Ronald Boutkan – Raadslid eist via WOB-verzoek inzage in kosten werkconferenties

Den Helder – Raadslid Marcel de Knijff heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente. Hij wil precies weten wat de kosten voor twee gehouden raadsconferenties zijn. Eerdere raadsvragen van de Stadspartij hierover aan het college werden niet echt beantwoord, vandaar nu de inzet van dit grovere middel.

Met een beroep op de Wet Openbaar van Bestuur hoopt De Knijff alsnog de gevraagde informatie te verkrijgen. Het gaat om de kosten voor de werkconferenties van 26 en 27 juni 2014 en die van 4 en 5 juni 2015. Het college liet eerder deze week weten de eerder gestelde raadsvragen niet te kunnen beantwoorden, omdat het college “niet gaat over de werkconferenties van de raad en de bijbehorende budgetten. Voor een antwoord op die vraag dient u zich te wenden tot het Presidium van de gemeenteraad”.

Door nu te kiezen voor een verzoek in het kader van de WOB kan het college er zich niet met een verwijzing naar het Presidium van afmaken. De Wet kent namelijk een ‘doorzendplicht’. Dat houdt in dat als een bestuursorgaan (het college) via een Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie en die informatie niet heeft, maar wel weet dat een ander bestuursorgaan erover beschikt, zij dan de plicht heeft het verzoek naar dat andere bestuursorgaan door te sturen.

Begroting
De Knijff wil de informatie boven water hebben, omdat na de zomer de begroting 2016 aan de orde komt in de gemeenteraad. “Er zullen diverse (moeilijke) besparingen besproken worden. Deze conferenties met nachtverblijf in hotels en avondjes aan de bar zijn een voorbeeld van (niet verdedigbare) uitgaven waarop bespaard kan worden”, aldus het raadslid.

Den Helder Actueel, 10 Juli 2015 – 10:42

Reacties

Rebel
10 juli 2015 at 11:12
Het college beschouwt raadsvragen van een raadslid niet als informatie om openbaarheid van gegevens. Het college had deze raadsvragen van Marcel moeten opvatten als een verzoek om informatie openbaar te maken. De gemeente ziet zeker onderscheid in raadsvragen en de wet openbaarheid van bestuur. Het college had dus al meteen na de raadsvragen deze dienen door te zenden en deze vragen als een wob verzoek moeten beschouwen. De wob zegt namelijk dat een ieder een verzoek tot informatie kan indienen. Nu moet er weer een formeel wob verzoek komen om dit alsnog te bewerkstelligen.

Edwin Krijns
10 juli 2015 at 11:33
Tsja, je kan het zo groot maken als je zelf wilt. College kan hier geen inzage ingeven want de griffie betaald. Vandaar ook verwijzing naar presidium. Zou een raadslid moeten weten.
Even binnenlopen bij de griffie en meneer De Knijf had het geweten en de bonnetjes kunnen zien. Maar ja, dan had hij natuurlijk niet als een soort Robin Hood op Den Helder Actueel gestaan.
De barrekkening is bijzonder. Is ook hoe je er mee omgaat. Ik weet dat de griffie en de fracties CDA, D66, PvdA, VvD na het programma op eigen kosten wat hebben gedronken. De eenmansfracties zijn altijd erg sober en zullen ook geen misbruik van de situatie hebben gemaakt.
Beter stelt de heer De Knijf vragen waarom het nodig was dat Stadspartij-wethouder Kos als enige met de taxi naar de werkconferentie ging en wat dat heeft gekost. Anderen die later waren zorgden zelf voor hun vervoer.
Of hoe het kan dat een partij met 11 raadsleden 5 commissieleden à €90 p.p. per vergadering nodig heeft om de commissievergaderingen te bemannen. Waarom zit daar geen raadslid, daar worden ze voor betaald!
Of hoe het kan dat een raadslid die een vergoeding van €1500 bruto per maand heeft na meer dan een jaar niets heeft ingebracht, behalve dan nu een vraag over een rekening en dan nog aan de verkeerde persoon ook.
Houd hier niet zo van, maar goed stadspartij is voor openheid.

flipfluitketel
10 juli 2015 at 12:22
Ach meneer de Knijff de man met de mooie folders tijdens verkiezingstijd vol met onzin had niet anders verwacht . Maar heel misschien red hij met deze wob aanvraag wel de gehele begroting voor 2016 en kan gratis parkeren alsnog worden geregeld want belofte maakt schuld. Heel misschien is het beter als meneer de knijf eens vraagt hoeveel geld er nu is weg gegooid met het cancellen van het nieuwe stadhuis en wat de verbouwing van het huidige stadhuis gaat kosten. Want daar hoor ik niet over.

