Ronald Boutkan – PVV raadslid voelt zich op de vingers getikt door Burgemeester

Jeroen Nobel (foto Vereniging Nederlandse Gemeenten)Wethouder financiën Kees Visser (VVD) en Burgemeester Jeroen Nobel (PvdA) (foto NHD)Frank Feeburg (PVV) (foto Twitter)

PVV raadslid voelt zich op de vingers getikt door Burgemeester

Den Helder – Raadslid Frank Feeburg is naar eigen zeggen deze week op de vingers getikt door Burgemeester Jeroen Nobel. Aanleiding waren gesprekken, die de PVV’er heeft gevoerd met Helderse BOA’s. Volgens Nobel voelden de BOA’s zich overvallen door Feeburg.
Het raadslid voerde de gesprekken met de BOA’s in hun ruimte in het stadhuis. Hij wilde hun mening weten over middelen als wapenstok en pepperspray en dan vooral de vraag, of ze het zagen zitten om mee te doen met de landelijke proefperiode van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Vervolgens werd fractievoorzitter Vincent van den Born hier afgelopen dinsdag op aangesproken door burgemeester Nobel. “Hij vertelde, dat er BOA’s waren die zich hierdoor overvallen voelden”, aldus Van den Born. “Ook stelde de Burgemeester, dat hij eerst van dit soort gesprekken wil weten en het niet meer zal toestaan, dat Frank op deze wijze gesprekken voert in het gemeentehuis. De gesprekken verliepen echter heel goed, al kwam er wel een ander beeld uit naar voren dan het beeld, dat burgemeester Nobel neerzet.
Van den Born benadrukt, dat de Burgemeester zich niet heeft te bemoeien met een raadslid, die gesprekken wil voeren met ambtenaren, dus ook niet als dat BOA’s betreft. “Ook hoeft Frank dit als raadslid niet eerst aan Nobel te melden.” Donderdag liet de Burgemeester weten, dat hij toch niets gaat verbieden, maar wel wil, dat dit soort gesprekken vooraf bij hem worden gemeld. Volgens Van den Born zal de PVV het contact met de BOA’s zeker onderhouden. “Het staat een raadslid vrij te spreken met wie hij wil en zeker ook in deze kwestie. Dergelijke bemoeienis van een Burgemeester in deze is dan ook buitensporig.”

Reactie burgemeester

Het beeld, dat door de fractie van de PVV wordt geschetst is niet wat aan de Burgemeester is gemeld, laat een woordvoerster van de gemeente namens Nobel weten. “De Burgemeester is geïnformeerd, dat de heer Feeburg vragen heeft gesteld, of de Burgemeester daadwerkelijk met onze BOA’s in gesprek is geweest. In het gesprek, dat de Burgemeester heeft gehad is onder meer gesproken over de uitrusting van onze medewerkers en daaruit is naar voren gekomen, dat daar, op een uitzondering na, geen behoefte aan is.
Na het bezoek van de heer Feeburg is de Burgemeester geïnformeerd over het feit, dat de betrokken medewerker zich overvallen voelde door het onaangekondigde bezoek. Naar aanleiding daarvan heeft de Burgemeester afgelopen dinsdag de heer Van den Born, in verband met de afwezigheid van de heer Feeburg, gevraagd om in voorkomende gevallen vooraf melding te maken bij de griffie of betrokken portefeuillehouder. Dat is ook de gebruikelijke gang van zaken. Overigens gaat het dan gewoonlijk over technische vragen en niet of de gemeenteraad al dan niet juist is geïnformeerd.
De bewering, dat er een ander beeld door de Burgemeester is neergezet laat Nobel dan ook voor rekening van de heer Feeburg en de fractie van de PVV.

Den Helder Actueel, 4 september 2020

Reacties

RB
4 september 2020 At 09:31
Ah goh, onze toppers voelden zich overvallen.

frdrk
4 september 2020 At 17:43
En zij zijn niet mans genoeg om dat voor of tijdens dat gesprek aan te voeren. Daarvoor hebben zij hun baas nodig. Jammer, gemiste kans om te laten zien, dat je een vrouw of kerel bent.

Sir Fartsalot
5 september 2020 At 12:26
Toppers” 😀
Bijzonder Ongeschikt & Afgekeurd 😉

George 5 september 2020 At 20:20
Weten we in ieder geval wat voor vlees we in de kuip hebben.

