Ronald Boutkan – Partijen mild over overige wethouders + Hedzer Faber – Motie van wantrouwen wethouder Kuipers (D66) + Redactie DHA – College: Nog geen besluit over coffeeshop Zuidstraat

Partijen redelijk mild over overige wethouders

Den Helder – De meerderheid van de partijen ziet wethouder Kuipers liever niet terugkeren na 21 maart, maar hoe denken de partijen over de andere wethouders? Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zegt, dat het goed zou zijn als geen van de collegeleden terugkomt. “Ik zie het liefst, dat nu andere partijen de coalitie en het college gaan vormen”, aldus Biersteker. Maar delen andere fracties haar mening?

Remco Duijnker van de Seniorenpartij ziet geen reden voor het op voorhand uitsluiten van de overige zittende wethouders. “Ons zijn (nog) geen signalen zichtbaar betreffende gebrek aan vertrouwen. Een soms wat onhandige manier van optreden is geen directe reden voor uitsluiting van deelname aan het openbaar bestuur.” Ook Helder Onafhankelijk! heeft op voorhand geen moeite met de andere zittende wethouders. “De coalitieonderhandelingen zullen uitwijzen of de andere wethouders nog een termijn houdbaar zijn”, meldt Marc Nihot.

Volgens Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur staat de kwestie Kuipers op zich. “Er zijn geen andere wethouders die zich op die manier diskwalificeren. Het blijft uiteraard wel altijd “de beste man/vrouw op de beste plaats”, maar dat is een andere selectie.” De Partij van de Arbeid velt geen oordeel, zo laat Peter de Vrij weten. “Of er wethouders al dan niet terugkeren is niet aan de PvdA, dat bepalen de partijen die het betreft zelf. Zij gaan zelf over hun eigen kandidaten. Het zijn de kiezers, die daar mede over zullen oordelen.”

Zwakke broeders

Rachel Post (Sociaal Lokaal Den Helder) is het wel met Biersteker eens: “Wat ons betreft hoeft van het huidige college niemand terug te komen. Het was al een aanfluiting, dat de fractievoorzitters toen zichzelf naar voren hebben geschoven als wethouder, je moet als partij op zoek gaan naar echt competente mensen. Er zitten nu een aantal heel zwakke broeders tussen, maar niemand die echt voldoet. Dus niemand terug en nu eens kiezen voor echt geschikte mensen.”

“We sluiten niet bij voorbaat wethouders uit voor een komende periode”, meldt Marije Boessenkool van GroenLinks. Ook Gemeentebelangen sluit geen partij of kandidaat op voorhand uit, stelt Geurt Visser, maar lijkt toch wel moeite te hebben met D66. “De politiek moet de uitkomst van de verkiezingen van 21 maart respecteren. Wij gaan er vanuit, dat D66 bijna geen kiezers meer trekt, na afschaffing van het referendum en het pleiten voor een fusie met Schagen en Hollands Kroon. Ik verwacht, dat de inwoners in het stemhok afrekenen met D66, Lolke Kuipers en hun onzalig makende plannen.”

Meer kanttekeningen

Velen lijken nu dan kritiek te hebben op Kuipers, maar wat Kees Visser van de VVD betreft kunnen er dan ook bij andere wethouders nog wel wat kanttekeningen worden gezet. “Pieter Kos heeft na Scholte Museum en stadhuis aanbesteding als verantwoordelijk portefeuillehouder wat krasjes opgelopen. Net als havenwethouder Edwin Krijns met betrekking tot de gepresenteerde routekaart Port of Den Helder en de laatste ontwikkelingen rond Kooyhaven en Marsdiepkade. Odd Wagner heeft het proces rondom de aanleg van de Noorderhaaks rond Julianadorp ook niet helemaal in de hand, maar we laten het nu graag aan de kiezer over, die zijn 21 maart aan zet. Ruziemaken laten we nu aan anderen over.”

