Ronald Boutkan – OM: geen valse handtekening onder besluit + Delano Weltevreden – Burgemeester Schuiling niet vervolgd in parafenkwestie + Kunstenaar Gorter is niet klaar

OM: geen valse handtekening onder besluit

Den Helder – Er is geen sprake van een door het college of burgemeester Schuiling vervalste handtekening op een besluit, dat leidde tot het opleggen van een dwangsom aan het adres van kunstenaar Gorter. Dat heeft het Openbaar Ministerie geconcludeerd na onderzoek. Schuiling is uiteraard blij met de conclusie: “Het Openbaar Ministerie heeft haar onderzoek afgerond. Het resultaat is, zoals verwacht. Het is goed, dat het hiermee is afgesloten.”

Het Openbaar Ministerie startte eerder dit jaar een vooronderzoek over de besluitvorming van het college rond het opleggen van een last onder dwangsom. Er was aangifte gedaan, waarin werd gesteld, dat burgemeester Koen Schuiling parafen van wethouders op het besluit en de brief, waarin het besluit werd gecommuniceerd, zou hebben vervalst. Het ging om de parafen van de voormalig wethouders Pastoor en Visser. Laatstgenoemde maakte regelmatig in de openbaarheid melding van de vervalsing. Hij kwam eerder dit jaar nog demonstratief naar het stadhuis om van Schuiling het originele document op te eisen. Visser ving toen overigens bot.

Het onderzoek door het OM is nu afgerond en dat heeft geen aanleiding gevonden om onze burgemeester strafrechtelijk te vervolgen. Het OM geeft aan, dat de besluitvorming correct is verlopen.

Den Helder Actueel, 10 november 2017 – 10:42

Reacties:

Dick Berts
10 november 2017 at 11:57
Het ministerie van Justitie is de afgelopen jaren keer op keer zo integer gebleken, dat er nu gewoon geen enkele twijfel over Schuiling meer mag zijn.

Bodelo
10 november 2017 at 15:57
Mister complottheorie spreekt…. Dick, is het niet te erg voor woorden dat G. Visser zich dit niet eens meer weet te herinneren? Een groter brevet van onvermogen had hij niet kunnen behalen.

Ed
10 november 2017 at 17:36
Ik ben het met je eens Bodelo. Dhr. Berts heeft vaak de neiging in complotten te denken; zeker als het cases over kunstenaars betreft. Echter, bij dit verhaal kun je wel vraagtekens plaatsen. Er staat eigenlijk alleen dat het OM geen bewijs heeft kunnen vinden. Dat is wat anders als onschuld. Maar is het vinden van bewijs wel mogelijk als je dat in hetzelfde gemeentehuis moet zoeken?
Blijkt maar weer; kopieer wat je ondertekent. Niet zo heel ingewikkeld in dit digitale tijdperk

Lady bug
10 november 2017 at 16:17
Dit “geurt “naar een hetze

Dick Berts
10 november 2017 at 19:16
Nee het is geen hetze en ook geen complottheorie. Als je de moed hebt om je te verdiepen in alle ellende die er de afgelopen jaren boven is komen drijven op het ministerie van Justitie, dan schrik je je kapot. Maar dat ontslaat mij niet van de plicht om de heer Schuiling voor volkomen onschuldig te houden zolang het tegendeel niet is bewezen. Ik vrees alleen dat het tegendeel bij dit totaal verrotte ministerie niet bewezen KAN worden. In zekere zin is de heer Schuiling daar het slachtoffer van, omdat dit ministerie niet in staat is om alle twijfel weg te nemen. Maar het is niet mijn bedoeling om dat feit tegen de heer Schuiling te gebruiken, dat zou zeer unfair zijn.Mijn kritiek richt zich op Justitie en niet op Schuiling.

Jonathan
10 november 2017 at 20:06
Nog 120 dagen en dan zijn er weer raadsverkiezingen. Ben benieuwd of de supporters van burgemeester Schuiling , zijn eigen VVD, CDA, D66 en PvdA dan nog zo blij zijn.

Sjaak
10 november 2017 at 20:38
De acties van Schuiling zijn blijkbaar niet strafbaar maar wel verwerpelijk. Voorlopig komt hij ermee weg.