Kees Jan
10 juli 2015 at 20:06
Flip, omdat dit college gewoon de oude plannen van nieuwbouw weer oppakken. De krant en oude coalitie is al weer begonnen met de promotie van dit oude plan.

flipfluitketel
10 juli 2015 at 20:55
ja oke maar daar heb ik het toch niet over ?

Rebel
10 juli 2015 at 13:44
Ik volg u al een tijdje mijnheer Krijns. Ik vel geen oordeel over iemands politieke uitingen of standpunten want daar heeft een ieder zijn of haar beweegredenen voor. Wat mij wel opviel is uw opmerking tijdens de raadsvergadering van 1 juni waarin u uitsprak dat als een bestuurder liegt, verzwijgt en stukken achterhoudt, deze als onmogelijk betrouwbaar kan opereren.
Waar ik zo benieuwd naar ben is of u dit standpunt in elke situatie wil laten gelden.

Cda Den Helder
10 juli 2015 at 15:31
U doelt op het achterhouden van de ontslagbrief van wethouder Geurt Visser die gericht was aan de raad, maar verstuurd aan wethouder Kos met het verzoek van wethouder Visser deze door te geleiden naar de raad.
De heer Kos heeft hiervoor in dezelfde raadsvergadering excuses gemaakt en het CDA heeft deze excuses aanvaard.

Rebel
10 juli 2015 at 16:05
Dat is niet waar ik op doel. Ik doel op het standpunt dat door de heer Krijns is uitgesproken dat als een bestuurder liegt, verzwijgt en documenten achterhoudt, deze als onmogelijk betrouwbaar kan opereren. En de vraag was of dit standpunt in ELKE situatie heeft te gelden. Met andere woorden: Als een bestuurder liegt, verzwijgt en documenten achterhoudt in welke situatie dan ook, is dan het standpunt van het CDA dat die bestuurder als onbetrouwbaar wordt gekwalificeerd en onmogelijk betrouwbaar kan opereren. Ik denk dat dit namelijk een essentieel en interessant punt is dat daar werd aangeroerd door uw fractievoorzitter.

Monique_K
10 juli 2015 at 15:55
Als u het bij een andere partij zo storend vindt dat hun raadsleden niet in commissies zitten, waarom steekt u dan niet eerst de hand in eigen boezem en doet het beter, met u als blinkend voorbeeld .. dat zal de Robin Hood’s leren!!

Kees Jan
10 juli 2015 at 19:59
Dhr. Krijns, wie is de voorzitter van de raad? En wie zit naast deze functie ook in het college? Precies, de burgemeester. En wat voor moeite is het voor deze man om is eerlijk antwoord te geven aan zijn raadsleden!
En waarom geeft u zo af op een collega raadslid? Nu doet hij in uw ogen een keer wat en dan noemt u hem Robin Hood?
Kunt u zich wel recht in de spiegel aankijken?
Mag ik u herinneren aan de vragen die u heeft gesteld over het Tumba Feest, waar iemand omgekomen is. En waar iedereen redelijkerwijs weet dat bij feestjes van 12 uur alcohol drinken rotzooi volgt. Was u niet degene die had uitgezocht dat de politie tegen de vergunningverlening was? U heeft vervolgens geen normale beantwoording gekregen. Maar u deed verder niets…. Alleen de verantwoordelijk burgemeester nogmaals voor 6 jaar aan te stellen. Hoe verantwoord u uw eigen daden? Ik heb liever een raadslid die niks inbrengt en wel “Helder in de Kop” (programma tegen alcoholmisbruik) denkt en de burgemeester, mede om deze vergunningverlening van tumba feest geen 6 jaar meer wil hebben als burgemeester.

