Ronald Boutkan – PvdA wil minder hufterigheid in stad én raad

Den Helder – De lokale Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de toenemende hufterigheid in land, stad én gemeenteraad. “Stop daarmee is mijn oproep!”, sprak fractievoorzitter Peter de Vrij woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.

De Vrij sprak niet alleen over toenemende hufterigheid, maar ook over asociaal gedrag en vergroot egoïsme. “Acht op de tien Nederlanders is van mening dat dit gedrag de afgelopen jaren is toegenomen. Dat blijkt uit peilingen die door diverse onderzoeksbureaus zijn gehouden. Dat zal hier lokaal niet anders zijn, gelet op onder meer reacties die wij lezen op de sociale media en die we horen van inwoners.”

“Als wij lezen en luisteren dan deugt er niets aan deze stad en dat ligt dan vaak volgens de klagers aan het gemeentebestuur.” Volgens De Vrij is er sprake van wijzen naar anderen, maar vooral niet naar jezelf. “Dat is een foute mentaliteit in deze stad. Ik roep iedereen op in Den Helder om eens goed te reflecteren op de eigen houding, gedrag en verantwoordelijkheid. Niet wijzen naar anderen, maar zelf positief meedenken en doen!”

Gemeenteraad
De fractievoorzitter beperkt zijn oproep niet tot ‘de burger’, maar vindt dat ook de gemeenteraad in de spiegel moet kijken. Ook daar kunnen de verhoudingen beter. “Wij zijn hier gekozen door de inwoners van Den Helder en we dienen een voorbeeld te zijn door goed gedrag te vertonen in woord en gebaar. Dat doen wij niet door verzuurde politiek te voeren, omdat er misgenoegen bestaat. Dat doen wij niet door elkaar voor leugenaar uit te maken.”

De Vrij betrok bij zijn betoog ook de recente uitspraak van Tjitske Biersteker dat de nieuwbouw van de schouwburg fors duurder is uitgevallen dan begroot, ook al wordt dat tot nu toe door alle betrokkenen ontkend. “We moeten niet uit puur ongenoegen bewust onwaarheden vertellen, door bijvoorbeeld in de gemeenteraad maar te roepen dat er miljoenen tekort zijn op de bouw van de nieuwe schouwburg, terwijl dit niet aan de orde is”, aldus De Vrij. “Daarmee voeden wij als gemeentebestuur het grote ongenoegen binnen onze stad. Stop daarmee is mijn oproep!”

Den Helder Actueel, 4 november 2015 – 20:26

Reacties

Danny
4 november 2015 at 20:38
Begint Peter de Vrij eerst bij zichzelf?

George
5 november 2015 at 00:14
Goed voorbeeld, doet volgen.

Lita van Everdingen-Boschma
4 november 2015 at 21:30
Helemaal met de heer De Vrij eens! Citaat: “We moeten niet uit puur ongenoegen bewust onwaarheden vertellen”, bijvoorbeeld bij de bestuursrechter in openbare gerechtelijke procedures. Door onder verantwoording van het college maar te blijven roepen, jarenlang en tegen mijn persoon gericht, terwijl er wezenlijk niets aan de orde is. Typisch asociaal gedrag van ego’s: “het moedwillig voeden van het grote ongenoegen binnen ons stadhuis”. Stop daarmee is ook mijn oproep! Tegen de geroepen en geschreven leugens en daarmee strafbare feiten, valsheid in geschrifte in openbare gerechtelijke procedures vanaf 2010. Frauduleuze handelingen binnen het stadhuis, enkel en alleen om het oordeel van de bestuursrechters over mijn persoon negatief te hebben willen beinvloeden. Voor de goede orde: het is de gemeente Den Helder niet echt goed gelukt, dankzij de scherprechters. De gemeente probeert het nu opnieuw tegen UWV. Stop met deze hufterigheid! De gemeente weet best dat ik mijn hoofd en handen 24 uur per dag en nacht wel vol heb aan een intensieve mantelzorgtaak.

Dick Berts
4 november 2015 at 22:00
Ik ben niet zo Bijbelvast, maar als ik het me goed herinner -misschien wil iemand me helpen- dan staat er ergens in de Bijbel, dat tegen het einde der tijden de rechtvaardige in de beklaagdenbank terecht zal komen. Als er nou een raadslid is dat ik vertrouw, dan is het Tjitske Biersteker. Helder verstand, groot hart en de beste bedoelingen. Natuurlijk is Tjitske geen heilige en natuurlijk maakt ze ook fouten. Maar als Peter de Vrij het in zijn botte hersens haalt om zijn giftige pijlen uitgerekend op Tjitske te richten in een zogenaamde poging om hufterigheid te bestrijden, dan weet ik genoeg. Om te ontploffen van woede dit!! En dan druk ik me nog heel diplomatiek uit ook.

