Ronald Boutkan – Gemeenteraad stemt voor renovatie stadhuis + Delano Weltevreden – Geld voor renovatie Helders stadhuis + Chris Aalberts – In Den Helder (8): De eeuwige ruzie over het stadhuis

Gemeenteraad stemt voor renovatie stadhuis

Den Helder – De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het verder gaan met de renovatie van het stadhuis. De fracties van Sociaal Lokaal, CDA, D66 en VVD stemden tegen, de rest van de raad voor. Dezelfde verhouding (18 voor, 13 tegen) koos voor extra geld voor klimaatplafonds en het verwijderen van balkons.

Het was een lange avond in de raad. Alle fracties deden nogmaals hun zegje, maar niemand wisselde van standpunt. Ook waren er veel insprekers, waaronder de voorzitter van de Ondernemingsraad. Hij overhandigde een petitie, die door 327 ambtenaren van een handtekening was voorzien. De boodschap aan de raad: kies voor nieuwbouw of doe de renovatie goed! “We gingen ooit van een weeshuis naar een aangepast bejaardenhuis, wanneer geeft u ons en de stad Den Helder een echt stadhuis?”

Er komt een goed stadhuis, meent de meerderheid van de raad. Zeker nu er op het laatste moment nog aanpassingen zijn gemaakt ten behoeve van het binnenklimaat. Het kost wel meer, dan de ooit gestelde 9 miljoen, maar “renovatie is nog steeds de aller goedkoopste manier om weer 20 jaar vooruit te kunnen”, stelde Peter Reenders van de Stadspartij. “Ondanks dat we 2,1 miljoen meer gaan uitgeven voor een goede werkplek voor onze ambtenaren.”

Zwarte bladzijde

De tegenstanders zien het somber in. “Wederom wordt een zwarte bladzijde toegevoegd aan dit dossier”, sprak Hans Verhoef (D66). “Wij waren altijd voor nieuwbouw in het centrum. Een andere weg is gekozen, maar wie gelooft er nog in? Er moet steeds meer geld bij, nu ook weer voor het binnenklimaat.” Ook Kees Visser (VVD) snapt het ook niet meer: “duurzaam is niet meer nodig, de 9 miljoen wordt 13,2 miljoen en misschien nog wel meer, er zijn nog vele vraagtekens en een risico, dat de aanbesteding gaat mislukken. Vele partijen zeggen: doe het niet, het college staat er niet achter, maar het gebeurt toch. Het is een megalomaan project geworden.”

Den helder Actueel, 16 oktober 2017 – 22:47

Reacties:

strandloper
16 oktober 2017 at 23:10
Het maakt niet uit welke meerderheid tot iets besluit in de raad. Het is altijd onbetrouwbaar. 9 miljoen = 9 miljoen, behalve in de gemeenteraad van Den Helder.

Judge X
17 oktober 2017 at 00:56
Stadspartij en de oppositie minus 1 hebben de goedkeuring van het besluit uitermate goed onderbouwd verdedigd.
De tegenwerpingen van VVD, D66 en CDA klopten van geen kant, waren cijfermatig volkomen misleidend en hielden derhalve geen stand tegen de becijfering, die door Stadspartij en de oppositie in stelling werden gebracht, bovendien door dhr. Wouters (Behoorlijk Bestuur) ook nog eens via de presentatie op een scherm, duidelijk werden uitgelegd.
Kortom alle toegepaste goocheltrucs van voornamelijk Kees Visser VVD en de hakkelend van een briefje aflezende Hans Verhoef D66, lieten zichzelf op Tommy Cooper-achtige wijze verraden en onderuit halen.