Peter
10 juli 2015 at 20:52
Helemaal gelijk!! Vergeten wordt nog het schietincident met gewonde op het Cruyff court in Nieuw Den Helder. Schuiling had daar ook een vergunning gegeven. Ik was daar zelf aan het kijken. Er werd wiskey op straat gedronken, straten werden met auto’s afgezet enz. Hier kwam Schuiling ook al goed weg. Tumbafeest, de grote uitgaven voor de promo nieuwe Stadhuis, de affaire Geurt Visser etc., overal komt hij mee weg. Komt hij in het nauw dan geeft hij een zwijgplicht aan Politie of de ambtenaren.
Overigens ging hij weg tijdens de affaire Geurt Visser en liet hij Kos de kolen uit het vuur halen. Wethouders zeiden vervolgens dat Schuiling niet op de hoogte was. Op TV verklaarde hij dat hij minuut tot minuut op de hoogte werd gehouden.
En dan zijn machtsmisbruik, dreigen met dwangsommen naar organisatoren van evenementen. Vervolgens gaan zij naar Willemsoord en de dwangsommen vervallen. Onbegrijpelijk dat deze man nog zes jaar erbij krijgt. Hij heeft maar één doelstelling, Den Helder verlaten met op zijn CV, de verplaatsing van de Schouwburg naar WO, een nieuwStadhuis en een goed draaiend WO. Daar wordt hij burgemeester in Groningen mee!!! En wij, wij gaan opdraaien voor de financiële debacles. Jaar 2020: Kampanje draait fors met verlies, Willemsoord met verlies en na fusie met vier andere Gemeentes een leeg doelloos Stadhuis in het centrum. En Koen: Den Helder, waar ligt dat ook al weer?? Dat is toch die stad met die stumperts die mij 12 jaar de kans hebben gegeven met CV van een blinken blazoen te voorzien, Hahaha…zielige lui daar aan het Marsdiep. Kom we pakken een terras bij de Grote Griet!!!

dagobert
10 juli 2015 at 13:36
Eens te meer, een reactie van de oppositie om hoe dan ook het verkiezingsverlies te wreken. Koste wat het kost , zal en moet dit college zwart gemaakt moeten worden. En zullen zij het niet nalaten de stadspartij als grootste partij, als doelwit te kiezen. Eerst de VVD, en nu het CDA. Kinderachtige vertoning. En u Meneer Krijns, beschuldigd Knijf ervan als een Robin Hoed op Den Helder Actueel te staan, Maar!! wat doet u nu zelf ? En wat betreft de taxi rit van wethouder betreft ,ik weet , dat er burgemeesters waren, die permanent een taxi tot hun beschikking hadden inclusief vaste chauffeur.

Kees Jan
10 juli 2015 at 20:15
De stadspartij maakt ook wel een makkelijk doelwit van zichzelf. Dhr. Krijns heeft wel gelijk over die extra kosten van 450,- per commissievergadering. Bij 11 raadsleden heb je geen 5 commissieleden meer nodig. Zelfs Dhr Vermooten red het met 2 commissieleden, terwijl hij er 4 of 5 mag hebben. En die taxirit van Kos is schandalig, hij gaat maar met de bus of trein of op de fiets..

Danny
10 juli 2015 at 14:29
Het kost wethouder Kos veel moeite om die brede glimlach op foto’s te behouden…en wie draait ervoor op? Veel praatjes, weinig daden bij deze wethouder. Mediageil zoals men dat noemt.

gerard
10 juli 2015 at 15:15
Kos is inderdaad de man van de praatjes.Misschien kan de raad een tweede poging doen om deze man een enkele reis met de taxi naar Leiden te geven als uit het rapport van Versteden blijkt dat hij de raad voorgelogen heeft. We gaan het zien

Monique_K
10 juli 2015 at 15:58
Diegene die de raad heeft voorgelogen was anders de burgemeester, die zat te beweren dat er geregeld contact was met Kos, tijdens elke stap van het proces .. terwijl er uit het opgenomen telefoongesprek iets geheel anders bleek ..

