Ronald Boutkan – Jaarverslag Zeestad is niet ‘te luxe’

Den Helder – Het jaarverslag van Zeestad ziet er altijd keurig netjes uit, een mooi en fraai vormgegeven ‘boekwerkje’. En daar zit hem wat GroenLinks betreft nu net het probleem. Te luxe, te duur, verspilling van gemeenschapsgeld. Het college is het met die kritiek echter niet eens.

De fractie van GroenLinks vond de kwestie dermate ernstig dat zij besloot het college schriftelijke vragen te stellen. “Is het college het met ons eens dat er op deze manier wel erg ruim met gemeenschapsgeld wordt omgegaan? Een soberder en daardoor goedkoper jaarverslag verschaft toch ook de nodige informatie? Heeft de gemeente, als aandeelhouder, hier ook een stem in? En is het college van plan om dit in ieder geval met Zeestad te bespreken?”

Op de eerste vraag is het antwoord van het college helder: “Nee, het bij Zeestad CV/BV beschikbare budget voor het jaarverslag omvat al jaren hetzelfde bedrag. Dit soort publicaties hebben ook een belangrijke promotiewaarde. De verspreiding ervan vindt bij tal van gelegenheden plaats onder uiteenlopende bestaande en toekomstige relaties. Een aantrekkelijke en professionele vormgeving is dan ook van belang.” Soberder dan maar? Niet wat het college betreft” “De afgelopen jaren is er veel bereikt in het Stadshart. Zo heeft de nieuwe schouwburg op de oude Rijkswerf Willemsoord haar deuren geopend, zijn op de prominente locatie Molenplein direct tegenover Willemsoord woningen gerealiseerd, wordt de nieuwe bibliotheek in School 7 geopend, zijn het station en de zeedijk gedeeltelijk met elkaar verbonden door het stadspark en is de Beatrixstraat als één van de belangrijkste (winkel)straten van het Stadshart volledig heringericht. Het jaarverslag doet recht aan hetgeen wat er allemaal is bereikt in het Stadshart.”

Tot slot stellen burgemeester en wethouders nog dat “de vormgeving van het jaarverslag voor ons college geen aanleiding is om hier met Zeestad CV/BV nader over te spreken.”

Den Helder Actueel, 22 okt 15 – 08:55

Reacties:

Dick Berts
22 oktober 2015 at 11:35
Een van de allergrootste fouten die we als maatschappij hebben gemaakt, is het middels schimmige bv’s en louche stichtingen privatiseren van de collectieve onroerend goed sector, waardoor de politiek er nauwelijks meer iets over te zeggen heeft. Dat klemt des te meer, omdat deze sector -aantoonbaar- zeer fraudegevoelig is. Gevolg; er lekt griezelig veel gemeenschapsgeld weg naar veel te dure projecten, sociale huurwoningen worden nauwelijks meer gebouwd en huurders moeten torenhoge huren afdragen die geen gewoon mens meer zonder huursubsidie kan betalen. En voor die huursubsidie draait dan ook weer de gemeenschap op. Het hele zaakje is totaal verrot, maar dat mag niet gezegd worden, omdat teveel mensen belang hebben bij het in stand houden van dit balletje balletje spelletje.

Fred
22 oktober 2015 at 13:43
Torenhoge huren, van 700 euro en meer, vallen meestal onder de vrije sector woningen. En daar krijg je geen huursubsidie meer voor.

hellen
22 oktober 2015 at 12:32
Wat grappig dat alles benoemd wordt als stadshart behalve het hart van de stad,keizerstraat,koningstraat en spoorstraat zien er niet uit,hebben te lijden onder leegstand,terrasjes en horeca zijn op een hand te tellen en voor de bibliotheek en schouwburg moeten we nu (lopend) naar een semi industrieterrein terwijl op de (centraal gelegen) plaats van de schouwburg en bieb dure appartementen komen,had die lekker op de werf gezet,

http://denhelderactueel.nl/2015/10/jaarverslag-zeestad-is-niet-te-luxe/