Peter Reenders professioneel top verweer ! ; Michiel wouters perfecte presentatie en onderbouwing ! en ook mevr. Biersteker, Carlo Assorgia, mevr. Dol en dhr. Vermooten lieten geen spaan heel van alle tegenwerpingen der dwarsliggers binnen de coalitie.
Allen dus mijn felicitaties voor deze uitstekende performance; er kan worden aanbesteed ! 😀

Ben ik nog iemand vergeten …. nee natuurlijk niet, de minus 1 Rachel Post nog van Lokaal Sociaal die al enige tijd tegen de verkeerde partijen zit aan te schurken, heeft hopelijk toch wel in de gaten dat haar rol na 21 maart geheel is uitgespeeld ?
Ook voor haar daarom de volgende voorstelling van Kees Visser’s Engelse tegenhanger met doorzichtige trucjes 😛 :

Henk van Kuijk
17 oktober 2017 at 00:59
Onze stadsregering praatte vier jaar lang over hun navel, het stadhuis. Terwijl de kiezer toch helder was. “Bejaardenhuis, verzorgingshuis, bejaardenhuis, verzorgingshuis, Weeshuis, bejaardenhuis…..”, ik word zo moe van al die manipulerende sprekers, die niet willen dat een Raadsbesluit gewoon wordt uitgevoerd. Frisseluchtbalkons slopen, “uitstraling aan de buitenschil”, en klimaatplafonds met energievretende, dure ventilatiesystemen vanwege de duurzaamheid. Ik kan het niet meer volgen, deze burger haakt af. Ambtenaren dicht bij de burger? Laat me niet lachen. Ze kunnen alleen nog maar praten over “fatsoenlijke werkplek” en Arbo. De verkiezingsuitslag kennen ze niet. Net als hun bonden. Het wordt tijd voor een ander, fris klimaat in het stadhuis, waarbij een college dat als een bokkige geit een Raadsbesluit niet wil uitvoeren en er niet achter staat, gewoon opstapt. In Parlementair Den Haag gebeurt dat namelijk wel. Dan kunnen eindelijk zaken als onderwijs, werkgelegenheid, jongeren, zorg, renovatie van station en postkantoor, toerisme, cultuur, financiering schouwburg en dubbelspoor aan bod komen.

Judge X
17 oktober 2017 at 01:25
Inderdaad Henk van Kuijk, wat had men al niet kunnen realiseren met het geld van alle nodeloze kapitaal vernietiging, ‘onze belasting-euro’s !’

Remco Duijnker
17 oktober 2017 at 08:02
De termen bejaardentehuis en verzorgingstehuis in relatie tot dit huidige gemeentehuis hebben een lading. Die lading houdt in, gelet op de denigrerende wijze waarop deze termen worden uitgesproken door D66 en VVD, dat daarmee wordt bedoeld “aftands, afgedaan, uit de tijd, niet meer mooi, rijp voor sloop”.
Hoewel het hier een metafoor betreft voor een gebouw geeft het wel een treffend voorbeeld hoe met name D66 en VVD over ouderen denken.

Monique_K
17 oktober 2017 at 12:34
Altijd in voor een grapje, die Kees Visser met zijn ‘het is een megalomaan project geworden’. Geeft goed aan hoever men weg is van de realiteit ..

Mandy Seinstra
17 oktober 2017 at 16:53
In het “raadsspel” is dit een move om dit gesteggel over de verkiezingen heen te tillen. De nieuwe raad kan dit besluit alsnog agenderen en naar het ronde archief verwijzen.

Ĺoes Vermeer-lagerveld
17 oktober 2017 at 20:08
Ben afgelopen zondag nog in de Hermitage in Amsterdam geweest. Het gebouw aan de Amstel is ruim 3 eeuwen oud en gebouwd als verpleeghuis. En ook 3 eeuwen lang als zodanig in gebruik geweest. Ik meen in de jaren 80 van de vorige eeuw is het verbouwd tot het prachtige museum de Hermitage. Dus ook daar geen sloop maar verbouwd (of aangepast zo men wil) . En in Den Helder over een gebouw van rond de 45 jaar zo’n irritant gesteggel over een verbouwing voor een betere werkplek voor de ambtenaren met de garantie dat aan alle normen voor een goed werkklimaat wordt voldaan. De coalitie heeft zich als tegenstander van deze verbouwing als een stel kleine kinderen gedragen. Wat een inhoudloze discussie waarbij met name de heer Visser met een gewoon kinderachtig gedoe geen hoog intellectueel niveau liet zien. En deze man is fractievoorzitter en ook straks lijsttrekker? Nou VVD is dit jullie “Gezicht van de Zaak? Geen schoonheidsprijs!!

