Ronald Boutkan – Instellen commissie renovatie stadhuis verdeelt raad opnieuw

Den Helder – En weer was de gemeenteraad flink verdeeld over het stadhuis. Dit keer waren coalitiepartijen CDA, D66 en VVD tegen het instellen van een speciale commissie die de plannen voor de renovatie van het huidige stadhuis moet begeleiden. Toch stemde een raadsmeerderheid maandagmiddag in met het voorstel.

De commissie krijgt als taak overleg te voeren met het college over de voorbereiding en uitvoering van de renovatie van het stadhuis aan de Bijlweg, overeenkomstig de tijdens de vorige raadsvergadering aangenomen motie. Toen is besloten definitief af te zien van een geheel nieuw stadhuis op een andere locatie. De commissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren op voorstellen van het college en heeft regelmatig overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

De coalitiepartijen CDA, D66 en VVD zien de commissie niet echt zitten. “Dit is het failliet van onze gemeenteraad”, sprak Hans Baanstra (D66). “Mensen hebben ons vertrouwen gegeven om grote problemen op te lossen. Nu moet er een kleine commissie worden ingesteld? Hoe haalt de raad het in zijn hoofd!” Volgens D66 heeft de raad zelf de verantwoordelijkheid en moet dat niet gedelegeerd worden aan een commissie. “We zijn volwassen genoeg om het zelf te doen. We vinden dit een blamage voor Den Helder en zullen tegen dit voorstel stemmen.”

Wrijving
Ook de VVD was niet voor het instellen van de commissie. “We hadden het juister gevonden als het college had gezegd dat de motie niet uitvoerbaar is”, aldus Jan Klopstra. Roy Slort van het CDA gaf aan dat zijn partij de raadskeuze voor verbouw van het huidig stadhuis respecteert, maar dat met het instellen van een speciale commissie wrijving komt “tussen de rol van het raadslid en het college. De rol van deze commissie moet gewoon bij de raad blijven.”

Peter de Vrij (PvdA) liet weten dat zijn partij niemand zou afvaardigen voor deelname aan de commissie, maar dat zij het voorstel wel zouden steunen. De Stadspartij liet bij monde van Peter Reenders weten het voorstel te steunen, “zeker nu we gehoord hebben dat het gebouw Arbotechnisch is afgekeurd. Hoog tijd wat te gaan doen en een commissie kan zorgen dat de vaart erin blijft.”

Zeven leden
In het voorstel was rekening gehouden met een commissie die uit zeven raadsleden zou bestaan, maar op voorhand hadden zich er slechts vier voor aangemeld. Dat waren Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder), Tjitske Biersteker (ChristenUnie), Dolf Salverda (Stadspartij) en Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur). Nadat het voorstel door de raad was aangenomen en deze vier ogenschijnlijk zonder problemen waren goedgekeurd, vroeg Reenders zich af of er over personen niet altijd schriftelijk dient te worden gestemd. Wouters kwam daarop met het ordevoorstel alsnog te stemmen. Dat gaf andere partijen de mogelijkheid alsnog iemand te nomineren, zodat er toch meer dan vier leden in de commissie zouden komen.

Na de stemming kregen Wouters, Biersteker, Assorgia en Salverda een meerderheid van de raad achter zich. Ook de leden Van Deutekom (D66), Kostelijk (VVD) en Pruiksma (PvdA) werden genoemd en kregen steun van ongeveer de helft van de raad. Pruiksma besloot daarom de functie op persoonlijke titel te aanvaarden (“hoewel mijn fractie geen kandidaat heeft voorgedragen voel ik me vereerd dat de raad zoveel vertrouwen in mij stelt”). Kostelijk en Van Deutekom gaven aan geen zitting te willen nemen in de commissie.

Den Helder Actueel, 11 juli 2016 – 16:24

Reacties:

jans
11 juli 2016 at 17:03
De soap is nog niet afgelopen lang leve den helder.

Jonathan
11 juli 2016 at 17:07
Dat wordt nog een leuke clash als de wethouder aan gaat geven niks met de inbreng van de commissie te gaan doen. Ik ben benieuwd of de commissie zich laat ondersteunen door eigen expertise. De college partijen vvd cda d66 en PvdA willen natuurlijk nog steeds de peperdure nieuwbouw.

tjitskebiersteker
11 juli 2016 at 17:12
het is vooral treurig dat genoemde partijen geen boodschap hebben aan democratisch genomen besluiten. Ze weigeren zelfs uitvoering te geven aan dit besluit en dat is vooral het failliet van de democratie

Fred
12 juli 2016 at 09:41
Nog erger, is dat wij een Burgemeester hebben die dat dient te bewaken. Maar deze verkiest het door zijn partijdigheid ,een andere kant op te kijken.

