Ronald Boutkan – Raad stemt in met extra geld voor De Kampanje + Ronald den Boer – Schouwburg De Kampanje krijgt twee jaar lang extra subsidie

Raad stemt in met extra geld voor De Kampanje

Den Helder – De Kampanje krijgt extra geld om de tekorten weg te werken. De gemeenteraad stemde hier maandagavond mee in, maar wel in aangepaste vorm. Het geld voor 2019 moet eerst nog ‘verdiend’ worden, maar voor 2018 komt er 300.000 euro extra en ook voor 2017 wordt het gevraagde bedrag om het exploitatietekort te dichten overgemaakt.

De oppositie stelde nog wel voor om ten aanzien van 2017 slechts een gemeentelijke garant stelling af te geven, zodat het theater zelf een lening kan aangaan voor 360.000 euro, om het verwachte tekort over 2017 te dekken. Mocht die lening via de bank niet mogelijk zijn, dan stelde de oppositie voor om dan als gemeente een lening te verstrekken.

Voordat er extra subsidie wordt verstrekt voor 2018 en 2019, moet wat de oppositie betreft eerst onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid en effecten van de door De Kampanje voorgestelde maatregelen om tot een betere exploitatie te komen. De voorstellen van de oppositie haalden geen meerderheid.

Tijd, rust en ruimte

De coalitie heeft vertrouwen in het verbeterplan en stelde voor 300.000 euro extra subsidie te geven voor 2018, zodat de nieuwe directeur en de staf van het theater “de tijd, de rust en de ruimte krijgen om het beleid om te vormen tot een financieel gezond bedrijf met alle daarbij behorende facetten”. Verder wil de coalitie, dat samen met Willemsoord gekeken wordt naar de huur van de schouwburg.

Voor extra geld voor 2019 moet de schouwburg in 2018 dan eerst komen met een meer jaren exploitatieopzet, duidelijkheid over de versterking op het gebied van financieel strategische advisering en een bestuursrapportage van de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2018.

Het college raadde het amendement van de oppositie (de lening) af en die van de coalitie aan. Een poging op initiatief van Michiel Wouters om de voorstellen van oppositie en coalitie om te vormen tot een nieuw gezamenlijk mislukte. De raad stemde hierna in meerderheid (19 van 30 raadsleden) voor het voorstel van de coalitie. Voor stemden D66, PvdA, VVD, CDA en Stadspartij.

Den Helder Actueel, 11 december 2017 – 23:19

Reacties:

strandloper
11 december 2017 at 23:36
“…..maar wel in aangepaste vorm.” Welke aanpassing? Voor 2017 en 2018 krijgt de Kampanje € 600.000 en 2019 moeten zij verdienen. Dat wil zeggen, dat zij een toekomstig tekort moeten verdienen van € 300.000 in 2019. Dat gaat niet lukken en dus wordt er weer € 300.000 door de burgers betaald. Heel Den Helder betaald voor een handjevol bezoekers van de schouwburg.

sukkels
12 december 2017 at 00:11
op deze partijen ga ik dus niet meer stemmen weer subsidie voor het restaurant hoort niet is de grootste verlies post en zal dat blijven

Stefan
13 december 2017 at 01:57
Moet je ook zeker niet doen, maar houdt in je achterhoofd wat er had kunnen gebeuren als onze schouwburg failliet had gegaan. Dan had de gemeente nog meer moeten bijdragen, sukkel!

Fred
13 december 2017 at 09:32
Ligt helemaal aan de bedrijfsvorm waarin de Schouwburg gegoten is. NV,BV,VOF, BV met of BV zonder aansprakelijkheid( Geheel of gedeeltelijk.

Hotmail 2
13 december 2017 at 11:13
De Kampanje is een stichting.

Fred
13 december 2017 at 13:11
En het bestuur van een stichting is niet aansprakelijk voor de ontstane schulden. Tenzij ….. er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dan kan er hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden. Dan is nu de vraag, is daar sprake van bij de schouwburg, en moet de burger dmv een extra subsidie van 300.000 daar de dupe van zijn ( gemeenschapsgelden)

Sjaak
12 december 2017 at 00:26
Dit is echt een schandelijke verspilling van Helders gemeenschapsgeld en ik voorspel dat het met dit beleid nog veel erger wordt. DANK VVD CDA D66 PvdA en Stadspartij. Gaat er nog iemand op deze partijen stemmen? Ik hoop van niet.

