Ronald Boutkan – Meerdere overtredingen geconstateerd in ’t Wijkhuis + Delano Weltevreden – Multifunctioneel centrum dreigt om te vallen na sancties van burgemeester Den Helder

Meerdere overtredingen geconstateerd in ’t Wijkhuis

Den Helder – Het per direct intrekken van de horecavergunning van ’t Wijkhuis kwam op sommige mensen vreemd over. Volgens het bestuur van ’t Wijkhuis een maatregel, die veel te ver gaat nu er volgens hen slechts sprake is van een enkele overtreding. Burgemeester Koen Schuiling laat weten, dat er toch echt sprake is van een opeenstapeling van incidenten.

Er zijn in zowel 2013, 2016 als 2018 overtredingen geconstateerd. Die betroffen bijvoorbeeld het na toegestane tijden schenken. De sluitingstijd is middernacht (0.00 uur) en bij de laatste controle waren er om vier uur ’s nachts nog bezoekers aan de bar aanwezig. Ook is geconstateerd, dat het barpersoneel zelf (te veel) alcohol had gedronken en dat alcohol werd verstrekt voor gebruik anders dan ter plaatse (dus buiten het MFC). Bovendien voldoet, zo meldt een woordvoerder van de gemeente, de vergunning van ’t Wijkhuis niet langer aan de wettelijke vereisten. Er is nog maar één leidinggevende verbonden aan het MFC, wettelijk moeten dat er twee zijn.

“De stichting kan een nieuwe vergunning aanvragen en moet dan net als andere aanvragers aan de wettelijke voorschriften voldoen om die te verkrijgen.”

Den Helder Actueel, 8 maart 2019 – 13:38

Reacties:

e
8 maart 2019 at 13:47
Lijkt veel op de druppel die de emmer doet overlopen situatie. Op èèn klein punt kunnen we ze niet pakken, maar als we alle kleine punten verzamelen en bundelen , kunnen we ze wel pakken. Beetje zoeken om ze hoe dan ook te pakken. Vooral, omdat ze er voorvalletjes uit 2013 bijhalen.

Van Der Wal Selma
8 maart 2019 at 14:12
Na herhaaldelijk waarschuwen niet zo vreemd. En gelijke monniken, gelijke kappen.

Judge X
8 maart 2019 at 14:29
Buiten het feit dat ik vind, dat er tegen het college van B&W, de samenwerkende partners en een groot deel van de raad, ook eens passende maatregelen dienen te worden genomen, lijkt mij de maatregel tegen ’t Wijkhuis in dit geval wel logisch.
In plaats van regelmatig een ‘sapje’, dan maar eens zien of er nog aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, lijkt mij wel zinnig ….

Vraag blijft, hoe onze bestuurders met hun overtredingen en hun schimmenspel eens aan te pakken, want dat is bepaald niet een lichtend voorbeeld voor de vrijwillig participerende burgers binnen onze gemeente.
Fijn om te weten dat de burgemeester hier ook mee leest ….; spiegeltje nodig ter zelfreflectie ?

Anton Hagen
8 maart 2019 at 15:55
Er heeft een ex? bestuurslid en ex wethouder (nee ik noem geen naam)nogal op dit medium behoorlijk verbaal tegen het huidige college aangeschopt , plus dat het toch min of meer een plaatselijk Pv/dA bestuursstructuur heeft en dat kon wel eens de oorzaak zijn van dit mieren………ken door de heer Schuiling.

Andrea
8 maart 2019 at 16:33
Zou best wel eens kunnen…. ook gezien de huidige bestuursvoorzitter die al weer enige jaren weg is bij Zeestad en in het wijkhuis zich best kritisch uitlaat over de gemeente.
En zou het niet kunnen zijn dat het personeel is blijven nazitten na sluitingstijd? Dit is niet verboden, als er geen klanten meer aanwezig zijn. Wie weet waren de mensen aan de bar wel vrijwilligers.
Het is vreemd dat er zaken bijgehaald worden uit 2013. Waarschijnlijk zat er toen een heel ander bestuur als nu.
Ook is het raar dat de burgemeester niet het incident (moord) van januari 2015 heeft meegenomen in zijn beslissing. Of komt dit door de burgemeester zijn eigen verantwoording in deze zaak?
https://denhelderactueel.nl/2015/01/dode-na-ruzie-bij-t-wijkhuis/

ED
8 maart 2019 at 16:24
De interventie lijkt plausibel. Het is ook niet zo handig om 4 uur na sluitingstijd, aan één van de meest openbare wegen van Den Helder, nog gasten zichtbaar aan de bar te hebben. Wat het dilemma is/hopelijk geweest moet zijn, is de vraag waar de gasten zich nu gaan vermaken versus de interventie.

