Ronald Boutkan – Financiële meevaller + Delano Weltevreden – Kampanje krijgt er structureel 250.000 euro bij + Redactie DHA – Ambitieuze plannen + Gemeente Den Helder – Kadernota

Financiële meevaller voor de gemeente

Den Helder – Een flinke meevaller voor de gemeente. De programmarekening over 2018 laat een voordelig saldo zien van ruim 7,1 miljoen euro. Bij het opstellen van de tweede tussenrapportage 2018 werd nog een nadelig resultaat van € 2.728.000,- verwacht.

Het grote verschil tussen de twee uitkomsten kent verschillende oorzaken. In 2018 zijn werkzaamheden uitgesteld, de budgetten zijn overgeheveld naar de begroting 2019. De grondexploitaties Doggerswijk en het Willem Alexanderhof laten een minder nadelig resultaat zien dan verwacht. Meer leges omgevingsvergunningen zijn ontvangen dan verwacht.

Ook komt de planvorming van de Koningsstraat en Koningsplein in 2019 tot uitvoering, waardoor in 2018 het bijhorende budget nog niet is besteed. Het bedrag in de begroting voor het Stadspark moet geactiveerd worden, waardoor het in 2018 een ogenschijnlijk voordeel oplevert. Het bedrag voor het Stadspark moet echter gestort worden in een egalisatiereserve Stadspark, om zo de kapitaallasten in de komende jaren te kunnen betalen.

Den Helder Actueel, 15 mei 2019 – 13:12

Reacties:

Ferry
15 mei 2019 at 15:09
Kijk kijk,komt dat zien,wij als uitvoerende oligarchie,zijn niet alleen goed in het nemen van ondemocratische beslissingen.
Nee we zijn ook goed in het misleiden van burgers en collega,s in Haarlem.
Wij zijn zo creatief met cijfers,het ene moment zijn we bijna een art.13 gemeente,en ploep tata nieuw konijn met 7,1 miljoen euro,s tussen de voorpootjes.
tata, tata.
eeeeeeeeeeeh dat gaat U terug geven aan de sociaal zwakkere mede burgers??????
Nou eeeeeeeeeeeeh daar hoort U nog van,dat gaan we(de oligarchie) nog zorgvuldig afwegen.
OKE dan maar,en nog veel succes met Uw sollicitaties.

‘t kan erger
15 mei 2019 at 15:50
Ik dacht precies hetzelfde als u, Ferry.
Alle regelingen voor wat extra bijstand zijn voor 2019 weg bezuinigd. Nu er een enorme financiële meevaller is, kan hier misschien wat van terug gedraaid worden?

Ferry
15 mei 2019 at 19:57
Is een stukje satire van mij,kan het niet laten,heb inmiddels de rauw werkelijkheid in gewoon Nederlands geprobeerd te vertalen.
,t kan inderdaad niet erger.

eschotman
15 mei 2019 at 15:16
Boekhoudkundig kan alles even schuiven met de potjes van (2018) naar de potjes (2019) en hoppa wat zwart is wordt weer wit en iedereen is weer tevreden.

Ferry
15 mei 2019 at 15:22
U kent de receptuur.

eschotman
15 mei 2019 at 15:24
Ferry, Dat klopt volledig.

jandekoster1@gmail.com
15 mei 2019 at 16:16
Ongelooflijk, wat moeten de mensen die reageren een zwaar leven hebben. Wat mij betreft een ‘pluim’ voor het huidige gemeentebestuur. Het gaat gewoon de goede kant op eindelijk! Op naar de volgende mooie stappen die gemaakt gaan worden.

Monique_K
15 mei 2019 at 17:07
Een pluim voor een boekhoudkundig trucje? Er gaat helemaal niets de goede kant op, de rekeningen zijn gewoon doorgeschoven van 2018 naar 2019, en gezien de tussentijdse inflatie zijn we dus meer geld kwijt, niet minder.

e
15 mei 2019 at 16:56
Trollen fabriek weer open gesteld ? Moet de gemeente weer de hemel in geprezen worden ?

Roel Prins
15 mei 2019 at 17:00
Deze financiële meevaller betekent niets anders dan dat het college zijn taken niet volledig heeft uitgevoerd. Ofwel: hoera, hoera, wij schieten te kort en omdat we daarom minder behoeven te betalen hebben we meevallers. Het achterstallig werk inhalen levert weer financiële tegenvallers op.

