Ronald Boutkan – Rob Scholte stapt naar commissie Beroep en Bezwaar

Den Helder – Rob Scholte is het niet eens met het negatief advies van het college van burgemeester en wethouders aan de raad, wat inhoudt dat een permanente vestiging van het Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor van de baan is. “Het advies mist terechte gronden door het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken met het museum”, zo stelt Scholte in een brief aan de commissie van Beroep en Bezwaar van de gemeente.

Het college stelt dat er geen financiële onderbouwing is opgenomen in het op 1 juni 2015 door Scholte ingeleverde businessplan en dat het daardoor dus niet als zodanig kan worden opgevat. “Er zal namens het college daarom een negatief advies gegeven worden aan de gemeenteraad”, zo schreef het college eerder aan de raad.

Scholte maakt hiertegen bezwaar en schrijft dat het college “geen enkel kader heeft willen meegeven en nooit heeft laten weten onder welke voorwaarden het Rob Scholte Museum het pand Middenweg 172-174 definitief kan betrekken”. In de brief aan de commissie stelt de kunstenaar: “Het is nooit aan ons bekend gemaakt of de gemeente het pand aan het Rob Scholte Museum wil verhuren, verkopen of anderszins op voorwaarden in bruikleen wil geven. Ook de door ons gevraagde overzichten van energieverbruik en de actuele staten van onderhoud van de technische installaties hebben wij nooit mogen ontvangen. Ook bleven ruimten voor ons ontoegankelijk en waren zodoende niet te inspecteren.”

Geen informatie
Het door Scholte op 1 juni ingeleverde businessplan is hetzelfde als de versie van 29 september 2014, maar tussendoor is wel vele malen sprake geweest van correspondentie tussen beide partijen. “Daarin refereren wij meerdere malen aan het niet ontvangen van de gevraagde informatie. Onze vragen blijven onbeantwoord, of de gemeente weigert verdere informatie te verstrekken of doet deze af als niet bestaand.”

Scholte gaat in de brief ook in op het bezoek dat ex-wethouder Geurt Visser op zondag 10 mei aan het museum bracht. “De bedoeling van het gesprek was voor Visser en Scholte om uit de impasse te komen tussen de gemeente en het museum. In dit gesprek heeft de toenmalige wethouder, in aanwezigheid van getuigen, toegegeven dat het college aan het Rob Scholte Museum geen enkele informatie heeft gegeven om te kunnen komen tot een goed en financieel onderbouwd businessplan.”

Verhuren
Volgens Scholte heeft het college niet eerder dan per brief van 25 juni 2015 laten weten het pand aan de Middenweg marktconform te willen verhuren. “Als het college dit vorig jaar of anders begin maart met ons had gecommuniceerd, inclusief de door hen beoogde marktconforme prijs, dan had het museum tijdig een financieel onderbouwd businessplan kunnen aanbieden, nog even er vanaf gezien of deze prijs voor het museum acceptabel of haalbaar is”, aldus Scholte.

De kunstenaar verbaast zich verder over het feit dat het college in de media stelde dat alle gevraagde informatie was overhandigd, terwijl dit volgens Scholte dus niet zo was. “Ook onze vraag om de reeds toegestuurde informatie nogmaals te zenden wordt niet beantwoord en/of geweigerd. Wij ervaren dergelijke uitlatingen evenals het daarop gebaseerde advies als lasterlijk.”

Stadhuis
Scholte concludeert dat het college tegen het Rob Scholte Museum is, omdat ze nog steeds de nieuwbouw van een stadhuis wil realiseren op de stationslocatie. “De gemeenteraad van Den Helder, die het Rob Scholte Museum een kans wilde geven om een definitieve vestiging mogelijk te maken, wordt om deze reden, evenals het publiek, foutief geïnformeerd.” Het college en de nieuwe coalitie heeft overigens inmiddels meermalen aangegeven dat nieuwbouw van een stadhuis weliswaar nog een optie is, maar dat de stationslocatie daarbij geen optie meer is.