Bodelo
6 november 2015 at 11:37
Dick, ik kreeg dezelfde gevoelens bij het lezen van dit stuk.

Dick Berts
4 november 2015 at 22:07
Vertaling van het verhaal van de Vrij: Burgers stop met klagen over mij en mijn vriendjes hier in de raad en in het college. Als u deze stad wilt schoonvegen door de waarheid te vertellen over de Helderse politiek, dan bestempel ik dat tot hufterigheid, want wij willen hier gewoon de macht houden en burgers blijven negeren. De allergrootste hufter van Den Helder is mevrouw Biersteker, want die hoort niet bij ons circuit en bestaat het om kritische vragen te stellen in de raad, die onze spelletjes doorkruisen.

Ziener
4 november 2015 at 22:40
“We moeten niet uit puur ongenoegen bewust onwaarheden vertellen’.
De heer de Vrij heeft niet half in de gaten dat hij hiermee de spijker op zijn kop slaat. Alleen niet wat betreft mevrouw Biersteker.
Droomt u maar rustig verder mijnheer De Vrij en laat het echte werk maar over aan mensen die wel weten waar de hufterigheid zich Schuil….. houdt. Uw wethouder gaat op dit punt echt geen deuk in een pakje boter slaan.

Dick Berts
4 november 2015 at 22:44
Er zit hier iemand erg hard te lachen achter zijn computer Ziener, ook al is het nog zo triest…..

strandloper
5 november 2015 at 01:09
Peter de Vrij de nar van het gemeentebestuur? Ik denk het wel. Stoppen met het wijzen naar een ander? Geen sprake van. De Vrij wijst zich een ongeluk naar mevrouw Biersteker en naar de inwoners. Zij zijn de asocialen en de hufters. En mevrouw Van Everdingen-Boschma natuurlijk. Die deugt helemaal niet. Fijn weekend zovast meneer de Vrij en vooral blijven wijzen hè.

Lita van Everdingen-Boschma
6 november 2015 at 10:18
Er zit ook hier iemand achter zijn computer. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Dus doe ik dat maar niet… Ik wil wel om goede positieve reden wijzen naar en op mevrouw Biersteker. Zij is de enige die de hufterigheid van het college een positieve wending heeft willen geven, indertijd voor verbetering van mijn situatie vanaf mei 2011. Onterecht ontslag door lijfstraf van mijn persoon door het College, na mijn vijfde “niet geaccepteerde” ziekmelding en inmiddels burnout. Toen was ik ook al mantelzorg voor iemand die volledig van mij afhankelijk zou raken…Mevrouw Biersteker heeft persoonlijk de heer Schuiling gevraagd om op mijn verzoek in te gaan om een gesprek met de heer Schuiling. “Nee!”: schreef het college aan de Gemeenteraad (niet aan mij). Wij zijn boos en doen hufterig want: “Deze mevrouw heeft meerdere gerechtelijke procedures tegen ons College ingesteld!”. Dat is toch niet zo raar als je niets strafbaars hebt gedaan en wel bent gestraft. Ik stem ook en van harte op mevrouw Biersteker als ik mag stemmen, voor mij en voor mijn maatje die lijdt aan dementie. Vanaf 2006 is er een situatie gegroeid waardoor ik zijn enige mantelzorg ben geworden. Ik nomineer mevrouw Biersteker hierbij als Jutter van het Jaar. Mijn strafontslag op de meest goedkope manier uit naam van het oude en nieuwe College is door hoogste scherprechters finaal van tafel. Dit is een doorn in het oog van het College, dat in 2015 nog steeds en ernstig lijdt aan juridisch gezichtsverlies, zijn hufterigheid, asociaal gedrag en vergroot egoisme. Dat de heer De Vrij toeschrijft aan de mentaliteit in zijn stad, die een “dementievriendelijke” gemeente moet worden! Daarom ondersteun ik van harte de oproep van de heer De Vrij: Let vooral op uw College!

Hotmail 2
5 november 2015 at 06:04
Als je dan een betoog laat opschrijven moet je natuurlijk geen voorbeeld aanhalen over Tjitske. Zij is bijna het enige transparante raadslid van DH. Bovendien heeft zij dat niet zelf verzonnen en is er nog geen enkel bewijs dat zij de waarheid niet spreekt. Het is wel gemeenschapsgeld Peter de Vrij. Tevens is kritiek geen hufterigheid maar meedenken daarom hebben we ook 12 partijen in de raad.