Dick Berts
10 november 2017 at 23:29
Dirk Gorter spant bij het gerechtshof een procedure aan op grond van artikel 12 Strafvordering, waarin hij het hof vraagt om Justitie te dwingen om vervolging in te stellen tegen Schuiling. De zitting vindt helaas achter gesloten deuren plaats.
http://maxius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel12

strandloper
11 november 2017 at 01:21
Het OM kun je nauwelijks nog serieus nemen. Het vervelende is, dat hun vreemde gedrag tot grote gevolgen kan leiden voor, laat ik het daartoe beperken, individuen.
Het OM heeft in het verleden heel veel bokken geschoten, zonder gevolgen voor hen. Een militair die onder zware en gevaarlijke omstandigheden in oorlogsgebied ver weg van de bureaus van het OM misschien een burger heeft geraakt wat diens dood tot gevolg had, wordt alles uit de kast gehaald om betrokken militair vast te zetten en veroordeeld te krijgen.
Nu gaat het maar om een handtekening, waarvan het OM zegt, dat zij geen valse handtekening hebben gezien. Wat hebben zij dan wel gezien? Een waarheidsgetrouwe handtekening, een paraaf, een digitale handtekening of helemaal geen handtekening? Mogen wij dat misschien ook zien?
Ik kan mij nog herinneren, dat nu al weer wat jaren geleden, een gemeente ambtenaar van Den Helder ook niet werd vervolgd door het OM. Hij had van alles gedaan wat als niet integer en tegen alle administratieve regels in als fout werd gezien. Onder andere de voetbalvereniging W.G.W. vaarde er wel bij. De ambtenaar was daar de gebraden haan met gefingeerde rekeningen en al.
Met andere woorden: deze uitspraak van het OM heeft voor mij geen enkele waarde.

Judge X
11 november 2017 at 08:06
Old Boys Network-klassenjustitie !
Maar er blijven altijd mensen die het niet willen zien en ook dat heeft meestal met persoonlijke belangen te maken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassenjustitie

Sigmund
11 november 2017 at 11:34
Wanneer Dirk Gorter en andere complotdenkers blijk geven van onvoldoende juridisch inzicht is ze dat als leken niet echt kwalijk te nemen.
Maar als een voormalig wethouder, die zichzelf nog steeds gekwalificeerd acht voor het openbaar bestuur, laat weten “flabbergasted” te zijn door de conclusie van het OM is dat schokkend. Hij zet zichzelf daarmee te kijk als een juridisch onbenul dat als wethouder niet eens geweten heeft hoe een college-besluit tot stand komt.
Een college van B&W kent immers “collegiale besluitvorming”.
Dat betekent, dat bij een op formeel correcte wijze genomen besluit van dit college (zoals ook bij de kwestie Gorter het geval is) ELK lid van dit college PER DEFINITIE “tekent” voor een dergelijk besluit. Als een lid van het college het niet eens is met een besluit van dit college is dat jammer, en als hij of zij daarmee niet kan leven is opstappen voor hem of haar het enige alternatief.
De wijze waarop een besluitenlijst wordt vorm gegeven – mèt of zònder (geprinte) paraaf/handtekening van de portefeuillehouder(s) – is voor de rechtsgeldigheid van een genomen college-besluit volkomen irrelevant.
Om dat te begrijpen hoef je echt geen rechten gestudeerd te hebben…..

Roel Prins
11 november 2017 at 18:40
Waarom is niet opgevallen dat deze methodiek van handtekeningen zetten niets anders is dan het misbruiken van het zogenaamde collegiale systeem ? En dat de voorzitter van het college daar leiding aan geeft ? En dat de politieke partijen het goed vinden dat hun wethouders zich hiervoor laten misbruiken of er zelf aan mee doen ? Hoe komt het toch dat in Den Helder zoveel bestuurlijke onkunde heerst ? Dit is zo’n moment dat ik overweeg om weer in de Helderse politiek te duiken.