“Voor het CDA gaat het nu niet over poppetjes en baantjes, maar over de inwoners van onze prachtige stad”, stelt Harmen Krul. “Wij besteden liever onze energie aan het spreken van onze inwoners dan aan na te denken welk poppetje welk baantje wel of niet mag gaan invullen. Laat de inwoners eerst spreken en de politiek eerst luisteren!” Ook de Stadspartij wil hier nu geen oordeel over vellen: “Wat mij betreft is dat een zaak van de volgende raad en de coalitie, die dan gevormd wordt”, reageert Peter Reenders. “De voordracht van een wethouder is wat mij betreft aan de fractie/partij”, zegt Hans Verhoef namens D66. “Je hebt voorkeuren, je hebt sterkere en zwakkere broeders en personen, waar mogelijk lastig mee is samen te werken, maar personen uitsluiten op voorhand doen we niet!”

PVV

“Naast de eerder genoemde heer Kuipers is er voor ons onder de huidige wethouders niemand, die op voorhand niet mag terugkeren in een nieuw te vormen college”, meldt Vincent van den Born van de PVV. “Wij houden zodoende ook als PVV de mogelijkheid tot elke coalitievorming open en maken dan de afweging of hier voldoende PVV-gehalte in zit.” Beter voor Den Helder heeft ook geen moeite met de huidige wethouders: “Trees stopt toch, Pieter, Odd en Edwin sluiten we op voorhand niet uit”, laat Carlo Assorgia weten.

Conclusie: de meeste partijen zeggen niet op voorhand nee tegen een terugkeer van de huidige wethouders (op Kuipers na). Alleen ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder zien dat echt niet zitten, de reactie van CDA en VVD maakt niet direct duidelijk hoe deze twee partijen uiteindelijk beslissen.

Den Helder Actueel, 11 maart 2018 – 17:46

Reacties:

Henk van Kuijk
11 maart 2018 at 18:06
Heerlijk hè, die VVD die net doet alsof ze niet verantwoordelijk waren voor drie jaar besturen. En vreemd toch, dat veel partijen helemaal vergeten zijn dat de andere drie wethouders (en ook dhr Kuipers) een coup pleegden met de Stadspartij, in strijd met de verkiezingsuitslag vier jaar geleden, geen respect voor de kiezer dus. Geen coupplegers meer a.u.b.. Maar wethouders die draagvlak zoeken en inspraak vooraf bieden, geen nieuw stadhuis bouwen, en transparantie bieden. Onder leiding van een verbindende, neutrale burgemeester.

Glijn
11 maart 2018 at 18:21
Inderdaad de coupplegers moeten niet beloond worden.
De bezem dr doorheen.
Specialisten als wethouders.
Wethouders voor de burgers.
.

fFred
11 maart 2018 at 18:21
Hoe was het ook alweer Henk ? Iets met handen en wassen en iets van onschuld . En terugtrekken uit de coalitie. Zagen ze iets aan komen, waar zij de joker niet voor wilden trekken ?

Dick Berts
11 maart 2018 at 19:47
De nieuwe burgemeester en de nieuwe wethouders die eraan komen, zullen (voor zover dat mogelijk is) nog veel slechter zijn dan de huidige. Dat is onvermijdelijk bij een bestuurlijk verkankeringsproces.

Monique_K
12 maart 2018 at 12:02
Nieuwe burgemeester? Helaas Dick, die man is in december 2015 herbenoemd voor nog eens 6 jaar, en zoals het er nu uitziet volgens de peiling van DHA blijft hij de steun houden van een meerderheid van de gemeenteraad, oftewel voortijdig ontslag vanwege verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad zit er hoogstwaarschijnlijk niet in .. of hij moet zelf ontslag aanvragen. En of hij daarna nog eens voor 6 jaar benoemd wordt, tja, zijn volgende herbenoeming gebeurt eind 2021, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ..

fFred
11 maart 2018 at 20:28
Nieuwe Burgemeester ?? Deze zit er nog wel een paar jaar. Als hij niet uit zichzelf weggaat of weggestuurd wordt tenminste.

