Ronald Boutkan – Raadsvergadering over renovatie stadhuis zonder spektakel

Den Helder – De laatste raadsvergadering van het jaar beloofde vooraf een spannende te worden. De raad moest een beslissing nemen over de renovatie van het stadhuis en een aangekondigde motie sprak stevige woorden.

Die motie kwam van een meerderheid van de raad en riep het college op de renovatie uit te voeren voor maximaal 9 miljoen, maar volgens het college kan dat niet. Gaat het college akkoord en voert het de motie uit? Zo niet, wat is dan het gevolg? Dat waren de belangrijkste vragen. De soep werd stukken minder heet gegeten dan opgediend, zie het verslag hieronder.

19.31
de raadsvergadering is begonnen.

19.35
Insprekers over de renovatie: de heer Bekkers en dhr Schmidt (vz Ondernemingsraad gemeente).

19.39
Schmidt vreest hinder en overlast tijdens de renovatie en doet een beroep op de raad: geef ons een fatsoenlijke werkplek die voldoet aan de eisen.

19.40
verder geen insprekers, Schuiling neemt de rest van de agenda door en meldt dat is afgesproken de bespreekpunten te beginnen met het punt van de renovatie.

19.47
Punt 14 van de agenda gaat over extra krediet (35.000 euro) voor een overkapping van het noodtrappenhuis van de parkeergarage Sluisdijk. Bij de parkeergarage is sprake van wateroverlast op de onderste verdieping. Deze overlast kan worden weggenomen door overkapping van het noodtrappenhuis. De raad gaat hiermee unaniem akkoord.

19.50
Discussie over de renovatie van het stadhuis gaat beginnen.

19.53
Kees Visser (VVD) krijgt als eerste het woord: “Onze zorgen en bedenkingen zijn nog niet weggenomen. We zien risico’s voor meerwerk en extra sloopkosten, ook het niet opnemen van een pot onvoorzien achten we verrassend. Daarnaast is overlast genoemd en herhuisvesting. Een groot deel wordt niet gerenoveerd, wordt waarschijnlijk casco opgeleverd zonder doel. En de buitenkant wordt ook niet opgeknapt, wat iets zegt over onze ambities. Onze wensen zijn geen publiek geheim, het Stadshart gaat ons aan het hart en we willen een goede werkomgeving voor onze ambtenaren.”

19.54
Roy Slort (CDA): “Duurzaamheid, veiligheid, continuïteit, dat zien we nog niet terug in de plannen. We zien echter wel met vertrouwen het voorstel van het college tegemoet, waarin het uitgangspunt, renoveren binnen 9 miljoen, wordt verwerkt.”

19.58
Hans Verhoef (D66): “Vertrouwen, daar gaat het om en dat missen we eigenlijk. We onderschrijven de zorgen van omwonenden en ambtenaren. Zorgen over de werkplekken en de gezondheidsaspecten van de medewerkers. We hebben in het kader van dit traject afgelopen donderdag twee presentaties gehad, van Coare en Vitruvius. Dat van Coare was vooral een mooi verkoopverhaal. Het moet binnen 9 miljoen blijven, we kijken uit naar het voorstel. Of het gaat lukken?”

19.59
Indieners motie krijgen via Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) het woord.

20.00
Wouters: “Blij met het vertrouwen dat het college met een behoorlijk voorstel gaat komen, dat moet het ook worden.” Vervolgens leest Wouters nog eens de inhoud van de motie voor.

20.02
In het kort de motie: het moet en kan binnen 9 miljoen en dan komt er een goed stadhuis waarin het prima werken is. De renovatie kan zonder herhuisvesting van de ambtenaren.

20.04
Wouters: “We moeten nu doorpakken en niet verder vertragen, het moet niet weer een punt voor de volgende verkiezingen worden.”

20.05
Namens het college komt wethouder Pieter Kos met een reactie op de motie.

20.06
Kos neemt de afzonderlijke punten uit de motie even door om zeker te weten dat het college ook precies begrijpt wat de motie bedoelt te bewerkstelligen.

20.08
Kos: “Als het college de motie dus op de juiste manier uitlegt, dan is dit een goede manier om verder te gaan en kunnen we de motie integraal overnemen en dan kan deze dus worden ingetrokken.”

20.10
Wouters geeft aan akkoord te zijn met de uitleg van wethouder Kos. “Dat betekent het intrekken van de motie, maar dan wil ik nog wel horen dat morgen met het traject wordt begonnen.”

20.11
Kos: “We beginnen elke collegevergadering met een terugblik op de raadsvergadering.” Motie ingetrokken. In 2017 spreken college en raad meerdere malen over vervolg van de renovatie stadhuis.

20.12
Schuiling: “Ik wens u en ons toe dat we in goed onderling vertrouwen kunnen verder werken aan de renovatie.”

20.13
Discussie over renovatie stadhuis alweer voorbij. Geen verhitte discussie, geen ruzie, geen motie van wantrouwen richting college. Raad en college besluiten het jaar vriendelijk af te sluiten en met het nodige vertrouwen in elkaar. Wordt vervolgd in 2017.

Den Helder Actueel, 19 dec 16 – 19:29

Reacties:

Fred
19 december 2016 at 20:24
Het slikken of stikken, is geworden we praten verder in 2017 over de renovatie. Dus het wel renoveren of niet ,is nog steeds een open vraag.