Judge X
11 november 2017 at 22:51
Vooral niet doen …. ! 😉

Ziener
11 november 2017 at 23:11
Misschien willen de raadsfracties en hun wethouders niet uit de gratie vallen bij de voorzitter van de raad en college.
Of ze zijn gewoon bang om iets te ondernemen. Dan neem je het zekere voor het onzekere en doe je gewoon niets. Dan werk je gewoon mee. Het probleem daarmee is wel dat als gemerkt wordt dat vanaf de zijlijn steeds krachtiger geluiden te horen zijn dat er zaken goed scheef liggen, er eigenlijk geen weg terug meer is. Dan doe je trouw mee aan het wegzetten van die geluiden als azijnzeiker of complotdenker. En je mag dan zelf het antwoord bedenken wie daar garen bij spint.

strandloper
11 november 2017 at 23:44
Aan misbruik van een collegiaal systeem heb ik ook even gedacht, omdat twee wethouders het niet eens waren met het opleggen van een dwangsom. Die kennis zal Schuiling hebben gehad en desalniettemin de zaak hebben doorgezet. De handelwijze van de burgemeester kan onmogelijk collegiaal worden genoemd. Beide wethouders functioneren niet meer als zodanig en zal Schuiling het niet erg vinden, dat hij beide heren niet meer in zijn collegiale bestuurskamer ziet.
Mocht u, heer Prins, besluiten weer een rol te gaan spelen in het bestuur van Den Helder dan toch niet weer met een nieuwe partij? Of wordt het toch PDH (Prinsheerlijk Den Helder).

Stefan
12 november 2017 at 10:36
Of BVP (Beter Voor Prins)

Judge X
12 november 2017 at 12:35
Nou Strandloper, ik denk dat je de reactie van Roel Prins meer moet zien, als een opportunistische sollicitatie bij welke partij dan ook.
Ook hij ziet de stemming-peiler en de te verwachten politieke omwenteling; de stip aan de horizon komt nader- en hij is er niet bij. 😉
“De nieuwe kleren van de Prins !” 🙂
http://2.bp.blogspot.com/-ovO-lXIOUKw/UuO8fgR1A0I/AAAAAAAAAMs/N6YvXLmvdKg/s1600/the_emperors_new_clothes.jpg

Roel Prins
12 november 2017 at 19:29
Op niets gebaseerde speculatie die ook nog voor ongefundeerde mening doorgaat.

Sigmund
12 november 2017 at 20:35
Zoals de waard is….
Overigens lijkt het mij in het kader van bestrijden van “bestuurlijke onkunde” voor Den Helder geen aanwinst als de heer Prins weer een rol gaat spelen in de gemeentelijke politiek, want van “misbruik van het collegiale systeem” was en is natuurlijk in geen enkel opzicht sprake. In alle andere 387 gemeenten in Nederland gaat het er echt niet wezenlijk anders toe.

Dick Berts
12 november 2017 at 21:14
Onze spreekwoorden en gezegdes zitten vol domheden. Zoals: “Het recht van de sterkste”. Dat moet natuurlijk zijn: “Het onrecht van de sterkste”. Daarom; “Een waard die zo dom is om al zijn gasten te vertrouwen is niet alleen een waardeloze vent, hij zal zijn herberg ook snel kwijtraken”.En wat de laatste redenering van Sigmund betreft; Als hij merkt dat een vader in zijn straat incest pleegt met zijn dochtertje, dan schrikt hij zich rot. Maar krijgt Sigmund te horen dat alle vaders in de hele straat dat doen, dan is hij gerustgesteld. Man, man man….

strandloper
12 november 2017 at 23:18
Sigmund je vertoont veel overeenkomsten met je naamgenoot de psychiater. Opvallend hierbij is een uitspraak van dokter Sigmund: “Wie heeft er ooit verzonnen dat je geen misbruik mag maken van de zwakheden van je patiënten?”

Sigmund
12 november 2017 at 22:27
Dick Berts produceert wel vaker onnavolgbare vergelijkingen / analogieën. Maar hoe serieus kun je iemand nog nemen die er geen been in ziet Rob Scholte op een lijn te stellen met Rembrandt van Rijn en Vincent van Goch ?!?

strandloper
12 november 2017 at 23:21
Je reactie klopt niet door gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.