Richard
15 mei 2019 at 17:01
Lieve meneer e,waarom moet iedereen die positief reageert nu meteen een trol zijn ?.Ook voorstanders en dat zijn toch de meesten hebben recht op vrijheid van meningsuiting,iets waarvan u altijd de mond vol heeft.

e
15 mei 2019 at 17:52
Iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Het valt echter wel heel erg op , dat als de gemeente ergens mee komt , dat er de laatste tijd al heel snel iemand ineens ten tonele verschijnt , die wij volstrekt niet kennen als regelmatige reageerder , om de gemeente een veer in de re.. kont te steken .Lijkt er veel op , dat deze mening gever een zetmannetje van de gemeente is , om deze te loven als of het onze lieve heer is . (vandaar, de Koster)

Ferry
15 mei 2019 at 19:51
Richard,U krijgt tijdens Uw vermakelijke avond toch wel weer een verse vette mergpijp van de chef?????

eschotman
15 mei 2019 at 17:36
Wanneer de budgetten die naar 2019 toe zijn geschoven om dat ze niet zijn uitgeven 2018 in een nadelig saldo op de balans uitpakken voor de Gemeente Den Helder. Vraag ik mij af of er dan ook gejuicht gaat worden maar goed eind 2019 weten wij meer of misschien wel eerder.

Ferry
15 mei 2019 at 19:47
Zeker eschotman daar zit U goed mee,vandaar ook m,n satire,maar in werkelijkheid is er geen bedrijf in wereld te vinden die met zo,n resultatenrekening naar de fiscus gaat.
Ook al is de titel tussenbalans.
Is gelijk einde bedrijf.
Er zijn gewoon twee plusjes te melden t.w. grondexploitaties heeft minder verlies geleden dan begroot besparing op de reservering overgeheveld begroting 2019.
Meegevallen belasting opbrengsten deze plus toegevoegd begroting 2019.
Het overige van de 7,1 miljoen was al gereserveerd voor div. plannen.
Dus inhoudelijk is het lamzakken verhaaltje,geproduceerd door ,n lamzak.

e
15 mei 2019 at 20:45
Het boekhoudkundig trucje om de burger een (te) mooi beeld van de gemeente te geven, is bij deze mislukt.

Richard
16 mei 2019 at 09:55
Jullie hebben allemaal een boekhoudkundige opleiding genoten ?
Ik dus niet ,maar ik zie nergens cijfertjes met een duidelijke onderbouwing..
Van de gemeente niet en van jullie niet.

eschotman
16 mei 2019 at 10:01
Richard dat klopt en daar moeten dus juist de leden in de Raad vragen overstellen aan het College (Burgemeester en Wethouders) en specifiek aan de Financiële Wethouder K. Visser om hier meer duidelijkheid en uitleg over te krijgen.

juttertje 51
16 mei 2019 at 10:35
k visser wethouder van feest zaken de vazal van schoenmaker en van den berg assorgia waarom denk je dat dit soort lieden alles zo maar voor mekaar krijgen in den helder even dok 51 er bij halen 2 miljoen gemeenschaps geld weg door ene van den berg die nu weer als de grote redder word binnen gelaten

https://denhelderactueel.nl/2019/05/financiele-meevaller-voor-de-gemeente/

Schouwburg Kampanje in Den Helder krijgt er structureel 250.000 euro bij

Wethouder Kees Visser met de kadernota (foto DHFoto)

Wethouder Kees Visser met de kadernota (DHFoto)

Den Helder – De huur van schouwburg De Kampanje in Den Helder wordt met 150.000 euro per jaar verlaagd. Daarnaast krijgt de organisatie 100.000 euro per jaar voor onderhoud van het pand en de installaties.

Dat stellen burgemeester en wethouders in de kadernota voor aan de gemeenteraad van Den Helder. In de kadernota zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting van komend jaar.

De 250.000 euro komen uit een bedrag van 1 miljoen euro per jaar, dat wordt gestoken in een op te richten erfgoed stichting. Willemsoord BV en de Stichting Stelling Den Helder worden daar samen in ondergebracht.

Erfgoed

Wethouder Kees Visser van financiën zegt, dat zijn collega Heleen Keur momenteel werkt aan de oprichting van de erfgoed stichting. Het jaarlijkse bedrag van 1 miljoen euro noemt hij ’een stevige investering in ons cultureel erfgoed’. Het moet er onder andere voor zorgen, dat er wat onderhoud van het erfgoed betreft geen lijken meer uit de kast komen.