Stefan
13 december 2017 at 01:58
Ik denk het wel

Fred
13 december 2017 at 13:55
Er zijn altijd mensen, die uit overtuiging gaan stemmen op bepaalde partijen. Zowel uit geloofs overtuiging , of dat de ouders en misschien hun voorouders dat ook deden. Deze groep zal heel moeilijk te bewegen zijn , anders te gaan stemmen. Deze mensen , zitten als het ware vastgeroest aan “hun” partij. Ik heb dat zelf meegemaakt met mijn ouders en grootouders. die luisterden niet eens naar de partij verkiezings campagne, maar stemden blindelings op “hun” partij , zoals zij dat al jaren deden. Zij wisten gewoon niet beter . Mijn grootouders , kwamen uit Groningen. En Groningen stond bekend als rood bolwerk en als zodanig , was het daar bijna alles PVDA wat de klok sloeg. Ik zelf, heb die PVDA stem traditie doorbroken door ergens ander op te gaan stemmen. Ik heb dan ook geen vastzittende voorkeur, beetje kat uit de boom kijken. En soms laat ik de kat mooi zitten als ik niets kan vinden.

Stefan
12 december 2017 at 03:39
Nee, De Schouwburg om zeep helpen, dat is een goed plan

Sjaak
12 december 2017 at 09:02
Je bent bezig met het sponsoren van een restaurant dat tijdens de feestdagen niet eens open is. Andere Horeca ondernemers zouden ook wel een subsidie willen hebben.

Stefan
13 december 2017 at 01:59
als Stoom niet open is dan zijn anderen wel open en profiteren.

Fred
13 december 2017 at 09:34
Dat heet gezonde concurentie.

Hotmail 2
12 december 2017 at 10:51
Ze zijn zelf in het diepe gesprongen met een duw van Kees Visser.

Fred
12 december 2017 at 16:17
Laat ze dan ook maar verzuipen. Schouwburgen genoeg.

Stefan
13 december 2017 at 01:59
Cultuurbarbaar

Fred
13 december 2017 at 09:37
Zeker , daar ben ik mij 100% van bewust. Ik heb er niks mee , en mij Zal je daar dan ook nooit zien. En zeker niet als het ten koste gaat van het geld van de burgers.

Jan Modaal
12 december 2017 at 23:25
Dat doen ze in alle rust voor drie ton per jaar extra zelf wel

scherpe ogen en oren
12 december 2017 at 08:45
Stefan, als je het goed leest dan was de gehele raad het er over eens dat de Kampanje geholpen diende te worden, het gaat in dit geval er alleen om welke voorwaarden daar in stelt. Dus jouw opmerking is niet terecht.

Fred
12 december 2017 at 16:50
19 van de 30, is niet de gehele raad. De vaste club van vijf stemde voor de andere voorstemmers zijn de hielenlikkers van de vijf.

Stefan
13 december 2017 at 02:00
Het is toch een meerderheid. Democratie Fred!

Fred
13 december 2017 at 09:39
Klopt , het is een raadsmeerderheid. Doch niet de gehele raad.

Stefan
13 december 2017 at 02:00
Ga een brilletje kopen

Fred
13 december 2017 at 09:41
Heb ik Stefan , daardoor lees ik goed voordat ik zomaar wat op papier knal zoals jij .

Peter
12 december 2017 at 13:01
Niet helpen betekend einde van de Kampanje en dat moet je als stad niet willen, een mooi en peperduur pand wat leeg komt te staan. Wel helpen betekend dat dit elke jaar moet gaan gebeuren en wel met steeds grotere bedragen. Wat als er een grote sponsor wegvalt als bijv. RABO? Dan zullen deze gemiste sponsorgelden ook weer bijgepast moeten worden uit gemeenschapsgelden. Bovendien wil de coalitie dat er weer naar de huur worden gekeken. Je voelt het al aankomen, huurverlaging of een speciale huursubsidie. Er wordt ons voorgehouden dat Willemsoord zwarte cijfers draait en dat komt feitelijk door o.a. de huurpenningen van De Kampanje. Deze zwarte cijfers werden met veel loftrommel gepresenteerd. Door een verlaging van de huur Kampanje is het de beurt aan hun om met veel lofgeschal de zwarte cijfers in 2020 te presenteren. Willemsoord presenteert dan op haar beurt rode cijfers en daar moeten dan weer de extra gemeenschapsgelden heen. Zo is het gewoon steeds stuivertje wisselen tussen de twee partijen om de Raad en bevolking zand in de ogen te strooien dat het plots zo goed gaat met één der partijen die toevalligerwijs aan de beurt is de kunstmatige zwarte cijfers te mogen presenteren.

