Ronald Boutkan – Huisvesting gemeente duurder + Delano Weltevreden – Tijdelijke huisvesting binnen budget + Stadhuis wordt stadhuis + Martien Rietveld – Stadhuis

Tijdelijke huisvesting gemeente duurder, maar toch binnen budget

Den Helder – De tijdelijke huisvesting van de gemeente in het pand van de Rabobank op Kooypunt en in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht valt op punten duurder uit, maar de totale kosten blijven toch binnen het gestelde budget. Dat stelt het college in antwoord op vragen van D66.

Den Helder neemt een extra vleugel af aan de Verkeerstorenweg. “Kunt u ons – met financiële onderbouwing – aantonen, dat dit binnen het budget past van 5,3 miljoen euro, bestemd voor het totaal van de tijdelijke realisatie van de gemeentelijke huisvesting op de Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3?”, vroeg D66. En dat kon het college! “Voor de berekening van de hoogte van het krediet is uitgegaan van een huurprijs per vierkante meter van 110 euro. Dat is exclusief parkeerplaatsen. In die berekening was al rekening gehouden met het huren van de extra vleugel,” laat het college weten.

De actuele huurprijs per vierkante meter is echter uitgekomen op 125 euro, inclusief inrichting. Daarnaast huurt de gemeente veertig extra parkeerplaatsen voor het extra personeel, dat hun werkzaamheden vanuit de Verkeerstorenweg 3 gaat uitvoeren.” Dit levert extra lasten op ten opzichte van de berekening, die ten grondslag lag aan de bepaling van de hoogte van het krediet, maar daar tegenover staat, dat de gemeente bij de berekening van het krediet uitging van een huurperiode van vier jaar. “Nu de planning meer concreet is, gaan wij uit van een huurperiode van 3,5 jaar. Wij verwachten daarom, dat we per saldo binnen het gestelde krediet van 5,3 miljoen euro blijven.

Op zolder

Op de Kerkgracht wordt de tijdelijke raadzaal op zolder gevestigd en niet, zoals eigenlijk het plan was, in de voormalige raadzaal. D66 wilde ook graag weten, of de gemeente dan toch binnen budget blijft, aangezien de zolder nu moet worden verbouwd en eerder buiten beschouwing was gelaten. “Binnen het krediet van 5,3 miljoen euro is met een totaal 1.761.000 euro aan bouwkosten gerekend. Rekening houdend met 31 raadszetels, diverse plekken voor publiek, pers, wethouders en de ambtelijke organisatie past dit niet in de vroegere raadszaal”, aldus het college. “Daarop is gekeken naar het in gebruik nemen van de zolder. De zolder is bij de voorbereiding van het raadsvoorstel van februari 2019 niet meegenomen.”

Het gereedmaken van de zolder als raadszaal en commissiekamers zorgt er voor, dat de gemeente op de Kerkgracht meer Arbo werkplekken kan realiseren en hierdoor geen medewerkers hoeft te plaatsen in portecabins op de Verkeerstorenweg. “De verbouwing van de Kerkgracht past daardoor binnen het totale budget voor de bouwkosten.”

Den Helder Actueel, 30 oktober 2019

Reacties:

Anton Hagen
30 oktober 2019 at 15:10
Laat het rijk rekenen van de gemeente Den Helder maar over aan de huidige wethouder van financiën.
Het kost allemaal niets extra’s, en u gelooft dat?
Ik niet, dus.

Lady bug
30 oktober 2019 at 17:09
Een extra vleugel nodig in het gebouw aan de Verkeerstorenweg én een zolder verbouwing in het stadhuis op de Kerkgracht?? En al die mensen willen een werkplek in het te bouwen stadhuis op Willemsoord?
Laten ze i.p.v. twee gebouwen maar alvast een derde gebouw in het plan meenemen. Geld is er genoeg zo te lezen.

RB
30 oktober 2019 at 18:42
Ze kunnen beter de helft van die opvreters de laan uitsturen, alles wordt tegenwoordig toch uitbesteed, hebben die luiaards helemaal niet nodig, scheelt een hoop verbouwingskosten en loon.

