Ronald Boutkan – Rechter: Scholte mag blijven + Redactie DHA – Gemeente: stip op de horizon blijft + De Telegraaf – Scholte mag op zijn post blijven + Paul Steenhuis – Scholte mag blijven

Rechter: Rob Scholte mag in postkantoor blijven

Den Helder – Rob Scholte hoeft het voormalig postkantoor aan de Middenweg niet te verlaten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar beslist in het kort geding tussen Scholte en de gemeente Den Helder. De rechtbank noemt haar eigen vonnis echter wel ‘een voorlopig oordeel’ en stelt, dat alleen een gewone (bodem)procedure een definitief oordeel kan vellen. “Voor nader onderzoek naar bepaalde feiten en omstandigheden of voor bewijslevering door bijvoorbeeld getuigen is in dit kort geding in beginsel geen plaats.”

Met deze uitspraak lijkt een (voorlopig?) einde te komen aan de inmiddels jaren lange strijd tussen de kunstenaar en de gemeente. Zijn Rob Scholte Museum zit er al jaren, maar beide partijen kwamen niet tot overeenstemming over de toekomst. Het pand staat inmiddels al enige tijd te koop, gegadigden kunnen tot 1 november een bod doen. Scholte zelf bood 245.000 euro, maar dat bod werd door het college niet officieel erkend. Het kwam via advocaten binnen terwijl de verkoop al in gang was gezet.

De gemeente wil over het pand kunnen beschikken om het te kunnen herontwikkelen, daarom was eerder al de huur-/gebruiksovereenkomst opgezegd. Scholte wil blijven. De rechter is van mening, dat tussen kunstenaar en gemeente wel degelijk sprake was van een huurovereenkomst. Omdat in beide gesloten overeenkomsten wel degelijk sprake is van een verlangde tegenprestatie, zoals het houden van exposities. De rechtbank schat de door Scholte gehuurde ruimte in als middenstandsbedrijfsruimte en vermoedt, dat in een gewone procedure ook die uitspraak zal volgen. “Indien dat inderdaad geoordeeld zou worden, zou dat betekenen, dat de opzegmogelijkheden van de gemeente beperkt zijn. Bovendien dient opzegging dan dwingend rechtelijk plaats te vinden op een termijn van een jaar. Daarvan is hier geen sprake.”

Geen recht van eerste koop

Overigens stelt de rechter ook, dat Scholte onterecht van mening is dat hem is toegezegd dat het museum definitief in het pand gevestigd mag blijven. “Uit hetgeen Scholte heeft aangevoerd blijkt niet, dat de gemeente op enig moment een onvoorwaardelijke toezegging heeft gedaan, waaruit blijkt dat het museum permanent in het pand kon blijven. Daarbij is verder niet van belang, of Scholte aanzienlijke investeringen in het pand zou hebben gedaan om een museum te kunnen vestigen. Dat hij een recht van eerste koop kreeg, zoals gedaagde lijkt te stellen, is dan ook niet aannemelijk geworden.”

Conclusie

“Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat onvoldoende vast staat dat de opzeggingen door de gemeente er toe hebben geleid, dat de (beide) overeenkomsten per 1 juli 2017 zijn geëindigd. Er is daarom geen grond om de gevorderde ontruiming als voorlopige voorziening toe te wijzen”, aldus de rechtbank. “Het is weliswaar niet aannemelijk geworden, dat de gemeente aan gedaagde heeft toegezegd, dat hij zijn museum permanent in het pand mag vestigen of dat het pand aan hem verkocht moet worden, maar dat er geen grond is waarom hij (met de zijnen) het pand bij wijze van voorlopige voorziening zou moeten ontruimen. De vordering van de gemeente, voor zover gericht tegen gedaagde, wordt afgewezen.”

Rob Scholte laat in een eerste reactie weten opgelucht te zijn. “Echt heel erg, hopelijk biedt dit weer mogelijkheden tot gesprek. Het zou heel mooi zijn als de gemeente weer wil praten.” Klik hier voor de reactie van de gemeente: http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/gemeente-zaak-scholte-stip-op-horizon-blijft/.