Jonathan
5 november 2015 at 10:28
Na de raadsverkiezingen 2018 moet Den Helder het waarschijnlijk zonder een PvdA fractie doen dus het probleem lost zichzelf op.

Ruud Bekkers
5 november 2015 at 10:36
De definitie van hufterigheid wordt in diverse bovenstaande reacties weer uit ten na vorm gegeven. Wijzen naar Anderen met zelfs de Bijbel als leidraad!!! Toemaar!
Een typerend kenmerk van Jutters is: Het zijn net katten. Gezellig, Vaste Stek, maar dulden Geen Verandering. Wordt de stad in een fris jasje gestoken, nee we hadden ut toch goed!!!
Om je stad in de vaart der volkeren te houden zal je dienen te investeren. Hetzelfde als voor het bedrijfsleven en Midden & Klein-bedrijf geldt; Ga mee met deze tijd, digitaal en internet, anders mis je de boot straks!
Ik vind dr Nieuwe Kampanje een Geweldige Aanwinst voor de stad en feliciteer Den Helder hiermee! Ook de Openings-voorstelling bijgewoond en de zaal zat tweemaal afgeladen vol!!!!! Dus dat kan ook!!!

Rebel
5 november 2015 at 10:49
Ik probeer voor mijzelf even het verband te leggen tussen hufterigheid en het opknappen van de stad. Ik kan u vertellen dat dit tot op heden nog niet gelukt is. Dus bedoelt u dat het opknappen van de stad gepaard mag gaan met hufterigheid om dit te realiseren of bedoelt u dat als er kritisch naar een aantal processen wordt gekeken als hufterigheid wordt begrepen?

Anton Hagen.
5 november 2015 at 11:08
De dag der zotten komt er weer snel aan (11-11 om 11 minuten over 11).
Peter De Vrij heeft alvast Als ex OPPERZOT hier een voorschot opgenomen met zijn achterlijke uitspraak richting Tjitske.Hiermee hoopt hij natuurlijk alsnog een onderscheiding te krijgen van zijn ZOTTENCLUB en wel deze: Van de meest idiote uitspraak gedaan in het jaar 2015 richting Tjitske.
De partij van de salonsocialisten is bij de gratie Gods weer toegetreden tot het college,alwaar mevr v.d Paard uitsluitend mag meejanken met de rest van het college en verder alleen maar lege briefjes heeft in te brengen.
Realiseert u zich dat wel heer de Vrij?
Tjitske heeft in ieder geval hiermee bereikt dat er nu wel zeer kritisch gekeken gaat worden naar de eindafrekening van de schouwburg.Ze kon nog wel eens gelijk hebben,want Tjitske praat niet zomaar wat.
Maar met een beetje creatief boekhouden zou het zomaar kunnen lukken dat er helemaal geen kostenoverschrijding is aangaande de nieuwe schouwburg.

tjitskebiersteker
5 november 2015 at 14:29
Ja, maar dan heb ik natuurlijk wel het tegengestelde bereikt van wat ik wilde. We zullen het zien, maar in elk geval bedankt voor alle positieve woorden.

Roel Prins
5 november 2015 at 18:22
Tjits moet haar bewering wel staven. Zonder hard bewijs gaat zij uiteindelijk toch af door het gat in de heg!

sukkels
5 november 2015 at 20:58
het putje begint van zelf te stinken meneer prins elke keer als iemand het dekseltje ietsie oplicht

Dick Berts
5 november 2015 at 23:14
De leugenachtigheid in deze maatschappij is zo stuitend geworden, dat zelfs onze spreekwoorden en gezegdes ermee besmet zijn. “Als is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaal hem wel”, is een kei en keiharde leugen. In werkelijkheid moeten waarheidlievende mensen op de fiets achter leugenaars in een Porsche aan, terwijl er onderweg door het boeventuig nog van alles tussen hun spaken wordt gestoken. Tjitske is er helemaal de persoon niet naar om zomaar wat te roepen. En als ze een keer iets niet keihard kan bewijzen, dan vind ik dat geen enkel probleem. Mevrouw Biersteker is een van de weinige echt onafhankelijke raadsleden en geen strafrechter die op zoek moet naar keihard bewijs. Onze maatschappij die vanwege alle leugens op wankelen staat, heeft juist grote behoefte aan moedige mensen die moedige vragen durven te stellen. En in een grijs verleden -toen de boel nog niet zo verrot was als nu- is de wetgever zo wijs geweest, om raadsleden immuniteit toe te kennen. Juist om dit soort acties mogelijk te maken. Soms maken kritische vragen het bewijs later los en dat kan een hele goeie zaak zijn. Nogmaals, raadsleden moeten niet zomaar wat gaan roepen, maar het politieke verleden van mevrouw Biersteker bewijst dat ze dit ook niet doet. In de Helderse politiek lopen extreme boeven rond, over wiens wangedrag niemand vragen durft te stellen. En ondertussen slopen we het enige eerlijke raadslid dat we hebben…Dit duurt niet lang meer, dan is het voorbij met deze maatschappij.