Kees Jan
22 december 2016 at 22:41
Het is geen open vraag meer Fred. De gedachte van het college is zeer duidelijk, en de gemeenteraad kijkt er naar en trapt er met ogen open in..
.
Door de ophef die hier is ontstaan, toch maar even de raadsvergadering van 19 december terug gekeken.
De 1e vraag is meteen of de gemeenteraad wel weet waar ze mee bezig zijn, ze liepen direct in de val van het college van Burgemeester en Wethouders. Zoals ik ook bij het vorige artikel al zei, omdat ze veel te vroeg met een persbericht waren gekomen en te hoog van de toren bliezen.
.
De vergadering is helemaal uitgedokterd tussen college van Burgemeester, D66, VVD, CDA en Peter de Vrij van PvdA. Zij hebben het hele weekend zitten broeden op het plan. En het is ze gelukt.
In het presidium is door de Voorzitter (Burgemeester) precies verteld hoe de avond zou verlopen. En daar mocht iedereen zich aan houden.
.
Het was te verwachten dat 1 woordvoerder namens het College de motie zou overnemen, tenminste het is in de onderste la van het bureau gegooid om er in juli 2017 er is even naar te kijken. De Indieners vroegen of er een dag later meteen actie zou worden genomen met de uitvoering van de motie. De wethouder sprak de raad toe door te zeggen dat ze de vergadering de volgende ochtend zouden nabespreken. Niets meer en niets minder. En de raad tuinde in de valkuil en staan nu met lege handen. Immers het college heeft de volgende ochtend een feestje gevierd dat de raad er met open ogen instonk.
.
De huidige coalitie VVD, D66, CDA en Peter de Vrij PvdA, willen nieuwbouw van een stadhuis nog steeds niet loslaten. Door nu akkoord te gaan met de motie en deze onder op de stapel te leggen komt er de komende maanden geen aanbesteding van de verbouwing. Hierdoor kan een eventuele renovatie pas plaatsvinden aan het eind van 201 of zelfs begin van 2018. Net voor de verkiezingen in 2018 vinden ze een “asbestbron” die zo ernstig is om de verbouwing stil te leggen. Daarna zullen ze na de verkiezingen de verbouwing in zijn geheel stil leggen om weer te komen met nieuwbouw op de stationslocatie of op plek schouwburg.
.
Het college moest koste wat kost blijven zitten. Niet omdat ze zo goed zijn voor de stad, maar puur om het salaris wat ze maandelijks in een zak steken. Aflossingen van nieuw gekochte auto’s, aanvulling van de bankrekening zijn immers belangrijker dan de inwoners.

strandloper
19 december 2016 at 22:03
De raad weer als vanouds. Het loopt weer rond als een bejaard schaap die haar kunstgebit kwijt is.
De heer Wouters zal morgen niet horen, dat het college de verbouwing gaat starten. Volgend jaar mag hij een nieuw plan voor een stadhuis in het centrum aanhoren.

Roel Prins
19 december 2016 at 22:44
In de Helderse politiek wordt regelmatig een dreigende houding aangenomen doch nimmer doorgepakt. Men wil toch altijd vriendjes blijven! Nu maar wachten op het verstandige besluit van een nieuw stadhuis in het gat van Den Helder.

dirk
20 december 2016 at 05:42
we hebben toch een mooi stadshuis waarom investeren geef dat geld liever aan mensen die het moeilijk hebben rond de kerst,dr is al veel te veel geld gegaan naar die nieuwe schouwburg,
denk eens na heren voor dat jullie je zakken weer vullen

Fred
20 december 2016 at 08:16
Juist de Wethouder, van de indieners van het krijgsplan trekt de lont uit het kruitvat ! Wolven met een vals gebit. Pluche plakkers.!!! Wat hebben ze nu bereikt ? Geen ene moer !!

Gertjan
20 december 2016 at 09:24
Ik was en ben tegen een nieuw stadhuis op de plek van het station en postkantoor. Maar een nieuw mooi stadhuis op de plek van de oude schouwburg lijkt mij niet zo’n gek idee. Wordt het centrum mooier van en nabij het staion is het voor iedereen goed bereikbaar. Eigenlijk wel beter dan 9 miljoen of meer investeren in het huidige pand.

Fred
20 december 2016 at 09:43
Ook voor de bewoners van Julianadorp en achteruit nieuw DenHelder en de Schooten ???

Bodelo
20 december 2016 at 10:30
Inderdaad Gertjan! Voor een paar miljoen meer een degelijk pand wat zo gebouwd kan worden dat er bij gemeentelijke krimp (iets waar alle criticasters mee zwaaien) met gemak weer appartementen valt te maken. Tevens wordt dan de voortgang van de nieuwbouw in het centrum gewaarborgd.
Overigens vind ik het zorgelijk dat de stelposten (in deze aanbieding van 9 miljoen) worden geschrapt. Dat getuigd niet van enige realiteitszin.
En Fred, of de bewoners van de Schooten nu naar het huidige Stadhuis moeten of naar het centrum? Andersom, de bewoners van het centrum moeten nu naar Nieuw Den Helder en dat gaat nog steeds goed. Waar de een mazzel heeft, heeft de ander wat minder mazzel. De bereikbaarheid blijft echter onverminderd goed.