Lees hier de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:8406&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Den Helder Actueel, 16 oktober 2017 – 14:24

Reacties:

Dick Berts
16 oktober 2017 at 14:29
De meer dan schokkende realiteit is, dat Koen Schuiling -wiens positie nu onhoudbaar is geworden- een compleet museum en een compleet gezin IN 48 UUR op straat wilde zetten. En dat alleen omdat Scholte kritisch is op stadhouder Schuiling.

Dick Berts
16 oktober 2017 at 14:34
Juridisch gezien heeft de gemeente het oude Postkantoor gewoon via zijn advocaat aan Scholte verkocht. Dat wordt fase twee. Ook deze leugens van de gemeente gaan totaal doorgeprikt worden.

Sjaak
16 oktober 2017 at 14:47
Wethouder D66 Lolke Kuipers kan nu wel aftreden. Zijn positie is echt onhoudbaar.

Judge X
16 oktober 2017 at 14:47
Tja ik had het reeds voorspeld en nagenoeg conform de uitspraak.
Van harte gefeliciteerd Rob, gezin en aanhang; wethouder Krijns doet momenteel zijn ronde met ‘zelfgebakken’ taart als het goed is, dus wie weet …..! 🙂

Sjaak
16 oktober 2017 at 15:04
Eerst willen ze hem met zijn hele gezin binnen 48 uur op straat zetten en nu komen ze met een taart?

Sjaak
16 oktober 2017 at 15:19
Als ik de oppositie was zou ik vanavond een motie van wantrouwen tegen wethouder Kuipers D66 indienen vanwege de toegebrachte schade aan Den Helder.

Simon.H
16 oktober 2017 at 15:35
Judge X zou Krijns de taart met Kuipers delen? samen onder het mom van gedeelde smart is halve, daar ze vanavond nog een zeperd om de oren krijgen “”het topcollege onder SuperKoen”” proost mannen

Judge X
16 oktober 2017 at 16:04
Ach ach …. en hoeveel inschrijvingen blijken er straks op 2 november na de verlengde verkoop termijn binnen te zijn gekomen ?
Normaliter en er van uitgaand dat een intelligente investeerder in dit soort situaties z’n vingers er niet aan wil branden – tenzij je zelf al de huurder bent – houd ik het op 0.
De datum blijkt bezijden prematuur ook nog eens vanuit opportunistisch oogpunt gekozen en blijkbaar niet op basis van enig aanwezig intellect – maar ja de voorbeelden daarvan zijn onder dit bestuur legio aanwezig.
Weinig aanleiding tot feestvreugde onder de burgers zou je zeggen, maar toch moeten zij er tegen de verkiezingen nog even hun schouders onder zetten, om feestneus Kuipers (ook wel tonnen-makers genoemd) en zijn bende van inmiddels 4 + coalitie voor eeuwig uit te zwaaien.
Daarom ter motivatie en inspiratie toch nog even dit voor een democratischer toekomst van uw kinderen en kleinkinderen: 🙂

Edzard Dideric
16 oktober 2017 at 16:56
Gemeente Den Helder teruggefloten. Helemaal terecht. Tijd voor excuses van die kant en normaal constructief contact.

PienC
16 oktober 2017 at 17:57
Morgen dus een extra bezoek! Gefeliciteerd Rob, Lijsje en de kinderen! Een extra uithangen?

PenC
16 oktober 2017 at 18:46
Even een correctie op mijn vorige reactie: Een extra vlag uithangen?
En de nickname heeft een i teveel…tikfoutje

Judge X
17 oktober 2017 at 01:10
En hoe zit het met de i van PenC, waren ze op of gewoon ter compensatie weggelaten ?
Pas op hoor Pien, we controleren alles ! 😀

strandloper
16 oktober 2017 at 23:33
Mooi voor Rob Scholte en Den Helder. Beiden gefeliciteerd.

