Ronald Boutkan – Rechter beslist 1 februari over postkantoor + Hedzer Faber – Den Helder dreigt Rob Scholte met hoge dwangsommen

Rechter beslist 1 februari over postkantoor

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft donderdag de voorzieningenrechter in Alkmaar gevraagd het door Rob Scholte op het voormalig postkantoor gelegde leveringsbeslag op te heffen. De rechtbank doet op 1 februari uitspraak.

Scholte kreeg begin december van de rechter toestemming om beslag te leggen op het pand. Zo lang dat beslag geldig is, kan het gebouw door de gemeente niet worden overgedragen aan de beoogde koper, bouwbedrijf A. Tuin. Mede daarom stapte de gemeente naar de rechter. Overigens werd tijdens de rechtszaak duidelijk, dat er nog geen definitieve koopovereenkomst is met Tuin, daar wordt nog aan gewerkt.

Scholte kwam tot zijn stap, omdat hij naar eigen zeggen te weinig tijd (1 week) van de gemeente had gekregen om zelf de koop van het pand te financieren. Het voorstel om het bedrag in twee delen te betalen werd door het college van de hand gewezen. Ook wil Scholte eerst duidelijkheid over de vraag, of de onderhandelingen allemaal wel op de juiste wijze zijn verlopen. De rechter, die de zaak in december behandelde, was het daarmee eens.

Dwangsom

De zaak van donderdag maakte duidelijk, dat beide partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan. Voor de gemeente was het belangrijkste doel het beslag van het gebouw te krijgen, zodat het op korte termijn kan worden overgedragen aan Tuin. In de verkoopvoorwaarden staat namelijk ook, dat de koper de deal kan annuleren, als het gebouw niet per 1 maart kan worden opgeleverd. Zowel de advocaten van de gemeente als die van Scholte mochten hun kant van het verhaal vertellen, waarbij de eis van de gemeente dus is opheffing van het beslag. Doet Scholte dit niet, dan eist de gemeente een dwangsom van 10.000 euro per dag.

De advocaat van Scholte wees onder meer op het feit, dat er nog een andere zaak, ook aangespannen door de gemeente, loopt in bodemprocedure. Die gaat over de wens van de gemeente, dat Scholte het pand verlaat, maar die zaak werd eerder door Scholte gewonnen. Zijn advocaten vinden, dat die bodemprocedure eerst maar moet worden afgewacht. Ook maakte de advocaat nog melding van het feit, dat er eerder een deal was tussen de advocaten van Scholte en gemeente, maar dat de gemeente, die later besloot niet na te komen.

Nieuwe zaak

Scholte heeft inmiddels overigens ook weer een nieuwe rechtszaak gestart. Daarin wil hij de gemeente dwingen opnieuw te onderhandelen over de verkoop. Die zaak staat in februari op de agenda van de rechtbank.

Met dank een de live verslaggeving op Twitter door Hedzer Faber van de Helderse Courant.
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/volg-hier-live-rechtszaak-over-oude-postkantoor-den-helder

Den Helder Actueel18 jan 18 – 13:07

Reacties:

Jonathan.
18 januari 2018 at 14:11
In het programma van D66 staat een programmapunt Professionele ontwikkeling van het Rob Scholte Museum, terwijl hun wethouder Kuipers met alle macht en op kosten van de burger probeer Scholte uit het pand te krijgen. Hoe hypocriet ben je dan.

Kees Jan
18 januari 2018 at 16:30
Kort samen gevat;
Wethouder Lolke Kuipers (D66) geeft op dit moment heel veel belastinggeld uit aan allerlei rechtszaken. En hij zegt eigenlijk tegen en in de rechtbank doe er al het mogelijke aan om Scholte uit het pand te krijgen.
.
Zodra hij twee stappen de hal in loopt, vraagt als ware… Scholte wat kan ik er aan doen om je voor Den Helder te behouden… Aldus het verkiezingsprogramma van D66 Den Helder.
.
Hiermee is D66 geheel ongeloofwaardig. En zou het Lolke Kuipers sieren zijn taken neer te leggen.
.
Van deze rechtszaak zullen de kosten nog niet bekend zijn. Maar het eerste kort geding heeft ons als inwoners 182 duizend euro gekost. Hierna zal de gemeente ongetwijfeld nog in hoger beroep gaan zoals zij ook doen bij eerste zaak en dan loopt er ook nog een bodemprocedure.
.
Een tweede watertoren affaire is geboren. Het kost ons als burger heel veel geld. En het Rob Scholte Museum mag na alle rechtszaken gewoon blijven bestaan…