Judge X
12 november 2017 at 23:27
Ik neem u niet echt serieus Sigmund, want Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh (met een g) op één lijn stellen vind ik ook een miskleun, maar ja u kleunt hier wel vaker mis.
Misschien bent u gewoon een hol vat zoals we er zoveel op deze site tegenkomen, zo hard klinkt u in ieder geval wel. 😀

Sigmund
15 november 2017 at 04:47
Ongetwijfeld kleun ik wel eens mis (wie niet?!?) maar in tegenstelling tot sommige anderen op dit forum laat ik mij graag van mijn ongelijk overtuigen door zakelijke argumenten, als die tenminste hout snijden. Ten aanzien van de kwestie van de “valse handtekeningen” heb ik die nog niet gehoord.

Judge X
15 november 2017 at 10:57
Eerst moet maar eens op tafel komen of de rechercheofficier van justitie wel oprecht onderzoek heeft verricht, dat zal moeten blijken uit zijn onderzoeksrapport.
Zijn brief aan dhr. Gorter bevat in elk geval ingrediënten, waar je al weer ernstige twijfel over kunt hebben.
Mijn uitgangspunt bij het functioneren van overheidsorganen en hun personeel is sowieso twijfel, dat houdt je namelijk scherp: ‘Zij zijn de waard en u en ik zijn hun gast’. 😉

Dick Berts
13 november 2017 at 02:13
In de tijd van Vincent van Gogh was 99,9 % van de mensheid van mening, dat het werk van Vincent in de vuilnisbak thuishoorde, omdat het niet leek op het werk van Rembrandt.

Gekke Henkie
13 november 2017 at 10:08
Sigmund heeft in bovenstaande discussie het grootste gelijk van de wereld! Het is niet anders….

Judge X
13 november 2017 at 11:39
En om – ‘pot verwijt de ketel’ – Sigmund nog even verder bij te scholen; in 1715 korte men De Nachtwacht een meter of twee in, omdat het schilderij moest verhuizen naar het Paleis op de Dam.
Zoveel waarde hechtte men er 46 jaar na zijn dood blijkbaar aan.

Judge X
14 november 2017 at 09:10
De brief van de Rechercheofficier van justitie aan dhr. Gorter staat nu ter lezing op de site van het Rob Scholte Museum.

bjorn
14 november 2017 at 10:34
NHD Vandaag ,Bewoners Middenweg 168-170, Worden opgeroepen om te verschijnen voor de rechter in Amsterdam , op 22-11-2017 te 10.00 uur.

Judge X
14 november 2017 at 14:26
Dat moet 28-11 zijn …., volgens het artikel alhier van vandaag 12.20 uur.

bjorn
15 november 2017 at 09:31
Excuus, je hebt gelijk, slip off the pen. sorry.

Bodelo
15 november 2017 at 09:47
Het zou de Hr. Gorter prijzen net zoveel tijd en energie te stoppen in het opknappen van het gebouw waarin hij woont (conform de indertijd gemaakte afspraken) als dat hij stopt in het “vechten” tegen onze gemeente. Het zou ons (bewoners) geld kunnen besparen.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/11/om-geen-valse-handtekening-besluit/

Burgemeester Schuiling niet vervolgd in parafenkwestie

De parafen kwestie kan de prullenmand in. Volgens het Openbaar Ministerie heeft onderzoek uitgewezen, dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Burgemeester Koen Schuiling wordt daarom niet vervolgd.

Kunstenaar Dirk Gorter had aangifte gedaan tegen Schuiling. De burgemeester zou er volgens Gorter voor verantwoordelijk zijn, dat de parafen van de toenmalige wethouders Geurt Visser en Dirk Pastoor zijn gebruikt om een dwangsom procedure tegen de kunstenaar door het college te loodsen. De oud bestuurders hebben verklaard dat hun parafen wel onder de stukken staan, maar dat zij die niet zelf hebben gezet.

Maar volgens het OM is de besluitvorming in het college correct verlopen. Burgemeester Schuiling is blij, dat er duidelijkheid is. “Het Openbaar Ministerie heeft haar onderzoek afgerond. Het resultaat is, zoals verwacht. Het is goed, dat het hiermee is afgesloten.”