Jacques van Velzen
17 oktober 2017 at 11:00
Geen feest voor de democratie helaas. Des te meer voor de rechtstaat. In alle eerdere berichtgevingen over dit dossier buitelden de tegenstanders over elkaar heen om de familie Scholte door het slijk te halen. Allen zonder enige inhoudelijke constructieve kennis. Maar nu ligt er een deskundig oordeel. De rechter heeft gesproken. En het is stil.
Ondanks er nog geen definitief oordeel ligt over de toekomst. Wil ik de familie Scholte hartelijk Feliciteren.
Judge X
17 oktober 2017 at 15:22
De zaak steekt in feite simpel in elkaar Jacques van Velzen, alleen denkt ons bestuur het op de verkeerde momenten slim te moeten spelen, met meestal grote negatieve gevolgen voor onze gemeentekas, om over de negatieve uitstraling via de landelijke media nog maar te zwijgen:

Judge X
11 april 2017 at 12:06
Ik denk dat Rob Scholte als kunstenaar / ondernemer (hij staat ingeschreven bij de KvK) heel sterk staat in zijn juridische positie.
Het Postkantoor is een bedrijfsruimte en wordt dan ook momenteel door hem als zodanig geëxploiteerd.
Als de huidige ‘huurovereenkomsten’ – ook al is het om niet – een nietig wettelijke basis blijken te hebben (en die indruk krijg ik) dan zal de rechter beide partijen houden,aan de wettelijk geregelde huurvoorschriften voor bedrijfspanden en dat betekent een huurcontract voor 5 jaar en na deze periode een verlenging van nogmaals 5 jaar van rechtswege,tenzij een der partijen binnen de daartoe wettelijk gestelde termijn opzegt.

Uitzetting gaat dus mogelijk niet lukken en als de gemeente het pand toch wil verkopen dan zal dat moeten met dhr. Scholte er in; de nieuwe eigenaar zal daarna een procedure moeten starten om de huurder er uit te krijgen,want ik zie het niet vrijwillig gebeuren.

Judge X
11 april 2017 at 12:13
….. hopelijk kan dhr. Scholte na verkoop gewoon blijven,omdat hij dan de nieuwe eigenaar is.
Deze maar even apart er achteraan vanwege de keuring:
https://nl-nl.facebook.com/robscholtemuseum/posts/1553038721595092

Bodelo
11 april 2017 at 12:24
Het pand zal nooit verkocht worden met een “huurder” er in. Dat zal geen bank toestaan.
Overigens zijn huurcontracten voor bedrijfspanden voor een periode van 2 keer 5 jaar niet meer van deze tijd. Gebruikelijker is verlenging per jaar.
Tenslotte; moet er voor een huurpand geen huurder zijn? Of betaald het museum huur?

Judge X
11 april 2017 at 12:52
Dan heeft de gemeente waarschijnlijk – volgens mijn inschatting – een probleem,’het zoveelste !’.
Ja verlenging van een jaar in de binnenstad van Den Helder is gebruikelijk.
Een huurder om niet is ook een huurder en heeft de zelfde rechten,daarboven levert deze huurder tegenprestaties.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/rechter-rob-scholte-mag-postkantoor-blijven/

Gemeente over zaak Scholte: stip op de horizon blijft

Den Helder – De gemeente heeft een verklaring naar buiten gebracht naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in Alkmaar inzake het geschil tussen gemeente en Rob Scholte. Daarin bepaalde de rechter, dat de kunstenaar in het gebouw kan blijven, er is geen grond voor een ontruiming.

“Zojuist maakte de rechtbank in Alkmaar bekend, dat de gemeente Den Helder onvoldoende heeft aangetoond, dat de heer Scholte ons voormalige postkantoor in het stadshart moet verlaten. Het kort geding was door de gemeente aangespannen om het pand snel te kunnen verkopen en op te knappen”, aldus de gemeente. “De rechter vindt onduidelijk welk type overeenkomst de heer Scholte heeft én dat dit in een kort gedingprocedure niet kan worden aangetoond. Door deze onduidelijkheid is de rechter van mening dat de overeenkomsten mogelijk niet juist zijn opgezegd, waardoor de vordering in kort geding is afgewezen.”