Jonathan
12 juli 2016 at 11:03
Het geruchten circuit beweert dat de burgemeester druk aan het solliciteren is omdat hij niet wil werken met een raad die na maart 2018 voor het overgrote deel uit lokale partijen bestaat en waarin zijn VVD maar een minipartijtje met een of twee zetels is

RUNDU
12 juli 2016 at 12:22
zou ook zomaar eens kunnen zijn dat die burgemeester weet dat hij er uit vliegt tijdens de eerste nieuwe raad in 2018

HZdwg
12 juli 2016 at 13:03
Dan is het maar te hopen voor die burgemeester dat degenen waar hij bij solliciteert geen lezers van Den Helder Actueel zijn.

Fred
12 juli 2016 at 13:45
De beste man, zal zijn vriendjes wel hebben.( kruiwagens) Maar laten we geruchten geen eigen leven laten gaan leven.

flipfluitketel
12 juli 2016 at 14:30
Ik begrijp er niets meer van, 6 partijen en 1 Pvda raadslid binnen de raad zijn voor verbouwing en stellen in hun motie dat dit voor 9 milj mogelijk moet zijn.
Stadspartij DH, VS,CU,BB,BVDH,HO,en 1 lid PVDA. Er zijn 7 leden gewenst. Dus wat is er logischer dan 1 lid van de partijen die de motie haalbaar vinden dit dan ook te laten begeleiden. Probleem opgelost alle leden de zelfde insteek en motivatie mooier kan toch niet. Maar nee ze willen tegenstanders van de motie in de commissie raar maar waar. Dus over treurig gesproken mevr Biersteker.

Ziener
12 juli 2016 at 15:56
Ik denk dat het de bedoeling was om een evenredige verdeling in de commissie te brengen. Ze zouden ook over hun schaduw heen kunnen stappen toch?

flipfluitketel
12 juli 2016 at 16:49
Natuurlijk altijd goed om over je schaduw heen te stappen maar als je in een commissie stapt die iets wil waar je als tegenstander niets inziet dan span je het paard achter de wagen. Laten we een hypothetische voorbeeld nemen bv we besluiten om religie af te schaffen met als argument daar komen de meeste oorlogen uit voort. Nu vragen wij, nee wij wijzen, Mevr Biersteker aan om dit proces te begeleiden. Wat denk je dat zij zal doen? Natuurlijk wijst zij dit van de hand want dat druist in tegen haar geloof en wil daar niet aan mee werken. Zo kun je beter gelijk denkende hebben om een proces waar je in geloofd in goede banen te leiden.

Fred
12 juli 2016 at 17:35
Er zijn schaduwen, die zover vooruit geworpen zijn, dat je daar met de beste bergbeklimmers niet meer over heen komt. Zo zijn er hier, die niet alleen over hun eigen schaduw heen moeten, maar ook nog over de schaduwen van hun voorgangers heen moeten klimmen.

Roel Prins
11 juli 2016 at 18:36
Tjits, het failliet is dat de raad deze coalitie laat voort bestaan

RUNDU
12 juli 2016 at 12:25
Daar is maar één “coalitie”partij schuldig aan stadspartij maakt er een grote bende van

Jonathan
11 juli 2016 at 18:45
Beste Roel
U heeft helemaal gelijk met Uw analyse. Ik ben dan ook benieuwd of de Stadspartij nog een zetel overhoudt of helemaal de raad uit wordt gestemd. Het college moet inmiddels grotendeels het beleid van de oppositie uitvoeren en een zichzelf respecterend college had allang er de brui aan gegeven. Maar het pluche zit natuurlijk vreselijk lekker….

Mandy Seinstra
11 juli 2016 at 19:36
Er zit een probleem. Een jaar geleden heeft Reenders per SMS de vorige coalitie de bons gegeven. Hij was bezig met deze coalitie in elkaar te sleutelen. Weet u nog een combinatie dan? Weer met de eerste? Ik zie een grote onbestuurbaarheid en zelfs een collegeloos tijdperk opdoemen. De kans is levensgroot aanwezig dat de de CdK gaat ingrijpen. .