Stefan
13 december 2017 at 02:01
Zo is het Peter

Fred
12 december 2017 at 15:07
Dat, bedoelde ik ook , toen ik om info over de geldstromen vroeg. En dan te bedenken ,dat zij het verdommen om in de verkieslijdende delen ( stoom ) te snijden. Ik zei al , de Schouwburg is een MAMMOET TANKER van bijleg geworden en het einde is nog lang niet in zicht.

Peter
12 december 2017 at 18:15
Jammer dat ik de lijst niet geplaatst krijg van alle subsidies, verkapte subsidies, sponsoringen. We hebben het alleen over de Gemeentelijke subsidies maar landelijk wordt er ook verstrekt! Hoe het ook wordt uitgekeerd, het blijven Gemeenschapsgelden. Nieuwe aanvulling vandaag: € 100.000,– van een landelijk fonds. Heb het verslag zitten lezen, Kampanje heeft 110.000 bezoekers per jaar opgegeven bij dit fonds. Dus 10.000 bijna per maand. En als je de vakantiemaanden eraf haalt is dit aantal nog hoger. Snel rekensommetje is dan dat men 500 man per dag moet hebben als men zeven dagen een programma heeft.

Stefan
13 december 2017 at 02:02
Eigenlijk is Willemsoord een schip van bijleggen

Karin.
12 december 2017 at 16:35
Is dit nou een nieuwe nautische attractie? Een schip van bijleg.

strandloper
13 december 2017 at 02:13
Haha, ja u kunt zo wethouder of burgemeester worden. Die hadden gezegd: Zie je nou wel, dat het een fantastisch nautisch park is geworden met dit schip van bijleg.

Roel Prins
12 december 2017 at 20:48
Interessant dat niemand hier het echte probleem aankaart. Een lobby heeft een plan waarvoor gemeentelijke subsidie wordt aangevraagd. Omdat de lobby zijn tentakels in de gemeenteraad heeft en vele gemeenteraadsleden afhankelijk zijn van die lobby, wordt de subsidie verstrekt. Er wordt natuurlijk een businesscase gemaakt waarmee, zo wordt verteld, wordt aangetoond dat het financieel snor zit. Dat deze business cases als regel gebouwd zijn op ongemotiveerde verwachtingen, zal de werkelijkheid uitwijzen dat het financieel niet snor zit. Daarbij weet de lobby dat wanneer zij afwijken van de gemaakte afspraken er hoogstens rumoer in de raad ontstaat, dat er grote woorden worden gesproken, doch dat de belastingbetaler toch weer wordt opgezadeld met de meerkosten. Omdat de lobby gesteund wordt door vele afhankelijke raadsleden heeft die ook geen zorgen dat hij gestraft wordt. Omdat de vele raadsleden nimmer zullen erkennen dat zij van het begin af aan gefaald hebben zullen zij creatief op zoek gaan naar een zondebok of meerdere zondebokken. En die zijn altijd te vinden.
Tenslotte wordt datgene wat moet gebeuren uitgesteld totdat de werkelijkheid ingrijpt. Incasseer de verliezen, saneer de handel en begin op kleinere schaal opnieuw.

Peter
12 december 2017 at 21:15
Een ieder weldenkend raadslid had kunnen zien dat het businesscase rammelde Roel. Voor de tweede keer wordt een raad een rad voor de ogen gedraaid. Destijds al met de vestiging van Willemsoord. Honderduizenden Japanners zouden in rijen door de Beatrixstraat naar Willemsoord opstomen. Onderweg onze winkels leegkopende. De raad slikte het al kwijlend als zoete koek. En met de verplaatsing schouwburg exact hetzelfde. Het zou een interregionale trekpleister worden waarvoor bezoekers uit Hollands Kroon, Schagen en zelfs Alkmaar massaal naar de Kampanje zouden stromen voor een voorstelling van Ernst & Bobby en de rest. In de praktijk is het alleen Ernst & Bobby geworden want de rest bleef weg.

Dick Berts
13 december 2017 at 00:50
Goed verhaal. Een woord blijft bij me hangen, omdat het als geen ander samenvat waar we in Den Helder aan ten onder gaan; tentakels.