ED
30 oktober 2019 at 21:41
110 Euro m2. exclusief parkeerplaatsen. vergelijken met 125 m2 euro. inclusief inrichting. Ik denk. dat een 1.000 tal (eventuele) inwoners e.e.a. denkt te begrijpen. Een 200 tal zal dat beter doen. De overige 53.000 inwoners snappen er al decennia geen ruk meer van. Het is als verzekeringen: je hebt het nodig, je snapt weinig van de lettertjes en het is maar afwachten wat er gebeurd, wanneer je een beroep doet. Alles is zo ingewikkeld en niet meer te volgen. En maar huilie huilie als een verkiezingsopkomst tegen valt. 99,9 % kiest op gevoel en niet op inhoud. Die andere 0,1% zit in de politiek.

DV
31 oktober 2019 at 19:40
De gemeente moet ’s meer denken aan de werkgelegenheid, bijvoorbeeld van het ziekenhuis in Den Helder.
In plaats van aan hun eigen nieuwe plek van miljoenen, denken aan al die patiënten, die noodgedwongen naar Alkmaar moeten, omdat het ziekenhuis in Den Helder zonder blikken of blozen steeds meer wordt uitgekleed en het personeel in Den Helder wegloopt. En de gemeente hier helemaal niets aan doet. Wat nou basis ziekenhuis. Dat is het al jaren niet meer.
En dan als burger tolereren, dat de bouw en verbouw van het gemeentehuis miljoenen gaat kosten… Vind het schandalig gewoon.

qrap88
31 oktober 2019 at 06:48
En anders klopt de gemeente toch gewoon voor wat “subsidie” nog een keer aan bij het “Waddenfonds” (zie “1Vandaag” op “NPO 1” van 30 oktober. 2019)

Gerard
31 oktober 2019 at 15:04
2.2 miljoen Voorbereidingskosten stationslocatie
5 miljoen huur
Ik zal het nodige vergeten zijn, maar mijn inziens hadden ze voor dit geld een knappe hut kunnen bouwen.
Geld, waar je zelf niet voor gewerkt hebt, geeft makkelijk uit blijkt maar weer

https://denhelderactueel.nl/2019/10/tijdelijke-huisvesting-gemeente-duurder-maar-toch-binnen-budget/

Tijdelijke huisvesting gemeente Den Helder valt duurder uit, maar past binnen budget

De verbouwing van de Kerkgracht pas binnen het budget voor de bouwkosten, zegt het College (foto ontdekdenhelder.com)
De verbouwing van de Kerkgracht pas binnen het budget voor de bouwkosten, zegt het College (foto ontdekdenhelder.com)

Den Helder – De extra vleugel, die de gemeente huurt in het pand van de Rabobank op Kooypunt, past binnen het budget voor tijdelijke huisvesting.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van D66. De fractie wilde weten, of het college blijft binnen de 5,3 miljoen euro, die de door de raad beschikbaar is gesteld. Met de huur van de extra vleugel was in het krediet al rekening gehouden, zegt het college.

Voor de berekening van de hoogte daarvan was het college uitgegaan van een vierkante meter prijs van 110 euro, exclusief parkeerplaatsen. De actuele prijs is echter 125 euro per vierkante meter. Hoewel de prijs per vierkante meter hoger is dan wat de gemeente in gedachten had en er 40 extra parkeerplaatsen moesten worden gehuurd voor medewerkers, die naar Kooypunt verhuizen, blijven de uitgaven binnen de perken, zegt het college.

Bij de planning met betrekking tot verhuizing naar Willemsoord is namelijk uitgegaan van vier jaar, dat blijkt nu 3,5 jaar te zijn. Een meerderheid van de raad wil, dat het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd, in twee gebouwen. In de tussentijd worden de ambtenaren, die nu nog aan de Drs. F. Bijlweg zitten, gehuisvest op Kooypunt en in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht.

Lees ook:
Gemeente Den Helder verlengt huurcontract Kooypunt met 3,5 jaar
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190926_44014720/gemeente-den-helder-verlengt-huurcontract-kooypunt-met-3-5-jaar
Stadhuis Den Helder naar oude rijkswerf
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190117_67777632/stadhuis-den-helder-naar-oude-rijkswerf-update

Helderse Courant, 31 oktober 2019, 10:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191031_77251608/tijdelijke-huisvesting-gemeente-den-helder-valt-duurder-uit-maar-past-binnen-budget

Voormalig stadhuis wordt verbouwd tot… stadhuis

Direceur Ult van de Wal van bouwbedrijf L. van der Wal & Zn. BV kijkt toe hoe wethouder Michiel Wouters een gipsen tussenwand aanpakt met een moker (foto NHD)

Direceur Ult van de Wal van bouwbedrijf L. van der Wal & Zn. BV kijkt hoe wethouder Michiel Wouters een gipsen tussenwand aanpakt met een moker (foto NHD)

Den Helder – Met een paar flinke meppen met een sloophamer tegen een gipsen tussenwand, heeft wethouder Michiel Wouters het startsein gegeven voor de verbouwing van het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht.

