Ronald Boutkan – Fracties willen klein comité voor oplossing conflict met Rob Scholte + Ronald de Boer – Te weinig steun voor motie over museum Rob Scholte

Fracties willen klein comité voor oplossing conflict met Rob Scholte

Den Helder – De fracties Vermooten en Vrije Socialisten hebben een motie aangekondigd voor de komende raadsvergadering, waarin zij het college oproepen het voorstel tot ontruiming van het Rob Scholte Museum in te trekken en een klein comité in te stellen dat alsnog probeert met Scholte tot overeenstemming te komen.

De twee fracties constateren dat de discussie over de invulling van het oude postkantoor een jarenlange slepende kwestie is geworden. Een oplossing lijkt niet nabij. “De beeldvorming over de betrokken hoofdrolspelers is compleet uit zijn verband gerukt, waardoor een constructieve opstelling van beide partijen is verworden tot een soort loopgravenoorlog. Het omvangrijke dossier spreekt van afspraken en gebruikersovereenkomsten die worden ondertekend, vervolgens weer worden ingetrokken om daarna weer te worden teruggedraaid in de stand waarin deze zich bevonden. Den Helder wordt in de media wederom negatief uitvergroot.”

Een museum in het voormalige postkantoor levert volgens Vermooten en Vrije Socialisten een positieve bijdrage aan het culturele leven van Den Helder. Scholte wil hier invulling aan geven door zijn museum in het voormalig postkantoor te continueren, iets waar de gemeente meerdere malen welwillend tegenover stond. “Geen van betrokken partijen is erbij gebaat dat imagoschade wordt opgelopen in welke vorm dan ook. En met een Rob Scholte museum op deze locatie heeft Den Helder een unieke publiekstrekker.”

Comité

Ondanks dat pogingen tot oplossingen tot nu toe zijn gestrand, moet de gemeente zich toch alsnog inspannen om tot een degelijke oplossing te komen. De twee fracties pleiten voor het instellen van een kleine commissie van niet-politieke en niet-bestuurlijke personen, die het gesprek met de gemeente en Rob Scholte aan moeten gaan om elkaar te vinden. De ontruiming moet voorlopig worden stopgezet om deze gesprekken een kans te geven, dus zonder druk op de ketel.

De fracties willen dat het college binnen een tijdsbestek van drie weken (na de raad van 10 april) een voorstel indient bij de gemeenteraad voor een comité en een format ter vaststelling aan de raad aanbiedt hoe en in welke frequentie dit comité de terugkoppeling over de voortgang aan zowel college als raad bepaalt.

Den Helder Actueel, 4 april 2017 – 09:09

Reacties:

Gertjan
4 april 2017 at 09:39
Afgelopen zondag Rob Scholte gezien in een interview met Paul van Liempt op RTL Z. Aardige en kundige man met goede ideeën lijkt mij Rob Scholte, en het museum is al grotendeels voltooid en ziet er goed uit. Laat Rob alsjeblieft zijn mooie museum behouden, dat is ook voor Den Helder het beste, en als het college dat niet inziet dan kunnen ze beter weer terug naar de kleuterschool. Als de bestemming nu wel gewijzigd kan worden naar wonen en cultuur, dan voldoet Rob daar toch aan, en financieel moet er toch ook uit te komen zijn, kan Rob het gebouw niet kopen van de gemeente voor een reële prijs waar beide mee kunnen leven ?

cammie
4 april 2017 at 11:40
Bedankt voor de tip Gertjan, wisten we niet, wel hebben we een aflevering met Ivo Niehe gezien, waarbij behalve Rob Scholte en zijn museum, ook Den Helder zelf erg goed “uit de verf kwam”. Tot onze verbazing constateerde we korte tijd later trouwens, dat veel Jutters niet van deze uitzending op de hoogte waren.
Gelukkig komt men nu, blijkbaar bekomen van de schrik, met hele goede oplossingen. Kan toch niet zo zijn dat Den Helder zo’n negatieve indruk in de geschiedenis gaat achterlaten?