strandloper
6 november 2015 at 01:25
“In werkelijkheid moeten waarheidlievende mensen op de fiets achter leugenaars in een Porsche aan, terwijl er onderweg door het boeventuig nog van alles tussen hun spaken wordt gestoken.” Een prachtige metafoor Dick. Ik hoop, dat ik er geen hard bewijs hoef naast te leggen.
En ja, dat de leugenachtigheid onze gezegden en spreekwoorden hebben ingehaald en gedevalueerd, is alom waarneembaar. Er is nu echter een nieuw gezegde van de heer Prins. “Afgaan door het gat in de heg”. Dat betekent zoiets iets als het afgaan door onbewezen uitspraken van politici. Ik kan de heer Prins verzekeren, dat het gat in de heg zo groot is, dat niemand het meer ziet. Laat staan een heg. In een dergelijke nogo-zone zult u mevrouw Biersteker nooit tegenkomen. Wat een onzin meneer Prins. Ik nomineer u voor Nar II naast de heer de Vrij (Nar I).
Tot slot nomineer ik nog iemand voor “Jutter van het Jaar” (zie het artikel daarover in DHA) en dat is Tjitske Biersteker. Alaaf.

Dick Berts
6 november 2015 at 14:36
Ik ben blij dat je niet alleen maar over het strand loopt, want ik lees je commentaren vrijwel altijd met veel plezier. Ook als ik het niet met je eens ben. Kwestie van integriteit herkennen…

strandloper
7 november 2015 at 01:39
Dank je wel Dick. Zo kan ik ook altijd genieten van je reacties die regelmatig tot nadenken stemmen. Integriteit vind ik wel een moeilijk begrip. Het is in zoveel gebieden van toepassing, dat het niet altijd als objectief en eenduidig kan worden gezien. De grote lijnen zijn zeker hanteerbaar en het is in ieder geval zo, dat een eerlijk en betrouwbaar persoon al snel als integer kan worden gezien. Dat gaat niet op als het onderwerp in zichzelf al niet integer is. Als crimineel X de criminel Y opdracht geeft om persoon Z te liquideren en dat die opdracht door Y wordt uitgevoerd, zal X de crimineel Y integer vinden. Enfin, je begrijpt mijn bedoeling en dat Tjitske Biersteker door een uitspraak, zoals bekend, wordt gegeven als voorbeeld van hufterigheid is absoluut niet integer.

Loes Vermeer-Lagerveld
6 november 2015 at 02:22
Over het verhaal van de heer de Vrij het volgende:
1. wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dat kan ik van de heer de vrij niet zeggen. Wie zich schuldig maakt aan hufterigheid door een integer persoon als Tjitske te bekritiseren, dient eest zichzelf onderhanden te nemen en geen hufterigheid te demonstreren.
2. Personen in het Open baar bestuur hebben een voorbeeldfunctie, dus dient de heer de Vrij zich helemaal te onthouden van onfatsoenlijk handelen en allereerst zichzelf aan te pakken over hetgeen hij zogenaamd nastreeft, namelijk correct handelen.
3. Naar mijn mening ontbeert het de heer de Vrij totaal aan zelfreflectie. Indien hij hierover had beschikt, had hij dit volkomen domme verhaal niet publiekelijk geventileerd.

