Ronald Boutkan – Oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord

Den Helder – De gemeenteraad heeft maandag ingestemd met de benoeming van de vier nieuwe wethouders. Ze kregen geen van allen volledige steun, maar wel een ruime meerderheid. De raad besprak ook het nieuwe coalitieakkoord en die bespreking maakte duidelijk dat er nog wel wat wrevel zit bij de oude coalitiepartijen.

Trees van der Paard kreeg 23 raadsleden achter zich voor haar benoeming tot wethouder, Bob Haitsma en Edwin Krijns 22 en Lolke Kuipers 20. Alle vier gaven vooraf aan zich graag in te willen zetten voor de stad. Opvallend was dat bij de schriftelijke stemming ook stemmen werden uitgebracht voor eigen voorkeurskandidaten (de raadsleden konden een andere naam op het stemformulier invullen), waaronder Peter de Vrij, Kees Bazen en zelfs Geurt Visser en meerdere keren Marc Nihot.

Voordat tot de stemming en benoeming werd overgegaan, besprak de raad het nieuwe akkoord “Den Helder Perspectief”. Het moge voor zich spreken dat de nieuwe coalitiepartijen hier enthousiast over waren, maar anders lag het bij de oppositie. Rachel Post van Helder Onafhankelijk! sprak uit te hopen dat de nieuwe coalitie de belangen van de stad boven de eigen belangen kan zetten, omdat volgens haar de vorige coalitie dat niet is gelukt.

Stadspartij
Peter Reenders benadrukte dat voor de Stadspartij renovatie van het huidige stadhuis nog steeds de voorkeur heeft, boven nieuwbouw dus, maar dat het laatste nu dus wel wordt onderzocht. Ook gaf hij aan dat ook dit college nog steeds streeft naar zo veel mogelijk gratis parkeren, maar dat het geld hiervoor wel gevonden moet worden. Hoewel hij probeerde duidelijk te maken dat zijn partij nog steeds op koers ligt en de verkiezingsbeloften nog altijd hoog houdt, dacht de oppositie daar heel anders over. Michiel Wouters beschuldigde Reenders van “liegen en bedriegen” en vond dat de Stadspartij “alles wat weg te geven viel, nu ook heeft weggegeven”.

Nel Dol was ook niet gelukkig met de recente politieke gang van zaken. Hoe de Stadspartij met de vorige coalitiegenoten is omgegaan noemde ze “respectloos en onfatsoenlijk”, maar het is niet GroenLinks of een van de andere ex-coalitiapartijen die bedrogen is, “maar de stad Den Helder”, aldus Dol. Verschillende oppositiepartijen meenden dat in het nieuwe akkoord de mens weer op achterstand is gezet en dat de coalitie weer overgaat tot het stapelen van stenen. Ook vroegen meerdere partijen zich af hoe Lolke Kuipers (D66) nu met Pieter Kos (Stadspartij) in een college kan gaan zitten, terwijl hij eerder nog een motie van wantrouwen tegen Kos steunde. Ook op de vraag hoe Kos en Van Dongen nu achter dit nieuwe akkoord kunnen staan, kreeg de oppositie niet echt antwoord.

Biersteker
Tjitske Biersteker hoopt dat het bestuur van de Stadspartij zich nog publiekelijk uitspreekt en dan meldt dat dit nieuwe akkoord “niet rechtsgeldig” is, omdat de leden van de partij zich nog moeten laten horen en tot op dit moment helemaal niet duidelijk is wie nu namens de partij in de raad zit. Verder gaf zij aan dat in het nieuwe akkoord welzijn en cultuur “het kind van de rekening zijn”, die sectoren moeten de komende jaren veel meer bezuinigen dan bijvoorbeeld wordt verwacht van het potje stadsvernieuwing. “Een felicitatie aan de nieuwe ploeg is dan ook niet op zijn plaats”, aldus Biersteker.

Zij liet terloops ook nog weten dat de nieuwbouw van de Kampanje zeven miljoen euro duurder is uitgevallen dan was begroot. Opvallend, omdat altijd werd gezegd dat de bouw binnen het budget bleef. De directeur van de schouwburg, Jan Fokkinga, heeft inmiddels via de Helderse Courant laten weten dat deze opmerking van Biersteker “uit de lucht gegrepen” is en dus onjuist. Hij weet niet beter dan dat er geen overschrijdingen zijn.