Dick Berts
18 januari 2018 at 18:53
De hele zaak tegen Rob Scholte kleeft van honderden grove leugens aan elkaar. En de gemeenteraad doet niets! Deze stad gaat ten onder… Kuipers wil gekozen worden als redder van het Scholte Museum (zie de valsheid in geschrifte in zijn partijprogramma), terwijl hij het museum in werkelijkheid op de grofste manier sloopt. Onderhand speelt de wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar balletje balletje met zijn verschillende petten. Ik begreep via via (kan het niet nalezen want hij heeft me geblokkeerd op Twitter) dat hij vandaag schreef dat niet een bestuurder, maar de gemeente een kort geding tegen Scholte heeft aangespannen. Misselijkmakende lafheid. En de grote vraag blijft natuurlijk of het niet die andere pet is waaronder Kuipers het kort geding heeft aangespannen.

strandloper
18 januari 2018 at 23:54
O, geblokkeerd op Twitter. Dat is kenmerkend voor een wethouder die het opname-apparaat van een verslaggeefster wilde afpakken en veel uitspraken op zijn naam heeft staan waaruit blijkt, dat hij met een vierdelige tong spreekt.

Kees Jan
19 januari 2018 at 01:23
Een politicus was vroeger gewoon een volksvertegenwoordiger. Het lijkt er sterk op dat personen als Wethouder Lolke Kuipers geen volksvertegenwoordiger meer willen zijn.
.
Een volksvertegenwoordiger hoort transparant te zijn. Lolke Kuipers is dit dus niet. Het gaat er steeds meer op lijken dat hij alleen handelt in het belang van zijn familie, vrienden en zakenrelaties.
.
En dit zien we ook terug in de aantal rechtszaken die nu tegen Scholte worden gevoerd. Voor de verkiezingen moet Scholte het postkantoor verlaten. Als dit niet gebeurt mag Scholte van Kuipers blijven, omdat hij weet dat na de verkiezingen D66 geen deel meer zal uitmaken van een coalitie. Om nog een paar stemmers te trekken is hij tijdens de verkiezingen voor het Rob Scholte Museum.
.
Kuipers toont zich in alle opzichten als slecht politicus. Hij is een schande voor de Helderse politiek. Er is geen citymarketing ( voorzitter Kees Jan Tuin) die dit voor hem kan rechtbreien…

Sjaak
19 januari 2018 at 10:01
Echt schandelijk gedrag van wethouder/projectontwikkelaar D66 Lolke Kuipers om vlak voor de verkiezingen nog te proberen Rob Scholte weg te jagen op Uw kosten. Gaat U nog op D66 stemmen? Ik hoop het echt niet.

Roel Prins
19 januari 2018 at 13:35
Op 21 maart kan men D66 kosteloos dumpen

Dirk
19 januari 2018 at 18:47
Hopelijk komt er aan deze soap nu snel een eind en dan kan het foeilelijke voormalige postkantoor snel en mooi worden opgeknapt. De Gemeenteraadsverkiezing heeft daar niets mee te maken; hiervoor zijn enkel goede investeerders nodig.

sukkels
19 januari 2018 at 22:31
ja een goede investeerder en dat is niet die armoed zaaier van een scholte want dan krijg je een tweede muziekschool

Kees Jan
20 januari 2018 at 01:04
Sukkels, maak het saldo van uw bankrekening even bekend op dit medium. En daarbij uw vermogen al dan niet in vastgoed…..
.
U pleegt smaad door te zeggen dat Scholte een armoedzaaier is.
Scholte is een bekend en gerenomeerd kunstenaar. Waarschijnlijk kun u niet eens een schilderij van deze man betalen.
.
Alles is contractueel vast te leggen. Het probleem bij de oude muziekschool, was er een van slechte contracten. Dat is ook meteen de reden dat de gemeente zoveel rechtszaken moet voeren.
En ook bij dit dossier was er meer aan de hand dan ooit naar buiten is gebracht. Dit had te maken met school7 waar gemeente Den Helder goed de fout in is gegaan….

