Ronald Boutkan – Nieuwbouw stadhuis van de baan, raad kiest voor renovatie

Den Helder – Het college staat voor een lastige keuze, nu de raad maandagavond in meerderheid een motie aannam die stelt dat nieuwbouw van een stadhuis van de baan is. De meeste raadsleden willen renovatie van het huidige onderkomen aan de Drs F. Bijlweg. Ook de Stadspartij (coalitiepartij) steunde deze motie. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig”, stelde Jan Klopstra van de VVD.

De oppositie in de raad is er klaar mee. De discussie over de toekomst van het stadhuis duurt te lang, het college komt niet met een voorstel en een knap debat in de raad over de vier locaties die waren overgebleven was nog nooit gevoerd. En dus eiste Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) namens meerdere fracties dat dit onderwerp aan de raadsagenda van maandag werd toegevoegd. Hij kreeg de steun van een meerderheid, ondanks dat de VVD nog opperde dat er onvoldoende info was voor een goed inhoudelijk debat. “Er is nog geen collegevoorstel!”

Tijdens het debat bleek dat de oppositie, maar ook de Stadspartij, een grote voorkeur hadden voor verbouwing van het huidige stadhuis. Volgens onderzoek van de Stadspartij is dat miljoenen goedkoper dan nieuwbouw, maar D66, PvdA, CDA en VVD hebben daar zo hun twijfels over. Die stellen dat de Stadspartij er te makkelijk over denkt en niet echt inzichtelijk maakt waarom het volgens hun berekeningen stukken goedkoper kan dan blijkt uit cijfers van door het college ingeschakelde adviseurs. “Omdat een geheel nieuwe buitenmuur niet nodig is”, stelde Peter Reenders. “En ook sloop van de bovenste verdieping hoeft niet, et cetera.”

Halter Bellevue

De andere coalitiepartijen hebben een voorkeur voor nieuwbouw op de plek van de voormalige schouwburg, waar Halter Bellevue staat gepland. De supermarkten die zich hier wilden vestigen zien daar vanaf en dus ontstaat een gat. Dat kan met een nieuw stadhuis worden opgevuld, want andere detailhandel mag niet. Den Helder moet immers naar minder vierkante meters detailhandel en als de geplande winkels op hun eigen plek blijven, zou de komst van nieuwe winkels nieuwe meters winkeloppervlakte betekenen. Maar op deze plek een stadhuis bouwen, om een gat dat de gemeente zelf heeft gecreëerd op te vullen, dat zien veel partijen in de raad niet zitten.

Dat de komst van een stadhuis naar de binnenstad de redding van de ondernemers (die massaal voor dit plan zijn) zou betekenen, is volgens Reenders onjuist. Hij had uitgerekend dat het de gemiddelde ondernemer per dag hooguit een paar tientjes extra omzet zou opleveren. Nieuwbouw is bovendien, aldus de oppositie en de Stadspartij, duurder dan renovatie, want dat kan volgens de voorstanders voor 9 miljoen euro. Dan moet er volgens de coalitie ’s nachts worden gewerkt (dat gaat extra geld kosten), loopt de gemeente de 2,5 miljoen van Woningstichting voor het gebouw mis en er is een groot risico op extra geld dat nodig is voor vervangende werkruimte. Want dat alle ambtenaren tijdens zo’n verbouwing gewoon door kunnen werken, daar geloven ze niet in. Bovendien is de kans groot dat er kosten gemaakt moeten worden voor asbest sanering.

Meerderheid

Uiteindelijk kwam de motie die het college opdraagt af te zien van nieuwbouw en nu te focussen op renovatie in stemming. De Stadspartij en Andries Pruiksma (PvdA) stemden voor, waarmee een 18-11 (twee raadsleden D66 waren afwezig) werd gehaald. Uiterlijk 1 augustus moet er een plan op hoofdlijnen zijn voor de renovatie, die medio 2017 van start moet gaan. Dit alles om te voorkomen dat het plan stadhuis opnieuw een verkiezingsitem wordt.

De vraag is of het college de motie wil uitvoeren. Zo niet, dan is de kans groot op crisis, omdat dan wellicht de Stadspartij zich terugtrekt uit de coalitie. De VVD sloot overigens ook niet uit dat zij zelf die stekker eruit trekken. Het college komt dinsdagmorgen bijeen voor de reguliere vergadering en zal dan zeker over deze motie praten. Naar aanleiding van wat het college besloot zal ongetwijfeld overleg plaatsvinden binnen de coalitie.