De schouwburgdirectie had bij het gemeentebestuur aangedrongen op een oplossing voor de dik 650.000 euro per jaar, die aan Willemsoord betaald moet worden.

Schouwburgdirecteur Arjaen Kersten liet vorig jaar weten, dat hij af wil van die marktconforme prijs en toe wil naar een kostendekkend bedrag: 480.000 euro. Daar wilde directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord niet aan beginnen, omdat die verlaging gevolgen zou hebben voor de exploitatie van Willemsoord.

De gemeente heeft de afgelopen jaren 9 ton extra subsidie in de schouwburg gestoken, omdat het theaterbedrijf in financiële problemen verkeerde. Nu er een oplossing is gevonden voor de huur en het onderhoud, verwacht wethouder Visser, dat De Kampanje niet meer bij de gemeente aanklopt voor meer geld.

Vogelasiel

Een ander probleem, waar in de kadernota een oplossing voor wordt voorgesteld, is de toekomst van vogelasiel De Paddestoel. Het gebouw is op en de wildopvang zit altijd om geld verlegen. De oplossing, die het vorige college in overleg met natuureducatie centrum Helderse Vallei (HV, red.) en het vogelasiel had bedacht was om de wildopvang bij de HV onder te brengen. Daar moest structureel 165.000 euro per jaar bij voor de HV.

De huidige coalitie zette de rem op deze oplossing, omdat er geen geld voor was. De tijdelijke oplossing is om dit jaar en volgend jaar maximaal 55.000 euro in het vogelasiel te steken om de voorziening te runnen. Burgemeester en wethouders willen vanaf 2020 structureel 150.000 euro beschikbaar stellen.

Gebouw

Volgens wethouder Kees Visser kan van dat bedrag de financiering van een nieuw gebouw worden betaald. Hij gaat ervan uit, dat er ook een oplossing wordt gevonden voor de bezetting van de wildopvang en dat er niet speciaal personeel hoeft te worden aangetrokken.

Zo zou een medewerker van de Helderse Vallei deels kunnen werken in het asiel. Maar ook het aantrekken van vrijwilligers is volgens Visser een mogelijkheid. Hij denkt daarbij aan het activeren van mensen, die nu thuis zitten of nog geen vrijwilligerswerk doen. Het college wil de komende jaren meer mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Helderse Courant, 15 mei 2019, 17:13

Reacties:

Fred Kwast
Als er structueel 250.000 euro pj naar de schouwburg gaat , dan is er structueel iets goed mis bij de schouwburg of bij de gemeente . Maar het komt er wel op neer , dat de burger van Den Helder die structuele blunder mag ophoesten ! Ben benieuwd , of de bejubelaars van deze schouburg , nu ook nog staan te jubelen nu ze dit voor de kiezen krijgen. Zal wel oorverdovend stil blijven, of zij hebben een enorme plaat voor hun kop .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190515_98994652/schouwburg-kampanje-in-den-helder-krijgt-er-structureel-250-000-euro-bij

 Kadernota: Ambitieuze plannen voor Den Helder

Den Helder – Burgemeester en wethouders hebben woensdag de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. De ambitie van Den Helder is ook om de financiën op orde te hebben. De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit Den Helder tot stand gekomen.

De Kadernota 2020-2023 bevat een vertaling van de belangrijkste prioriteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Het bevorderen van de werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het verbeteren van de haven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. We maken keuzes en als het nodig is stellen we geld beschikbaar.

Er komt geld vrij voor de verplaatsing van het Vogelasiel naar De Helderse Vallei. De schouwburg krijgt 100.000 euro extra en de huur wordt 150.000 euro gekort, een totaal jaarlijks voordeel dus van 250.000 euro. Ander structureel geld gaat onder meer naar de volkstuinen, een erfgoedstichting (900.000 euro) en Stichting De Nollen (20.000 euro). Zeestad blijft bestaan en krijgt volgend jaar ruim vier ton extra voor het stadshart. In de jaren na 2020 loopt dit bedrag verder op.

Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Kees Visser, wethouder Financiën: “We blijven investeren in de toekomst van onze stad. Zo gaan we verder met de renovatie van het stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. Daarbij stimuleren we de werkgelegenheid en verstevigen we de positie van de haven. Ook het ondersteunen van kwetsbare jongeren is een speerpunt voor de komende jaren. En we investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Kortom: ambitieuze én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helder.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad besluit of de voorstellen in de Kadernota daadwerkelijk uitgevoerd worden. “Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad, in juli 2019, gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. In 2020 starten we met de uitvoering van de diverse voorstellen.”