Stefan
13 december 2017 at 02:04
Roel de wereld vergaat. Sluit je aan bij Berts

Jan Modaal
12 december 2017 at 23:47
Drie ton per jaar om in alle rust lekker door te klooien op je eigen eilandje.
Wie wil dat nu niet?
Het is wel duidelijk dat hier geen ondernemers aan zet zijn maar een stel komedianten die zo met deze klucht op hun eigen toneelvloer kunnen gaan staan.
Ook de kritische blik van een financierende bank ontbreekt.
In plaats daarvan gaan college en raadsleden zich begeven op een terrein waar ze al jaren niet thuis horen : de wereld van het ondernemerschap.
Succes met uw acties dames en heren.
Vergeet niet om de OZB te verhogen, anders staat u straks weer onder toezicht

Stefan
13 december 2017 at 02:05
En wie ben jij Jan

Ad
12 december 2017 at 23:48
In maart gewoon deze oplichters en dieven heel hard afstraffen.
Het is echt heel lang geleden dat ik een “club” heb meegemaakt in deze stad die zo’n stel dieven, leugenaars en oplichters bij elkaar heb gezien .
triest

Juul
13 december 2017 at 09:15
D66, PvdA, VVD, CDA en Stadspartij.
Zij willen het zo .

HZdwg
13 december 2017 at 10:11
Typisch geval van een witte olifant, die schouwburg waar Den Helder mee zit opgescheept. Met de beroemde woorden van Oliver Hardy kan Den Helder tegen het gemeentebestuur zeggen: “A nice mess you have put me in”.
Een witte olifant is een bezit waarvan de kosten van instandhouding buitenproportioneel zijn, maar dat de eigenaar niet weg kan doen, zie WIKI White Elephant.

scherpe ogen en oren
13 december 2017 at 18:58
Ik reserveer graag in december alvast een paar afspraken met Henk Mosk, Peter Reenders en Pieter Blank om te kijken of het terecht is dat zij op de blauwe ogen van de directeur zijn gevallen of dat zij publiekelijk durven aan te geven dat ze er ingetrapt zijn. Sail heeft de Kampanje 120.000 euro opgeleverd ben benieuwd waar de directeur deze vandaan haalt in 2018 maar misschien heeft Peter Reenders nog een potje algemene middelen.

https://denhelderactueel.nl/2017/12/raad-stemt-extra-geld-kampanje/

Schouwburg De Kampanje krijgt twee jaar lang extra subsidie

Schouwburg De Kampanje krijgt met terugwerkende kracht voor dit jaar drie ton én kan voor 2018 op dat bedrag rekenen. Of ook de gevraagde driehonderdduizend euro voor 2019 er komt staat nog niet vast.

Een meerderheid van de gemeenteraad, zijnde de coalitiepartijen en de VVD (samen negentien van de dertig leden), stemde maandagavond in met de extra bijdrage bovenop de jaarlijkse subsidie van 1,6 miljoen euro.

De oppositie wilde de drie ton voor dit jaar wel geven, maar het geld voor 2018 alleen via een zogeheten garantstelling regelen. Dat wil zeggen, dat het theater de drie ton voor volgend jaar via een lening bij elkaar moet harken, waarbij de gemeente dan vervolgens tegenover de kredietverstrekker garant staat. Nadeel hiervan is volgens critici, dat de schouwburg binnen zijn exploitatie weer moet zorgen, dat de lening wordt afgelost, hetgeen dus een extra druk op de begroting van De Kampanje geeft.

Oppositie en coalitie probeerden nog hun voorstellen samen te voegen, maar kwamen er niet uit. De coalitie (PvdA, CDA, D66 en Stadspartij, aangevuld met VVD) wil, dat de staf van de schouwburg nu eerst de tijd en rust krijgt om de boel goed op de rails te zetten.

De Kampanje kan dus rekenen op in elk geval zes ton, hoewel directeur Arjaen Kersten negen ton, verdeeld over drie jaar, heeft gevraagd. Maar de gemeenteraad vindt, dat De Kampanje eerst maar eens met een keihard businessplan moet komen, waarin ze aangeeft hoe het theater de komende jaren uit de financiële problemen komt en meer geld gaat verdienen. Er heerst met name bij de oppositie veel wantrouwen jegens de schouwburg. Zo stelt Kersten, dat, anders dan de overtuiging is van de oppositie, het zakelijke deel van De Kampanje – waaronder Stoom valt – juist een (nu nog bescheiden) geldmaker is, terwijl de verliezen worden gemaakt op het culturele deel. De oppositie heeft zoiets van: eerst zien, dan geloven.