Den Helder Actueel, 14 Jun 16 – 00:42

Reacties:

Judge X
14 juni 2016 at 01:15
Je echte vijanden ga je nog ontmoeten Klopstra,over anderhalf jaar tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen; of indien nodig op eerder datum uit te schrijven verkiezingen.
‘De macht ligt bij de burger’ en we zijn ze nu al druk aan het mobiliseren tegen jullie corrupte VVD-zooitje.
Dus trek die stekker er maar uit en vindt je Waterloo ! 🙂

strandloper
14 juni 2016 at 02:20
Graag meneer Klopstra, trek die stekker er maar heel snel uit. Deze stad is slecht af met ondemocratische elementen zoals u, uw partij en uw grote leider de partijpolitieke burgemeester.
U heeft buiten deze ondemocratische elementen in het geheel geen vrienden. Alweer komt deze coalitie van verkeerde partijen, in dit geval zonder de Stadspartij, met onzinnige tegen argumenten. Met andere woorden: u lult uit uw dictatoriale nek. De oppositie komt eindelijk overeind en zegt “het is genoeg geweest” en “wij zijn er klaar mee”. De inwoners waren dat al lang en krijgen nu steun van oppositie en nota bene de Stadspartij.

Dick Berts
14 juni 2016 at 06:59
Alleen autoverkopers van de allergladste soort weten je wijs te maken, dat een overdreven luxe nieuwe prestige wagen goedkoper is dan een degelijke tweedehands. Het is midden in een economische crisis die almaar erger wordt en die niet veel langer met geld bijdrukken en leugens te bestrijden valt, een gotspe dat er ooit gesproken is over egoprojecten zoals een nieuwbouw stadhuis. Een diepe belediging voor alle burgers van deze stad.

Jonathan
14 juni 2016 at 10:30
iVVD D66 CDA en PvdA blijven vasthouden aan een nieuw sradhuis dat iedere inwoner van Den Helder tussen de 800 en 1000 Euro kost en iedere keer komen ze er weer mee. U kunt U zelf een groot plezier doen over ruim anderhalf jaar niet op een van genoemde 4 partijen die eigenlijk een pot nat partij zijn te stemmen.
Kies verstandig stem op een van de lokale partijen met hart voor Den Helder

Jonathan
14 juni 2016 at 10:45
Nog even een verstandige oproep aan Reenders: trek de stekker er maar uit en laten de 18 voorstemmers de nieuwe coalitie vormen. Dan komt alles nog goed.

Sjaak
14 juni 2016 at 11:00
Echt waardeloos die landelijke partijen VVD D66 CDA PvdA voor Den Helder. Gauw wegwezen dit college. En neem jullie burgemeester maar mee.

Paul Jansen
14 juni 2016 at 11:34
Ik ben al sinds 2010 bezig met het verbouwen van het huidige stadhuis te verdedigen binnen mijn eigen partij en op straat. Zie ook het referendum een tijdje terug. Het was een van de redenen om zelf de politiek in te gaan in 2010! Vaak werd de stadspartij ervan beticht toch wel te zullen instemmen met nieuwbouw, maar u ziet nu zelf dat dat dus niet juist is. Dit is in onze ogen de goedkoopste oplossing voor de burger. Hier staan wij voor!

Judge X
14 juni 2016 at 12:01
Too late,game over pal.

Kees Jan
14 juni 2016 at 22:05
Gaat de Stadspartij de stekker uit dit college trekken dan? Het college zal de motie vast naast zich neerleggen, gesteund door uw eigen wethouders….
.
Het college, inclusief uw eigen wethouders willen maar 1 ding. Een koperen bordje plaatsen op het nieuw te bouwen stadhuis. Niets meer en niets minder.
.
Ps, zegt u even tegen Reenders dat het niet netjes is om het “uit” te maken met dit college per sms. Misschien dat hij nu wel zijn ballen op tafel legt en persoonlijk de coalitie gaat vertellen dat hij ermee stopt.

Sjaak
14 juni 2016 at 11:46
Nou Paul dan zou ik het college maar naar huis sturen en met de 18 voorstemmers het nieuwe college gaan vormen. Dit college voert die aangenomen motie toch niet uit. Dat is goed voor Den Helder en ook goed voor de Stadspartij.