Kees Jan
20 januari 2018 at 01:06
Sukkels, hier een link naar een veiling met prijzen werk Rob Scholte. Kunt u alsvast beginnen te sparen….
http://artist.christies.com/Rob-Scholte–43535.aspx

sukkels
20 januari 2018 at 14:53
wat een troep dat dat je daar zoveel voor durft te vragen nu snap ik waarom hij het gebouw niet kan kopen niemand wil zijn rommel kopen er staat voor een kleine 100 duizend kleuterschool kunst te koop

Fred
20 januari 2018 at 10:33
Moet het wel verkocht worden, anders heb je nog geen brood op de plank.

https://denhelderactueel.nl/2018/01/rechter-beslist-1-februari-postkantoor/

Den Helder dreigt Rob Scholte met hoge dwangsommen

De gemeente Den Helder dreigt met hoge dwangsommen als kunstenaar Rob Scholte zijn beslag op het oude postkantoor niet opgeeft: tienduizend euro per dag en zelfs een ton als hij opnieuw beslag legt.

Dat is uiteraard áls de voorzieningenrechter de gemeente gelijk geeft in de nieuwste rechtszaak in deze affaire.

Donderdag diende het kort geding, waarin Den Helder van de kunstenaar eist, dat hij het beslag er af haalt, zodat Den Helder het gebouw aan aannemer Tuin kan verkopen. Er is overeenstemming tussen Tuin en Den Helder over de koopsom van 650.000 euro, maar nog geen getekende overeenkomst, bevestigde stadsadvocaat Bill de Vis donderdag.

Niet fair

Scholte heeft beslag gelegd op het pand, waarin zijn museum is gevestigd, omdat hij het nog steeds wil kopen.

Hij vindt, dat er niet fair met hem onderhandeld is door de gemeente. Inmiddels is door hem een nieuwe rechtszaak aangespannen om hervatten van die onderhandeling te forceren, bleek donderdag. Die zaak dient komende maand.

Scholte wilde aanvankelijk 245.000 euro betalen en het noodzakelijke onderhoud (met name asbest sanering en schilderwerk) zelf laten doen. Den Helder wil echter zeker weten, dat dit onderhoud gebeurt en wil dat zelf in de hand houden. De gemeente legde een finaal eindbod neer: Scholte kon het pand kopen voor 600.000 euro, in een keer te betalen. De gemeente zou dan voor de opknapbeurt zorgen. Hij had zeven dagen om te beslissen.

Wurgcontract

Een wurgcontract, volgens Scholte, die zich ’voor het blok gezet’ voelde met een ’take it or leave it deal’ met voorwaarden, die hij niet kon halen. “Daarmee wilde Den Helder er onderuit komen”, stelt Scholtes advocaat, Benno Friedberg.

Advocaat De Vis van het Alkmaarse kantoor Schenkeveld betoogde namens de gemeente. dat er ’niks wurgachtigs’ aan dat contract was. Het is precies hetzelfde als dat van de openbare inschrijving.

Scholte moest weliswaar binnen 7 dagen beslissen, maar hij had nog tot de levering op 1 maart – 3,5 maanden later – om het geld bijeen te halen. “En feitelijk heeft meneer Scholte jaren de tijd gehad om op dat moment te anticiperen.”

Door onderhandelen

Uiteindelijk was Rob Scholte bereid om de zes ton op te hoesten, desnoods schilderijen als onderpand voor aanvullende leningen. Met andere woorden: op hoofdlijnen hadden hij en de gemeente Den Helder een akkoord over de koop van het voormalige postkantoor. Alleen over de voorwaarden moest nog door onderhandeld worden.