Jonathan
11 maart 2018 at 20:40
HiDie Edwin Krijns heeft helemaal niets gepresteerd de afgelopen jaren behalve Helders geld verbranden door organisaties waar hij verantwoordelijk voor was. En mooie verhalen over toekomstverwachtingen die nooit uitgekomen zijn. Daar moet echt iemand anders voor komen . Deze man kan echt niks. Dat heeft ie wel bewezen. Het CDA is er alleen maar op uit de bestaande geld verbrandende netwerken in stand te houden. Deze partij gaat Den Helder echt niet verder helpen.

Judge X
12 maart 2018 at 01:38
Citaat : “” Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zegt dat het goed zou zijn als geen van de collegeleden terugkomt. “Ik zie het liefst dat nu andere partijen de coalitie en het college gaan vormen”, aldus Biersteker.””

Heel juist mevrouw Biersteker; wegens het 3 – 4 jaar lang leveren van wanprestaties door B&W, W nu wegwezen &B na de verkiezingen.

Stem massaal, Oppositie Lokaal !

tjitskebiersteker
12 maart 2018 at 09:00
Mijn reactie is vooral een wens, opdat de volgende periode een betere bestuursperiode wordt. Het is niet bedoeld als uitsluiting van partijen. Dat kan ook niet, want nu is eerst de kiezer aan het woord. Afhankelijk van wat de uitkomsten zijn, zal er toch een coalitie geformeerd moeten worden. De kiezer kan dat proces niet helemaal beïnvloeden door zijn stem omdat dit afhankelijk is van de overeenstemming die partijen kunnen bereiken. Een andere grote wens van mij is dan ook dat dit proces van coalitievorming helemaal in de openbaarheid plaats vindt. Dat is de vorige keren niet zo gebeurd, maar het kan wel en is een kwestie van (nieuwe) afspraken willen maken. Dat zou, naar mijn idee een goede start zijn van een andere manier van besturen. In het lijsttrekkersoverleg van a.s. woensdag wil ik daar ook op aandringen.

Remco Duijnker
12 maart 2018 at 10:11
donderdag 15 maart Tjitske

Judge X
12 maart 2018 at 11:22
Ach ja, ” …..nu (weg)….. ” zou reëel gezien vanavond nog kunnen lukken natuurlijk, maar ‘straks’ – morgen na de uitspraak kort-geding Scholte bijvoorbeeld – mag natuurlijk ook, want de grootste rek is er bij dit dagelijks bestuur dan wel uit vermoed ik. 😀

Glijn
12 maart 2018 at 14:48
Laten we eerst maar eens de verkiezingen afwachten.
Een zekerheidje dat we deze burgemeester tot 2021 houden
lijkt mij niet waarschijnlijk.

Jaco Batenburg
12 maart 2018 at 21:44
De heer Visser (VVD) merkte vanavond zeer terecht op dat de raadsinformatiebrief van vandaag (maandag) inhoudelijk niet afwijkt van de uitgelekte mail van de opgestapte wethouder Kuipers.
Met andere woorden: het college betreurt het uitlekken van deze mail maar onderschrijft de inhoud er van.
Het voor de gek houden van burgers en dus kiezers is collegebeleid.
KIEZERS: ALS U IN HET STEMHOKJE STAAT WEET U WAT TE DOEN.

https://denhelderactueel.nl/2018/03/partijen-redelijk-mild-over-overige-wethouders/

Vanavond motie van wantrouwen wethouder Kuipers (D66 Den Helder)

Met de verkiezingen in aantocht krijgt wethouder en D66-lijsttrekker in Den Helder Lolke Kuipers het vuur na aan de schenen. Beter voor Den Helder kondigt aan vanavond (maandag) een motie van wantrouwen aan zijn adres in te dienen.