Het Rob Scholte Museum vraagt aan de commissie Beroep en Bezwaar nu een oordeel te geven over de ingediende bezwaren, “zodat de gemeenteraad van Den Helder de juiste informatie kan worden gegeven, zodat de raad daarna een weloverwogen besluit kan nemen over de definitieve vestiging van het Rob Scholte Museum in Den Helder”. Die bezwaren gaan behalve het hierboven reeds genoemde ook over zaken als het niet bekendmaken wat de onderhoudsstatus van het voormalig postkantoor is, een niet uitgevoerde motie van de raad (over het ter beschikking stellen van expertise) en over het niet bekendmaken wat de verdere mogelijkheden bij een museum zijn, zoals of de locatie geschikt is voor (kunst)onderwijs, horeca, detailhandel en/of een dienstwoning.

Getuigen
Voor de behandeling tijdens de commissie Beroep en Bezwaar wil Scholte dat de commissie getuigen oproept voor verhoor tijdens de behandeling van de zaak of die getuigen te vragen een schriftelijke verklaring af te leggen. Het gaat om raadslid Michiel Wouters (getuige van gemaakte afspraken met wethouder Kos), oud-raadslid Marc Nihot (idem), oud-wethouder Geurt Visser (had namens het college op 10 mei 2015 een gesprek met Rob Scholte) en uitgever Theo Knippenberg (was getuige van gesprek Visser en Scholte).

Den Helder Actueel, 4 augustus 2015 – 09:37

Reacties:

speurneus
4 augustus 2015 at 09:50
wat een slechte verliezer is deze man. trek je conclusie en rot op uit de stad. en ja neem stadsazijnzeiker Marc Nihot ook met je mee. wat een geneuzel zeg, het ligt altijd aan een ander en nooit aan Scholte zelf. gatver wat een zelfingenomen man is dit .

qrap88
4 augustus 2015 at 10:15
Wat een lap tekst weer… Het standpunt van Koen Schuiling (lees Gemeente) is nu wel duidelijk: Hij (lees ze) vindt het “Rob Scholte Museum” geen goed visitekaartje voor Den Helder omdat hij (lees ze) daar per se het nieuwe stadhuis willen hebben. Dus houden we wat informatie achter…

dagobert
4 augustus 2015 at 10:48
Grap 88, lees voor de grap het bericht nog eens. En kom dan terug , om te vertellen , waar ! jij leest dat Koen dààr zijn nieuw stadhuis wil hebben.

Monique_K
4 augustus 2015 at 14:12
Je dacht dat hetgeen de huidige gemeenteraad wil ook over 3 jaar nog telt dago? Of wordt Scholte met zijn lange termijn planning (20 jaar) afgehouden omdat men de bouw van een stadhuis op die plek na de volgende verkiezingen weer op de agenda wil zetten en daarom die optie open moet houden?

dagobert
4 augustus 2015 at 16:02
De optie , voor nieuwbouw, is nooit van de baan geweest. Alleen niet op de plek van het postkantoor. En het kan, ook een taktiek zijn , om op die plek gèèn huurder te willen hebben die ze met alle rechten die een huurder heeft , niet meer , of heel moeilijk daar weer weg krijgen. Door zo te handelen, hebben ze in de toekomst , hun handen vrij , mochten zij het gebied nodig hebben.

RUNDU
5 augustus 2015 at 11:24
klopt zekers want bij de stadspartij zitten enkele die voor nieuwbouw zijn gek op prestige in plaats van het welzijn van de gehele stad dat zijn de mensen die de twede termijn goedkeurde van meneer schuilink

g
4 augustus 2015 at 10:54
Eens met Speurneus, aldoor de burgers bang maken dat er toch een nieuw stadhuis komt op het postkantoor, wat niet zal gebeuren. Het is soms moeilijk eens naar jezelf te kijken, zelf andere kunstenaars wegpesten uit het gebouw, dat is misschien toch de oorzaak dat de gemeente genoeg van het museum heeft. Wat wel raar is dat ze geen inzicht krijgen in de kosten, dat blijft vreemd.