“Namens de heer Scholte is de suggestie gedaan om weer opnieuw in gesprek met elkaar te komen. In de komende tijd bepalen we, wat onze volgende stappen gaan worden. De gewenste stip aan de horizon blijft in ieder geval: een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart.”

Lees ook: Rechter: Rob Scholte mag in postkantoor blijven
http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/rechter-rob-scholte-mag-postkantoor-blijven/

Den Helder Actueel, 16 oktober 2017 – 15:10

Reacties:

Judge X
16 oktober 2017 at 15:19
De ‘coalitie’ en het college moeten maar proberen het over de verkiezingen heen te tillen, net als de renovatie stadhuis, dan komt het allemaal wel goed ! 😉

Dick Berts
16 oktober 2017 at 15:32
Schuiling en Kuipers zijn die stip aan de horizon. Een stip die steeds kleiner wordt.

Simon.H
16 oktober 2017 at 15:48
Mooi verwoord Dick Berts

Jonathan
16 oktober 2017 at 16:45
Ik hoop en verwacht dat de kiezer nu echt af gaat rekenen met dat blunderende partijkartel en bijwagen stadspartij. Ze hebben helemaal niks bereikt de afgelopen jaren .

Schering Johan
16 oktober 2017 at 17:11
De gemeente Den Helder heeft genoeg (andere leegstaande) panden in de binnenstad van Den Helder om zich op te richten en ze beeldbepalend in te vullen. Hou op met deze man te pesten en gedraag je als een volwassen B & W.

Loes Vermeer-Lagerveld.
16 oktober 2017 at 17:14
Een felicitatie is hier op zijn plaats voor Rob Scholte die steeds heeft getracht en nog steeds daarmee doende is een mooi museum te realiseren. Goed voor hem maar zeker goed voor Den Helder. Reeds lang komen er bezoekers uit het gehele land naar dit museum toe. Hopelijk gaat de gemeente nu niet dezelfde fout maken zoals dat met de watertoren is gebeurd, te weten: de burgers van Den Helder met torenhoge lasten opzadelen in een stad waar de komende tientallen jaren de bevolking afneemt en men als bestuur des te meer het algemeen belang moet dienen, zoals het faciliteren van een Rob Scholte Museum.
Bovendien: De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan waarbij de huidige coalitiepartijen stemmetjes kunnen winnen bij het nakomen van de gesloten koopovereenkomst met Rob Scholte zodat Rob zijn museum kan uitbreiden.

PieterNC
16 oktober 2017 at 17:52
Alle redenen om voor de elfde keer het museum te bezoeken!
En hoop dan binnen niet te lange tijd een te kunnen genieten van veel meer moois.

Dick Berts
16 oktober 2017 at 20:26
Wat een schandelijke reactie van de gemeente Den Helder. Slechte verliezers. “De gewenste stip aan de horizon blijft in ieder geval: een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart”, roept de gemeente. Maar die kwalitatief hoge invulling van het pand is geen stip aan de horizon, die is nu al een feit. Kunstwerken van Rob Scholte hangen in meer dan twintig internationale top musea. Dat is een unicum in de kunstgeschiedenis voor een nog levend kunstenaar. Maar ja, als je smaak bij Anton Pieck (geweldige vent hoor, daar niet van) is blijven steken, dan zie je het niet. En als je vol rancune zit, dan beledig je Rob Scholte gewoon opnieuw, ook als je net door de rechter zwaar in het ongelijk bent gesteld.Hoe klein en achterbaks kan een college zijn…. Hoe lang tolereren wij burgers van Den Helder Schuiling en zijn bende nog??

strandloper
16 oktober 2017 at 23:31
Als je voor paal staat, zie je dingen aan de horizon die er niet zijn. Tijd voor behandeling van de heren Schuiling en Kuipers.

Hijneken
17 oktober 2017 at 13:29
Scherp Strandloper!