De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op http://www.denhelder.nl/kadernota.

Den Helder Actueel, 15 mei 2019 – 17:37

Reacties:

Jantje123
15 mei 2019 at 19:11
Geld speelt geen rol in Den Helder……

eschotman
15 mei 2019 at 21:22
Even de kadernota doorgenomen maar wat betreft de korting van de huur van € 150.000,00 zit die niet toevallig verwerkt in de boekhouding van Willemsoord B.V. want dat betekent wel dat die weer minder inkomsten krijgt aan Huur als verbonden partij of blijft de subsidie gelijk incl. extra € 100.000,00 voor onderhoudt die de Gemeente elk jaar verstrekt aan de Kampanje zo maar een gedachte maar het komt raar over in mijn ogen. Goochelen met cijfers is leuk maar je moet er wel door heen kunnen kijken.

RB
15 mei 2019 at 21:41
ach komt allemaal goed als de gemeente huur gaat betalen voor gebouw 72 (die nu al leeg is dus snel verhuurd zal worden? ) en 66 wat waarschijnlijk direct na historisch weekend wel verhuurd zal gaan worden…. Willemsoord zal binnen lopen….

Andrea
15 mei 2019 at 23:24
Weer 250.000,- structureel naar de Kampanje…… Op hoeveel zitten we intussen????

e
16 mei 2019 at 08:10
Ja, de kramp(agne) Krijgt nu 250.000 extra. Hoeveel krijgen ze al per jaar ? en dan dit er nog bij ? Begint er aardig op te lijken , dat de andere huurders en vooral de nieuwe die daar onlangs naar toe gehaald zijn, worden gebruikt als melkkoe om de schouwburg overeind te houden. De Gemeente , heeft de schouwburg er doorgedrukt en de bevolking en de huurders op Willemsoord mogen nu de financiele (debacle) vruchten van dit doordram beleid “”plukken.”” Straks gaat de burger en de huurders ook weer “”bloeden “” als de bouw van het stadhuis ook in de rode cijfers beland. Dank u Gemeente , U verkoopt op papier een verrotte beschimmelde fruitschaal als vers.

Fred
16 mei 2019 at 10:19
Dus als ik het goed begrijp: Ik huur mijn huis van de woningstichting.Ik heb een fikse huurschuld.Dan verlagen ze de huur voor komend jaar met de helft.En daarbovenop krijg ik nog een hele forse zak geld als huursubsidie .

Andrea
15 mei 2019 at 23:23
Even de kadernota door gescrold, en de gemeenteraad gaat verdacht weinig over essentiële zaken …
Het gaat al meteen goed fout, vanaf de eerste pagina is er een er een stijgende lijn van vertrouwen in het gemeentebestuur. Die opwaartse lijn zou dalend moeten zijn, want het wordt steeds erger in Den Helder.
Er is ook geen enkel risicoprofiel opgenomen in de kadernota, terwijl iedereen weet dat er meerdere rechtszaken lopen met meerdere burgers, bedrijven en instellingen. Waarbij al zeker is dat er 2,5 miljoen moet worden betaald aan een onkruidbestrijder. Andere oplopende tegenvallers als juridische kosten, mislukken van aanbestedingen en projecten worden niet genoemd.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze kadernota, dan zijn ze echt geen knip voor de neus waard. Als er binnen een bedrijf zo omgaan wordt met geld, kunnen ze na een jaar het faillissement aanvragen.
Valt het de rest ook op dat ze eerder vandaag met allerlei “fantastisch” nieuws komen om te laten zien dat ze zo goed zijn, om daarna met een stuk te komen, wat om te janken is… De marketing afdeling van de gemeente kan beter een ander baantje zoeken, want we trappen er niet meer in….

Monique_K
16 mei 2019 at 00:02
Het is ook oorverdovend stil rond de reparatie van het zwembad ..

Peter
16 mei 2019 at 21:42
Ja, verdomd stil. Achter de schermen zijn ze ergens mee bezig om de zaken glad te strijken heb ik het idee. Als Tuin/v d Wal het Stadhuis gaan bouwen dan word het duidelijk voor mij. Maar er zal geen vinger opgelegd kunnen worden vrees ik.