Peter
8 maart 2019 at 18:59
Er worden vergrijpen bij elkaar geschraapt uit de jaren 2013 t/m 2019 om het besluit van Schuiling te verdedigen. Vijf vergrijpen in 6 jaar tijd, oftewel vijf keer over de scheef in 2190 dagen!! En heel hypocriet, Schuiling heeft zelf in het verleden vergunningen afgegeven die feitelijk ethisch niet konden. Een carnavalsfeest tot acht uur ’s morgens toestaan brengt wel tot zich mee dat er lichtzinniger met regels om wordt gegaan onder het mom “Ach toen mocht er zelfs tot acht uur ’s morgens gefeest worden”. Viel zelfs hierdoor een dode te betreuren. Schuiling kwam hiermee goed weg mede gezien het feit dat hij meteen een zwijgplicht oplegde aan de agenten die de bewuste nacht dienst hadden gedraaid. Hij maakte machtsmisbruik om zijn foute beslissing, met een dode als gevolg, te verdoezelen. Een soort gelijk incident met een Monstercar race kostte een burgemeester zijn kop elders in het land terwijl deze man de vergunning te goeder trouw had afgegeven. Schuiling gaf een vergunning nota bene aan een conflicterende doelgroep wat ook nog eens aan de whiskey ging tot acht uur de volgende morgen.

e
8 maart 2019 at 19:03
De interventie , mag voor jou dan wel plausibel overkomen , maar op èèn feit , konden zij waarschijnlijk niet tot intrekking van de vergunning overgaan. Daar hadden zij meer voor nodig . Zelfs zoveel , dat zij terug moesten grijpen naar een overtreding van 6 jaar terug. Dat noem ik , zoeken om ze alsnog te pakken.

ED
9 maart 2019 at 10:30
Wat ik bedoel beste e, is dat het in de rechtsgang gebruikelijk is om bij bepaalde “lichte” vergrijpen ook “lichter” te sanctioneren om de betreffende partij de kans te geven om te komen tot een structurele gedragsverandering. Mocht dit laatste na een periode nog steeds niet het geval zijn, volgt automatisch alsnog een passende interventie. Om daarin terug te kijken tot 5 of zelfs 10 jaar is wat mij betreft dan plausibel. Ik ben het er wel mee eens dat het artikel niet volledig genoeg is om daar als buitenstaander goed een oordeel over te kunnen hebben. Vandaar de woorden; : lijkt plausibel”.

eschotman
8 maart 2019 at 22:27
Een zin valt mij op in dit artikel over de intrekking van de vergunning: “Ook is geconstateerd dat het barpersoneel zelf (te veel) alcohol had gedronken en dat alcohol werd verstrekt voor gebruik anders dan ter plaatse ( dus buiten het MFC)” Dus vraag ik mij af: ”Wanneer heeft dit plaatsgevonden in de laatste 7 jaar (2013-2019)!” Dit had al een reden kunnen zijn om de vergunning in te trekken en niet nu pas. Naar mijn weten hebben andere Horeca Zaken nooit die kans gehad die kregen meteen een stuk op lik beleid aan hun broek en konden meteen sluiten of spelen er andere zaken dat deze maatregel nu pas is genomen. Krijg een raar gevoel hierover maar goed dat is mijn mening.

https://denhelderactueel.nl/2019/03/meerdere-overtredingen-geconstateerd-in-t-wijkhuis/

Multifunctioneel centrum ’t Wijkhuis dreigt om te vallen na sancties van burgemeester Den Helder

’t Wijkhuis heeft het financieel zwaar (foto George Stoekenbroek)

’t Wijkhuis heeft het financieel zwaar (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Multifunctioneel centrum ’t Wijkhuis dreigt om te vallen.