Tegen het eind van komend voorjaar moet een deel van de Helderse ambtenaren daar z’n intrek nemen. Directeur Ult van der Wal van bouwbedrijf L. van der Wal & Zn BV zegt, dat het de derde keer is, dat zijn bedrijf aan het monumentale gebouw gaat werken: “De eerste keer voor Holland Advertising, daarna voor mijn schoonvader, nadat het gebouw door brand was verwoest. En nu voor de gemeente Den Helder. Je kunt bijna zeggen dat wij de huisaannemer voor dit pand zijn.”

Veel aandacht is bij de voorbereidingen gestoken in het beschermen van onder meer de monumentale trap en glas in lood ramen, zegt Van der Wal: “Dat zijn allemaal heel kostbare delen. Toen wij wisten, dat wij het gebouw mochten verbouwen, heb ik meteen gezegd, dat er in de begroting een goede post moest worden opgenomen voor het beschermen van die onderdelen. Want die zijn bijna niet te vervangen.’’

De zolder ziet er na de laatste verbouwing nog precies zo uit als de aannemer het een aantal jaren geleden heeft opgeleverd. “Wij hebben de zolder toen casco opgeleverd“, zegt Van der Wal. “Het is bij elkaar zo’n zeshonderd vierkante meter groot. Daar komen de raadszaal en de fractiekamers.”

Een deel van de gemeentelijke organisatie verhuist aan het eind van het eerste kwartaal van komend jaar naar de Kerkgracht. Het andere deel blijft in het stadhuis op Kooypunt, in het gebouw van de Rabobank. Het college werkt nu plannen uit voor de vestiging van alle ambtenaren op Willemsoord, in twee gebouwen. Gemeentesecretaris Robert Reus zegt, dat het de bedoeling is, dat het nieuwe stadhuis op Willemsoord nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, al dan niet gedeeltelijk, in gebruik wordt genomen.

Helderse Courant, 6 november 2019, 16:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191106_26879666/voormalig-stadhuis-wordt-verbouwd-tot-stadhuis

Stadhuis

Tijdens de jaarvergadering van de Helderse Historische Vereniging van 19 november j.l. kwam een door mij ingezonden brief aan de orde. In deze brief is het bestuur gevraagd om tijdens de vergadering een stemming onder de leden te houden. Deze stemming betrof het antwoord op de vraag: ’Ja’ of ’Nee’ een stadhuis op Willemsoord.

Welnu, volgens de reglementen was een stemming niet mogelijk. Een aanvaardbaar compromis werd gevonden, het werd een peiling bij hand opsteken. Met uitzondering van wel geteld één persoon waren alle leden tegen het realiseren van het stadhuis op Willemsoord. De weerzin tegen dit voornemen van de gemeente is overweldigend en veel groter dan gedacht.

Helderse Courant, 23 november 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drs.+F.+Bijlweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verkeerstorenweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus

https://robscholtemuseum.nl/?s=Ult+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwbedrijf+L.+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Martien+Rietveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Historische+Vereniging

1 Comment

  1. De meesten zijn tegen vestiging stadhuis op Willemsoord.
    Wie zal het weer gaan betalen of betaald het college het uit eigen zak?
    Er staat nog een groot pand leeg nabij de scholen is dat een optie voor ambtenaren. O nee, het is eigendom van iemand, waar de gemeente geen zaken mee wil doen, zo is het oude gemeentehuis aan de Kerkgracht via een truc met Woningstichting, toch door de gemeente gebruikt kan worden, want dit pand was ook eigendom van voornoemd persoon, kleinzielig.
    Zo zijn er wel meer panden en de gemeente verwaarloost het eigen vastgoed wat deze week ook weer op Facebook naar buiten werd gebracht.
    Burgers wordt eens wakker en laat u nu eens niet door allerlei mooie woorden in de luren leggen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.