Judge X
20 december 2016 at 11:55
Ja 9 miljoen is toch wel veel geld Gertjan en stel je voor dat het 20% hoger uit gaat vallen,dan ga je met 1,8 miljoen miljoen over het budget heen en zit je plotseling op 10,8 miljoen.
Nieuwbouw is veel beter,dat laten we begroten op 22,5 miljoen,het verschil is ‘maar’ 12,5 miljoen en dat noemen we dan een ‘paar’ miljoen,want de stadsgenoten zijn toch achterlijke criticasters.
Die mensen snappen niet dat je bij gemeentelijke krimp het gemeentehuis kunt ombouwen tot appartementen,voor gegadigden die er niet zijn omdat de gemeente krimpt.
En waar budget overschrijding van 20% bij renoveren,er een onoverkoombaar bedrag van 1,8 miljoen zou zijn; is budgetoverschrijding bij nieuwbouw met het zelfde percentage maar 4,5 miljoen en kom je uiteindelijk uit op ‘maar’ 27,5 miljoen.
Daar zit dan 27,5 – 10,8 = ‘maar’ 16,7 miljoen tussen.
En de ‘maar’ 15.000 Juliana-dorpers vergeten we voor het gemak maar even,want dat komt ons beter uit; uiteindelijk moeten zij het maar een beetje zien als pech of mazel en dat laatste hebben ze hier effe niet.

Bodelo
20 december 2016 at 15:05
Uw begroting voor nieuwbouw is ietwat overdreven.
Uw conclusie dat er geen gegadigden zijn voor appartementen in de binnenstad is gebaseerd op ….. Ja, op welk feit?
Ik lees zojuist dat de aanbesteding voor renovatie voor een fixed price gaat. Dit kan natuurlijk ook voor nieuwbouw. Overigens is de goedkoopste oplossing nog altijd huren.
1 km verder rijden voor Julianadorpers wordt als onoverkomelijk bezwaar gezien en rechtvaardigt het renoveren van een troosteloos gebouw? Opmerkelijk!

Fred
20 december 2016 at 15:47
Ook opmerkelijk , is het feit dat Bodelo bijna stond te juichen voor de plannen voor die troosteloze flats in de waddenzeestraat waar ze een efteling achtiggebouw van willen maken. Deze flats zijn nog ouder als het huidige gemeentehuis. Dus waarom zou het gemeentehuis niet een mooie renovatie mogen ondergaan. Is dat niet een beetje doordrammen over nieuwbouw ?

Hotmail 2
20 december 2016 at 16:14
Bodelo, Judge X overdrijft niet. Het komt nog veel hoger. Dat is al 50% van de renovatie kosten.
citaat uit eerdere stukken; De grond wordt bouwrijp opgeleverd aan de gemeente voor € 4,6 miljoen exclusief BTW.

Judge X
20 december 2016 at 17:19
Gebaseerd op het gemeentelijke krimpfeit waar u zelf uw verhaal mee begon!
Weet u eigenlijk wel wat gemeentelijke krimp inhoud vraag ik mij nu af; blijkbaar denkt u daarbij,dat een gemeente dan door een te heet sopje is gehaald. 🙂

Bodelo
22 december 2016 at 17:17
Hotmail, Judge, U bent vast wel bekend met het plan van de Heer Broeke; een nieuw Stadhuis voor 10 miljoen Euro?
En wat gemeentelijke krimp betreft; hoe mooi is het om juist dan te huren? Daar dek je een onzekere toekomst mee af.

Hotmail 2
20 december 2016 at 12:42
Dit hele vergaderpunt is volgens mij voorgekookt in het presidium of een bespreking met college en de indieners.
Ben benieuwd naar de notulen van het college overleg hedenmorgen.
En voor Bodelo, bij een aanbesteding fixed price zijn er geen stelposten.

tjitskebiersteker
20 december 2016 at 12:43
Afhankelijk van de manier van aanbesteden loopt òf de opdrachtgever het risico voor budgetoverschrijding òf de opdrachtnemer. De gemeente wil gaan aanbesteden volgens de “fixed price” methode en dat betekent dat er voor de gemeente geen risico is op budgetoverschrijding.

Bodelo
20 december 2016 at 15:01
Duidelijk verhaal Tjitske!
Heel veel succes gewenst.

strandloper
20 december 2016 at 18:32
De tandeloze verbouwers in de raad hebben hun kans gehad. Zij hebben het college opnieuw alle ruimte gegeven voor het aandragen van nieuwe bezwaren. Game over.
Een verbouwing voor € 9 mln van een treurig pand is absurd. Gebouwen van gelijke soort worden elders in Den Helder in hoog tempo gesloopt. Dat lot verdient het huidige gemeentehuis ook.
Wat nu. Het volledige gemeentebestuur gooit alles wat te maken heeft met nieuwbouw en verbouw van een stadhuis over de laatste 30 jaar in de versnipperaar. De leden van het gemeentebestuur laten hun in de knoop geraakte hersenen resetten.
Zo, nu is de weg vrij voor het uitvoeren van de wens van een grote meerderheid bij de inwoners om snel, voordelig en mooi te gaan bouwen op de locatie van de vorige schouwburg.
Al het eindeloze gezeur over het stadhuis heeft veel en veel te lang geduurd.
Een stadhuis in het centrum is heel belangrijk voor het centrum. Daarbij moet Den Helder een aanzienlijke rol gaan spelen bij het sterk terug dringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Alternatieven als wind- en zonenergie ontwikkelen/bouwen zal veel arbeidsplaatsen opleveren en je werkt mee aan het behoud van de aarde.
Het gemeentehuis zal daar een centrale rol in moeten spelen. In een aansprekend gebouw dichtbij de haven en het treinstation.