Henk
16 mei 2019 at 06:27
20.ooo voor de Nollen, ik zie daar ooit iets nieuws e blijf het zonde vinden van de betonnen blokkendozen en de “kunst” in zo’n mooi stukje natuur.
Weer geld naar de schouwburg voor de zoveelste keer, als je je eigen broek niet kan ophouden als cafe, restaurant, ga je failliet, de schouwburg krijgt er gewoon geld bij ieder jaar.
En is de huurverlaging niet oneerlijk tegenover de andere zaken op Willemsoord?
Geld wat je ook kunt besteden aan bv de zorg, daar gaat het nog steeds niet goed.

e
16 mei 2019 at 08:11
20.000 kan gelijk naar de schuldeisers.

eschotman
16 mei 2019 at 08:36
€ 900.000,00 ‘structureel’ per jaar die onder het Beheer komt van zoals het vermeldt staat in de Kadernota: “De Oprichting van de Erfgoedorganisatie” uit deze regel maak ik op dat er een hele nieuwe stichting c.q. organisatie komt. Wie worden daar weer de Bestuurders van en wat wordt hun Beleid. Toch vreemd naar mijn weten is er al een ‘Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed Den Helder’ die zou deze gelden toch ook kunnen beheren of is dit een stomme vraag van mijn zijde!

Roan
16 mei 2019 at 10:11
Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord BV en Sichting tot behoud van cultureel erfgoed gaan samen denk ik.
Dat wordt dan de nieuwe Erfgoedorganisatie( vermoedelijk met nog een andere club ?)
En Broekmeulen wordt de baas met een riant salaris.
Dan zit alles onder een dak,altijd handig want kunnen ze alles onder controle houden.

e
16 mei 2019 at 10:56
Andere organisatie….. ZEESTAD ???? Kunnen ze het erfgoed meteen slopen.

hotmail 2
16 mei 2019 at 10:30
Volgens mij gaat WO een erfgoedorganisatie oprichten en daar dan structureel 9 ton voor ontvangt. Zie blz. 37 van de nota.

hotmail 2
16 mei 2019 at 10:54
e.e.a. is ook te lezen in de begroting 2019 in de paragrafen onder4.2 risico’s.

juttertje 51
16 mei 2019 at 10:26
wat wil je met een wethouder van feest zaken en finacien in het gemeente bestuur en een ex prins carnaval als wethouder en dan die p…..ekoek van belachelijk bestuur die al zijn principes overboord heeft gelazerd niet gehinderd door enige kennis van zaken en maar met geld smijten wat ze niet hebben en volgend jaar de ozb weer verhogen

eschotman
16 mei 2019 at 11:17
Zo Ambitieuze plannen zijn dit ook niet in een document uit 2010 ‘Uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed, Projectenoverzicht 2010’ was al veel beschreven. Krijg een idee dat dit weer van stal is gehaald na 9 jaar. Ook staan er namen in vermeldt uit het heden en verleden maar die uit het heden vallen mij het meeste op. Worden dit soms de nieuwe bestuursleden van deze nieuwe organisatie waarbij de andere Stichtingen te biecht moeten wanneer zij geld nodig hebben.

Henk van Kuijk
16 mei 2019 at 16:04
Wat er niet staat: “We halen 30 miljoen uit de algemene middelen voor de totale kosten stadhuis Willemsoord, en gebruiken daarbij miljoenen die bestemd waren voor het sociaal domein, en we bezuinigen hard op armoedebeleid en de kwetsbaren.” De algemene reservepot, die er moet zijn, is dan leeg. En als ze extra geld uitgeven aan de schouwburg, dan zeggen ze dat openlijk, maar de financiële boeken van de verhuizing schouwburg houdt Zeestad potdicht. Weg met Zeestad dus, democratisch niveau nul.

eschotman
16 mei 2019 at 16:49
Henk van Kuijk. Prima dat er nog iemand is die de luis in de pels is van Zeestad (Het zal mij niet in dank afgenomen worden) maar zoals het er naar uit ziet gezien de Kadernota zal Zeestad nog in lengte van jaren de regie voeren als projectorganisatie in Den Helder en er elk jaar meer geld bij gaat krijgen. Het enigste wat men kan doen (speciaal voor de Raadsleden en maakt mij niet uit van welke Partij) is zeer gerichte vragen stellen in de Raad over de budgetten waarover ze gaan en een duidelijke Financiële onderbouwing en uitleg hierover.