Den Helder stelt echter, dat er nooit overeenstemming is geweest tussen Rob Scholte en Den Helder. Als je het niet eens bent met delen van het voorstel, ben je het niet eens met het voorstel, redeneren de advocaten van de gemeente.

Bovendien gebeurde dit in gesprekken tussen advocaten van beide kampen en de stadsadvocaat had geen mandaat van de gemeente.

“En dat wil ik – met liefde! – onder ede verklaren”, zei stadsadvocaat De Vis. “Onbegrijpelijk en onaannemelijk”, vond Scholtes raadsman Friedberg. Maar volgens De Vis is het ’volstrekt normaal’, dat er gesprekken worden gevoerd, waarna burgemeester en wethouders een knoop doorhakken. En die besloten tot geen deal.

Toen Friedberg herhaalde, dat hij de overeenkomst nota bene per brief had bevestigd, las De Vis die brief voor. Daarin staat, dat de zes ton die Den Helder vroeg ’bespreekbaar is’ voor Scholte en de leveringsvoorwaarden niet akkoord. “Bespreekbaar”, herhaalde De Vis, “dat is niet hetzelfde als ’ik ga ermee akkoord.”

Vleugellam

Het ging er nu en dan venijnig aan toe in de rechtszaal, waarbij beide kampen elkaar betichtten van liegen. Scholtes advocaat Friedberg kon niet nalaten te refereren aan de gemeenteraadsverkiezingen en wees er op, dat D66 Den Helder toekomst ziet voor een professioneel Rob Scholte Museum in Den Helder, terwijl lijsttrekker Lolke Kuipers in deze zaak de wethouder is. die ’Scholte vleugellam wil maken’.

De rechter had wel in de gaten, dat de partijen er onderling niet uit zouden komen en begon niet eens over mediation of iets van die geest. Ze doet uitspraak op 1 februari.

Noordhollands Dagblad, 18 januari 2018, 17:44

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De aap komt uit de mouw: “En die (het college) besloten tot geen deal.” Daaruit blijkt glashelder dat het college de rechter in de vorige zitting, de raad en de burger voortdurend heeft voorgelogen, namelijk dat het bod van Scholte hen nooit heeft bereikt. De raad fout informeren is een politieke doodzonde, aftreden dus. Dat je, gezien die grove leugen, nog het lef hebt, ook als burgemeester, om grote dwangsommen te eisen toont aan hoe weinig het college en de coalitie kritisch zicht op zichzelf hebben. Graag een behoorlijk bestuur.

Philip Witmer
Dat de gemeente Den Helder haar onroerend goed slecht onderhoud is een feit van algemene bekendheid (zie o.a. stadhuis, scholen, danszaal Huisduinen, etc). Derhalve had Scholte naar mijn mening een redelijk bod voor dit gribus pand. Scholte wil de asbestsanering en ander onderhoud voor zijn rekening nemen.
Nu wil B en W zekerheid hebben dat het onderhoud ook gebeurt. Hoe hypocriet ben je als College ten opzichte van Scholte en de burgers van Den Helder als je zelf het onderhoud hebt laten liggen…….. . Gigantisch veel gemeenschapsgeld wordt over de balk gesmeten voor rechtszaken. Hoe mooi is het dat wij als armetierige gemeente een internationale publiekstrekker in huis kunnen halen. Ik begrijp ook dat Scholte niet de gemakkelijkste is. Maar super kritisch moet je ook zijn ten opzichte van dit incompetente College.
Volgens mij is de gemeenteraad het hoogste gezagsorgaan van de gemeente. Waar blijven de vertegenwoordigers van de ingezetenen? Oh ja, geen commentaar, want de zaak is onder de Rechter. En nu maar hopen dat de Rechter ook een individu is die midden in de maatschappij staat.
Als ik Scholte zou zijn……. dan was ik al lang vertrokken uit deze “verloren stad” met zijn incomptente bestuurders en vele roeptoeters in de gemeenteraad. Uitzonderingen daar gelaten.
Hoe kan het ook anders met beleidsambtenaren waarvan het gros om 17.00 uur de stad hard uitrost en geen “voeling” heeft met deze gemeente en zijn inwoners.
Helaas kan ik het niet anders ervaren. Ik schaam mij soms diep als men elders in Nederland vraagt in welke stad ik woon….!!??!!.