Judge X
20 december 2016 at 22:52
De nieuw te bouwen windparken op zee en het onderhoud daarvan,kan prima gefaciliteerd worden vanuit Rotterdam,dat gebeurt nu al en staat gepland voor de Zeeuwse kust (Borsele 1,2,3 en 4) en windpark Hollandse Kust Zuid; van de laatste komt er een kabelaansluiting naar de Maasvlakte.
Windpark Hollandse kust Noord ligt niet zo veel verder en wordt als laatste gebouwd; met de bouwstart hiervan over 2 jaar,zal het mij benieuwen hoeveel profijt Den Helder hier van gaat trekken en waar de kabelaansluiting zal plaatsvinden.
Houdt er maar liever rekening mee dat het weer een debacle gaat worden,dan doet het minder pijn.
De renovatie stadhuis waar wij burgers als meerderheid toe hebben besloten,zal dan net als de huidige coalitie achter de rug -,de macht van de landelijke partijen verder afgebroken – en Schuiling met z’n veren pakket over de Afsluitdijk gestrompeld zijn.

EdwinSL
20 december 2016 at 22:15
Lokale politiek hier is al jaren een bedoevenis (understatement), normale mensen leven gewoon en doen gewoon.

Roel Prins
20 december 2016 at 22:46
Diplomaten blijken altijd te streven naar het compromis. Op de barricade is een ander type nodig

scherpe ogen en oren
20 december 2016 at 23:17
Beste strandloper, we gaan dus miljoenen extra uitgeven omdat wij er op gokken dat de wind en zonenergie industrie een belangrijke rol gaat spelen in Den Helder. Voor uw beeld IJmuiden en Eemshaven zijn al veel verder en hebben daar echt geen gebouw voor hoeven neerzetten van 18 miljoen. Wat een drog reden om een nieuw stadhuis te bouwen. Als ik gisteravond de coalitie hoor zeggen dat zij de ambtenaren een goede en gezonde werkplek gunnen dan vraag ik mij echt af waarom zij onze ambtenaren al vele tientallen jaren in het huidige stadhuis maar nog erger in afgestoten gebouwen van woningstichting en de belastingdienst hebben laten werken. Volgens mij maken de meeste coalitie partijen al tientallen jaren deel uit van het college. En dan nu schermen met gezondheid!!! En wat te denken van de gezondheid van onze ambtenaren op sociaal domein ???? Ik waarschuw de oppositie voor de valkuil die gegraven is door het college want ze hebben naar mij idee te makkelijk ingestemd, natuurlijk om de Burgemeester en Wethouders op de pluche te laten zitten maar ik had graag gezien dat er in de motie ook een duidelijke datum had gestaan waarop het college een voorstel moet indienen naar de raad en voor het tempo binnen een maand!!!!! Ik denk namelijk dat zij er dan anders in hadden gestaan. Michiel Wouters sprak duidelijk met de rem er op, dus in het presidium alles al afgetikt en voor de vorm laat Wethouder Kos ruimte over om hem nog een podium te geven door geen termijn aan te geven waarop Wouters naar buiten toe het nog even mag aanscherpen. OPPOSITIE LET OP!!!!!!!!! Daar bedoel ik niet de Stadpartij mee want die hebben een dubbele agenda want het had toch niet zo kunnen zijn dat zij enkele weken geleden een nieuwe Wethouder binnenhalen en dan het college naar huis sturen?? Of zou de heer Reenders jullie daarmee zand in de ogen strooien en allang een afspraak daarover hebben gemaakt met de Wethouder. Bij de heer Reenders mag je altijd in complot theorie denken vraag maar aan alle partijen ze allemaal daar allemaal al een keer mee te maken gehad. Kan iemand ons vertellen of de belofte van Wethouder Kos gestalte heeft gekregen vandaag?????

strandloper
21 december 2016 at 00:07
Beste scherpe en X, jullie reacties vragen mij eigenlijk om ook aan doemdenken en fatalisme te doen. Haal nu geen enkele zin uit mijn reactie om mijn bedoelingen (een goed verstaander heeft een half woord nodig) te torpederen.
Ook ik weet welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van windenergie. Ga dan niet achterover zitten met de gedachte dat anderen het wel doen of er al mee bezig zijn. Probeer daarentegen aan die projecten mee te doen met alle mogelijkheden die Den Helder daartoe heeft.
Een nieuw stadhuis in het centrum kan daar als een inspirerende werkplek gelden voor het gemeentebestuur en al haar ondersteunende ambtelijke diensten. In die omgeving kan uiteraard geen plaats zijn voor onverkwikkelijke zaken als intimidatie, machtswellust of anders.
Het is nu wel duidelijk, dat het gat wat is ontstaan aan het Bernhardplein een gat blijft. Het centrum en de middenstand heeft ernstig behoefte aan meer mensenverkeer.
En ja, daar heb ik wel wat geld voor over. Zeker als ik overdenk wat de positieve gevolgen kunnen worden.
De politiek zal dan ook eens langdurig voor de spiegel moeten gaan staan. De wijze waarop nu (niet alleen in Den Helder) politiek wordt bedreven, is de verkrachting van de democratie. Het kan namelijk van de democratie niet de bedoeling zijn, dat wij er met elkaar op achteruit gaan of zelfs in een moeras verdwijnen.
Als inwoner wil ik graag een aantal euro’s storten in een fonds van vooruitgang.