Jacob
4 augustus 2015 at 11:30
Ie is die vent? Waarom heeft hij een museum… Belachelijk! Moven en platgooien dat pand…

Bodelo
4 augustus 2015 at 14:40
Ga eens kijken. Je weet niet wat je ziet …………………

geen
4 augustus 2015 at 11:52
de kosten hmmm als je iets huurt of gebruikt moet de kosten gewoon betalen dat zal wel afgesproken zijn en op papier staan dus niet zeuren en dokken! misschien kan marc bij springen!

speurneus
4 augustus 2015 at 12:27
nee……….. hij wil wel zeuren en het liefst niets betalen en dat dan 20 jaar of zo. en dan moet de gemeente ook nog het onderhoud aan het gebouw doen. ik zeg inpakken en wegwezen.

dagobert
4 augustus 2015 at 13:25
Speurneus, waar haal je die wijsheid vandaan? Toch even verder kijken als dat je neusje lang is. Dan, kom je er misschien achter , dat je behoorlijk naast de waarheid zit. Het is wel even anders als ,dat jij suggereert.

speurneus
4 augustus 2015 at 14:55
blijft een feit dat heertje Scholte voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. ik zeg opruimen die mislukte kunst en opsodemieteren uit den helder.

Monique_K
4 augustus 2015 at 15:31
U zegt heel wat speurneus, maar kunst zegt u blijkbaar niets, en als het u al iets zegt dan alleen het eigen smaakje. Misschien zou u echt even verder moeten kijken dan u neus lang is, misschien dat u dan tot het besef zou komen dat aardig wat kunstkenners er anders over denken, die zetten Scholte en zijn werkmethoden namelijk gelijk aan de oude meesters.

Frans Seegers
4 augustus 2015 at 15:13
“Het is nooit aan ons bekend gemaakt of de gemeente het pand aan het Rob Scholte Museum wil verhuren, verkopen of anderszins op voorwaarden in bruikleen wil geven. dat wil zeggen dat de heer Scholte nog nooit 1 stuiver heeft moeten betalen.
Reply

Monique_K
4 augustus 2015 at 15:39
Rare conclusie Frans. Je trekt die uitspraak uit de context van het businessplan, dat je dus pas kan opstellen als je weet wat de toekomstige situatie zal zijn, en je betrekt het op het heden en verleden. Je kan ook iets huren, tot 31 mei 2015, en vanaf 1 juni 2015 verandert de situatie.

Henk
4 augustus 2015 at 16:06
Als ik meneer Scholte was zou ik mijn museum willen verkopen aan de bezoekers en zou veel reclame maken.
Dat de mensen in den helder eo zeggen van zo die is wat van plan!
Ik zie meneer Scholte nu alleen maar als een grote blaaskaak die mensen via media zijn gelijk wil halen en op de persoon speelt, tenminste zo komt het bij mij over.
Zo maak je toch geen reclame voor je museum.

speurneus
4 augustus 2015 at 16:26
en als er dan reclame wordt gemaakt voor je dreig je met een rechtzaak omdat je je niet met de andere kunstenaars wil conformeren.

Henk
4 augustus 2015 at 16:53
Je snijdt je hiermee zelf in de vingers ik kan me ook nog iets herrineren tijdens de vlootdagen met matrozen bij station toen voelde dhr Scholte ook op z’n teentjes getrapt.
Zo verkoop je jezelf niet!

Monique_K
4 augustus 2015 at 18:15
Dat dubbele scherm stond zo opgesteld dat het museum aan het zicht werd ontrokken, nogal wiedes dat je dan aan de bel gaat hangen want zo verkoop je jezelf inderdaad niet.

Henk
4 augustus 2015 at 20:31
Daar heb u gelijk in maar de manier hoe hierop wordt gereageerd wordt, was meteen weer een pesterij van de gemeente.
Maak gebruik van de situatie (vlootdagen) en presenteer je museum aan plubliek.
Dhr Scholte kom eens positief in de media ipv eisen,complotten van gemeente en dreigen met rechtszaken.
Misschien wordt het dan nog wat met u museum.

Monique_K
4 augustus 2015 at 23:17
Dan heeft u wel het een en ander gemist beste Henk, want Scholte stond sinds de opening van het museum in diverse kranten, al lang voor deze hele ellende begon. En ja, dat probeerde hij dus, gebruik maken van de vlootdagen, maar met dat scherm ervoor kon dat dus niet. Gezien de voorgeschiedenis is het niet zo gek als Scholte denkt dat dat bewust is gebeurt, om hem te pesten.

