Ronald Boutkan – Overlast op Willemsoord niet groter dan elders

Den Helder – De nachtelijke overlast op Willemsoord is niet groter of kleiner dan elders in de (binnen)stad. Dat schrijft het college in antwoord op vragen gesteld door de fractie van Behoorlijk Bestuur. De partij vreest meer onveiligheid als de kroegen verplaatst worden naar Willemsoord, maar die angst is volgens burgemeester en wethouders nergens voor nodig.

Behoorlijk Bestuur wilde weten of het college kan bevestigen dat er nu al sprake is van flinke overlast in het gebied van de voormalige Rijkswerf. “En welke maatregelen neemt u om de huidige overlast te bestrijden/voorkomen?”, was de vraag. Maar het valt best mee, stelt het college. “Overlast is afhankelijk van de soort, frequentie en locatie. De huidige inzet valt grotendeels onder de reguliere werkzaamheden van de politie en de gemeente. Deze wordt aangevuld met acties op specifieke situaties. Willemsoord heeft een eigen beveiligingsbedrijf in dienst en camerabewaking op het terrein. Overigens wijken de cijfers van Willemsoord niet af van het algemene veiligheidsbeeld van Den Helder.”

Raadslid Michiel Wouters stelde in zijn vragen dat eerst “de veiligheidssituatie onder de huidige omstandigheden moet zijn genormaliseerd, voordat er sprake kan zijn van nachthoreca” op Willemsoord. Maar: “er is geen sprake van een afwijkende en/of abnormale situatie, al is natuurlijk elk incident er één te veel”, aldus het college. “Wanneer een ondernemer voldoet aan de eisen zijn wij verplicht als gemeente een vergunning af te geven. Als na afgifte van de vergunning blijkt dat de ondernemer zich niet aan de wet- en regelgeving houdt, gaan wij over tot handhaving.”

Veiligheid

B&W stelt verder dat verplaatsing van de nachthoreca vanuit de Koningstraat naar Willemsoord er komt op verzoek van ondernemers én bewoners. Eerder werd al het “leefbaarheidsonderzoek Koningstraat” uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn met buurt en gemeenteraad besproken en de aanbevelingen zijn overgenomen. “De verschuiving van de horeca vanuit onder meer de Koningstraat naar andere (concentratie) gebieden is daar onderdeel van. Dat betekent ook dat wij ons aan het voorbereiden zijn op het aanpassen van het horeca veiligheidsbeleid en het camerabeleid. Dat gaan wij, zoals altijd, doen in overleg met onze partners, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de horeca ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland.”

Den Helder Actueel, 10 april 2017 – 10:21

Reacties:

Fred
26 april 2017 at 13:28
De huidige overlast op Willemsoord, is nu niet groter dan elders in de stad . Maar als je een deel van een overlast gevend gebied elders uit de stad, daar in de toekomst, bij gaat plaatsen, dan kan het niet uitblijven, dat de overlast op Willemsoord groter wordt.

Henk van Kuijk
26 april 2017 at 14:13
Op verzoek van de bewoners?? Ik weet van geen enkele inspraak of peiling bij de bewoners van de stad.

Fred
26 april 2017 at 15:44
Dan heb je die echt gemist Henk. Er is wel degelijk zo’n onderzoek geweest , en nadien een evaluatie bijeenkomst in het buurthuis centrum . Ik heb het hele rapportage verslag van dat onderzoek nog gekregen bij die bijeenkomst.

Judge X
26 april 2017 at 17:53
Kijk Henk van Kuijk,hier draaide het om (met mooi commentaar van Kees Jan):
http://www.denhelderactueel.nl/2016/01/leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving-afgerond/

Henk van Kuijk
26 april 2017 at 18:31
Beste Fred, ik ben kundig in inspraakzaken. Daarbij gaat het om de vraag: wie is betrokkene, als burger? Dat zijn hier niet alleen de burgers van de buurt (die overlast ervaart van de Koningstraat). Voor elke burger van Den Helder is het “verplaatsen” van de binnenstadhoreca van belang. Het is dus nog maar de vraag of de burger van de stad DIE plek zo geschikt vindt. Concentratie betekent ook: concentratie van negatieve kanten, vechten, dronkenschap, dealen, en, niet te vergeten het water. Het ligt breder dan het buurthuis. En die bijeenkomst heb ik zeker niet gemist. De algemene beleidsvraag is: waarom moeten café allemaal op een rijtje zitten? Waarom geen spreiding over stadsdelen?

Sanderuitdenhelder
27 april 2017 at 08:27
waarom ineens spreiden? in de jaren ’80-’90 zat zo’n 80% van de nachthoreca in een straat, straks zal dat zo’n 50% zijn

Bodelo
1 mei 2017 at 11:18
Henk, jij bent natuurlijk kundig in alles ….
Maar in dit geval is het plan gemaakt met inspraak van de direct betrokkenen. Dat lijkt mij ook de juiste route. Natuurlijk kun je het heel breed trekken en iemand uit Alkmaar vragen waar hij het liefst de Helderse horeca ziet? Toch is in dit geval ( en dat lees ik uit de reacties van Fred) duidelijk de vraag gesteld aan de direct betrokkenen. Zoals het hoort.
Overigens, de horeca kun je het beste om meerdere redenen bij elkaar zetten. Op die manier wordt overlast beperkt tot een klein gedeelte van de stad (pech als je er woont, maar het zij zo). Er bestaan reeds diverse buurt cafe’s die in een behoefte voorzien.

Fred
27 april 2017 at 10:48
Daar zijn ze destijds ook neergezet, vanuit de spoorstraat. Vroeger, was de Spoorstraat HET uitgaans centrum. Dus wat de gemeente nu doet , is hetzelfde als zo’n 50 jaar geleden. Maar nu hebben ze als reden, het in leven houden van een doodgeboren kindje de oude Rijkswerf, Die koste wat het kost in leven gehouden moet worden. En wat doe je dan ? Alles wat leven kan brengen op Willemsoord , en wat je kwijt wil uit een gebied , wat jezelf als Gemeente nodig hebt voor stadsvernieuwing, verplaats je gewoon daarheen. Vervolgens, als ze daar eenmaal zitten , heb je als Gemeente de touwtjes in handen en kan je de Horeca allerlei eisen opleggen, want je bent tenslotte als gemeente immers eigenaar van het terrein waar de horeca op staat.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/04/overlast-op-willemsoord-groter-dan-elders/