Peter
17 oktober 2017 at 20:20
Er wordt mij te veel gedramd over een nieuw Stadhuis, nu en gisteren. De hunkering naar een nieuw Stadhuis is voor sommigen een obsessie geworden. Sommigen hebben zelfs kunnen aanschouwen dat Koen op het strand liep in zwembroek met een levensgrote tatoeage van het nieuwe Stadhuis op z’n rug. Ik kan me absoluut niet aan de indruk onttrekken dat er iets speelt wat gevolgen gaat hebben voor de Gemeente. Ligt er soms op de schouw van een aannemer een schadeclaim te dampen?

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/gemeenteraad-stemt-renovatie-stadhuis

Geld voor renovatie Helders stadhuis

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond het geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van het stadhuis.

Ondanks pleidooien van een aantal insprekers. Onder anderen Jan Mooij namens de binnenstad, Peter Paul Solkesz namens de Helderse Ondernemersvereniging en Arthur van Zon. Twee andere insprekers, Jan Spoolder en Marc Nihot (Helder Onafhankelijk) pleitten juist voor renovatie.

Een meerderheid van de raad heeft 800.000 euro extra beschikbaar gesteld voor een goede luchtkwaliteit in het stadhuis. De Ondernemingsraad van de gemeente en de vakbonden hadden daar op aangedrongen. Ook voor extra werkplekken is geld vrij gemaakt.

De tegenstanders van renovatie vinden, dat de renovatie meer kost, dan was afgesproken. Rachel Post (Sociaal Lokaal): “U kunt niet jaren lang zeggen ’9 miljoen en geen cent meer,’ terwijl de verbouwing uiteindelijk miljoenen hoger uitvalt.” Hans Verhoef (D66) noemt het kostenplaatje ’een gegoochel met cijfers’. Roy Slort (CDA) waarschuwde, dat de gemeenteraad op het punt stond een onverantwoord besluit te nemen: “We hebben het renovatieplan constant het voordeel van de twijfel gegeven. Maar tot hier en niet verder.” Kees Visser (VVD): “We konden nieuw en duurzaam bouwen op Willemsoord voor een bedrag, dat nauwelijks verschilt van wat nu wordt uitgegeven aan renovatie.’’ Hij vindt het opmerkelijk, dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor de renovatie, die volgens hem fors duurder uitvalt, dan aanvankelijk was begroot.

Geen sprake

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur en voorzitter renovatie commissie) zegt, dat van gegoochel geen sprake is. Hij wijst er op, dat de daadwerkelijke verbouwing en de tijdelijke huisvesting van ambtenaren minder dan 9 miljoen euro kosten.

Coalitiepartij PvdA steunt het renovatieplan. Volgens fractievoorzitter Peter de Vrij vinden de leden van de partij, dat het renovatie traject afgemaakt moet worden. De extra kosten voor onder meer een betere luchtkwaliteit zijn volgens hem alleszins verdedigbaar.

Het vertrouwen van de Helderse ambtenaren in burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris heeft door de discussie over renovatie een flinke deuk opgelopen. De Ondernemingsraad van de gemeente Den Helder vindt, dat zij voor hun ambtenaren hadden moeten vechten voor een goed renovatieplan. “Het college had dan met lef en trots het vertrouwen gewonnen van de ambtenaren”, zegt OR voorzitter Peter Schmidt. Hij vindt ook, dat de gemeentesecretaris ’geen duidelijk standpunt inneemt over wat hij nu wil voor zijn collega’s’.