Judge X
4 april 2017 at 12:21
Er is veel informatie te vinden op: robscholtemuseum.nl
Link RTL Z; ‘van Liemt – één op één’ :
https://robscholtemuseum.nl/rtl-z-van-liempt-een-op-een-aflevering-11-rob-scholte-bij-van-liempt-een-op-een/

Dick Berts
4 april 2017 at 14:58
Scholte is kritisch op Schuiling. Zijn goed democratisch recht, maar Schuling kan niet tegen kritiek. Zijn wil is wet. Hij hoeft maar een anonieme brief omhoog te houden in de raadszaal of de desbetreffende wethouder moet vertrekken. Een onderzoek naar deze onfrisse affaire wist Schuiling in de hand te houden door een persoonlijke vriend van hem -waarmee hij zelfs een boek heeft geschreven- te benoemen als voorzitter van de onderzoekscommissie. Een woordvoerder van Schuiling liet destijds weten, dat de burgemeester geen actieve bemoeienis heeft gehad met het benoemen van de voorzitter van de afdekcommissie. Daar geloof ik geen bal van. Bovendien hoort een integere burgemeester meteen te protesteren als een vriend van hem ‘toevallig’ in een onderzoekscommissie naar zijn gedrag benoemd wordt. De domme schaapskudde waaruit onze gemeenteraad bestaat is niet eens tot een minimale vorm van leren in staat. Nu stellen ze weer voor, dat Schuiling een comite benoemt dat Rob Scholte de schuld in de schoenen kan schuiven van het mislukken van zijn museum. Want dat is wat er steeds gebeurt. Schuiling -die nog nooit een stap heeft willen zetten in het Scholtemuseum- zit vol rancune richting Scholte. Meer is er niet aan de hand. Aan de lopende band weet Schuiling de boel op zijn kop te zetten. Ik geef een voorbeeld uit duizenden; Scholte heeft niet op tijd een businessplan ingediend, terwijl het juist de gemeente is die hem dat onmogelijk maakt omdat ze niet met gegevens over huur, energieverbruik, asbestsanering etc. komt. En nu mag de saboteur Schuiling dus weer een paar van zijn vrienden aanstellen om Scholte pikzwart te maken. De uitkomst staat al volkomen vast. Man, man, wat zijn we oerstom in dit Palermo aan het Marsdiep. Niet te geloven gewoon….Echt niet te geloven. Ik ben hier ondersteboven van. Letterlijk.

Bodelo
4 april 2017 at 15:45
Ik heb je stukje gelezen Dick Berts. Ik heb bij een tweede keer lezen de naam Schuiling vervangen door Scholte en vice versa. Vermakelijk wat er dan uitkomt.
Met name de laatste 5 zinnen, ik ben er ondersteboven van (maar niet letterlijk).

Dick Berts
4 april 2017 at 15:48
Diepte psychologisch gezien is het voor de inwoners van Den Helder ook het makkelijkste om Scholte ten onrechte de schuld te geven van de teloorgang van het museum waarvoor hij zich jarenlang dag en nacht heeft ingespannen. De schuld bij de gemeente leggen leidt tot onveiligheidsgevoelens. We steken liever de kop in het zand dan onder ogen te zien dat we richting een dictatuur gaan in deze stad. Bovendien ontloopt de burger zijn verantwoordelijkheid door Scholte tot het zwarte schaap te bestempelen. Het zijn immers de burgers die op volkomen waardeloze meelopers hebben gestemd, die door Schuiling bijeengehouden worden in een tot schaapskooi vervallen raadszaal.

Ziener
4 april 2017 at 16:18
Volgens mij beschrijft u perfect hoe groepsdynamiek werkt. Dat is een fenomeen dat de kop opsteekt zodra nietsontziende personen willekeurig mensen uit een groep selecteren en die als voorbeeld stellen. Niemand wil dan nog dat het hen overkomt en dus fungeert de groep als corrigerend geheel richting (nog) kritisch denkende mensen. Zelf beoordelend vermogen wordt uitgeschakeld en de angst regeert. Je wilt niet dat het jou overkomt, nietwaar. Daarnaast is er nog iets met een kooi vol apen, een tros bananen en een waterspuit. Misschien kent u dat verhaal wel.
Kortgeleden stond er in het NRC dat wethouder Kuipers meende “het zeer intelligent te vinden van Rob Scholte als hij een bod zou doen”.
Ik tart uw vermogen om te doorzien wat hier wordt gezegd.