Loes Vermeer-Lagerveld
6 november 2015 at 02:45
Dick, geweldig respect voor de wijze waarop je op deze site diverse malen hebt gereageerd en waarmee ik het volkomen eens ben. Uiteraard zal door diverse personen wel weer worden gedacht van: daar heb je hem weer met zijn kritiek waarvan dan meestal wordt gezegd dat het altijd negatief is. Ook mij wordt dit verweten, laatstelijk nog door Jaqueline van Dongen bij het bespreken over het verfraaien van de stationslocatie. Het feit dat ik zowel ’s middags en ’s avonds aanwezig was, duidt al op mijn betrokkenheid bij mjin Den Helder.
Ik zal niet in details treden maar heb haar wel medegedeeld dat wanneer je -uit betrokkenheid met de stad- enige kritische opmerkingen maakt, men van een buitenstaander (zij kent de stad en de bewoners helemaal niet) te horen krijgt dat men negatief is. Weet je hoe dat in de wandelgangen wordt genoemd: DOM EN EEN ZWAKTEBOD !!!

Dick Berts
6 november 2015 at 14:31
Dank je wel Loes. Fijn dat je er weer bent, we hebben je gemist op deze site. Ik heb Koen Schuiling al twee keer een groot compliment gemaakt op Den Helder Actueel. En jij weet als geen ander waarom dat heel moeilijk voor me is. En natuurlijk zit de burgemeester niet te wachten op een complimentje van ene Dickje Berts, maar dat ontslaat mij niet van de verplichting om een poging te doen om in de waarheid te leven. Ik ben nog niet eens zo heel oud (57) en dit is al mijn derde schouwburg (ik hoop 5 schouwburgen oud te worden). Daaruit blijkt toch al de krankzinnigheid van onze bestuurders. Wat mij betreft is een euro al een budget overschrijding. Goed dat Tjitske er eens in prikt. Loes zal ik echt 100% eerlijk zijn en het achterste van mijn tong laten zien? Tjitske straalt een heel liefdevolle energie uit (nee, ik ben niet verliefd op haar geworden, hoe raar dat ook is). En sommige mensen kunnen niet tegen een liefdevolle energie…. Laat maar verder. En wat jou betreft; Niemand zet zich zo belangeloos in voor deze stad als Loes Vermeer. En als je de stad waar je van houdt naar zijn klote ziet gaan, dan komt er kritiek. Is die door de mega ego’s in de politiek niet te weerleggen, dan moet je spelling, je grammatica, je toonzetting of de frequentie van je kritiek het ontgelden. Een zwaktebod kan dat niet zijn, want het is helemaal geen bod. De kracht van je argumenten is dan zo sterk, dat leugenaars helemaal niet meer aan bod komen. De frequentie van je kritiek aanvallen is het inzicht dat ze fout zitten gekoppeld aan het onvermogen van een groot ego om dat toe te geven. Liefs, Dick.

Peter
6 november 2015 at 08:51
Waarom de aanval op Tjitske?? De oplettende lezer heeft uit het betoog van Vreugdehil kunnen opmerken dat er inderdaad een overschrijding van de bouwkosten is geweest. Maar zegt hij er achteraan, dit is gecompenseerd met bezuinigen elders. Maar niemand vraagt zich af welke bezuinigingen?? Het potje infrastructuur Stations locatie, welke wordt bespaard doordat het Stadhuis aldaar niet doorgaat,wordt in de wandelgangen genoemd. Pure speculatie dus, maar het zou de Raad eens sieren daarover eens vragen te stellen.

Fred
6 november 2015 at 09:17
Dat wij opletten zoals jij zegt, dat mag niet meer van de Vrij. Dan worden wij van hufterigheid beschuldigd. Of er begint een burgemeester te klagen dat wij het negativisme hebben uitgevonden. Maar bijna niemand zegt , dat wij de zaak kritisch volgen. Dat kan dan opbouwende kritiek zijn , dan krijgen we bijval ,maar het kan ook afbouwende kritiek zijn ,en dan zijn we azijnzeikers of hufters.

Peter
6 november 2015 at 12:01
Is zo Fred. Maar nogmaals, niemand die door gaat vragen op de opmerking van Vreugdehil. Min of meer geeft hij Tjitske gelijk dat er een overschrijding van de bouwkosten is. Daarom is de opmerking van Peter de Vrij erg misplaatst aangaande Tjitske. Gewoon iemand proberen monddood te maken die kritische vragen stelt. Daar is zij toch Gemeente raadslid voor??

Dick Berts
6 november 2015 at 14:51
Ondanks het feit dat ik zelf ook regelmatig een verbale klap voor mijn bek krijg op deze site (verdien ik ook wel eens) ben ik ontzettend blij met alle mensen die hier reageren. Het geeft me het gevoel dat ik in een stad leef, waarin niet alleen maar schapen wonen.

http://denhelderactueel.nl/2015/11/pvda-wil-minder-hufterigheid-in-stad-en-raad/