Glijn
17 oktober 2017 at 13:19
In de eerste plaats wil ik de familie Scholte feliciteren met de uitspraak van de rechter.
Zij hebben lange tijd in onzekerheid verkeerd waar nu gelukkig een einde aan lijkt te komen.
Ook wil ik de mensen die Rob zijn blijven steunen bedanken voor hun inzet.
Dit zijn mensen waar ik echt trots op ben

hvanderleest
17 oktober 2017 at 14:09
Gefeliciteerd museum. Hopelijk leidt deze tijdelijke oplossing tot een blijvende. Als beide partijen maar bereid zijn om helder water bij de wijn te doen.

sukkels
17 oktober 2017 at 18:00
zo zie je maar weer ergens in trekken als anti kraak en je daarna het gebouw toe eigenen onder het mom van ze zeiden dit en ze hebben mij dat beloofd het blijven kunsten makers die voor een appel en een ei zich een pand willen verwerven hij word nu door waarschijnlijk linkse rechter in het gelijk gesteld maar heeft geen poot om op te staan dit hel verhaal van deze man hangt van leugens in mekaar

Judge X
17 oktober 2017 at 18:42
Als je geen poot hebt om op te staan, dan wordt je niet door de rechter in het gelijk gesteld Sukkels en de rest van uw verhaal rammelt ook, dat komt omdat de ingrediënten die u er in verwerkt niet kloppen.
Als uw reactie dus niet leugenachtig is, dan is hij op z’n minst ‘een beetje dom’.

Dick Berts
17 oktober 2017 at 22:59
Hier wordt op een smerige manier geroepen ‘geen poot om op te staan’ tegen een man die beide benen verloor bij een laffe aanslag op hem. Bovendien wordt Scholte als een leugenaar neergezet in een kort geding dat hij nota bene won van de gemeente, wat nog niet zo makkelijk is. Scholte als leugenaar neerzetten is tot daar aan toe, mits je op zijn minst een poging doet om dat te motiveren. Dat probeert Sukkels niet eens. Dus is dit per definitie smaad. Als ik zou moeten raden wie er schuil gaat achter dit account, dan kwam ik op Lolke Kuipers. Die riep in de raadsvergadering immers ook: “De oppositie laat zich voor het karretje van Scholte spannen”. Zoiets kan theoretisch een verspreking zijn. Maar toen er grote beroering over deze opmerking ontstond, bleef Kuipers triomfantelijk om zich heen kijken. Even ‘sorry’ zeggen had het hele probleem op kunnen lossen, maar dat deed de wethouder niet. Dus was het een bewuste laaghartige belediging aan het adres van Scholte. Kuipers komt ook altijd met beschuldigingen in de richting van Scholte die hij niet invult of onderbouwt. Zie hiervoor bijvoorbeeld het op de site van het Rob Scholte museum gepubliceerde interview dat hij samen met de burgemeester gaf aan We Are Change Rotterdam.

strandloper
17 oktober 2017 at 23:47
Te stompzinnig om op te reageren.

Loes Vermeer-Lagerveld
17 oktober 2017 at 20:16
Heer “Sukkels”, u doet uw naam alle eer aan met dit sukkelige verhaaltje. Het zou u sieren zich in de materie te verdiepen en ook de moeite te nemen een bezoek te brengen aan het museum en het gesprek aan te gaan met de bijzonder aardige en sympatieke familie Scholte. …..En niet zo maar iets klakkeloos te blèren…

EdwinSL
17 oktober 2017 at 20:44
Mee eens, die spreekt over een linkse rechter maar heeft dus geen benul van Nederlandse rechtspraak.

RB
17 oktober 2017 at 21:43
Scholte moe

strandloper
17 oktober 2017 at 23:45
Nee, Schuiling-Kuipers moe!

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/gemeente-zaak-scholte-stip-op-horizon-blijft

Scholte mag op zijn post blijven

https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20171017/281775629389187

De Telegraaf, 17 oktober 2017

https://www.telegraaf.nl/

Rob Scholte mag blijven

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/17/kort-geding-rob-scholte-mag-voorlopig-in-postkantoor-den-helder-blijven-13522684-a1577470

NRC, 17 oktober 2017

https://www.nrc.nl/