Ezeltjeprik
4 april 2017 at 16:21
Wat uw reactie enigszins ongeloofwaardig maakt, is het feit dat u alle schuld in de schoenen van een persoon schuift en de ander geheel vrijpleit. Het heeft er alle schijn van dat u de nuance schuwt. Het is zwart of wit, terwijl u toch zal weten dat de waarheid vaak in grijstinten is uitgevoerd.
Het is u overigens vast bekend dat Rob Scholte (een indrukwekkende persoonlijkheid, daar niet van, en inderdaad: het zou een goede zaak zijn als hij kon blijven in Den Helder, maar tegen welke prijs?) in het verleden geruime tijd onder psychiatrische behandeling is geweest, omdat hij werd geplaagd door achtervolgingswanen en ander geestelijk leed? Zoiets kan zomaar weer de kop opsteken; daar zijn genoeg gevallen van bekend in de praktijk…. Hiermee wil ik niet Schuiling van alle blaam zuiveren, want ik geloof u direct als u zegt dat hij niet deugt: de meeste mensen deugen namelijk niet…

Dick Berts
4 april 2017 at 16:29
De waarheid is een diamant met veel facetten. Maar soms is ze ook griezelig eenvoudig. Niemand in deze stad kan tegen de sluwe Koen Schuiling op. Hij maakt hier vrijwel in zijn eentje de dienst uit. Ik betreur het behoorlijk, dat u met een vermeend psychiatrisch verleden van Rob Scholte komt aanzetten. Ik weet daar niets vanaf. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen, dat iemand die ten gevolge van een bomaanslag beide benen en zijn ongeboren kind verliest, en daarbij psychisch geen krimp geeft, in mijn ogen niet normaal is.

Ezeltjeprik
4 april 2017 at 16:49
Ik weet er ook alleen vanaf omdat hij zelf jaren geleden opening van zaken heeft gegeven in een uitgebreid interview met Robert Vuijsje. Het vraaggesprek is terug te vinden op Internet. Het is niet mijn bedoeling om hem hiermee te dekwalificeren, en al helemaal niet om hem zwart te maken, – want wie raadpleegt er vandaag de dag niet de psycholoog of neemt niet zijn toevlucht tot pillen om het leven wat dragelijker te maken: kortom, niets om te betreuren – maar meer om een mogelijke verklaring aan te dragen voor het gegeven dat hij veel vijanden meent te ontwaren in het openbaar bestuur.
Als die Schuiling echt zo machtig en sluw is, dan verdient hij niet alleen ons misprijzen, maar ook onze bewondering…. Hij neemt de ruimte die hem wordt toegestaan. Dat kun je hem niet kwalijk nemen, alleen die paladijnen om hem heen, die hem die ruimte toestaan….

Dick Berts
4 april 2017 at 17:23
Rembrandt, van Gogh, Picasso, Van de Wint, Scholte, allemaal psychiatrische patienten. Sluit hun musea vanwege de volksgezondheid (bakken met poepluiers een maand met 35 graden op straat laten staan kan voor de volksgezondheid geen kwaad). En bewonder machtswellustelingen…..

Ezeltjeprik
4 april 2017 at 19:21
Der wille zur macht…, wie ontkomt er aan? Ieder mens streeft op zijn manier macht na, de mogelijkheid om zijn omgeving te manipuleren of zelfs zijn wil op te leggen. Er zijn veel manieren om dat te bereiken. De één ( u bijvoorbeeld, maar ook een ander) doet dat vanachter zijn toetsenbord, een positie van waaruit hij stelling kan nemen tegen zaken die hem niet zinnen, in de hoop ze te kunnen beïnvloeden (macht uit te oefenen, gij machtswellusteling), – een streven waarbij menigeen er niet voor terugdeinst om een loopje te nemen met de werkelijkheid als de omstandigheden dat vereisen (het doel heiligt de middelen, nietwaar?)-, en de ander oefent macht uit door zijn intelligentie, of sluwheid zo u wilt, in te zetten om de teugels stevig in handen te nemen in een ambtelijke organisatie die de reputatie heeft nogal gemakkelijk op hol te slaan…. Zo’n onwillig paard behoeft een strenge ruiter, die de zweep flink laat klappen. Met andere woorden: ieder paard krijgt de ruiter die hij verdient.
En ik kan u verzekeren: ook Rob Scholte haalt zijn neus niet op voor een flinke dosis macht en de mogellijkheid om die uit te kunnen oefenen….
En wellust, wat is daar mis mee, behalve dat het een van de hoofdzonden is?

strandloper
5 april 2017 at 01:34
Ezeltjepik, om iemands geestelijke toestand bij dit artikel te betrekken is op zijn zachts gezegd niet fraai en bovendien irrelevant. U gebruikt veel woorden om het te rechtvaardigen in uw onzinnige reacties.
Het initiatief van de fracties Vermooten en Vrije Socialisten is prijzenswaardig, waarvan ik hoop dat het eindresultaat hiervan is, dat de kwestie fraai wordt opgelost en met als eindresultaat een Rob Scholtemuseum in Den Helder in het oude postkantoor. Dat zou heel goed zijn voor het slechte imago van onze stad en daarbij kunnen wij ook een keer trots zijn op het gemeentebestuur.