strandloper
21 december 2016 at 01:53
“Doing our best so you can do yours” is een slogan van Damen Shipyards. Een schitterend bedrijf, dat ook in Den Helder actief is. Laten wij in Den Helder die zelfde wind waaien en het “…you can do yours” omzetten in “yes, we do. Het geknoei in de lokale politiek is iedereen wel meer dan zat. Het komt al lange tijd niet verder dan gekissebis, achterdocht en wantrouwen. Eindeloos gelul over spruitjes en andere zielige onderwerpen want daar hebben wij verstand van. Het gemeentebestuur zou zich hard moeten maken voor het tot stand brengen van een brede intensieve samenwerkingsverband tussen politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Er zijn meer dan voldoende goede mensen aanwezig in bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap om hiermee aan het werk te gaan.
Ga er lekker op uit met de Koning of met de premier met handelsmissies. Ga bedrijven en investeerders benaderen waar ook ter wereld en biedt onze mogelijkheden aan. Wij gaan niet zeuren over declaraties en snoepreisjes. Immers, er worden orders binnen gesleept. Het gaat bedrijvigheid en werk opleveren.
Ook daar hoort een fantastisch gemeentehuis bij. Stap uit de spruitjes en ga uw talenten uitputten.

Judge X
21 december 2016 at 10:44
Aan inspiratie voor mooie dure plannetjes strandloper,is bij dit bestuur totaal geen gebrek op de huidige locatie zoals we al jaren ervaren en een duur stadhuis buiten het centrum van de gemeente bouwen,in een uiterst noordelijk gelegen oud stadsdeel,brengt geen enkele toegevoegde waarde.
Laten we er niet omheen draaien en het beestje bij de naam noemen; een luxe hoerenkast op die plek zou meer effect sorteren in relatie tot de investeerders en hun aanhang.
Den helder wordt al meer dan twee eeuwen behandeld en daardoor beschouwd als een ‘Death End’ en een potentiële concurrent voor de zuidelijker gelegen machten.
Ondertussen is ons gebied dermate op een verkeerde manier infrastructureel ingericht,dat je er een computer model op los zou moeten laten om álle knelpunten – ook in hun onderlinge correlatie – duidelijk aan het licht te brengen om weer een échte frisse visie te krijgen.
Zo’n onderzoeksmodel kun je mooi betalen uit de besparingen die de renovatie op gaat leveren,dan houdt je een hoop geld over en het weerhoudt je van verkeerde beslissingen.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuw-asfalt-niet-altijd-nodig-bij-filebestrijding
jonathan
21 december 2016 at 07:20
Dat nieuwe Stadhuis op locatie De Halter is nu echt van de baan nu de raad het definitieve besluit tot renovatie voor 9 miljoen genomen heeft. Praten over nieuwbouw heeft geen zin meer, dat is nu een gepasseerd station.

Fred
21 december 2016 at 07:54
Vergeet dat maar. Het college , zal er alles aan doen om de renovatie plannen te dwarsbomen. Elk stukje van de renovatie zal door hen bekritiseerd gaan worden dan wel naar de prullenbak worden verwezen. Ten einde dan toch weer op nieuwbouw terug te komen.

Peter
21 december 2016 at 12:24
Ik lees meerdere malen dat een nieuw Stadhuis reuring zou geven in het stadshart. Onzin natuurlijk. In de avonduren en op zon en feestdagen is het een “dood” gebouw. Bovendien wonen heel veel ambtenaren buiten onze stad en gaan als de fluit om vijf uur gaat als een speer de stad uit. Het is ook een hyprociete stelling, immers het gebouw wat wel reuring gaf, de schouwburg, is zonder slag of stoot verplaatst naar een uithoek van onze stad.Begrijp overigens niet dat B & W nog stiekum hopen op een nieuw Stadhuis. Net de bevolking opgezadeld met een schip van bijleggen als de genoemde schouwburg en nog durven aan te komen met een tweede geldverslindend project als een nieuw Stadhuis. Bovendien in een tijd van krimp van de bevolking, meer digitaal geregeld gaat worden enz. En ik kom vaak op het Stadhuis en stel me dan de vraag, is het nu wel zo erg met dat gebouw????

flipfluitketel
21 december 2016 at 12:42
Voor de mensen die er werken wel als passant valt het wel mee

Hotmail 2
21 december 2016 at 12:49
Waarom voor die mensen die er werken wel en die er wonen niet.

flipfluitketel
21 december 2016 at 14:04
Ach ja er is geen verschil tussen werkplek en woonruimte

Hotmail 2
21 december 2016 at 14:37
Beste Flip, er is wel een verschil. 1) Het ene is 8/5 en het andere 24/7 bezet.
2) Er is niet een Arbo rapport wat aantoont dat de Bijweg niet voldoet anders kan de OR met eisen komen en nu komen ze met wensen.

flipfluitketel
21 december 2016 at 16:40
Het was ook sarcastisch bedoeld 🙂 Het vergelijken van woningen en werkplekken is bizar. Of moet ik het verschil even voor je uitleggen?