Jan.
14 juni 2016 at 14:00
Alle azijnzeikers van Den Helder hebben hun zin gekregen: geen nieuwbouw maar ‘renovatie’ van een bejaardenhuis. Zielig dat iedereen zo op de teentjes getrapt is als er nieuwbouw gepleegd wordt waarin zich dan toevallig ambtenaren gaan vestigen. Vergeet niet dat elke inwoner van de stad ook in de raad kan komen of kan solliciteren op een baan bij de gemeente. Zodra je dat doet ben je dus meteen een gluiperige geldgraaier met als doel dictoriaal eigen plannen te trekken. En daar mag natuurlijk geen cent naartoe. Ik word soms zo moe en geïrriteerd van oppervlakkige stadsgenoten die hebben meegewerkt aan bovenstaande resultaat… Erg jammer weer.

Monique_K
15 juni 2016 at 10:32
De ‘azijnzeikers’ zijn toevallig de kiezers die zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen al TWEE keer overduidelijk hebben uitgesproken tegen nieuwbouw van het stadhuis. Die zijn niet zielig omdat ‘ze op de teentjes getrapt zijn’, die zijn volkomen terecht verontwaardigd dat er zo met hun stem om wordt gegaan. Overigens ben je niet ‘meteen’ een gluiperige geldgraaier als je in de raad komt, dat ben je pas als je de eigen verkiezingsbeloften die voor zoveel stemmen hebben gezorgd vergeet en meehuilt met de partijen die wel dictatoriaal hun eigen plannen trekken.

Judge X
15 juni 2016 at 12:34
Ga eens naar psychotherapie Jan,misschien knap je daar lekker van op.

Jan.
15 juni 2016 at 13:15
Gelukkig heb ik ze wel op een rijtje Judge X. Een tegengeluid tussen alle andere -soms cliché- meningen valt nu eenmaal op. Ik ben verder totaal niet pro of anti stadhuis in de zin van de mensen erachter. Het gaat hier gewoon om een bouwproject waar over nagedacht is en als het af was had het voor een deel een onderkomen geweest voor het college en publiekszaken e.d. Maar mensen kijken niet eens meer naar het gebouw of het project, maar zijn alleen maar verblind door de mensen die er in zullen trekken.

Judge X
15 juni 2016 at 17:19
Nee,Halter Bellevue is een plan waar niet goed over is nagedacht,niet bestemd om er een stadhuis in te vestigen en dus achterhaald.
Supermarkten die er in moesten trekken,blijken er niet voor te vinden; het plan dient dus verder te worden afgeblazen om er niet verplicht een stadhuis in te hoeven vestigen.
Dat laatste hebben we een aantal decennia geleden al meegemaakt (de ezel en de steen dus).
Door de ontwikkeling van de gemeente in de tijd,is gelukkigerwijs (het geluk is met de domme) het stadhuis centraal komen te liggen,daar waar het zich nu bevindt en daar waar het hoort te blijven voor het gemak van de burgers; ‘gevestigd in een voorheen mislukt bejaardenproject,waarvan de renovatiekosten onmogelijk méér – of gelijk kunnen zijn als nieuwbouw in het stadshart’.
Was dat ‘mislukte Project Zuyder-Horn’ (bejaarden service flats) in de jaren tachtig van de vorige eeuw soms ook zo’n leuk idee van de Woning Stichting ?

Hotmail 2
15 juni 2016 at 21:00
Als ik me niet vergis was het Stichting Zomerland waar de gemeente voor gerant stond. Het waren toen luxe appartementen met een huur voor een persoon van F 1400 en voor twee personen bijna 1700 gulden. Het was toen veel te duur voor de Heldersche bevolking en het was niet alleen voor bejaarden maar voor iedereen die dat kon betalen. Men kreeg voor die prijs wel een maaltijd a la carte en er was ziekenverzorging aanwezig.
Het was toen dus een lux gebouw maar de gemeente heeft net als met al haar panden een beetje schilder en behang werk verricht maar geen onderhoud gepleegd.

Judge X
15 juni 2016 at 21:41
Dank Hotmail 2, ik vermoedde wel dat u met een antwoordt zou komen.
Ik kon alleen terug vinden (in het boek 75 jaar Woning Stichting nota bene) ,dat de gemeente garant stond voor rente en aflossing van de leningen.
Citaat: ‘Door de dramatische leegstand in dit complex verloor de gemeente miljoenen’.
De verliezen blijven dus tot op de dag van vandaag door gaan door wanbeheer en moedwil,met dank aan ons megalomaan bestuur.