Kuipers heeft de woede van vriend en vijand gewekt omdat coffeeshop Aktama een vergunning krijgt voor vestiging aan de Zuidstraat, en hij dat pas na de verkiezingen zou willen vertellen aan de gemeenteraad en de rest van de stad, zoals deze krant zaterdag onthulde.

De raad heeft Kuipers eerder opgedragen om die procedure te stoppen. ’Respectloos’ naar raad en kiezers, vinden ook coalitiegenoten, die eerder aangaven Kuipers’ reactie af te willen wachten voor ze besluiten wat ze daarna doen. BvdH-leider Carlo Assorgia verwacht een raadsmeerderheid voor zijn motie.

Noordhollands Dagblad, 12 maart 2018, 09:32

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Top Carlo Assorgia eindelijk eens een partij die ballen toont zal mij benieuwen welke partijen je zullen steunen .
Als ze dat niet doen zijn het een stelletje laffe honden .
Dan heb ik heel veel respect voor Job Roggeveen die niet voor niks zijn lidmaatschap van D66 op zegt .

Bernard Fritzsche · Koninklijk Instituut voor de Marine
Laten we eerst de wethouder nou de gelegenheid bieden om aan de hand van een feitenrelaas verantwoording af te leggen in de gemeenteraad. Mocht namelijk daaruit blijken dat de informatie die aan de collega wethouders is toegezonden in een oneigenlijke richting is aangepast en zo aan de media is gelekt, zou het steunen van een motie van wantrouwen het handelen van de daders legitimeren. In de verkiezingsstrijd dienen partijen respectvol te blijven handelen, niet elk middel is namelijk geoorloofd.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ja probeer het maar weer goed te lullen op zouten met die enge man .

Theo Moras · Zijdewind
Er zijn ook wethouders die stappen voor dat er een motie wordt ingediend zelf op,en dat gebeurd dan zonder verantwoording afteleggen,.
Hoe fraai is dat wel niet, en komen na de verkiezingen blij weer terug als of er niets is voorgevallen onder hun verantwoording.

Theo Moras · Zijdewind
Ook deze wethouder weet hoe hij de dans moet ontspringen .
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt hij mogelijk weer aangesteld als wethouder. Zo kan dat gaan in de politiek er is geen touw aanvast te knopen.

Jan Wallet · Ivio amersfoort
Eigen schuld, dikke bult is het spreekwoord, ook op hem van toepassing.
Niks afwachten, indienen die motie en rap.

Adelheid Dekker · Sociale Academie
Meneer Kuipers woont, blijkbaar, niet aan de Zuidstraat. Anders had hij zich gereliseert welke en hoeveel overlast dit in de buurt gaat geven. Daarnaast ben ik erg benieuwd waarom hij nu al de vergunning heeft verleend. Waarom wordt die ‘dienst’ nu al aan Aktama verleend.

Wil Herman · Rio de Janeiro
Coffeeshops geven geen overlast. Aldus WODC rapport.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vanavond-motie-van-wantrouwen-wethouder-kuipers-d66-den-helder

College: Nog geen besluit over coffeeshop Zuidstraat

Den Helder – Naar aanleiding van de ontstane commotie over de verplaatsing van een coffeeshop naar de Zuidstraat en het als gevolg van uitlekken van informatie opstappen van wethouder Lolke Kuipers, heeft het college maandagmiddag een brief met “de stand van zaken coffeeshops” aan de raad gestuurd. Daarin wordt tegengesproken dat er al besluiten zouden zijn genomen. Hieronder de volledige inhoud van de brief aan de raad:

Afgelopen week is de indruk ontstaan dat de gemeente een vergunning voor een coffeeshop in de Zuidstraat zomaar gaat verlenen. Dat is niet het geval. In deze raadsinformatiebrief lichten wij dit toe.