Judge X
21 december 2016 at 17:57
Je bent nu toch een beetje bizar bezig flip.
Volgens mij heeft Hotmail 2 het verschil net aan jou uitgelegd,maar met een tunnelvisie is het natuurlijk een beetje moeilijk lezen. 😉

flipfluitketel
21 december 2016 at 21:57
Judge X de tijd dat ik jouw serieus nam ligt al een hele tijd achter me.
Je schrijft iets maar je moet het woord sarcasme maar eens opzoeken maakt een hoop duidelijk. Het gaat over het verschil tussen woningen en kantoren. Misschien is het voor jou het zelfde omdat je graag in een kantoor woont of dat je je huis deelt met al je collega’s

Judge X
22 december 2016 at 00:37
Ooo……sarcasme!
Tja ….,daar ben ik niet zo in thuis. 🙂

Ziener
21 december 2016 at 12:50
De degelijke auto waarin je al jaren rijdt en steeds goed functioneert deugt opeens van geen kanten meer als je de zinnen hebt gezet op een nieuw model. Vervolgens heb je al getekend voor de aanschaf van het nieuwe model maar ondervindt je weerstand van de echtgenote die tevreden was met het huidige voertuig. En hoe ga je dan uitleggen dat de koop al gemaakt is.

Judge X
22 december 2016 at 00:49
Het probleem met sommige ambtenaren die in het stadhuis werkzaam zijn,is dat ze elke ochtend denken op weg te zijn naar hun bejaardenserviceflat.
Het zit zogezegd tussen hun oren,kan er nog wat financiële ruimte in het renovatiebudget gecreëerd worden,voor wat therapeutische behandelingen tbv den ambtenaar,zo mijn vraag naar de commissie CBRS luiden ?

strandloper
22 december 2016 at 02:16
Bestuurders en ambtenaren van zelfs de gemeente Den Helder hebben een taak in het openbaar bestuur en de dienstverlening aan de inwoners. Het is vanzelfsprekend dat hun werkplek bepalend is voor een optimale prestatie. Het huidige onderkomen frustreert hen daarin. Het is een troosteloze en benauwende omgeving (eigen waarneming). Therapeutische behandelingen veranderen daar niets aan.
Het plan om nu dat gebouw te renoveren slaat nergens op. Het zal nooit de gewenste werkplek bieden maar we gooien er wel € 9 mln tegenaan. Althans dat willen klaarblijkelijk 17 raadsleden. Waar zijn zij mee bezig? Het college heeft ook de taak om plannen van een raadsmeerderheid kritisch te bezien waarbij het belang van de stad voorop staat. Het college zal met goede argumenten moeten komen en dan de raad te melden, dat zij de motie niet uitvoeren om de redenen die zij hebben genoemd. Daarna moet de raad maar beslissen wat zij daarmee doen.
Het college moet laten zien dat zij ballen heeft daar waar de raad die inmiddels heeft verloren.

Ziener
22 december 2016 at 09:03
Werkplek bepalend voor een optimale prestatie?
Dus bestuurders kunnen nu met succes een beroep doen op hun slechte prestaties omdat hun werkplek hun frustreert? En ook bestuurders van hiervoor?
En de ambtenaren die minder goed presteren kunnen hun beoordeling nu bij het college met succes weerleggen omdat hun werkplek hun frustreerde zodat ze niet optimaal konden presteren?
En alle ambtenaren die de afgelopen jaren niet goed functioneerden kunnen nu een herkansing aanvragen? Want dit wisten zij natuurlijk niet.
Weet u zeker dat u geen lid van het college bent? Want die acht ik wel in staat om zo’n argument te berde te brengen.

Hotmail 2
22 december 2016 at 10:25
Beste strandloper, het college doet voorstellen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit.
De gemeentesecretaris/directeur is het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij is aanwezig bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en tekent alle besluiten. Hij zorgt er voor dat de besluiten van het college door de medewerkers worden uitgevoerd. Daarnaast treedt hij op als belangenbehartiger van de medewerkers.
Als je als B&W en hoofd gemeentelijke organisatie een 4,5 miljoen aan achterstallig onderhoud weet te produceren ben je het niet waard om naar nieuw te vragen. Men noemt dit ook wel uitwonen.

flipfluitketel
22 december 2016 at 13:29
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 juni 2007 aan het college opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van een stadhuis in het stadshart.
Dus als je er aan begint ga je niet veel geld in onderhoud steken. Natuurlijk duurde het tot 2014 voor er een besluit werd genomen tot het bouwen van een nieuw stadhuis dat meteen werd terug gedraaid door de winst van de SPDH. Nu in 2016 blijkt het achterstallig onderhoud te zijn opgelopen tot 4,5 milj. Als je dit verdeelt over de jaren valt het wel mee 🙂 Dus om nu de schuld bij B&W en hoofd gemeentelijke organisatie te leggen is zeer kort door de bocht. Had men in 2007 niet aan nieuwbouw gedacht dan had er gewoon onderhoud geweest. Maar we weten hoe het is gelopen de schuld vraag leg ik maar even in het midden