Judge X
4 april 2017 at 19:29
Ik zou graag willen weten op welke partij Dick Berts in 2014 heeft gestemd.

Dick Berts
4 april 2017 at 21:34
Ik heb op Marinus Vermooten gestemd. Ondanks het feit dat ik Marinus graag mag en ik ook een groot dierenliefhebber ben, verzoek ik je dat te interpreteren als een proteststem.

Judge X
5 april 2017 at 14:59
Protest tegen wat ?

Dick Berts
4 april 2017 at 16:18
Zeer beknopte bloemlezing uit de Bestuurskunst in Den Helder;
Is een onmisbare verbindingsweg onveilig? Sluit hem af.
Bezuinigen? Laat maandverband en poepluiers een maand in de kokende zon staan.
Extreme problemen bij de afdeling Sociaal Domein? Lieg ze weg.
Wethouder lastig? Houd een anonieme brief omhoog in de raadszaal. Einde wethouder.
Burgemeester onder vuur? Laat hem zijn eigen onderzoeker benoemen.
Stadsvernieuwing lastig? Laat een wegens corruptie veroordeelde gedeputeerde Zeestad oprichten.
Bejaarden in Den Helder de straat op geschopt? Roep meteen dat dit geen gemeentelijke zaak is.
Verdienen de lokale aannemers te weinig? Stadshart voor de zoveelste keer op de schop.
Bezwaren van burgers tegen bouwplannen? Stel de rechter voor voldongen feiten.
Kunstenaar kritisch? Sloop zijn museum.

flipfluitketel
4 april 2017 at 21:10
Dick denk dat jij harder een psychiater nodig hebt dan de door jou genoemde kunstenaars je raaskalt behoorlijk door met je complot theorieën. Ik zou alvast een schuilkelder bouwen want voor je het weet valt de blauwe hemel op je hoofd door toedoen van Koen schuiling.

Elsido
4 april 2017 at 20:05
Eindelijk is het hoge woord eruit en gaat het verkocht worden. Word het weer ter discussie gesteld. Als hij zijn museum wilt behouden dan kan ie gewoon een bod doen en anders moven. Dit hoofdstuk moet nu eindelijk is afgesloten worden. Tijd dat het oude post kantoor een knappe bestemming krijgt en een eigenaar die het pand ten volste benut.

Will rensmaag
4 april 2017 at 21:23
Ik vind het verbluffend dat het Rob Scholte museum word gezien
als publiekstrekker in De Helder…..
Uit hoofde van mijn beroep heb ik de laatste jaren dagelijks
zijn entree kunnen begluren en over het algemeen was
de enige die hierdoor heen ging de man die de vlag uitstak!!
Hij was ook diegene die de vlag weer binnenhaalde…
De deur was dus wel TWEEMAAL open gegaan…
Ik zal wel geen kunstkenner zijn maar met zulke
bezoekers-aantallen kun nog geen luis in leven houden

Fred
5 april 2017 at 08:18
Had jij als taxi chauffeur, die dag zeker geen klanten , dat je de gehele dag voor de deur van het museum rond kon hangen?

kees engelhart
4 april 2017 at 21:27

TIPS VOOR BURGERVADERS

Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn collegae uiterst waardevolle
Tips aan de hand te doen om net als ik ook al zijn de maatregelen verstrekkend ten
Aanzien van uw dagindeling de beide handen altijd en immer schoon te houden
Niet alleen schoon maar tevens zacht en glanzend voorzien van een gezonde
Natuurlijke kleur en waarlijk een lust voor ieder oplettend burgerlijk oog

Wanneer in de vroege ochtend ik ben een harde werker namelijk de wekker gaat
Is het allereerste wat ik doe mij naar de badkamer begeven aldaar poets ik niet
Zoals men verwachten zou allereerst mijn blinkend witte tanden nee dierbare
Collegae het eerste wat ik doe is het wassen van mijn handen ter voorbereiding
Leg ik eerst een frisgewassen fluweelzachte handdoek van superieure kwaliteit
Op de radiator van de centrale verwarming daarna pak ik alvast de kostbare
Handcrème die ik speciaal uit Turkije komen laat ik wil u het adres wanneer u
Daar interesse in heeft graag aan de hand doen om vervolgens de handcrème op
De rand van de wastafel te leggen dan draai ik de kraan open en draag er zorg voor
Dat de temperatuur van het water handwarm is dat is namelijk zeer belangrijk
Voor het uiteindelijke resultaat van de rituele alles reinigende handwassing