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2017, 23:23

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Onze stadsregering praatte vier jaar lang over hun navel, het stadhuis. Terwijl de kiezer toch helder was. “Bejaardenhuis, verzorgingshuis, bejaardenhuis, verzorgingshuis, Weeshuis, bejaardenhuis…..”, ik word zo moe van al die manipulerende sprekers, die niet willen dat een Raadsbesluit gewoon wordt uitgevoerd. Frisseluchtbalkons slopen, “uitstraling aan de buitenschil”, en klimaatplafonds met energievretende, dure ventilatiesystemen vanwege de duurzaamheid. Ik kan het niet meer volgen, deze burger haakt af. Ambtenaren dicht bij de burger? Laat me niet lachen. Ze kunnen alleen nog maar praten over “fatsoenlijke werkplek” en Arbo. De verkiezingsuitslag kennen ze niet. Net als hun bonden. Het wordt tijd voor een ander, fris klimaat in het stadhuis, waarbij een college dat als een bokkige geit een Raadsbesluit niet wil uitvoeren en er niet achter staat, gewoon opstapt. In Parlementair Den Haag gebeurt dat namelijk wel. Dan kunnen eindelijk zaken als onderwijs, werkgelegenheid, jongeren, zorg, renovatie van station en postkantoor, toerisme, financiering schouwburg en dubbelspoor aan bod komen.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
De kogel is eindelijk door de kerk .
En laten we nou vlug beginnen met de renovatie van het stadshuis .
En een complimentje voor de PVDA die deze renovatie steunt .

Arie Ruiter · Den Helder
Eerst renoveren en dan puin ruimen. Liever andersom maar het brengt het dorp toch niet verder.Nu niet nooit niet.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geld-voor-renovatie-helders-stadhuis

In Den Helder (8): De eeuwige ruzie over de toekomst van het stadhuis

De gemeenteraad is vergeten, dat ook ambtenaren moeten kunnen werken

Als er een thema is, waar je Helderse politici voor wakker kunt maken, is het wel het nieuwe stadhuis. Het huidige stadhuis is een pand, zoals je dat in een sociaal zwakke gemeente verwacht: er gaat geen enkele grandeur vanuit en dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het is gebouwd als een verzorgingstehuis en dat is zowel binnen als buiten goed te zien: lange gangen met kamers met een balkon. Er zit nog een douche verstopt in een gangetje achter in de centrale hal. Vanzelfsprekend uitgevoerd in een jaren tachtig stijl, die geen enkele renovatie zou overleven.

Binnenkort zal deze douche vermoedelijk dan ook niet meer aanwezig zijn, want het Helderse gemeentehuis wordt binnenkort gerenoveerd. Gisteren besloot (https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geld-voor-renovatie-helders-stadhuis) de Helderse gemeenteraad tot die renovatie, na meer dan tien jaar discussie en heel veel politiek gedoe. Ooit was het plan een nieuw stadhuis te bouwen op de plek van het station en het postkantoor. Maar in Den Helder houden ze niet van megalomane ambtenarenpaleizen, zoals critici dit plan jaren lang noemden. De voorstanders van renovatie lijken de strijd te hebben gewonnen, maar in Den Helder weet je het nooit.

Critici kunnen niet rekenen

Critici vragen zich af, waarom er überhaupt een nieuw stadhuis zou moeten komen. ‘De kamers kunnen toch geventileerd worden?’ zegt een boze burger tegen me. Het gebouw zou aan alle eisen voldoen en er hooguit wat gedateerd uit zien. Voorstanders van nieuwbouw denken, dat een nieuw stadhuis het centrum aantrekkelijker maakt en dat het goedkoper is om een nieuw gebouw neer te zetten dan om het oude te renoveren. Een eindeloze hoeveelheid berekeningen en getallen zijn het gevolg. Raadsleden beschuldigen elkaar er van niet te kunnen rekenen.