Hotmail 2
22 december 2016 at 14:03
Net wat je zegt Flip; haalbaarheidsonderzoek.
Hieronder zet ik wat citaten uit beleidsstukken, mag jij uit maken wie er verantwoordelijk zijn. Volgens mij het dagelijks bestuur incl. de gem. sec.
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2012
Niveau 2 Basis: Dit niveau van onderhoud betekent dat alle onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn nodig zijn worden uitgevoerd. Meerjaren onderhoud dat nog niet noodzakelijk is om aan de verplichtingen richting huurders te voldoen of waardevermindering van het pand te voorkomen, wordt uitgesteld. Jaarlijks wordt een planning voor het volgende jaar gemaakt (waarbij rekening wordt gehouden met de middellange termijn van 3 tot 5 jaar) en deze wordt vervolgens uitgevoerd. Een meerjaren onderhoudsplanning voor de lange termijn (meer dan 5 jaar) wordt niet gemaakt.
B Ontwikkelen of afstoten 2 1.300.000 Totaal 2.643.000
Onder ‘B Ontwikkelen of afstoten’ zijn de bedragen opgenomen die benodigd zijn voor het gemeentehuis en de Zuyderhorn. Deze gebouwen staan weliswaar op de lijst van af te stoten gebouwen, maar voorgesteld wordt om toch het benodigde bedrag voor onderhoud in de voorziening aan te houden. Hiervan kunnen in het gemeentehuis de benodigde werkzaamheden uitgevoerd worden om het gebouw nog enkele jaren te gebruiken als huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. Voor Zuyderhorn is het nodig om de verplichtingen richting huurders na te komen.
———————————————————————————————————
Het gemeentehuis wordt beheerd door de gemeentelijke organisatie zelf (Facilitair beheer). Aangezien de gemeente het huidige pand na oplevering van het nieuw te bouwen gemeentehuis wil afstoten en de toekomstige functie nog onzeker is, wordt ten aanzien van het onderhoud niet naar de lange termijn gekeken. Alleen die onderhoudswerken worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om de bestaande kwaliteit van de gemeentelijke huisvesting te handhaven.

flipfluitketel
22 december 2016 at 14:33
Maar noodzakelijk en gewenst daar zit hem de kneep. Nu je wil renoveren komt alles wat nodig is op tafel. Er is gewoon veel blijven liggen in afwachting van een beslissing tav de huisvesting. En dat heeft bijna 10 jaar geduurd en ben bang dat er nog wel een jaartje bijkomt.

Judge X
22 december 2016 at 14:19
Wat een achterlijke redenering in z’n totaliteit – en gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek – kun jij naar voren brengen Flip.
Als je in die 7 jaren € 700.000 aan onderhoud had gepleegd à € 100.000/jaar,was er nu geen verlies post van 4,5 miljoen achterstallig.
De rest van je verhaal kan dus samen met de 4,5 miljoen de mesthoop op.

jonathan
22 december 2016 at 07:30
De raadsverkiezingen zijn over iets meer dan een jaar. Als de collegepartijen VVD CDA D66 PvdA erin slagen de nu afgesproken renovatie te saboteren zullen ze dit echt gaan merken. Ze staan al op verlies en dat wordt dan nog veel groter.

Skriks
22 december 2016 at 10:30
En toen las ik een reactie over grote te verwachten inkomsten uit de grote te bouwen windmolenparken voor de Hollandse kust…als argument voor een duur nog te bouwen paleis voor de bestuurders.
Het aanzien vanaf zee is door een aluminium lint van eenvormige Landal huisjes reeds vakkundig om zeep geholpen, rigoureus verknald omwille van de vaart der volkeren waar Den Helder al tientallen jaren heilloos naar lonkt.
Heilloos, want zonder zich er bewust van te zijn ´verkocht´ Den Helder haar hoogste goed.
De duinen werden eerst een vuilnisbelt, toen werd het strand fantasieloos vol gestuwd en nu is de zee aan de beurt, terwijl de bestuurders praten over hun miljoenenpaleis.
De duinbewonende Katwijker jengelt en schmiert, wanneer hij spreekt, eigenlijk net zo als de Nieuwedieper doet, maar van zijn erfgoed heeft hij meer begrepen.

Hotmail 2
22 december 2016 at 15:58
Flip ik hoop dat je de bijlage raadsbesluit 11 juni 2007,stuknummer; bl 08.02205 ook leest. Kijken of je conclusie afgezet tegen de tijd van nu dan nog wenselijk en noodzakelijk is.
NB. Dat traject ging toen over 41,5 miljoen.

flipfluitketel
22 december 2016 at 16:28
Ik vind van wel maar daar het is natuurlijk nu voor een stuk minder mogelijk (stationsplein geen optie meer) halter bellevue moet mogelijk zijn binnen de exploitatie kosten van 1,6 mlj per jaar maar dit zal altijd een strijd blijven tussen renovatie voorstanders en nieuwbouw voorstanders.
Het is goed dat er verschillen van mening zijn maar ik denk dat nieuwbouw op den duur beter en goedkoper is.
Maar mocht het zo zijn dat renovatie binnen de 9 milj kan zal ik daar ook vrede mee hebben maar of het voor dat bedrag kan betwijfel ik ten zeerste.

strandloper
22 december 2016 at 16:55
Nieuwbouw in het centrum is veel beter. De argumenten daartoe heb ik al diverse keren hier geschreven. Je kunt nu eenmaal niet alleen de totale prijs van renovatie vergelijken met die van nieuwbouw en zeggen: jongens we kiezen voor de goedkoopste. Met een renovatie van € 9 mln zal ik geen vrede hebben.

Fred
22 december 2016 at 20:14
Fijn, dan heb je dat maar niet. Wij hebben geen vrede met nieuwbouw. Totaal overbodige stapeling van stenen.

strandloper
23 december 2016 at 00:24
Erg kort door de bocht Fred. Of eigenlijk snij je de hele bocht af. Eerst maar eens alles teruglezen voor je weer een totaal overbodige reactie plaatst. En wij bedoel je met “Wij”.