Langzaam begin ik mijn handen in te zepen met de vrijwel niet te betalen zeep
Die ik enkele keren per jaar in laat vliegen uit een zeer vooraanstaand Geisha huis
Gevestigd te Kyoto Japan ook dat adres mocht u beste collegae daar behoefte toe
Voelen doe ik u graag aan de hand het inzepen dient zeer zorgvuldig te gebeuren
Denkt u alleen maar aan Thetis die vergat het hieltje van de held Achilles toen nog
Een zuigeling in het water te dompelen simpelweg omdat zij hem bij datzelfde
Hieltje vasthield en u allen weet tot welke verstrekkende gevolgen een en ander
Heeft geleid afijn dit inzepen waarbij u tevens beurtelings de ene dan weer de andere
Hand masseert houdt u gedurende vijf minuten vol pas dan spoelt u de handen af

U neemt de handdoek die nu lekker warm geworden is van de radiator sluit de ogen
En begint uw handen genietend af te drogen nu kunt u eindelijk beginnen met het
Eerste lichte geneurie van deze heerlijke nieuwe en schone dag terwijl u vrolijk
Neuriet neemt u de kostbare handcrème van de rand van de wastafel en smeert
Eerst let op collegae dit is een belangrijk detail de linkerhand in en dan de rechter
Want u beseft dat u de rechterhand altijd tijdens uw burger vaderlijke activiteiten
Onmiddellijk bij de hand moet hebben om zodoende ook de linkerhand ruime
Mogelijkheden te bieden om net als de rechter zich in onschuld te mogen wassen

Goed dierbare collegae dit was zo ongeveer mijn kleine college om chronisch beide
Handen ten alle tijden in de grootst mogelijke onschuld te kunnen wassen en ik
Mag hopen dat ik u op voor uw werkzaamheden interessante gedachten heb gebracht
Nog een laatste opmerking is er die mij rest om dit proces naar behoren te laten
Verlopen het is al naar gelang van de volgzaamheid van de burgers uwer stad noodzakelijk
Om het handen wassen minstens tweemaal per uur toe te passen dit tot een maximum
Van viermaal per uur dat moge u wellicht wat boud in de oren klinken en het kan
Burgervader technisch wat lastig zijn maar wanneer u geen gevolg geeft aan eerder
Genoemd minimum dan wordt uw kans op het chronisch de handen in onschuld
Wassen met negen en negentig procent gereduceerd ik ben er zeker van dat u voor
Dat ongemak ongetwijfeld en zeer beslist een eenvoudige oplossing vinden zult

Met warme gevoelens van collegiale hoogachting jullie zo toegenegen Koen

cammie
5 april 2017 at 08:52
Het gaat er juist om de partijen dichter tot elkaar te brengen i.p.v. verder van elkaar af om tot een oplossing te komen, Er is genoeg modder gegooid, dat moet NU gebeuren! Houd op met elkaar de schuld te geven. Tijdverspilling.

Glijn
5 april 2017 at 17:56
Ik heb geen vertrouwen meer in deze burgemeester.
Inderdaad de meelopers houden hem in het zadel.
Het wordt tijd voor een burgervader voor ons allen.

Glijn
6 april 2017 at 09:05
Stadspartij volgt voorbeeld PVDA, zo snel mogelijk zoveel mogelijk zetels kwijt raken.
Prima zijn we zo snel mogelijk van deze middenstands kliek verlost.

Judge X
6 april 2017 at 13:29
Bestemmingsplan Postkantoor 2003 – 2017 (bijna 4 jaar overschrijding van de voorschriften Wet ruimtelijke ordening).
https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/_XA8906150151AFA4A11E299B233DC887/Stadsnieuws%20week%2013%202017.pdf?_dc=1490969714254&_dc=1490969714291

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18683.html

Judge X
8 april 2017 at 14:34
Heeft u allen de schofterige enquête van Ronald den Boer in het NHD van 7 april en de daarbij gemanipuleerde / insinuerende foto van Rob Scholte al gezien ?
Volgens mij kan de Telegraaf Media Groep beter aan de Russische Federatie van Vladimir Poetin worden overgedaan,dan aan de Belgen of John de Mol.

jantje123
8 april 2017 at 15:42
En wat is daar dan schofterig aan? Misschien vindt u het niet leuk dat 77% van de geenqueteerden vindt dat de heer Scholte zijn kansen heeft gehad?