Sinds burgemeester Koen Schuiling in februari de drank en horeca vergunning van het MFC met onmiddellijke ingang introk, kan ’t Wijkhuis namelijk geen geld meer verdienen met het schenken van een biertje of een wijntje. En dat geld is hard nodig om de tent draaiende te houden, maakte voorzitter David Cools bestuursrechter W. Klaus dinsdagmiddag duidelijk.

Het bestuur van het MFC heeft de rechter gevraagd de intrekking van de vergunning te schorsen totdat de gemeentelijke bezwarencommissie een uitspraak heeft gedaan over de zaak. De bezwarencommissie behandelt de zaak donderdag.

Begin december constateerde de politie diverse overtredingen in ’t Wijkhuis: de bar was open, terwijl die al dicht had moeten zijn, voorzitter Cools zou ’in kennelijke staat’ achter de bar hebben gestaan en een bezoeker was met een biertje naar buiten gelopen.

Burgemeester Schuiling heeft het bestuur deze overtredingen zwaar aangerekend. De sanctie was onmiddellijke intrekking van de vergunning. Een veel te zware maatregel, vindt advocaat Ronald Muurlink, die het bestuur van het MFC vertegenwoordigt. Zeker omdat op de individuele overtredingen niet zulke zware sancties staan.

Wat hij ook raar vindt, is dat met het intrekken van de vergunning de suggestie wordt gewekt, dat het helemaal mis is in ’t Wijkhuis, terwijl de burgemeester voornemens is een nieuwe drank en horeca vergunning aan de voorziening in Nieuw Den Helder te verstrekken. Als het in ’t Wijkhuis allemaal niet deugde, zou die vergunning niet worden verleend. Muurlink snapt niet waarom de intrekking niet kan worden geschorst tot het moment, dat de nieuwe vergunning is verleend.

Maar volgens Reinier Kwast, vertegenwoordiger van de burgemeester op de zitting, zit schorsing van de intrekking er niet in. De opeenstapeling van overtredingen is voor Koen Schuiling aanleiding geweest om de vergunning in te trekken. Hij mag daarbij afwijken van de zogenoemde matrix, waarin staat welke sanctie op welke overtreding van toepassing is. En de gemeente moet een drank en horeca vergunning verlenen als aan alle voorwaarden is voldaan, daar is volgens Kwast niets raars aan.

Muurlink: “’t Wijkhuis is een belangrijke voorziening, daar is iedereen het over eens. Het water staat de stichting nu tot aan de lippen. Deze week worden de salarissen betaald, daarna is de kas leeg. Waarom moet de stichting het mes op deze manier op de keel worden gezet? Als de burgemeester met de intrekking een punt wilde maken, heeft hij dat nu gedaan. Maar nu moeten we door.” Anders valt de stichting binnenkort mogelijk om, waarschuwt hij.

Kwast is het met advocaat Muurlink eens, dat ’t Wijkhuis een belangrijke voorziening is. Maar de voorschriften moeten worden nageleefd. “En de burgemeester moet op dezelfde manier handhaven als bij een commerciële horecagelegenheid”, stelt hij. De nieuwe vergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd. Als er geen bezwaren tegen worden ingediend, kan het na enkele weken worden verleend. Maar áls er bezwaren zijn, kan het een half jaar duren voordat er uitsluitsel kan worden gegeven.

Voorzitter David Cools vindt dat de rechtszaak afleidt van waar ’t Wijkhuis zich eigenlijk mee bezig wil houden: dingen organiseren, die de wijk en de wijkbewoners ten goede komen. “Ik ben vrijwilliger en doe het allemaal in het belang van de wijk. Wat er nu gebeurt, raakt me. Het is het gevoel dat je hebt als iemand van wie je houdt onrecht wordt aangedaan.”

De rechter doet binnen een week uitspraak.

Helderse Courant, 26 maart 2019, 20:54

Reacties:

Henk Vriend
Dus alleen van drank kan een wijkhuis bestaan….waarom is het er dan uberhaubt neergezet als t zichzelf niet kan bedruipen?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190326_31794259/multifunctioneel-centrum-t-wijkhuis-dreigt-om-te-vallen-na-sancties-van-burgemeester-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wijkhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image