Een uitgelekte e-mail, bestemd voor intern gebruik en bedoeld als voeding voor een breder gesprek in het college, lijkt de indruk te wekken dat het college een motie van de gemeenteraad niet zal uitvoeren. Ons standpunt is echter dat wij zorgvuldig om gaan met de belangen van de omwonenden, van de ondernemer en van de gemeenteraad. Wij hechten er aan u voor aanvang van de vergadering van vanavond dit standpunt mee te geven.

Eind maart/begin april komt verdere informatie, zoals de uitslag van de Bibob toets, beschikbaar. Die informatie is cruciaal en vereist om de vergunningsaanvraag te beoordelen. Naast deze beoordeling gaan wij aan de hand van uw gestelde criteria in gesprek met de omwonenden over de randvoorwaarden, veiligheid, verkeer etc.

Dat de juridische positie van de gemeente na de ingediende vergunningsaanvraag precair is, hebben wij u in een eerdere vergadering al gemeld. Dat lichten wij hieronder verder toe.
Het college betreurt de ontstane commotie zeer. Het beeld dat er naar inwoners een voldongen feit is gecreëerd, klopt niet. Het beeld laat ook niet zien hoe wij willen samenwerken met de stad en de gemeenteraad.

Voor de volledigheid schetsen wij hieronder de gang van zaken rond de verplaatsing van drie coffeeshops:
Als gemeenteraad heeft u geen wensen en bedenkingen geuit op het convenant met de Woningstichting om de drie coffeeshops uit de Koningstraat te gaan verplaatsen en te gaan verspreiden over de stad. Aanleiding van dit convenant is de wens van de inwoners om de kwaliteit van de Koningstraat als woonstraat te willen opwaarderen en om aan de situatie waarin drie coffeeshops dicht bij elkaar en in de buurt van horeca liggen een einde te maken.

Iedereen beseft dat het verplaatsen van coffeeshops gevoelig ligt. Daarom zijn we zorgvuldig te werk gegaan en hebben we criteria opgesteld. Deze hebben we met u besproken. Tijdens dat gesprek kwam aan de orde dat de criteria niet overal even hard kunnen worden gehanteerd, omdat verplaatsing dan per definitie onmogelijk is. Het enige harde wettelijke criterium is dat een coffeeshop 350 meter van een middelbare school moet liggen. Na de bespreking zijn de criteria aan de coffeeshophouders meegegeven.

Op 13 september 2017 bent u in de raadscommissie Bestuur & Middelen met een presentatie nogmaals geïnformeerd over de verplaatsing van de drie coffeeshops. Toen zijn ook het proces en de criteria opnieuw toegelicht en is bekend gemaakt dat coffeeshop Aktama mogelijk op de Zuidstraat 75 – 76 gevestigd zou worden. De commissie gaf toen aan dat het college verder kon gaan met het proces.
Op 18 januari 2018 heeft de eigenaar van coffeeshop Aktama een omgevingsvergunning aangevraagd voor het mogen vestigen van de coffeeshop aan de Zuidstraat 75 – 76. Hierover bent u geïnformeerd.

Op 12 februari 2018 heeft u een motie aangenomen waarin het college onder meer wordt opgedragen elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen en de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de eerder genoemde criteria, voordat de omgevingsvergunning wordt verleend. In dezelfde vergadering heeft het college aangegeven dat het waarschijnlijk ingewikkeld zou zijn een lopende aanvraag te stoppen. De aanvrager heeft immers rechten. Onderzoek van het college laat inderdaad zien dat dit niet mogelijk is. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning betreft een juridisch proces. Dit beoordelingsproces start zodra een aanvraag wordt ingediend.

Op dit moment wordt de aanvraag voor vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat ambtelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan niet worden stilgelegd of worden uitgesteld. Anders wordt de vergunning van rechtswege verleend (wettelijk in heel Nederland zo geregeld). Zodra het beoordelingsproces is afgerond dient er te worden besloten over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit kan positief dan wel negatief zijn.

