Ronald Boutkan – Oppositie kritisch over plannen stadhuis

Den Helder – De oppositiepartijen in de raad reageren niet echt enthousiast op de dinsdag gepresenteerde plannen voor het stadhuis. Ondanks dat nog niet alle cijfers en details bekend zijn, zijn ze erg kritisch. Ze vertrouwen vooral de bedragen niet, die volgens het gehouden onderzoek gemoeid zijn met renovatie en nieuwbouw.

“Mijn eerste gedachte was: waarom verbaast mij dit nu niet?”, reageert Tjitske Biersteker (CU). “Er zal gerust opnieuw met cijfers gemanipuleerd worden om de keuze te rechtvaardigen. Echter, in 2014 heeft de Stadspartij nog gerespecteerde professionals uit Den Helder gevraagd naar de kosten voor verbouwing/renovatie van het huidige stadhuis. Daar is een investeringsoverzicht uitgekomen van ongeveer vier miljoen. Dat is binnen de toenmalige coalitie ook nadrukkelijk genoemd als onderbouwing voor het vasthouden aan het gezamenlijke standpunt: niet bouwen, maar verbouwen.”

“Nu wordt dan gepresenteerd dat een en ander binnen lang geleden gemaakte afspraken valt, maar in elk geval een jarenlange investering van zo’n 1,35 miljoen vraagt. Die professionals hebben wel hun nek uitgestoken, want konden daardoor niet zelf inschrijven op een mogelijke verbouwingsklus. Kortom, de kiezer is opnieuw bedrogen en de professionals worden niet serieus genomen.”

Volledig oneens
Ook Behoorlijk Bestuur is het “volledig oneens met de geboden opties en zeker met de nieuwbouw van een stadhuis op Willemsoord”, meldt Michiel Wouters. Hij maakt echter wel een voorbehoud, omdat de plannen nog onvoldoende zijn bestudeerd en dat van enige financiële onderbouwing nog geen sprake is. “Grootste bezwaar tegen deze plannen is het feit dat in een periode waarin de burgemeester openlijk deelneemt aan een burgemeestersdiscussie over de wenselijkheid van gemeentefusie in de Noordkop, je niet een nieuw stadhuis bouwt voor veertig jaar. De uitgangspunten van deze studie zijn fout. Den Helder moet nu zorgen voor een adequaat onderkomen voor ambtenaren en om de burger te bedienen voor maximaal vijftien jaar.”

“Ook wordt uitgegaan van een omvang van de ambtelijke organisatie van 369 personen. Met alle fusie en regionale regelingen is dat op korte termijn veel te veel. Daarbij is vrijwel geen reële invulling gegeven aan het nieuwe werken.” Dit laatste werd dinsdag overigens nadrukkelijk tegengesproken door wethouder Kuipers. Over de keuze op Willemsoord zegt Wouters: “Dit is een plek die niet bereikbaar is met openbaar vervoer. Überhaupt is de bereikbaarheid slecht voor een stadhuis. De parkeerdruk is langzamerhand, met alle andere activiteiten, volledig buiten de plannen gelaten. Het is op geen enkele wijze centraal in onze gemeente. Tot slot is het niet in lijn met de doelstelling en het bestemmingsplan dat voor Willemsoord is vastgesteld.”

Onafhankelijk
“Tot slot zijn de ervaringen met een vorige berekening omtrent verbouw en aanpassing van het bestaande stadhuis dermate slecht (het plan van 23 miljoen bleek aan alle kanten opgeblazen om maar aan te tonen dat het een slechte optie was), dat als het aan BB ligt deze berekeningen sowieso aan een onafhankelijk bouwadvies bureau, door de raad gekozen, worden voorgelegd. Dat impliceert dus ook dat van het vertrouwelijk maken van financiële bijlagen in dit stadium in die zin geen sprake zou mogen zijn, omdat verificatie van gebruikte kerngetallen met derde partijen mogelijk moet zijn. De burger heeft er recht op dat wij op basis van transparante gegevens een keuze maken”, aldus Wouters.

Carla van Driesten van de Vrije Socialisten noemt de keuze voor Willemsoord “een hele slechte”. Haar partij is “altijd tegen de verplaatsing van het stadhuis geweest. Het gemeentehuis ligt nu centraal ten opzichte van Julianadorp.” Ze zegt verder benieuwd te zijn naar de besloten raadsvergadering, waar de cijfers aan bod komen. “Er is allang gekeken naar verbouw van het huidige gemeentehuis. Daar zijn de cijfers van bekend, dus wij wachten de rest dinsdag af.”

Niet de juiste keuze
Namens GroenLinks laat Nel Dol weten dat “Willemsoord niet de juiste keuze is”. “De partijen die in de vorige raadsperiode voor de stationslocatie waren, omdat het “zo’n boost gaf aan de binnenstad” laten dit nu los. De locatie van de tweede Halter voldoet veel meer aan dit criterium. Zoals wij al aangaven in ons verkiezingsprogramma zou je daar “een huis van Bestuur en Cultuur” moeten realiseren! Dat zou pas een boost aan de binnenstad geven.” Dol meent dat een belangrijke beslissing als het bouwen van een nieuw stadhuis “met meer argumenten onderbouwd moet worden dan alleen ‘dit is de goedkoopste optie’. Kwaliteit, bereikbaarheid, rekening houden met de keuze van de inwoners zijn toch zeker ook belangrijke argumenten.”

