Ronald Boutkan – Schuiling aan de slag in Groningen

Den Helder – Burgemeester Koen Schuiling krijgt er een extra baan bij; hij wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen. De meerderheid van de fracties in de Helderse gemeenteraad heeft geen moeite met deze nevenfunctie.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van maandag sprak Schuiling met de fractievoorzitters over de mogelijk nieuwe functie. Alleen de ChristenUnie en Beter voor Den Helder zagen hem deze job liever niet erbij doen, maar alle overige partijen vinden het prima. “En dus”, zo sprak Schuiling maandag tijdens de raadsvergadering, “zal ik laten weten dat ik de functie zal aanvaarden”.

De functie kost Schuiling zo’n 150 uur op jaarbasis en hij vangt er een bedrag van ongeveer 11.200 euro voor. Dat geld steekt hij niet in eigen zak, maar maakt hij over aan de gemeente Den Helder.

Den Helder Actueel, 8 november 2016 – 15:25

Reacties:

Hijneken
8 november 2016 at 17:30
Als Koen dat niet in z’n eigen zak steekt is er ook niets aan de hand. En 75 euro per uur is nou ook weer geen megasalaris.

Kees Jan
8 november 2016 at 19:20
Schuiling lijd aan het Vermootensyndroom, door het geld van zijn nevenfunctie te beloven aan de gemeente. De gemeenteraad krijgt iets beloofd, om maar voor deze nevenfunctie te stemmen.
.
Ook wordt niet het hele bedrag overgemaakt aan de gemeente, want meneer trek eerst zijn onkosten van dit bedrag af. De gemeente krijgt dus net als de dieren van Vermooten maar een appel en een ei. (nog niet de helft van het bedrag wat bij de belofte is gedaan)
.
De gemeenteraadsleden, Wethouders en de Burgemeester zijn verplicht om de eed of de belofte af te leggen om hun functie uit te mogen voeren. De eed en beloften zijn heel duidelijk in wat niet mag!!!
.
Voorzitter of vice voorzitter leest voor i.g.v. verklaring en belofte:
‘Ik verklaar dat ik, om tot… lid van de raad/wethouder/Burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad/college naar eer en geweten zal vervullen’.
Raadslid, wethouder of Burgemeester: (vaak zegt de voorzitter deze zin dan nog voor en zegt de ander de zin na): ‘Dat verklaar en beloof ik!’
.
Voorzitter of vice voorzitter leest voor i.g.v. verklaring en belofte:
‘Ik zweer dat ik, om tot … lid van de raad/wethouder/Burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad/college naar eer en geweten zal vervullen’.
Raadslid, wethouder of Burgemeester: (vaak zegt de voorzitter deze zin dan nog voor en zegt de ander de zin na): ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’
.
Als Schuiling zo nodig een ander baantje wil hebben, laat hem dan een volledige baan buiten Den Helder nemen. Zijn we meteen van deze Burgemeester af. Den Helder is toe aan een Burgemeester die boven de partijen staat, en geen politiek bedrijft. Een Burgemeester hoort er te zijn voor de Burger, een eigenschap die bij Koen Schuiling nog niet is gevonden.

Judge X
8 november 2016 at 20:12
Dit verdienen burgemeesters ongeveer:
https://www.onetime.nl/geld/wat-verdient-een-burgemeester-in-nederland

Het addertje zit inderdaad waarschijnlijk in de onkosten Kees Jan.
Moet ik het nu verder zo zien?; vice versa 308 km.; geschatte reistijd 3 uur en 40 minuten,met 4 uur voorzitteren erbij kom je dan aan een werkdag van 8 uur, wat weer neer komt op 18 á 19 werkdagen in een jaar.
Rekening houdend met ‘de onkosten’ heeft hij nog 6 van die bijbaantjes nodig en hij kan weg blijven om te doen wat hij echt leuk schijnt te vinden: ‘lekker de helft van z’n werktijd in een auto rondtoeren’.
Voor het geld dat hij op die manier in de gemeentekas terug stort,kunnen we dan een burgemeester aantrekken van andere politieke signatuur,die volledig beschikbaar is en wel in de smaak valt bij de burgers. 🙂

Paul Koopman
9 november 2016 at 13:39
Had hij maar meer op met Den Helder. Een zgn burgervaarder hoeft zich niet dood te vechten voor de nieuwediepers maar is meer thuis.

scherpe ogen en oren
9 november 2016 at 21:42
Kan hij niet gelijk een studie volgen? denk b.v aan hoe hou ik mijn handen thuis. Hoe onthou ik de naam Den Helder als ik draad toespreek en geen Groningen zeg. Hoe kan ik het beste liegen ( o nee die hoeft niet) . kan er nog wel een paar bedenken maar dan ook serieuze.
Belachelijk dat er maar 2 partijen zijn die tegenstemmen, volgens mij is er meer dan genoeg werk voor hem te doen in Den Helder of heeft hij tijd voldoende over omdat hij zich toch niet doodvecht voor Den Helder.
Je moet dit zelf toch ook niet willen Koen!!!

Klaas Otten
10 november 2016 at 09:42
Of Schuiling voert zoveel kosten op dat gemeente Den Helder hem moet betalen! 😉

http://denhelderactueel.nl/2016/11/schuiling-aan-slag-groningen/

1 Comment

  1. Schuiling doet er goed aan om alvast een reserve baan achter de hand te houden.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.