Ronald Boutkan – Raad bespreekt onderzoek Geurt Visser

Den Helder – De gemeenteraad bespreekt vrijdag 9 oktober met onderzoeker Versteden het rapport over het vertrek van ex-wethouder Geurt Visser. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis en begint om 14.00 uur. Het betreft een openbare bijeenkomst.

Het is geen raadsvergadering, maar een bijeenkomst waarin de raadsleden de kans hebben vragen te stellen aan de onderzoeker. Vragen die, na het lezen van het rapport, wellicht naar boven zijn gekomen. En die zijn er, zo meldt Tjitske Biersteker van de ChristenUnie: “Over de gebeurtenissen rond Tweede Pinksterdag staat ergens in het rapport dat een en ander met volledige instemming van de coalitiepartners is gebeurd, maar wij wisten van niets! Wij werden die dinsdagmiddag ook overvallen, dus waarop baseert de onderzoeker die conclusie dan?”

Of het rapport op een later moment nog officieel als debatonderwerp aan bod komt in een raadsvergadering is nog niet bekend. “Er is daartoe op dit moment nog geen verzoek ingediend”, laat de raadsgriffie weten. De kans is overigens klein, zo lijkt het. Peter de Vrij (PvdA) en Peter Reenders (Stadspartij) hebben er geen behoefte aan, maar ook Biersteker laat weten dat vooralsnog niet nodig te vinden. “Waar zouden we dan met elkaar over in debat moeten?” Ook Jan Klopstra (VVD) zegt het “op dit moment” niet nodig te vinden om er in een raadsvergadering nog over te spreken. “Maar wellicht dat we daar na 9 oktober anders over denken.”

Den Helder Actueel, 30 september 2015 – 11:58

Reacties:

Kees Jan
30 september 2015 at 13:51
De zoveelste doofpotaffaire is in Den Helder weer een feit…..
.
Reenders wil uiteraard niet in het openbaar spreken over het onderzoek, immers komt er nog een ledenvergadering. Ook de VVD wil geen openbaar debat omdat Koen Schuiling nog wel eens onderwerp van gesprek kan worden. En de PvdA, tja wat moet je daar nou van zeggen…..
.
Tjitske Biersteker valt een beetje tegen. Ze heeft zich heel duidelijk uitgesproken op de vergadering waar wethouder Geurt Visser is weggestuurd. Alleen al voor de zelfreflectie van de gemeenteraad zou in de raad een debat moeten worden gevoerd. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben nog steeds geen vaststaand bewijs geleverd van seksuele intimidatie. En een onderzoeker kan zich niet verschuilen achter anonieme bronnen.
.
Peter Reenders en Marcel Karhoff hebben hun wethouder als een baksteen laten vallen. Zonder enige vorm van wederhoor te geven. Ook de wethouders van de stadspartij verdienen geen schoonheidsprijs, zij hebben zeer bewust wethouder Geurt Visser geslachtofferd voor eigen gewin.
.
Carla van Driesten heeft in de gemeenteraadsvergadering van 1 juni gezegd dat een onderzoek niet in een doofpot mag worden gestopt. Kan mevrouw van Driesten dit onderzoek nog van de doofpot redden?

vrachtwagenchauffeur
30 september 2015 at 19:13
hoezo een doofpot? het .word vrijdag openbaar besproken

Bodelo
30 september 2015 at 15:12
Wethouder Visser is tussentijds ter verantwoording geroepen door de Burgemeester. Hij ontkende toen zijn “wangedrag” niet en gaf aan zijn gedrag te beteren. Dit heeft hij niet gedaan en daarmee heeft hij wethouder onwaardig gedrag vertoond.
Wat hijzelf ook roept; mijns inziens ontslag terecht.

http://denhelderactueel.nl/2015/09/raad-bespreekt-onderzoek-geurt-visser/

Bestuursjurist Cees Versteden op L1: ‘Benoeming Van Rey in commissie wethouders niet verstandig’ 24 april 2014