Henk
4 augustus 2015 at 23:45
Sorry hoor dan pak je toch op een andere manier aan dan Calimero gedrag vertonen.zij plaatsen een scherm voor me deur dus ik kan geen reclame maken

Monique_K
4 augustus 2015 at 18:10
Ja en? Niet willen conformeren mag niet? U vraagt ook het Kamerorkest om zich te conformeren met bijvoorbeeld een band als Venom, want alle musici zijn ook een pot nat?

Jacques van Velzen
4 augustus 2015 at 16:32
Beste Nicole van Velsen aka Speurneus. Het bevreemd mij ten zeerste dat iemand die verstand lijkt te hebben van smaak, wat wel nodig lijkt te zijn met u taartenbakpraktijken, zulk smakeloos commentaar anoniem op dit forum laat neer druipen.
Het mag wel duidelijk zijn dat uw inhoudelijke kennis over het Rob Scholte museum ernstig is verkleurd door rancune jegens dhr Niot.
Ook uw oordeel over de mislukte kunst heeft weinig recht van spreken immers u heeft er nog nooit een voet binnen gezet om hier uw waardeoordeel over te kunnen ventileren.
Dhr Scholte heeft altijd elke vorm van communicatie ten aanzien van dit dossier gepubliceerd op zijn website en Facebook. Daarbij ook alle geretourneerde reacties van de gemeente.
Elke weldenkende burger, die ook maar enige moeite zou doen om dit te gaan bestuderen zal met een hele andere conclusie komen, dan het door u smakeloos gestelde geroeptoeter.
Met vriendelijke groet..
Jacques van Velzen.

dagobert
4 augustus 2015 at 16:57
Hoppa!! Een taartengevecht.

Rasjutter
4 augustus 2015 at 19:17
Als ik dan ‘s avonds langs het oude postkantoor kom, zie ik daar aardig wat licht branden.
Nooit eens afgevraagd wie dat betaald?
Nou Scholten in ieder geval niet, die weet niet wat de energiekosten zijn.
Ik vind een hoop van zijn werk mooi, en het zal gerust een aanwinst wezen voor onze stad, maar gewoon betalen en niet verstoppertje blijven spelen.

Maxie
4 augustus 2015 at 20:12
Zou leuk zijn als hij hier ook eens reageerd…

Kees Jan
5 augustus 2015 at 11:07
Valt nou niemand op wat er binnen het college gebeurt? Oud Wethouder Geurt Visser heeft volgens het artikel op 10 mei een bezoek gebracht aan Scholte om uit de impasse te komen. Anderhalve week later moet Geurt Visser uit het college.
Pieter Kos heeft enkele maanden daarvoor ook geprobeerd uit de impasse te komen, en kreeg korte tijd later een motie van wantrouwen.
Een bepaald “persoontje” (burgemeester) heeft het college volledig in zijn macht, doe je iets wat hem niet aanstaat dan krijg je motie van wantrouwen of je word de laan uit gestuurd.

HZdwg
5 augustus 2015 at 11:58
In de ruzie wil ik me niet mengen en het heeft weinig zin te twisten over of het mooi is of niet (wat ik op internet ervan zie vind ik wel mooi).
Waar vooral naar moet worden gekeken: de financiële basis. Lijkt die gezond, dan doorzetten, zo niet dan stoppen, want met een financieel debâcle is niemand gebaat, zeker ook de heer Scholte niet.
Dat museum moet het hebben van mensen die van die kunst houden, die de gelegenheid hebben en er de kosten en de moeite voor over hebben er heen te gaan: is er ooit geprobeerd te schatten hoeveel bezoekers en welke inkomsten die doelgroep blijvend zal kunnen opleveren?

Henk
5 augustus 2015 at 12:28
Helemaal mee eens, laat iedereen zich daar nou eens op richten dan hier op het forum dan jan en alleman zwart proberen te maken

Monique_K
6 augustus 2015 at 09:22
Dat wordt dan het businessplan genoemd, kosten en inkomsten tegenover elkaar zetten om te kijken of het loont, en zoals je misschien herinnert kon die dat nou juist niet indienen omdat hem de benodigde gegevens werden onthouden.

A.Elst
6 augustus 2015 at 01:46
Laten we a.u.b. een beetje menselijk blijven, ik ben voor het museum in den Helder! Rob succes!

http://denhelderactueel.nl/2015/08/rob-scholte-stapt-naar-commissie-beroep-en-bezwaar/