Noordhollands Dagblad, 12 december 2017, 0:33

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Niet te geloven .
WANBELEID woerdt beloond ..
En dat de Satspartij dit heeft goedgekeurd verwonderd mij niks .
Zij huilen mee met de wolven in het bos .
En willen ten koste van alles op het pluche blijven zitten .
Maar ze vergeten een ding .
De kiezer vergeet hun slappe gedrag niet .
En de rekening zal met de komende verkiezingen op hun bordje terecht komen .

Fred Kwast
Niet alleen de stadspartij. De gehele coalitie ”scoort” hiermee een politieke blunder van jewelste. Dit gaan ze voelen bij de verkiezingen. Met dit besluit, wordt er gespeeld ( gegokt ) in het casino ( Schouwburg ) met het geld van de burger.

Fred Brand · Den Helder
Geld genoeg……. de Gemeente D-H ;)

Jeroen Bodewus
Ik ga mij eerdaags bij directeur Kersten melden om restaurant Stoom over te nemen. Daar waar je in het weekend een prachtig verlichte lege zaal ziet, daar waar de andere ondernemers zich een ongeluk werken om tafelbezetting te verkrijgen en zo hun boterham verdienen, daar beweert Kersten winst te draaien op de horeca. Een toverformule!

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Dhr Reenders zei vorig jaar, toen er 9 ton werd verstrekt, zonder dat er verantwoording was van de tekorten: “Dit is echt de laatste keer.” Ik sprak hem voor de vorige verkiezingen: “Wat ons betreft gaat de verhuizing niet door.” De betrouwbaarheid van drijfzand, zie de beruchte sms.
De VVD maakt het wel heel bont: vlak voor de verkiezingen uit de coaltie stappen, zodat je Wethouder van Financiën geen verantwoording voor het VVD-beleid meer hoeft af te leggen, als er een grote bui aan komt: hoe laf.
De PvdA waarschuwde al in 2014 voor grote tekorten, nu passen ze makkelijk bij, met nog even een schijnmotie over onderzoek naar de Raad van Toezicht, om te verbloemen. Toen wij hen inlichtten over ons WOB-verzoek over de tekorten waren ze nergens te bekennen (voor de rechter in januari), net als die Raad van Toezicht, hun was niks gevraagd, o nee? Tot de rechter toe, met flinke kosten voor ons.
En D66, CDA en VVD kunnen vooral één ding niet erkennen: ze hebben hun financiële hand zwaar overspeeld. Maar ja, erkennen dat je fout zit, dat is voor politici schier onmogelijk. Helemaal als er verkiezingen aankomen. Dus volgt nu opnieuw de pinautomaat, en ook in 2019. Behalve als de kiezer de coalitie voor dit wanbeleid straft. De Kampanje moet fouten erkennen, de tering naar de nering zetten. En: verbeteringen aanbrengen. Zorg dat er een sfeervol plein komt voor de entree (deels betaald door Willemsoord), zorg dat de foyer (Stoom) een natuurlijke verbinding met de grote zaal krijgt, en dat de grote conferentiezaal geen groot zwart blokkerend gat is. En zorg dat er een busverbinding komt. De grote en de kleine zaal zijn wel heel speelbaar en sfeervol, het personeel is aardig. Zorg voor een onafhankelijke, kritische Raad van Toezicht. En verwijder de blokkade die Zeestad heet, die elke verantwoording tegenhoudt.
Willemsoord moet zorgen dat er een verlichte, bloemrijke wandelroute langs het water komt, zodat er meer levendigheid ontstaat.
Het is duidelijk dat het nieuwbouwproject grote kinderziekten kent. Er is niet aan te ontkomen om een deskundige werkgroep (zonder Zeestad) in te stellen die (met budget) die ziekten aanpakt. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Inderdaad .
Met de verkiezingen van alles beloven en zeggen dat je meer naar de burgers luisteren .
Dat was het slogan van de Stadspartij .
Hele mooie woorden hadden ze toen .
Maar intussen lopen ze al 4 jaar achter de VVD en het CDA en D66 aan .
De Stadspartij is een partij zonder ruggegraat geworden .

Roy ML
Wordt tijd dat forum voor democratie zich in de helderse politiek mengt. Wat een wanbeleid.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/schouwburg-de-kampanje-krijgt-twee-jaar-lang-extra-subsidie

https://robscholtemuseum.nl/?s=kampanje