Noordhollands Dagblad, 10 november 2017, 12:15

Reacties:

Klaas Otten · Den Helder
Jammer! Den Helder verdient een burgemeester die meer empathie heeft met hart voor zijn burgers. En die strijdt voor het behoud van ons ziekenhuis en niet stiekem solliciteert bij Zaanstad.

John Winters
Je weet toch hoe de meeste politici zijn? Landelijk of lokaal, hun huidige functie is slechts een opstapje naar meer.

Fred Kwast
John Winters ,Of een vlucht naar voren.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Er waren verklaringen van bestuurders dat ze geen handtekening hadden gezet. En een geautomatiseerde paraaf is niet juist bij zo’n ingrijpend besluit. Zo’n besluit hoort ook voorbesproken te zijn in het college-overleg. Was dat het geval? Wat is de inhoud van het onderzoek van het OM? Wat zijn hun feitelijke bevindingen? Wie hebben zij gehoord? Geen letter daarover, hup persbericht “niks aan het handje”, en klaar. Durven media nog gewoon echte kritische vragen te stellen, zodat de burger echt wordt geinformeerd? Openbaarheid bij dit bestuur is volstrekt afwezig.

Rene van Deutekom · Ja dacht het niet maar zou kunnen
volgens het OM is de besluitvorming in het college correct verlopen. Duidelijk toch

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Rene van Deutekom En volgens de aanklager niet, duidelijk toch!?? Je kinderhand is gauw gevuld.

Rene van Deutekom · Ja dacht het niet maar zou kunnen
Henk van Kuijk ik zou zeggen in hoger beroep

Klaas Otten · Den Helder
Rene van Deutekom Hebben jullie de kieslijst al klaar?

Roland Schouwvlieger
Parafen die er niet gezet zijn en er toch staan. En onderzoek OM dat zegt dat alles correct is verlopen… Provincie wil geen gedonder in Den Helder. Dus boodschapje meegeven aan OM en klaar . .

Jan Bakker · Den Hoorn, Noord-Holland, Netherlands
Deze opmerkingen komen zeker, van zeer tevreden bewoners, of zijn dit reacties van gewone/normale mensen uit Nederland, het meest klagende volk van deze mooie wereld. Die niets beters te doen hebben.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/burgemeester-schuiling-niet-vervolgd-parafenkwestie

Kunstenaar Gorter is er nog niet klaar mee

Kunstenaar Dirk Gorter gaat het gerechtshof vragen het Openbaar Ministerie op te dragen om burgemeester Schuiling toch te vervolgen.

Hij maakt gebruik van de zogenoemde Artikel 12 procedure. “Twee wethouders hebben gezegd dat de parafen onder de stukken niet door hen zijn gezet. Hun verklaring is essentieel. Het OM heeft heel goed geluisterd naar de heer Schuiling en diens ambtenaren en zegt, dat de procedure correct is verlopen. Maar de vraag of de parafen van de twee wethouders vervalst zijn of niet is genegeerd.”

De twee oud wethouders, Geurt Visser en Dirk Pastoor zeggen dat zij niet gehoord zijn door het OM. Visser: “Het besluit van het OM is niet in lijn met de waarheid. Ik krijg in deze stad het gevoel dat ik tegen windmolens vecht als het om integriteit gaat.”

Het OM zegt, dat de geparafeerde stukken niet de doorslag hebben gegeven in de besluitvorming om Gorter te dreigen met een dwangsom als hij zijn pand aan de Molenstraat niet opknapt. Het onderwerp is door het college besproken, daarna is het besluit genomen. Het OM vindt wel, dat de procedure rond het parafen blad ’nogal verwarrend is’ en beveelt het college aan het aan te passen. Gemeentelijk woordvoerder Arjan Dekker: “Het college neemt de opmerking van het OM serieus. Het staat echter los van de aanklacht, namelijk het vervalsen van parafen van wethouders. Het OM heeft duidelijk gemaakt, dat er geen sprake is van verdenking van enig strafbaar feit.” Het college vindt het jammer dat Gorter geen genoegen neemt met het besluit van het OM. “Eventuele vervolgstappen zullen het bestuur, de organisatie en de stad helaas verder raken.”

Noordhollands Dagblad, 10 november 2017, 22:56

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/kunstenaar-gorter-er-nog-niet-klaar-mee

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image