor dezelfde jaarlijkse kosten 40 jaar meegaat en van toegevoegde waarde zal zijn voor de uitstraling van onze mooie stad.”

“Ons huidige stadhuis zal nooit een stadhuis worden, maar een gerenoveerde serviceflat. Discussie zou mooi zijn, maar ben bang dat de stellingen zijn betrokken en feiten en argumenten niet meer van belang zijn. Verder ben ik er van overtuigd dat de renovatie niet binnen de 9 miljoen mogelijk is. Hiermee zullen de jaarlasten boven de gestelde 1,1 miljoen uitkomen. Tijdelijke huisvesting is niet meegerekend, onvoorzien niet meegerekend, inrichting niet meegerekend, et cetera”, aldus Van Deutekom. Fractiegenoten Klut en Verhoef delen zijn opvatting.

Mocht het in de raad toch alsnog tot een nieuwe keuze voor renovatie of nieuwbouw komen, dan lijkt er op dit moment (ervan uitgaande dat CDA, VVD en Rachel Post voor nieuwbouw stemmen) een 18-13 verhouding in het voordeel van renovatie. Mocht de PvdA alsnog besluiten toch nieuwbouw te steunen, wordt het 16-15, nog steeds een (hele) nipte meerderheid voor renovatie.

Den Helder Actueel, 9 juli 2017 – 09:11

Reacties:

Jonathan
9 juli 2017 at 10:25
Als U een stem op een van de leden van de ‘bende van vier’ overweegt ben ik er zeker van dat ze gaan voor een nieuw stadhuis op de stations locatie zoals ze al vele jaren van plan waren. Als U die natte droom van de burgemeester en zijn slippendragers niet wilt honoreren, stem dan op een andere partij dan de genoemde. Dan komt het helemaal goed met Den Helder.

HZdwg
9 juli 2017 at 15:47
Degenen die hopen op een heel andere gemeenteraad na de komende verkiezing moeten wel rekening houden met een paar struikelblokken, vooral voor lokale partijen.
Veel kiezers zijn gewoontestemmers en stemmen lokaal klakkeloos op dezelfde partij als waar ze landelijk altijd op stemmen. Die kiezers, vaak weinig geïnteresseerd in lokale politiek, zijn niet makkelijk over te halen om eens met die gewoonte te breken.
Bovendien, nadat met de zo veelbelovende Stadspartij een kat in de zak is gekocht, kunnen lokale partijen niet bij voorbaat op veel krediet rekenen. Misschien wel terecht ook, het is voor een lokale partij moeilijk om met een vertrouwenwekkende lijst te komen. Competente en betrouwbare candidaten, liefst mensen die als zodanig al een zekere reputatie hebben, zijn in Den Helder nu eenmaal moeilijk te vinden.

Jonathan
9 juli 2017 at 17:25
Ik hoop en verwacht dat kiezers inmiddels in de gaten hebben dat we bij de landelijke partijen niet over verschillende partijen VVD D66 CDA en PvdA hebben, maar een een pot nat partij waarbij burgemeester Schuiling de scepter zwaait. Als je bijvoorbeeld overweegt op de PvdA te stemmen kies je dan ook direct voor de andere partijen VVD CDA en D66, want daar gaat jouw stem ook naartoe. Deze mooie internetkrant heeft duizenden lezers en ik verwacht dat de boodschap wel doorkomt. Kiezers kunnen nog beter thuis blijven dan op een van de leden van het partijkartel stemmen.

strandloper
9 juli 2017 at 23:01
Bij een mogelijke fusie van gemeenten in de toekomst zal niemand van de fusiepartners op de huidige Helderse lokatie willen zitten. Ook niet na een oplapbeurt van € 9.000.000,00. De foto bij het artikel is veelzeggend. Als je het zielige bordje “stadhuis” weghaalt en aan willekeurige mensen vraagt om wat voor soort gebouw dit gaat, zal 90% zeggen dat het om een tehuis voor ouden van dagen zal gaan en 10% zegt, kijkend naar de entree, dat het een “Rataplan” is. Regeren is vooruit zien. Dat zit er niet in bij de visieloze Gamma-raadsleden. Van stadsvernieuwing hebben zij al helemaal geen verstand. Verkwansel de boel maar lekker voor veel geld en laat je links en rechts voorbij schieten door omliggende gemeenten.
Veel plofraadsleden hebben op de HOV-avond niets nieuws gehoord. Logisch als je graag alleen luistert naar je eigen geluiden. De andere kant daarentegen ziet ook geen kans om met nieuwe ideeën te komen. Kortom, een droevige volksvertegenwoordiging.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/07/stadhuisavond-brengt-lokale-politici-op-gedachten/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image