Den Helder Actueel, 12 maart 2018 – 15:15

Reacties:

Henk van Kuijk
12 maart 2018 at 15:29
Interessant verhaal. Opvallend: de woorden “burgers” en “buurt” komen er niet in voor. Het is zoals altijd met dit college (niet alleen dhr Kuipers): juridisch niet omkeerbare zaken starten, als de inspraak nog niet echt heeft plaatsgevonden, en bovendien al lang duidelijk is dat de buurt tegen is. Deze gemeente behoeft dringend een onafhankelijk inspraakbegeleider. (Zie hetzelfde verhaal voor dure verhuizing ambtenaren) Opmerkelijke woorden in de mail: “…dhr Roggeveen komt weer in de lucht….” Neerbuigende taal naar een vertegenwoordiger van de burgers, typerend.

Bodelo
12 maart 2018 at 15:45
Even goed lezen Henk; 3-e alinea.

Henk van Kuijk
12 maart 2018 at 15:59
“Zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden…” , maar dat is holle taal, het tegengestelde blijkt: immers, het recht van de eigenaar wordt al uitgevoerd en de burger heeft het nakijken, “komt u na de verkiezingen maar terug”. Ik heb het over het recht van de burger en de buurt.

fFred
12 maart 2018 at 16:13
“”Zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden.”” Laat me niet lachen , dat hebben jullie nog nooit gedaan. Wij als omwonenden van de huidige drie coffeeshops zijn altijd met een kluitje in het riet gestuurd als wij met klachten kwamen over de die op elkaar zittende shops. Er is nooit ook maar ene keer rekening met ons gehouden. Wij kregen die shops gewoon door onze strot geduwd. Niks geen overleg nooit niet ene keer . Zelfs raadsleden die wij er bij gehaald hadden kregen te horen , het is niet aan jullie , het is een beslissing van de burgemeester. Afspraken , zijn er met dit college niet te maken . Een week later hebben zij het niet zo gezegd of zijn ze het vergeten. Als de shops eenmaal verplaatst zijn , heeft de gemeente geen boodschap meer aan zijn burgers.

Bodelo
12 maart 2018 at 16:36
Henk, eerst schrijf je dat het er niet in staat. Als het er wel in staat maar in andere bewoordingen heb je het over “holle taal”.
Het is maar hoe je het leest …..

Henk van Kuijk
12 maart 2018 at 17:32
Je begrijpt echt wel dat ik het heb over het recht van buurt en burger. Dat is niet te vinden.

Bodelo
12 maart 2018 at 17:46
De buurt en de burger hebben het recht om te protesteren tegen de vergunningsaanvraag. Dat kan vanaf het moment dat deze gepubliceerd wordt.

helder1961
12 maart 2018 at 15:40
Exact hetzelfde dus als het mailtje van Kuipers…

Bodelo
12 maart 2018 at 15:49
Hans Verhoef heeft nog steeds gelijk; er is geen enkele reden om aan te nemen dat er vergunning wordt verleend. Het tegendeel overigens ook.

fFred
12 maart 2018 at 17:44
Maar om een vergunningsaanvraag procedure te starten waarvan je als Wethouder weet dat die niet stop te zetten is ( landelijk beleid ) en dat voor zich te willen houden tot na de verkiezingen is m.i. een luizen. streek.( Ik vraag mij af of de raad op de hoogte was van deze aktie voor dat zij opdracht gaf de vergunnings aanvraag te doen stoppen ). Vooral ,om dat hij wist dat er een enorme tegenstand is onder de burger. Het lijkt er sterk op , dat Kuipers dit met voorbedachte rade heeft gedaan. Zo ik ga /ben weg , maar ik heb nog snel effe iets gestart wat niet terug te draaien is Zijn laatste doordram kunstje. Het spijt mij , maar ik kan er niet rouwig om zijn , dat deze stadssloper weg is .