Fred
8 april 2017 at 17:43
Als er een eens bij komt, gaat er een oneens af. Ik heb gisteren drie keer kunnen stemmen. En het artikel, is insinnuerend en sturend naar de eens kant toe. Rob wordt hierin zeer negatief afgeschilderd als de dwarsligger. Logisch dat de eens stemmers de overhand krijgen. Nergens een negatief woord over de handelswijze van de gemeente . Dus deze stelling is sturend opgezet.

strandloper
8 april 2017 at 22:06
Helemaal mee eens Fred, de stelling van het NHD met de begeleidende tekst is helemaal fout. Dikke rode kaart.

Dick Berts
8 april 2017 at 22:35
Ik kan hier niet opschrijven wat ik van Ronald den Boer vind, want dan springt het systeem op tilt. Wat er schofterig is aan zijn enquete; Hij schrijft Scholte eerst compleet de grond in en plakt daar dan een zogenaamd ‘objectieve’ enquete aan vast. Dat heeft hij al twee keer eerder zo gedaan. En daar is al twee keer eerder fel tegen geprotesteerd. Het is dus absoluut geen vergissing. Hij had neutrale informatie moeten geven, of de zaak van twee kanten moeten belichten. Nog veel erger vind ik zijn timing. Maandag vindt er een cruciale raadsvergadering plaats, waarin wordt beslist over het lot van het Scholtemuseum. Den Boer -die helemaal geen journalist is, maar een under cover agent van Schuiling- zal het wel eventjes regelen. Zelfs de journalistiek is totaal corrupt in dit Palermo aan het Marsdiep

strandloper
9 april 2017 at 00:02
Den Boer is het retejong van Schuiling.

Judge X
9 april 2017 at 09:32
Het woord retejong bestaat volgens mij niet Strandloper (de Dikke van Dale gaf in ieder geval geen resultaat),kunt u er misschien uitleg aan geven ?

strandloper
9 april 2017 at 17:00
Judge, ik zal u uitleg geven. Ik ben een liefhebber van komische programma’s of series zoals Koot&Bie, Jiskefet en nog veel meer. Regelmatig refereer ik daaraan op allerlei voorvallen in het heden, echter wel met gevaar dat het niet of verkeerd wordt begrepen.
Het retejong was in Jiskefet aan soort slaafje van de kapitein en dacht daar aan het slaafje Den Boer van de kapitein Schuiling.
Het heeft geen enkele relatie met homohaat of iets van dien. Andere geaardheden erken ik uiteraard volledig. Het is geen ziekte of een verzonnen hoedanigheid. Het is een biologisch verschijnsel en het zou dom zijn dat te ontkennen. Ik wil graag iedere geaardheid op een normale manier benaderen, dus daar ook de draak mee kunnen steken. Het is voor mij gewoon lol, niet meer en niet minder.
Wat een ander daar van vindt, moet hij of zij weten.

Judge X
10 april 2017 at 01:10
Ja Strandloper u geeft precies de verklaring die ik al verwachtte; de heren trekken zoals wel vaker weer te snel hun conclusies,zonder ook maar enige moeite tot onderzoek.
Jiskevet dat was lachen,met de bemanning van de Bruijne Ster: Van den Beerenbroeck,Cruysz en Peter Arendszoon de Boesselaere.
Reetenjongh (dit is de juiste schrijfwijze),werd als gastrol vertolkt door Ellen ten Damme.
De inhoud van die rol kan dus zonder bezwaar één op één vergeleken worden met het gedrag van Reetenjongh den Boer,ook al roept dat bij sommige sukkels hier Freudiaanse associaties op.
Verder nog een tip van mij Strandloper: ‘Don’t mention the war’! 🙂

Ezeltjeprik
10 april 2017 at 11:05
Wat u bedoelt met het woord ‘sukkels’ is mij duidelijk, Judge X, en het staat u vrij, maar niet fraai om mensen, die minder of geen onderzoek plegen te doen zoals u op deze neerbuigende manier weg te zetten, maar het is voor mij vooralsnog een raadsel waarom u het begrip Freudiaanse associaties erbij haalt als iemand een seksuele connotatie vermoedt bij het woord Reetenjongh, zoals gebruikt in de serie Jiskefet. Zo ver gezocht is dat niet in het geval van een schip dat vaart onder de naam De Bruine Ster, bemand door een licht verwijfde crew.
Met andere woorden: ik ben benieuwd wat Freud hiermee heeft te maken…

Judge X
10 april 2017 at 11:36
U heeft er duidelijk minder problemen mee,om iemand even ongenuanceerd als homofoob weg te zetten Ezeltjeprik.