Anton Hagen
15 juni 2016 at 10:18
Geachte Jan,
Ik ga er vanuit dat de gemeenteraadsleden met hun VERSTAND hebben gestemd en niet met emoties of met de gedachte om het huidig college de nek om te draaien.
Ook ga ik er vanuit dat er nu eindelijk wel VOLDOENDE berekeningen gemaakt zijn om deze motie aan te nemen.
Wij allen moeten zeker in deze tijd goed aan onze huishoudelijke portemonnee denken,zo ook de gemeente.
Dit hele circus heeft al meer dan genoeg gekost!!!!!
Maar ik betwijfel het of het college deze motie zal uitvoeren,ik vrees weer een val van dit college plus wederom het nodige wachtgeld.
Het gaat nog een hete zomer worden qua politiek in Den Helder,vrees ik.
De regering in Den-Haag heeft met het vooruitzicht van de komende verkiezingen ,,het volk” alweer koeien met gouden horens belooft en wie daar intrapt is dom.
Zo ook in Den Helder,er is ons van alles beloofd en tot nu toe is er weinig van terecht gekomen!!!

Jan.
15 juni 2016 at 13:20
Dit project heeft zeker meer dan genoeg gekost, Anton. En dat ligt deels bij de gemeente omdat ze in het begin erachter kwamen dat de inwoners niet genoeg betrokken werden. Maar daarna werd elk plan of suggestie geboycot, waardoor ingezet geld niet langer een investering was.
Het zal zeker weer een hoop trammelant houden bij het college. En wie weet winnen we wel weer een bulletin bij RTL of NOS over onze politiek.

Jonathan
15 juni 2016 at 10:44
Nieuwbouw Stadhuis wordt dus weer een verkiezingsitem en VVD D66 CDA en PvdA zijn voor dus U weet waar U niet op moet stemmen.

Monique_K
15 juni 2016 at 13:01
Ik voorspel een daverende overwinning van Geurt Visser, alles andere heeft zich uit de markt geprijsd.

Jonathan
15 juni 2016 at 13:44
Ik denk inderdaad dat Geurt Visser en zijn Gemeentebelangen het heel goed gaat doen en zie hem wel terugkomen in een volgend college. Ik ben geen lid hoor..

HZdwg
15 juni 2016 at 17:04
Dat gun ik hem graag. Hij mag dan wel eens in een echte of door Schuiling en zijn vriendje verzonnen damesbil hebben geknepen, door de schandalige manier waarop hij door Schuiling en zijn laffe meelopers in die beschamende gemeenteraadsvergadering behandeld is, heeft hij recht op een tweede kans.

Judge X
15 juni 2016 at 19:41
Eerst maar het voltallige bestuur voorstellen zou ik zeggen,dan het partijprogramma en de personen die bereid zijn om in de raad plaats te nemen,zodat zij kunnen worden gewogen.
Feitelijk had daar nu al inzicht in moeten zijn; want je kunt lezen dat je zomaar weer te laat bent.
Het ‘alles omvattend’ kinderlijk ontworpen logo: een G en een B (het moet je maar opvallen) met het blauw van de zee,het groen van Koegras,marine-elementen en ook nog de vlaggen van Den Helder,Julianadorp en Huisduinen daarin verwerkt,is hopelijk geen voorbode van programma,personen en uitvoering; want ik zie de kruiwagen met kikkers al weer rond rijden.
Door drie zetels in een peiling op facebook,met deelneming van 735 mensen kan ik ook slechts mijn deelneming betuigen.
Dus Gemeente Belangen (voor de Burgers) en geen Geurts Belangen aub.

Bodelo
15 juni 2016 at 15:08
Uit het stuk hierboven maak ik op dat er gesproken wordt over nieuwbouw op de plaats van Halter Bellevue. Ik verbaas mij daar nog steeds over.
Dat hoeft namelijk helemaal niet. Halter Bellevue is al gepland. Je kunt de plannen minimaal wijzigen door het plan Stadhuis in te passen in Halter Bellevue. Hiervoor is “out of the box” denken nodig. Helaas hebben veel mensen daar moeite mee. Dat is zonde en mijns inziens ook een gemiste kans.
Sterker nog, omdat Halter Bellevue toch al gepland is kan de gemeente het Stadhuis dus huren van de projectontwikkelaar. En dat is de aller goedkoopste oplossing.
Wonderlijk dat dit nooit in de plannen is meegenomen.

