Ronald Boutkan – Oppositie krijgt gewenste extra raadsvergadering

Den Helder – De gemeenteraad komt maandagavond 14 maart voor een extra raadsvergadering bijeen. Op de agenda staat onder meer de leegstand in de binnenstad, het nieuwe stadhuis en het plan “Op Huisduinen”.

De extra raad vindt plaats op verzoek van de fracties van Behoorlijk bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en de Vrije Socialisten. Zij willen het debat met de raad aangaan over de onderzoeksopdracht stadhuis en over de recent ontvangen raadsinformatiebrief over de leegstand in de binnenstad. “Er zijn verschillende beleidswijzigingen doorgevoerd zonder dat de raad hier een mening/oordeel over heeft kunnen uitspreken.”

De genoemde fracties geven aan niet het college te willen bevragen, maar het raadsdebat aan te gaan met betrekking tot deze ontwikkelingen. “Daarna verwachten wij wel een reactie van het college.”

Deze extra raad wordt niet op tv uitgezonden door de LOS.

Den Helder Actueel, 9 maart 2016 – 16:09

http://denhelderactueel.nl/2016/03/oppositie-krijgt-gewenste-extra-raadsvergadering/

Om de raadsvergadering live te bekijken:
https://gemeenteraad.denhelder.nl/