HZdwg
9 april 2017 at 10:01
Met deze opmerking gaat u (en niet voor de eerste keer) een heel verkeerde zijstraat in. Niet meer doen, Strandloper!

Ezeltjeprik
9 april 2017 at 12:59
U levert met uw opmerking een uitermate zinnige bijdrage aan deze discusssie, Zandloper… Ik neem mijn hoed voor u af! Wat een niveau, zeg… U wekt op deze manier de indruk dat u een kijkje heeft op de burgemeester omdat hij mannen valt…. En dat anno 2017. U bent een homofoob!

strandloper
10 april 2017 at 15:52
Ezeltje, u heeft klaarblijkelijk moeite met de rechterlijke macht alhier. The Judge heeft om uitleg gevraagd en gekregen. De zaak heeft hij nauwkeurig bestudeerd en is tot zijn uitspraak gekomen. En daar zult u het mee moeten doen.

Ezeltjeprik
10 april 2017 at 12:47
Zandloper zet zichzelf te kijk als homofoob door de weinig vleiende en dit geval zelfs misprijzende term Retejong te gebruiken om de relatie (?) tussen Ronald den Boer (waarvan ik direct wil aannemen dat hij niet deugt, maar dat terzijde) en Schuiling, die er geen geheim van maakt een aanhanger van de herenliefde te zijn, te omschrijven. Maar voor de sukkels onder ons: hoe zit het nu met Freud….?

Bodelo
10 april 2017 at 10:13
Ik stoor mij aan de onzinnige opmerkingen hieronder over Ronald den Boer en zijn “verhouding” met Schuiling. Onzinnige “informatie”.
Overigens kan ik het niet nalaten te zeggen dat Ronald den Boer op eigen initiatief getracht heeft de impasse tussen Scholte en het college te doorbreken. Na maanden van toezeggingen en afzeggingen van beide kanten(!!!) heeft ook hij de handdoek in de ring gegooid.
Kom, laten we weer een klein comite oprichten …………

Judge X
10 april 2017 at 19:07
Ons kent ons ….

Dick Berts
9 april 2017 at 03:39
Terwijl een circuit van mensen zonder hart, die alleen maar in macht geinteresseerd zijn, via leugens een museum slopen van een kunstenaar wiens terechte kritiek ze niet kunnen verdragen, laat Rob Scholte een blind schoolmeisje aan alle schilderijen voelen. Ook aan de heel kostbare…..Nee, niet als publiciteitsstunt -ik kwam daar maar heel toevallig achter- gewoon vanuit zijn hart.

Ezeltjeprik
9 april 2017 at 12:51
Wat let u om een klein comitë op te richten ter zalig verklaring van Rob Scholte?

Anton Hagen
9 april 2017 at 07:54
Als cultuurbarbaar ben ik nog nooit in het Rob Scholte museum geweest en zal er vermoedelijk ook nooit komen!!
Er zullen toch wel onafhankelijke rechtbanken zijn die hier een onherroepelijk oordeel over kunnen vellen?
Of het nou ten voordele van Scholte is of van de gemeente ,we zullen er ons dan toch echt bij neer moeten leggen,of niet?
En over de opmerking van strandloper,deze vind ik ZEER ongepast!!!!!!!
Bij het discriminerende af,als u begrijpt wat ik bedoel.

jantje123
9 april 2017 at 11:08
Ben het met u eens, Een rechter zal hier uitspraak over doen en daar zal een ieder zich bij neer moeten leggen. De uitslag van de enquete geeft wel aan hoe de Helderse bevolking er over denkt. En zoals bij iedere enquete heeft de “verliezende” partij aanmerkingen over de vraagstelling.

Fred
9 april 2017 at 11:28
Jammer dan voor jou 123. Ik heb niets met het museum, Echter wel met recht en onrecht . Dus ik voel mij in deze echt geen verliezende partij. Het viel mij echter op , dat de stelling in het NHD een “sturende stelling” is geworden, door middel van een negatieve berichtgeving over degene waar de stelling over gehouden werd.

jantje123
9 april 2017 at 12:03
Geen idee waarom het jammer voor mij zou moeten zijn. U heeft niets met het museum, ik heb niets met u. Maar als u werkelijk iets met recht en onrecht heeft dan zou u het eens moeten zijn met de heer Anton Hagen dat we ons neer moeten leggen bij de uitspraak van een rechter.

