Ronald Boutkan – Onderzoeksopdracht Vissergate toch al gereed!

Den Helder – Het zou nog wel even duren, vertelden twee wethouders (Pastoor en Van Dongen) afgelopen woensdag nog tijdens de wekelijkse persconferentie. “Het college heeft nog geen onderzoeksopdracht geformuleerd en die komt er voor het zomerreces ook niet”, zo was de boodschap. Maandag bleek tijdens de raadsvergadering plots dat de opdracht er toch al is. De raad stemt er later vanavond over.

De fractievoorzitters hebben vanmiddag van het college een e-mail gekregen met daarin het voorstel voor de onderzoeksopdracht en een voorstel voor de partij wie dat dan moet uitvoeren. De overige raadsleden kregen het verhaal tijdens een schorsing van de vergadering te lezen en daarna werd het als hamerstuk (zonder discussie) aan de agenda van de raad wordt toegevoegd.

De opdracht luidt als volgt:
Reconstrueer en analyseer het proces dat heeft geleid tot het ontslag van de wethouder. Besteed daarbij aandacht aan de bespreking en behandeling van de kwestie binnen het college. Onderzoek de klachten die met betrekking tot het gedrag van Visser zijn binnengekomen, biedt hem de gelegenheid tot wederhoor. Ga in op de vraag of feiten en omstandigheden een voldoende politiek bestuurlijke grond vormden voor ontslag uit oogpunt van bestuurlijke integriteit. Beoordeel of het college terzake zorgvuldig heeft gehandeld en breng de communicatie van het college over de kwestie in de richting van de gemeenteraad nader in beeld.

Het voorstel is het onderzoek te laten uitvoeren door drs. C.J.N. Versteden uit Roermond. Een deskundige op onder meer het gebied van de gemeentewet en het bestuursrecht. Als het onderzoek klaar is (naar verwachting augustus), is het een openbaar stuk.

Update 2
De raad heeft ingestemd met bovenstaande onderzoeksopdracht. Alleen PvdA en Helder Onafhankelijk stemden tegen, deze twee fracties gaven aan in de onderzoeksopdracht de doelstelling te missen. VVD en CDA, eerder nog tegen, stemden nu wel voor. “Na alles wat er gezegd, niet gezegd en gesuggereerd is, mag dit onderzoek wat ons betreft plaatsvinden”, aldus Bob Haitsma.

Den Helder Actueel, 29 jun 15 – 17:42

Reacties:

henk
30 juni 2015 at 06:11
Top dat het toch onderzocht gaat worden wat er nu precies aan de hand is.. Worden de kosten dan ook verhaald op hem als blijkt dat deze “gate” volkomen terecht is?

http://denhelderactueel.nl/2015/06/onderzoeksopdracht-vissergate-toch-al-gereed/