Ronald Boutkan – Raadsvragen over bouwkosten nieuwe schouwburg

Behoorlijk Bestuur wil inzicht in totale bouwkosten De Kampanje.

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur wil van het college weten wat de totale kosten zijn geworden voor de bouw van de nieuwe schouwburg op Willemsoord. De grote vraag is of dit hoger uitkomt dan de 23 miljoen euro die door de raad als maximaal is gesteld.

“Het bouwen van de nieuwe schouwburg de Kampanje, met bijbehorende zalen en restaurant Stoom in een gerenoveerd monument op Willemsoord, was een van de belangrijkere projecten van Zeestad”, stelt Michiel Wouters. “De gemeenteraad heeft zeer strikte financiële kaders meegegeven bij de toestemming om het project uit te voeren. Deze kaderstelling door de raad was en is gerechtvaardigd, omdat Zeestad BV/CV werkt met een basiskapitaal dat voor 73 procent komt vanuit de reserves van de gemeente en voor 27 procent van de provincie. Ook is de te ontwikkelen grond door de gemeente gratis aan Zeestad beschikbaar gesteld.”

“De strikte financiële kaders behelsden een maximale begroting van 23 miljoen euro, gefinancierd door 17 miljoen uit de Zeestad-exploitatie en een lening van Willemsoord BV van zes miljoen. Naast het feit dat de gemeente voor honderd procent aandeelhouder is van Willemsoord, heeft de gemeente ook een garantstelling afgegeven voor genoemde lening door Willemsoord BV.”

Kosten
De Kampanje is in november 2015 geopend, maar inmiddels is wel duidelijk dat er enkele onvolkomenheden en kinderziekten zijn en die moeten worden opgelost. Wouters vraagt een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten, al dan niet gesplitst naar het culturele en horecadeel van de schouwburg. Als de totale kosten hoger zijn uitgekomen dan de genoemde 23 miljoen euro, dan wil Behoorlijk Bestuur van het college weten wat daarvan de oorzaak is én hoe deze extra kosten gefinancierd worden.

Den Helder Actueel, 22 februari 2016 – 09:32

Reacties:

Bodelo
22 februari 2016 at 15:08
Een goede vraag dunkt mij. En op basis van de wet openbaar bestuur lijkt het mij ook geen moeite om deze cijfers bekend te maken ….

qrap88
22 februari 2016 at 16:59
Slecht zittende stoelen noemen jullie “onvolkomenheden en kinderziekten” ???? #qrap

sukkels
22 februari 2016 at 20:11
het putje gaat stinken oei wat hebben verschillende lezers hier op dit forum al gezegt over deze veel te dure schouwburg we wachten af

http://denhelderactueel.nl/2016/02/raadsvragen-over-bouwkosten-nieuwe-schouwburg/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image