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
Misschien een domme vraag, maar heeft de hooggeëerde burgervader van het wonderschone Den Helder inmiddels voor de allereerste keer in zijn leven een cultureel bezoekje gebracht aan het ROB SCHOLTE MUSEUM?

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
Ik was vandaag aanwezig bij het kort geding, en ik heb genoten van een geweldige advocaat die ROB SCHOLTE bijstond… Ik dacht eerst dat de ambtenaar die namens de gemeente Den Helder aanwezig was, nog op de middelbare school zat — totdat deze jongeman naast de advocaten van de gemeente plaatsnam en driftig aantekeningen begon te maken… Slechts één keer moest hij iets zeggen, en dat was toen de voorzieningenrechter vroeg: “Is er al een koopovereenkomst met Tuin?” En de jonge ambtenaar antwoordde hakkelend: “Deze is in wording…”

Raymond van Huut · Project manager bij Sandfirden Technics
Wat een gezeik allemaal, voor al het geld dat besteeds is aan de advocatuur is had Rob Scholte ook mooi z’n eigen stekkie kunnen bouwen. De hele tijd media er bij halen, toestanden om aandacht, als hij dat pand zo nodig moet hebben moet ook hij gewoon genoeg betalen. Volgens mij moeten wij dat allemaal… en dat zijn bod niet gehoord is is vast zijn kant van het verhaal.

Kees Jan van Velsen
Raymond van Huut Mischien wil hij wel genoeg voor dit pand betalen. En moet hij nu tonnen betalen aan advocaat kosten om zijn recht te halen. Want deze gemeente werkt wel vaker vanuit rancune. Den Helder haalt wel vaker de landelijke media met de titel ” Rancune aan Zee”
De watertoren is voor een echt prikkie verkocht. 15 jaar heeft gemeente onterecht tegen de huidige eigenaar geproccedeerd. Dit heeft miljoenen aan advocaatkosten gekost. Nu na 15 jaar procederen heeft de huidige eigenaar zijn gelijk gekregen. En moet gemeente Den Helder bovenop de advocaatkosten die zijn gemaakt ook nog een 972 duizend euro betalen aan Dhr. Koks om de schade aan zijn pand te vergoeden.
De Helderse krant werkt levert tegenwoordig geen nieuws meer wat van 2 kanten wordt belicht. Maar er word altijd geschreven ten voordelen van het college van Burgemeester en Wethouders. Zoals veel media is objectiviteit tegenwoordig ver te zoeken…
Ga is verhaal halen bij het museum. Mischien willen zij u wel uitleggen wat er echt allemaal speelt.
Ik heb persoonlijk met Dhr. Koks gesproken van de Watertoren. En dit was een heel ander verhaal, dan wat er de afgeloven 15 jaar over deze man werd geschreven vai de media. En ja, deze man kon het allemaal onderbouwen.

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
U wekt de indruk dat u weet hoeveel geld Rob Scholte zijn advocaat betaalt… Of roept / schrijft u over iets waar u niets van weet?

Ruud Van de Kerkhof · Geen
De zo genaamde volksvertegenwoordiger de rat van D66 heeft alleen maar eigen belang bij dit proces .
Deze politicus is een schande voor Den Helder .
En ik hoop dat heel weinig burgers van Den Helder op D66 stemmen .
Wat heeft deze man al verschrikkelijk veel belastinggeld gekost . Geld wat de burgers Van Den Helder moeten op hoesten .
Het colege staat nr 1 op de top 10 lijst van gemeentes wat betreft leugens en bedrog ..
Wordt vervolgd

Manda Hoes-Vink · Den Helder
Er wordt echt een zeer vies spelletje gespeeld!
Ik schaam me voor dit college!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/den-helder-dreigt-rob-scholte-met-hoge-dwangsommen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image