Bodelo
12 maart 2018 at 17:49
, je hebt gelijk als je zegt dat Kuipers gewoon melding had moeten doen van de plannen van de eigenaar van Aktama. En dat had hij inderdaad niet over de verkiezingen heen mogen tillen.
Daarnaast was de raad niet geïnformeerd. Tjitske Biersteker heeft dat al elders op deze site kenbaar gemaakt.

fFred
12 maart 2018 at 15:56
De scherm voor het afdekken van gemaakte fouten en de bescherming van personen die de fouten hebben gemaakt, wordt weer opgetrokken. Waarom , heb ik het steeds sterker wordende gevoel , dat dit gemeente bestuur de zaak naar de burger toe steeds weer belazerd. Met deze inderhaast opgestelde brief, maaien ze het gras voor de voeten van de raad weg voor de raadsvergadering van vanavond. Een e mail, lekt niet uit zich zelf, er is iemand die op het knopje “”verzenden drukt” en een interne e mail die bij net NHD terecht komt. !!. Of zou de bewering dan toch juist zijn dat het NHD een kantoortje heeft op het gemeente huis ? Dan is de e mail inderdaad intern. Maar , de brief lezende , moet de raad van de hoed en de rand geweten hebben. Waarom staat de halve raad dan hier op sociaal media op zijn naad ? Het vertrouwen in dit gemeente bestuur lag al op het randje , maar nu heb ik het helemaal over de rand van de vuil emmer geschoven. 21 Maart BIJLTJESDAG

HaKatje
12 maart 2018 at 16:18
Jammer dat dhr Kuipers het slachtoffer is geworden van onkunde, onwetendheid en een hoop gebleer van mensen die zichzelf graag negatief horen doen. En bovendien van het lekken van een email die op verschillende manieren uitgelegd kon worden. Wie o wie heeft daar baat bij in verkiezingstijd? Beetje achterbaks allemaal. Bah. En ik heb nog nooit d66 gestemd, het gaat me meer om de manier waarop iemand wordt weggezet die meer voor de stad heeft gedaan dan alle azijnpissers bij elkaar. Als hij er nog was geweest had hij mijn stem gehad. Want op wie moet ik nu stemmen ? Ik loop het risico dat ik dan stem op diegene die (samen met de rest?) zo achterbaks is geweest om te scoren met het lekken van een interne email om vervolgens quasi verbaasd zogenaamd woedend te zijn. Daar wil ik de stad liever niet door laten besturen …

tjitskebiersteker
12 maart 2018 at 16:22
De raad heeft helemaal niet van de hoed en de rand geweten. De mail van afgelopen vrijdag kwam als een “donderslag bij heldere hemel”. Er was toegezegd dat het college de raad op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen. De email van vrijdag was ook alleen gericht aan het college. Die wisten er op dat moment dus in elk geval van, maar niemand heeft hier afstand van genomen.

HaKatje
12 maart 2018 at 16:34
Het lekken van deze brief naar het nhd, daar houd ik gewoon niet van. Het komt ergens vandaan en het heeft mijn vertrouwen in deze raad en het college geschonden. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is, dat weet alleen de persoon (personen) in kwestie zelf. Dat er dingen niet goed zijn gegaan, dat is duidelijk Maar je zou toch van een stadsbestuur mogen verwachten dat ze dat intelligent en volwassen oplossen met elkaar. Ik ben maar een enkele inwoner en hier zo lezend heb ik een afwijkende mening, maar ik ga nog eens heel goed kijken wie mijn stem krijgt.

karel
12 maart 2018 at 17:41
de raad wist van niets .Het college enkele ambtenaren die hier aan werkte dus wel dan moet de lek moet toch gauw te vinden zijn in mijn beleving

fFred
12 maart 2018 at 18:07
De ontvanger van de E mail , kan die ook doorspelen Karel. Eèn druk op de knop en de e Mail wordt doorgestuurd.

https://denhelderactueel.nl/2018/03/college-nog-geen-besluit-over-coffeeshop-zuidstraat/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image