Jonathan
11 juli 2016 at 19:40
Als Reenders de 4 landelijke partijen op dezelfde manier de bons geeft is er best na een nieuwe formatie een nieuw college te formeren. In ieder geval zonder VVD en D66 dat is nu wel duidelijk.

Mandy Seinstra
11 juli 2016 at 20:02
Wat is dat nu voor kul, Jonathan: 4 landelijke partijen de bons geven en weer met 2 landelijke (PvdA en CDA) aanpappen.

Ziener
11 juli 2016 at 22:12
De heer Baanstra zegt dat het instellen van een commissie een blamage voor Den Helder is. Het jarenlang touwtrekken en de miljoenen die zijn uitgegeven aan de voorbereiding van een gemeentehuis op andere locaties terwijl de inwoners dit een doodlopende weg vonden, is pas een blamage voor Den Helder en de “krachten” die dit door bleven drukken.

Jonathan
12 juli 2016 at 18:10
Interessant is dat nu Wethouder Kos van de SPDH met de uitvoering van dit project belast is. Ik ben benieuwd of hij het mandaat heeft om met de commissie tot overeenstemming te komen of dat hij weer teruggefloten wordt door het college.

Monique_K
12 juli 2016 at 18:24
Ik verwacht dat Kos op alle mogelijke manieren tegengewerkt gaat worden, met name door D66 en de VVD, om dan op een later tijdstip te kunnen zeggen ‘Zie je wel dat het niet kan voor 9 miljoen, toch maar nieuwbouw doen dan?’.

Fred
12 juli 2016 at 19:53
Stapje voor stapje , duwen zij de stadspartij naar de afgrond. Deze , hebben door hun eigen gedrag geen vrienden meer . De oppositie, die kunnen hun bloed wel drinken,en kunnen zij ,door het door hun gepleegde verkiezingsbedrog en messentrekkerij wel vergeten. De coalitie, kunnen zij nu helemaal wel vergeten, want daar, hebben zij zulke goede ”vrienden” gemaakt, dat die ze nu naar de afgrond duwen. En de champagne al klaar hebben staan als ze er in donderen.

Judge X
12 juli 2016 at 02:50
Hans Baanstra (D66) ziet blijkbaar nog steeds niet in dat ‘zijn’ coalitie ‘het grote probleem’ is,dat zichzelf niet weet op te lossen.
Zo kom je dus uiteindelijk als college min of meer onder curatele te staan,wanneer je walgelijke politiek blijft bedrijven onder leiding van een sociopaat.
Respect voor de commissieleden en vooral de heer Pruiksma verdient een dikke pluim.
Kostelijk en van Deutekom zouden alleen maar in de weglopen,dus die kun je missen als kiespijn.
Dit luidt tevens het failliet in,van de arrogantie van de macht.
De kiezers kunnen het straks allemaal meewegen bij hun keuze.

Dick Berts
12 juli 2016 at 06:09
Alleen in een totaal verrotte gemeente met onverantwoordelijke bestuurders is een stadhuis een doel in plaats van een middel.

Mandy Seinstra
12 juli 2016 at 08:02
@ Dick Berts, u als burger kiest uw gemeenteraad en getrapt uw bestuurders. Bij de verkiezingen van 2014 is massaal op partijen gestemd, die geen nieuw stadhuis voorstonden. Dat heeft een oorzaak. De burger ziet het Helderse ambtelijk apparaat als verrot en ziet de noodzaak niet in om daar een mooi gebouw voor neer te zetten. Een OR die de gemeenteraad aanstuurt in haar keuzes, U kiest niet uw ambtenaren. Het zou ook eens wenselijk zijn daar een onderzoek naar onze Helderse “tollenaars” Geen enkel medium durft dit onderzoek aan.

apolocat
13 juli 2016 at 09:00
Het is toch de bekend “de Triaspolitica” de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht,en de vierde macht …. de ambtenaren. Dat zijn meestal degene die de plannen maken. Na elke verkiezing, om wat voor reden dan ook, veranderd de Raad en wethouders, maar de ambtenaren blijven en kunnen gewoon weer opnieuw hun plannen te voorschijn halen.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/instellen-commissie-renovatie-stadhuis-verdeelt-raad-opnieuw/