Hotmail 2
22 december 2016 at 20:31
Stranloper, laat WSDH maar leuke starters appartementen bouwen op halter bellevue. Dat is de kerntaak van WSDH.

strandloper
23 december 2016 at 00:21
Starters hebben het erg moeilijk Hotmail, dat ben ik met je eens. Daar zou Woningstichting veel meer aan kunnen doen. Dat hoeft niet perse op de Bellevue lokatie.

Judge X
22 december 2016 at 21:49
Ooo……,valt dat soort flauwekul onder de noemer argumenten strandloper.
Het vreemdste argument vond ik wel ‘slopen vanwege overgangsweerstand in de elektrische installatie’ en op nummer 2 komt ‘troosteloze benauwende omgeving,geconstateerd bij eigen waarneming’.
Het lijkt allemaal een beetje op op de ongefundeerde non-argumenten,die de deelcoalitie,B&W en niet te vergeten de ingepakte ondernemingsraad,gebruiken om de zaak te rekken en dwars te liggen.
Het begint bij de laatst genoemden,allemaal een beetje te lijken op een ‘tactiek van de verschroeide aarde’ u als oud marinier wel bekend.
Een uiterst democratie-ondermijnende bezigheid,waarvan de financiële schade feitelijk op de schuldigen verhaald zou moeten worden.
Maar de burgers zelf gaan ze er bij beide aankomende verkiezingen op afrekenen hoor.
Het gaat zetels kosten en de voorbode van 2018,dient zich in maart 2017 al aan.

strandloper
23 december 2016 at 00:26
Flauwekul is jouw specialiteit Judge Wiki.

Hotmail 2
23 december 2016 at 09:59
Beste strandloper, weet je nog wanneer je dit onderstaande heb geschreven?

Hotmail 2
23 december 2016 at 10:08
Hier is dan de tekst, beste strandloper. Ik gebruikte verkeerde tekens, sorry.
(Wie denkt u eigenlijk dat u bent, handjevol syndroomlijders? U verblijft thans in een prima gebouw. Dat is kennelijk niet genoeg voor uw wens om totaal in het middelpunt van de belangstelling te staan.)

strandloper
23 december 2016 at 16:56
Dat is geen tekst van mij, geachte Hotmail.

strandloper
23 december 2016 at 17:16
Herstel. Dit was wel een tekst van mij. Echter gedaan in een totaal andere context. Namelijk mijn weerzin tegen de aanpak van het vorige college. Het gedram, de misleiding en schofferen van bewoners was ik nog niet vergeten.
Hoe dan ook, ik was ooit tegenstander van een nieuw stadhuis op de stationlocatie. Nog steeds. Echter nieuwbouw op Bellevue locatie is een aanmerkelijk beter plan dan renovatie van het oude gebouw.

Hotmail 2
23 december 2016 at 17:16
Beste strandloper. hij komt wel van jou toetsenbord, zie; Collegevoorstel stadhuis definitief van tafel, Datum:27 mei 16 – 09:48
strandloper 30 mei 2016 at 00:28, het begint met; “….maar verlos ons van den boze”

strandloper
23 december 2016 at 17:38
Mijn correctie was al geplaatst Hotmail. Ik behoud mij wel het recht voor om minder genuanceerde uitspraken te doen uit frustratie. Hierbij nog een uitspraak van nu die u wellicht volgend jaar nog eens kunt ophalen: Een renovatie van € 9 mln vind ik absurd, dat is het gebouw niet waard. Ik zou het een goede keus vinden om een nieuw stadhuis te bouwen op de Bellevue locatie. Met alle eerder genoemde voordelen vandien.

Hotmail 2
23 december 2016 at 17:47
Het kan ook voor minder dan 9 miljoen. Beetje schilderen en behangen en het kan weer 5 jaar mee.
Nog een beetje inschikken voor voor de sociale buren en hopa. Het ga je goed met je mening die 7 maanden houdbaar is.

strandloper
23 december 2016 at 17:56
Het was mijn mening niet, echter een uitspraak als eerder vermeld met een houdbaarheid van één dag. Zo tevreden Hotmail?

Judge X
23 december 2016 at 19:40
Ik kan mij nog ene Fischer herinneren Hotmail 2,welke hier een jaar of 2-3 geleden op DHA reageerde,ivm het behoud tegen sloop van het postkantoor nu Rob Scholte museum.
Fischer was eerst fel tegen de sloop,maar gooide na een aantal weken de handdoek in de ring en draaide om als een blad aan de boom.
Hierin herkent strandloper zich waarschijnlijk ook in eerste instantie niet. 😉

Hotmail 2
23 december 2016 at 19:56
Judg X, Strandloper word ouder en spreekt zijn mening anders uit als hij bedoelt.Resultaat is dat de voordelen van bouwen op Bellevue de tht datum al gepasseerd zijn en in de kliko gaan.

strandloper
23 december 2016 at 21:34
Raaskal rustig verder Judge en Hotmail. Er wordt nog gezocht naar twee opa’s met jullie kwaliteiten om zitting te nemen op het balkon van de Muppetshow.

Judge X
23 december 2016 at 22:43
Haha….Fischer,da’s lachen; ik wens u een fijne kerst en een goede jaarwisseling; denk om de vingertjes,met een sigaar aansteken en veiligheidsbril op Strandloper !
Dat geldt ook voor de redactie van DHA en alle reageerders en reaguurders. 🙂

Fred
23 december 2016 at 17:56
Prettige Feestdagen ! en een voorspoedig 2017.

http://denhelderactueel.nl/2016/12/raadsvergadering-renovatie-stadhuis-live/