Fred
15 juni 2016 at 16:15
Halter Bellevue, Dat plan is voorlopig op de plank gelegd. Wel de zaken blijven volgen hoor Jeroen. Zij kwamen erachter , toch niet zoveel nieuwe winkels nodig te hebben als dat zij dachten. En nu zitten zij , met een door de gemeente gecreeerd gat , waar ze niet meer weten van wat ze er mee aan moeten. Er worden wat schanskorven op ge zet en een paar kliedermuren. De rest wordt ingezaaid met gras,lees poepveld.

Monique_K
15 juni 2016 at 18:08
Bodelo, denk je nou echt dat een projectontwikkelaar er voor weet ik hoeveel miljoen een kantoorpand neer gaat zetten dat die over een paar jaar, na een fusie die een groot stadhuis overbodig maakt, aan niemand meer kwijt kan?

Bodelo
16 juni 2016 at 12:23
Een Stadhuis zal altijd nodig zijn Monique. Mogelijk in een kleinere vorm of andere vorm, maar een gemeente kan niet zonder Stadhuis.
En ja, zulke projectontwikkelaars zijn er. Sterker nog, daar is vrijwel alle nieuwbouw van bedrijfspanden op gebaseerd.

Monique_K
16 juni 2016 at 13:39
Een stadhuis is geen bedrijfspand maar een kantoorpand, wie zou zich daar willen gaan vestigen als het niet meer nodig is als stadhuis? In een krimpgemeente waar al heel wat leeg staat? De deurwaarders die goede business doen omdat meer en meer bewoners hun rekeningen niet op tijd kunnen betalen, omdat ze via de relatief hoge gemeentelijke belastingen moeten betalen voor megalomane projecten die door hun strot geduwd worden?
En nee, een stadhuis zou na een fusie niet echt nodig zijn, een dependance in een van de vele leegstaande panden in het centrum is ruim voldoende voor de paar taken die dan nog hier worden uitgevoerd.

Judge X
16 juni 2016 at 14:27
Kon het bestuur maar van uw wijze les leren Monique.
Maar voor hen geldt meestal het gezegde: ‘Wat baten kaars en bril als den uil niet zien (mag) en wil’.

Bodelo
17 juni 2016 at 09:28
Monique, voor een belegger is een kantoorpand ook niets anders dan een bedrijfspand.
We zijn het er kennelijk over eens dat een Stadhuis altijd nodig blijft? Vestiging in een leegstaand winkelpand (want dat zijn de meeste leegstaande panden in het centrum) is kolder. Zo’n pand is niet geschikt als kantoor tenzij het gesloopt en herbouwd wordt. Zo beland je uiteindelijk weer bij optie 1; een nieuw Stadhuis.
Daarnaast moet je eens kijken wat er nu nodig is. Je kunt je onmogelijk “inrichten” op een situatie die mogelijk over 10 jaar ontstaat (fusie gemeente). Bovendien is dat nu juist het voordeel van huren; moet je inkrimpen dan kan je de huur opzeggen.
Tenslotte, waarom heeft iedereen het toch altijd over megalomane nieuwbouw? Gewoon een nieuw pand naar behoefte bouwen is toch niet per definitie megalomaan?

Monique_K
17 juni 2016 at 10:17
Bodelo .. het pand naast de Albert Heijn staat te koop, 2 verdiepingen met kant en klare kantoorruimte, en op de begane grond de balie. Maar dat doen we niet, er moet gewoon nieuw gebouwd worden, nog geen 100 meter verderop? Hou toch op met die kolder van perse nieuw willen bouwen, deze keer om de halter Bellevue te redden. Ga op de beoogde plek een grotere basisschool bouwen, met gymzaal .. Ik heb begrepen dat daar grote behoefte aan is, want dat is iets dat onze stedenbouwers zijn vergeten, dat de huidige en toekomstige bewoners van al die nieuwbouw kinderen hebben die niet met z’n allen in de kleine Johan Rudolph Thorbecke school passen.

http://denhelderactueel.nl/2016/06/nieuwbouw-stadhuis-baan-raad-kiest-renovatie/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image