De laatste spreker was Carlo Assorgia van de Stadspartij 2.0. Hij vertelde dat het college van voor de verkiezingen “in oorlog” was met haar eigen bewoners. De nieuwe situatie is nu wat hem betreft niet veel beter, “de loopgraven kunnen weer worden betrokken”. Ook stelde hij dat dit college dan wel in de raad een grote meerderheid heeft, “maar onder de bevolking geen draagvlak”.

Den Helder Actueel, 5 oktober 2015, 19:37

Reacties:

Jantje123
5 oktober 2015 at 20:01
De bouw van de schouwburg met 7 miljoen overschreden. Dat is nogal wat. Daar kun je best een tijdje gratis van parkeren……

flipfluitketel
5 oktober 2015 at 20:53
Toch vreemd dat nu Tjitske niet meer in de coalitie zit zij opeens met dit bericht komt dat zij weet dat er 7 milj overschrijding is. Of is dat toeval? Of heeft ze informatie achter gehouden voor de raad ?

Jan Mosk
5 oktober 2015 at 21:07
Misschien bedoelt ex-wethouder Odd Wagner ook zulke zaken met zijn opmerkingen in het NHD:
,,Er wonen fantastische, warme mensen in Den Helder. Jammer dat zij zo’n gemeenteraad hebben. Zij verdienen beter.’’
“Lees het rapport van professor Tops nog maar eens na. Er zijn nog steeds vetes, er wordt nog steeds op de man gespeeld. Zij zijn nog steeds bezig met macht en positie. Het is nog steeds een groep van mensen die navelstaarderig bezig zijn met zichzelf en met elkaar, niet met de stad.’’

sukkels
5 oktober 2015 at 21:12
heb dit maanden terug al voorspeld.dat de geschiedenis zich zou herhalen lees overschrijding kosten renovatie kampagne en bezuinigen ( betekent hogere belastingen voor de burgers)

Dick Berts
5 oktober 2015 at 21:24
“Leuk”, dit college van de maand. Veel langer zullen ze het niet volhouden.

dagobert
5 oktober 2015 at 22:08
Ja Dick, net als vroeger, he snoepje van de week. Je keek al uit naar de volgende week. ( De Gruyter weet je nog )

dagobert
5 oktober 2015 at 22:24
Statiegeld wethouders invoeren.

Dick Berts
5 oktober 2015 at 22:06
In de enquete “welke wethouder haalt de eindstreep niet” zit een systeemfout. Ik wilde alle wethouders aanvinken, maar dat lukt niet.

Monique_K
5 oktober 2015 at 22:45
Ik wilde Kos en Van Dongen aanvinken, want die worden beiden volgens mij ergens heel binnenkort gelost, kan ook niet. Ik heb nu maar op Kos gestemd want die gaat het eerst, na een nieuwe motie van wantrouwen of zo..

dagobert
5 oktober 2015 at 22:09
Wil je mijn viltstift lenen ???

strandloper
5 oktober 2015 at 23:57
Klaarblijkelijk kan een raadslid/fractievoorzitter zonder consequenties er op los liegen en bedriegen. Graag de mening van de burgemeester en het bestuur van de Stadspartij daarover. De integriteit van wethouder Visser was dermate beneden peil, dat hij kon vertrekken. Hoe wordt de integriteit van de heer Reenders beoordeeld? Het spreekrecht zou hem ontnomen moeten worden, omdat zijn woorden onbetrouwbaar zijn gebleken.

dagobert
6 oktober 2015 at 09:14
Niet alleen het spreekrecht dient hem te worden ontnomen, ook het vervullen van een politieke functie als raadslid zou hem wegens onbetrouwbaarheid moeten worden ontnomen. Het is gewoon niet te begrijpen, dat er nog partijen zijn die met deze man en zijn vazallen, die zoveel schade aan de politiek heeft aangericht willen samenwerken. Dit zijn volgens mij figuren die koste wat het kost op het pluche willen zitten . Gewoon machtsgeile personen die zelfs met de duivel een pact sluiten.

http://denhelderactueel.nl/2015/10/oppositie-kritisch-op-nieuw-coalitieakkoord/