Danny
10 juli 2015 at 16:09
Ze houden allemaal elkaars hand boven het hoofd.. bang om in de WW te komen en een slechte imago te krijgen.

gerard
10 juli 2015 at 16:31
Ik denk echt dat Koen de waarheid sprak in deze en dat Kos gelogen heeft. Ben niet voor Koen maar in deze geef ik hem wel gelijk.

Danny
10 juli 2015 at 20:33
Gemeentebestuur Den Helder: wel aanhoren.. maar niet luisteren.

Danny
10 juli 2015 at 21:09
Wat mij vooral verbaast is dat alle inwoners niet ingrijpen… of is daar geen mogelijkheid toe? Meestal bereikt men met voldoende media aandacht en alle handen ineen wel een oplossing. Waarom klagen maar niks doen?

flipfluitketel
10 juli 2015 at 21:30
Danny de inwoners hebben op 19 maart 2014 ingegrepen en het roer om gegooid alleen gebeurd er weinig tot niets.

Danny
10 juli 2015 at 22:18
Dan zal een “hardere” aanpak blijkbaar nodig zijn @flipfluitketel

DickB
10 juli 2015 at 23:37
Wat een flauwekul voor de Bühne om wat bonnetjes. Ik zou wel graag alle declaraties willen zien van Marcel de Knijff in 2014

Peter
11 juli 2015 at 11:30
Hardere aanpak?? De Stadspartij heeft ons beloofd een hardere aanpak te gaan hanteren. Wat blijkt nu, Schuiling mag nog zes jaar proberen om Den Helder van debacles te voorzien zoals het nieuwe Stadhuis. Twee wethouders, die door de SP zijn aangedragen zitten in de achterzak bij Schuiling en de promo voor het neiuwe Stadhuis is weer in volle gang. Mede geholpen door de gekleurde Helderse Courant die er steeds artikelen over plaats!! Vanmorgen ook weer. 62% van de lezers wil een nieuw Stadhuis knallen ze erin. Jongens, een nieuw Stadhuis staat over tien jaar leeg!!! Er zijn in Den Haag plannen om Gemeentes minimaal 100.000 inwoners te maken. Dus fuseren waarbij het nieuwe Stadhuis niet centraal staat. Schuiling ziet zichzelf al Burgemeester van. Waarom doorziet niemand dit!!!

dagobert
11 juli 2015 at 11:51
Peter, Wat stelt een peiling voor over 800 personen. Waar niet eens van vaststaat dat deze allemaal Helderse kies gerechtenden gaat. En inderdaad het NHD met name van Ronald de Boer , laat de politieke voorkeur wel heel erg blijken. Lijkt haast wel of zij gesoufleerd worden.( zou zijn kantoor naast Schuiling zitten ?) Het is over duidelijk , dat er bij het nhd zeer gekleurde pers vrijheid wordt bedreven .

Peter
11 juli 2015 at 12:26
Ben blij dat meerdere mensen inzien hoe gekleurd de Helderse Courant is. Lijkt steeds erger te worden overigens. Nieuwe Stadhuis, Willemsoord en Schuiling. Daar wordt heel positief over geschreven. Denk te weten wat de rode draad hierin is, maar niet vatbaar om dit op een forum neer te zetten. Maar het nieuwe Stadhuis komt er!!!

Kees Jan
11 juli 2015 at 12:36
Peter bedoeld je “De Rode Draad” of “rode draad? Wikipedia geeft 2 antwoorden.

Rebel
11 juli 2015 at 12:50
Peter bedoelt de relaties die de journalisten hebben binnen de Bijlweg

Peter
11 juli 2015 at 13:12
Gedeeltelijk!! Ik doel meer op een grootadverteerder van de VND die een groot belang heeft bij een nieuw Stadshuis, Willemsoord en het aanblijven van Schuiling.

Peter
11 juli 2015 at 13:09
Rode draad. Niet die Stichting voor Sexwerkers.

http://denhelderactueel.nl/2015/07/raadslid-eist-via-wob-verzoek-inzage-in-kosten-werkconferenties/#comments