Ziener
9 april 2017 at 12:34
Niks mis met uitspraken van rechters maar vindt u niet dat het eens tijd wordt om niet alles maar langs de juridische meetlat te leggen maar zelf verantwoordelijkheid te nemen? Als je als gemeente constant je eigen beleid bevestigd moet zien door een gerechtelijke uitspraak en je constant verschuilen (wat een woordspeling) achter “we doen geen uitspraak want het ligt onder de rechter”, dan zadel je niet alleen de gemeenschap op met onnodige kosten maar mis je zelf als gemeente ook de overtuiging dat je op het goede spoor zit. Niet altijd maar de makkelijkste weg volgen en afschuiven.
Over de enquête: Geen enkele burger heeft bij de gesprekken gezeten. Wil je als burger een mening kunnen geven dan moet je volgens mij wel eerst alle feiten weten. Dus deze enquête kent eigenlijk alleen maar verliezers en dat is jammer.

Fred
9 april 2017 at 12:22
In principe, ben ik het ook wel eens met Anton. Maar ook een uitspraak van een rechter kan bij sommige mensen werken als een rode lap op een stier. Vandaar , dat er in de rechtspraak nog allerlei wegen openstaan op een hogerberoep. men kan zelfs doorgaan tot de raad van state. Pas als al die wegen bewandeld zijn , dan kan men niet anders als de rechtspraak accepteren. En met uw opmerking over de stelling, daar zette u een ieder die een opmerking had over de vraagstelling in het kamp van de verliezer. Ik gaf echter aan , dat ik daartoe niet behoor, en dat ik de stelling alleen als zodanig onbehoorlijk vond.

chen zhao
10 april 2017 at 17:25
Zonder de finesses te kennen van de affaire Rob Scholte laat ik mijn onderbuikgevoelens meespreken. En die zeggen mij dat de gemeente Den Helder zuinig moet zijn op een inwoner als Rob Scholte. Hij is een kunstenaar van kaliber!
In het zenboeddhisme is de hara (onderbuik) een centrum van levensenergie en intuïtie. Meer geleid door intuïtie dan kennis neem ik het op voor Rob Scholte.

jonathan
11 april 2017 at 02:40
VVD CDA D66 PvdA en bijwagen Stadspartij zijn druk bezig om de stad te vernielen. Gaat U volgend jaar nog op dit partijkartel stemmen? Nee toch zeker?

http://www.denhelderactueel.nl/2017/04/fracties-willen-klein-comite-oplossing-conflict-rob-scholte/

Te weinig steun voor motie over museum Rob Scholte

De motie van Fractie Vermooten en Vrije Socialisten over het Rob Scholte Museum krijgt maandag tijdens de raadsvergadering vrijwel zeker onvoldoende steun.

Stadspartij-fractieleider Peter Reenders kondigde dinsdag aan het voorstel voor een onafhankelijk, niet-politiek comité, dat een laatste bemiddelingspoging moet doen, serieus te bekijken. Zijn fractie is er inmiddels uit: zij steunt de motie niet. ,,Als het in vier, vijf jaar niet lukt om er met Scholte uit te komen, lukt het in een paar maanden ook niet. Er is destijds raadsbreed besloten om te proberen overeenstemming met hem te bereiken. Anders zou het oude postkantoor worden verkocht. Er is geen oplossing, dus wordt het nu verkocht. Hij mag het zelf kopen of het huren van iemand die het koopt. We willen graag het museum behouden, maar Scholte wil alles voor nul euro. Dat gaat niet gebeuren.’’

NHD, 5 april, 13:20

Reacties:

Guido Bakker · Europa College Amsterdam
Voor niks gaat de zon op (y)

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Waar heeft Scholte dat gezegd: “Ik wil het voor nul euro” ? Er is in deze kwestie steeds sprake van die zegt dit en die zegt dat, zonder dat er enig overleg met openbaar verslag is. Want, Scholte mocht het hebben voor 1 euro, ALS hij de renovatie van 1 miljoen zou doen (zei Wethouder Kuipers) , dat is veel geld en allerminst voor noppes. Ook dhr Reenders verdraait de boel, net als de burgemeester. Transparantie graag, zoals toegezegd met de verkiezingen, anders word je weggevaagd door de PVV, vanwege onvrede.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/te-weinig-steun-voor-motie-over-museum-rob-scholte