Roan
4 september 2020 At 09:42
Ook in onze gemeente wordt de PVV door de linkse kliek als uiterst gevaarlijk ervaren.

BDH
4 september 2020 At 13:12
Als de gesprekken maar niet tijdens werktijd plaatsvinden.

Koos v Dongen
5 september 2020 At 20:10
Volgens mij en ik spreek uit ervaring is het juist de taak van een raadslid om zich te laten informeren alvorens een gesprek met de hele raad aan te gaan, of vragen te stellen aan het college. Is deze burgemeester wel goed bij zijn hoofd, of is dit net als wij van wijkbelang mee maken intimidatie.

Elmi Kloosterhuis
6 september 2020 At 12:59
Ja, Koos reageert met het gezonde verstand, maar helaas eigen initiatief is namelijk verboden en dat heeft doodgewoon te maken met de verdeling van de machtsverhoudingen. Ooit probeerde ik ook iets dergelijks met de mantelzorg organisatie. Ik werd niet op mijn vingers getikt door de wethouder, maar hij legde wel uit, dat de subsidie de spelbreker was.

strandloper 6 september 2020 At 00:04
Wij hebben klaarblijkelijk Jeroen Lukashenko in de plaats gekregen voor Koen Jong Un?

Mandy Seinstra
6 september 2020 At 05:34
De heer van Dongen heeft hier gelijk in. Alleen de situatie is geheel veranderd door de viruswaanzin. Een vrouw van 92 zei. dat gedurende de Duitse bezetting de vrijheid hoger was dan nu. De Burgemeesters en Veiligheidsregio’s hebben de macht aan zich getrokken onder leiding van Bruls en acteren als Ortskommandant.
Zetten BOA’s (Landwachten) in om verzet de kop in te drukken. De PVV (NSB) wil deze landwacht nog verder bewapenen tegen de eigen bevolking. Een ding is bereikt: verdeeldheid zaaien..

Ad
6 september 2020 At 09:32
Behalve, dat je doorgaat met het dwangmatig en oeverloos slap zeuren. Heb je enig idee wat de “NSB” was?
In plaats van de hele dag je uitkering op te teren, lees je eens in.
Of is dat ook al te “zwaar” voor je.

Elmi Kloosterhuis
6 september 2020 At 14:00
Mandy, het verzet de kop indrukken is inderdaad zeer extreem geworden. Zelfs BOA’s gaan eraan kapot.
Als je jong bent en kinderen hebt, die van alles nodig hebben, zoals een huis en ook voor jongeren, die al aan tal van soort verslavingen zijn blootgesteld, dan heb je bijna weerloze computertjes in de hand. Het plan wil men vervolmaken. Coute que coute.

Piet
6 september 2020 At 21:10
Mendy Zeikstra, onze Binnenlandse Strijdkracht, verzetsstrijder van het eerste uur. Die de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog wil afschaffen. Hoe ongeloofwaardig.

Mandy Seinstra
7 september 2020 At 02:10
Daar is de out off topic trollen parade weer

frdrk
7 september 2020 At 08:32
Mandy Seinstra, dat je wat hebt tegen de werkwijze van het gemeente bestuur, de politie en de BOA’s en dergelijke is de lezer nagenoeg bekend. Maar dat jij deze mensen, nu hier openlijk neer gaat zetten als de meest foute figuren uit de Tweede Wereldoorlog, ga je hier de grens van het goede fatsoen over.

Sir Fartsalot
7 september 2020 At 12:39
Gekken en dwazen
Schrijven hun namen
Op muren en glazen
😉

Roel Prins
7 september 2020 At 08:22
Zo’n Burgemeester wil vooraf worden ingelicht. Waarom??? Dan kan hij vooraf de Boa of een andere ambtenaar naar zijn hand zetten. En dat is het echte probleem. Ik heb in mijn 12 jaren raadlidmaatschap nimmer een beperking in deze ervaren. En u weet ik ben niet gemakkelijk.

frdrk
7 september 2020 At 08:39
Lijkt er verdomd veel op, dat je audiëntie moet aanvragen om een BOA of andere medewerker van de gemeente enige vragen wil stellen. Daar moet je ook vooraf de vragen inleveren die je wil stellen. Kan degene, waar je de vragen aan gaat stellen, de antwoorden voorbereiden, of laten voorbereiden.

https://denhelderactueel.nl/2020/09/pvv-raadslid-voelt-zich-op-de-vingers-getikt-door-burgemeester/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Feeburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=BOA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Veiligheid+en+Justitie