Den Helder Actueel, 10 februari 2016 – 08:35

Reacties:

fractie Vermooten
10 februari 2016 at 09:50
Ook fractie Vermooten heeft ernstige bedenkingen met betrekking tot verplaatsing van het huidig stadhuis naar een uithoek van Den Helder, Bij de besprekingen van een coalitie in 2014 heb ik mede op grond van het toenmalig standpunt van de Stadspartij en huidige oppositiepatrijen als zestiende raadslid mij aangeschoven en de vorige coalitie mogelijk gemaakt. Mijn fractie blijft om uiteenlopende redenen van oordeel dat het gemeenterhuis op de huidige lokatie veruit de beste optie is en dat de hoge verbouwingskosten absoluut onnodig zijn, laat staan dat we geen enkel inzicht krijgen in de berekeningen, kortom ons dit recht is ontnomen en we maar moeten accepteren wat het college ons opdringt.

Danny
10 februari 2016 at 10:33
Praktisch weegt niet op tegen de (lagere) kosten. Wie draagt de verantwoording als dit achteraf een foute keuze is geweest? Mijn advies zou alsnog zijn het Bernhardplein. Mooi centraal, goede opvulling voor de binnenstad, voldoende parkeergelegenheid en entree mogelijk aan 2 kanten, te weten via het bernhardplein en koningdwarsstraat. Dan zou die vervallen hoek ook weer een beetje normaal aanzicht krijgen.

Bodelo
10 februari 2016 at 14:19
Danny, hoewel ik dit plan steun (puur gebaseerd op de kosten) ben ik het wel met je eens; de mooiste (en in mijn ogen ook beste locatie) is halter Bellevue.

Fred
10 februari 2016 at 15:54
Halter Bellevue , moet nog gebouwd worden. De daarin geplande winkel ruimte roept de vraag op , of deze nog wel nodig is , gezien het grote leegstand die er is in de stad. ( ik vraag mij af , of daar wel eens serieus naar gekeken is) Als er dan toch op nieuwbouw aangedrongen wordt, dan lijkt het mij , dat deze plek voor een stadhuis beter tot zijn recht komt dan de oude werf. Alles wat nodig is , is aanwezig. Zoals het verplichte openbaar vervoer. Winkels Restaurants , parkeergelegenheid en midden in het centrum voor een ieder goed bereikbaar. Hier hoeft dan niet speciaal een nieuw stadhuis gebouwd te worden, maar men kan het stadhuis integreren in het toch al nog te bouwen pand. Alleen men laat de winkels weg. En de kosten zijn toch al gemaakt doordat het pand toch al gebouwd wordt . Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Twee vliegen voor de prijs van een Het geplande Bellevue en het stadhuis in een keer gebouwd.

Bodelo
11 februari 2016 at 11:08
En Fred, je kunt het nog mooier maken; waarom moet de gemeente zo nodig onroerend goed bezitten? Waarom wordt niet gehuurd van Woningstichting? Dat is pas een besparing!

Peter
10 februari 2016 at 15:36
Wil Rik Niks eigenlijk weer verhuizen?? Kan me voorstellen dat hij daar wel weer tegenop ziet. Hij is nl. pas verhuist door de komst van de Kampanje. Goedkoper op WO? Renovatie oude stadhuis 22 miljoen??? Wordt dat dan afbraak plus nieuwbouw?? Voor 4 a 5 miljoen verbouwen komt meer in de richting. Deze bedragen zijn twee jaar geleden al genoemd.

sjaakoosterwaal
10 februari 2016 at 16:16
Grote frustratie en boosheid zijn de gevoelens die me overvallen na het lezen van de plannen over nu weer een stadhuis op Willemsoord.
Ik heb de neiging om totaal af te haken omdat de politieke geloofwaardigheid gezakt is tot nul, maar dat doe ik nog niet!.
Ik hoop dat de oppositie dwars voor de plannen gaat liggen en er geen cent maar dan ook geen cent meer gaat naar aanvullend onderzoek in deze kwestie.
Er zijn al miljoenen verspeeld en weer gaat men verder met het geld van de burgers te spenderen met deze acties.
Burgers die zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen duidelijk hebben uitgesproken waardoor vorige coalitie kon vertrekken.
Onbegrijpelijk dat lieden van D66 en VVD na een “coup” gewoon verder gaan met zinloze geldsmijterij zonder enige verantwoording naar inwoners daar voor af te willen leggen
Misschien moeten inwoners het stadhuis zelf maar komen verbouwen.

Hijneken
10 februari 2016 at 16:51
Nu weet ik weer waarom ik op Tjitske heb gestemd, wat vind ik dat een frisse vrouw!!

Lekker Helders
10 februari 2016 at 19:15
Yehhh, Tjitske for president!!!

strandloper
10 februari 2016 at 22:35
Het College van B&W van Den Helder dient direct onder curatele geplaatst te worden. Zij zuigen een abnormaal bedrag uit hun duim als kosten voor het verbouwen van de huidige locatie. 23 miljoen euro!! Dit kan niemand nog serieus nemen. Deze mensen mogen een stad besturen. Waarom zegt niemand in de raad, dat zij knettergek zijn en derhalve opgenomen moeten worden.

Fred
11 februari 2016 at 08:56
Wegens bezuinigingen bij het GGZ , is er geen plaats meer vrij. Daarom zijn zij in het Gemeentehuis geplaatst.

http://denhelderactueel.nl/2016/02/oppositie-kristich-over-plannen-stadhuis/