De stadhuisdiscussie gaat dan ook niet over cijfers, maar over ‘principes’. Het onuitgesproken idee is, dat een stadhuis geen geld mag kosten en dat het dus altijd te duur is. De redenen om geen nieuw stadhuis te bouwen zijn de alom betwiste rekensommen en het flinterdunne argument, dat er wel eens een gemeentelijke herindeling zou kunnen komen, waardoor de nieuwbouw later niet meer nodig is. Ver gezocht, want toen omliggende gemeenten – Schagen en Hollands Kroon – niet zo lang geleden fuseerden overwoog niemand Den Helder daarbij te betrekken.

Bewegen is niet toegestaan

Trots op Nederland voerde in 2010 campagne tegen een nieuw stadhuis, haalde een zesde van de stemmen, maar ging uiteindelijk toch mee in de plannen voor nieuwbouw. Raadsleden liepen weg en de partij verdween helemaal van het politieke toneel. In 2014 veroverde de Stadspartij met een campagne tegen een nieuw stadhuis een derde van de zetels. De nieuwe coalitie met de Stadspartij draaide het besluit het nieuwe stadhuis aan te leggen terug en zo begon de discussie weer van voren af aan.

Een paar maanden geleden besloot de gemeenteraad met een nipte meerderheid een renovatie voor te bereiden. Er werd ruim zeven ton uitgegeven ter voorbereiding. De echte renovatie moest toen negen miljoen gaan kosten. Inmiddels zijn de kosten alweer omhoog gegaan met een slordige twee miljoen (http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/gemeenteraad-stemt-renovatie-stadhuis/) en de VVD voorspelt, dat er waarschijnlijk nog een soortgelijk bedrag bijkomt. Of renovatie echt goedkoper is dan nieuwbouw weet inmiddels niemand meer, maar men gaat voorlopig maar verder op het ingeslagen pad.

Race tegen de klok

Dat wordt een race tegen de klok, want de renovatie moet bij de gemeenteraadsverkiezingen begonnen zijn. Anders is er een kans dat de nieuwe raad de boel alsnog terugdraait en de discussie weer opnieuw begint. Er zijn al aanwijzingen in die richting: Helderse ondernemers vinden het renovatieplan slecht en laten dat regelmatig weten, er is een luchtballonnetje opgelaten het stadhuis in de leegstaande V&D (https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/nog-een-nieuw-stadhuisplan-den-helder) te huisvesten, het college van B&W is tegen het renovatieplan, wat door een meerderheid van de raad is afgedwongen en misschien wel de belangrijkste: er wordt openlijk getwijfeld, of er een bouwbedrijf is dat de renovatie voor het begrote bedrag wil uitvoeren.

Volgens de voorstanders van renovatie is het allemaal een complot van de Woningstichting Den Helder, die met een mislukt bouwproject zit en daarom een nieuwe locatie in de aanbieding heeft. De voorstanders geven nu al meer geld uit, dan ze een paar maanden geleden van plan waren, voor een gebouw, waarvan het twijfelachtig blijft, of het na de renovatie aan de Arbo eisen zal voldoen. Maar of de voorstanders van nieuwbouw verstandiger zijn, blijft de vraag. In Den Helder probeert iedereen plannen, waarmee ze het oneens zijn, terug te draaien. Daar kleeft altijd een forse rekening aan.

Niet in de laatste plaats voor de mensen, die in het stadhuis moeten werken. Het regent letterlijk naar binnen. Een ambtenaar: ‘Er staan emmers in de gang.’ De raadsleden waren te druk met bekvechten om te bedenken, dat de ambtenaren ook nog moeten kunnen werken.

Steun de verslaggeving van Chris Aalberts via crowdfunding platform Voor de Kunst (https://www.voordekunst.nl/), voor meer verslaggeving over de Haagse en lokale politiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Doneer hier: (https://www.voordekunst.nl/projecten/5813-meer-macht-voor-nieuwe-partijen).

The Post Online, 17-10-2017, 13:36

http://politiek.tpo.nl/2017/10/17/chris-aalberts-helder-8-eeuwige-ruzie-toekomst-stadhuis/