Andrea
16 mei 2019 at 20:15
“Maakt mij niet uit van welke partij” Ed Schotman? We kunnen dus concluderen dat het bij de stadspartij niet aan de orde zal komen? En dat de raadsleden van de Stadspartij er eigenlijk alleen maar zitten om de wethouder in het zadel te houden?
Is er überhaupt nog een partij die zelf kan nadenken???

eschotman
16 mei 2019 at 21:12
Andrea, Spreek namens mijzelf. Niets meer en Niets Minder. Het nadenken laat ik aan de Raadsleden over misschien dat mijn reactie enigszins helpt!

e
17 mei 2019 at 10:09
Lukt het je niet om binnen de stadspartij je mening te geven , zodat je nu opeens jou mening hier , via de sociale media gaat ventileren?

eschotman
17 mei 2019 at 10:29
‘e’ Spreek namens mijzelf en niet voor de Partij zoals ik al kenbaar heb gemaakt naar Andrea in mijn eerdere reactie en gezien je niet op mijn Facebook zit had je deze reactie ook niet geplaatst en wat is er mis met mijn mening mag ik die niet plaatsen van u!

Ferry
17 mei 2019 at 11:08
Ja daar heeft U volkomen gelijk in,echter ik heb enige antwoorden mogen inzien van de wethouder financien,die zijn fantasie is gespecialiseerd in ontwijkende antwoorden geven.
M.A.W. het betreffende commissie lid zou denk ik een jaar verder zijn met doordrammen voor correcte antwoord(en)
Zolang de huidige constructie ,,ZEESTAD,, blijft voortbestaan zal de democratie met garantie niet volwaardig kunnen functioneren.
Met de huidige vriendjes politiek BETER V. DEN HELDER/VVD/CDA/P v.d.A zal deze huidige oligarchie gewoon voort blijven produceren.
En de overige partijen staan aan de zijlijn,en mogen toekijken.

Richard
17 mei 2019 at 11:00
tja meneer Schotman zo gaat dat hier.Op dit forum worden geluiden die niet stroken met de opvattingen van een kleine groep mensen niet gewaarderd.De grootste schreeuwers staan niet bepaald open voor andermans mening.Maar wel altijd ” de bek vol” over de vrijheid van meningsuiting en “hun rechten”.
In en in triest…………….

e
17 mei 2019 at 11:32
Ik stelde Ed alleen de vraag. Nergens zeg ik , dat hij zijn mening niet mag geven. Ed kennende , doet hij dat toch wel . Maar het viel mij gewoon op , dat hij altijd verdedigend was op dit forum , en nu ineens hier zijn mening openlijk en niet binnen de partij ventileert. Ja ik heb de mond ( Geen Bek) vol over het recht van vrije meningsuiting en rechten, en ik beperk niemand daarin , zeker Ed niet en u ook niet .

Richard
17 mei 2019 at 13:12
Ok,luid en duidelijk .Laten we elkaar niet aanvallen verder.Ten eerste is dat tijd en energie verspilling.Ten tweede de gemeente( bestuur//ploitiek) spint natuurlijk garen bij verdeeltheid van de burgers.Verdeel en heers is natuurlijk een politiek spelletje .Velen zien dat het gewoon niet ok is wat er gebeurd.En daar moet wat aan gedaan worden.Ik bedoel : is er geen orgaan wat controle uit oefend op een gemeente bestuur ? Kunnen wij als inwoners niet ergens aan de bel trekkken ?.

e
17 mei 2019 at 13:23
Dat orgaan is er , en heet gemeenteraad .

RB
17 mei 2019 at 13:54
een pizzaboer met z’n vriendjes is geen gemeenteraad te noemen…..

eschotman
17 mei 2019 at 13:28
Even in de cijfers gedoken van de Schouwburg maar het begint een beetje een rommeltje te worden. Jaarlijks krijgt de Schouwburg een subsidie bedrag van € 1.7 miljoen (als het goed is) + een extra bijdrage ook in 2018 en voor 2019 van € 300.000 om de exploitatie rond te kunnen krijgen. Gezien de Kadernota komt er in 2020 en de jaren daarna € 100.000 euro erbij wordt een Huur vermindering gegeven van € 150.000 die weer in de boekhouding van Willemsoord wordt verwerkt en krijg een vermoeide dat er nog ergens een garantie is gegeven. Mijn vraag zou wezen aan de Wethouder van Financiën zou zijn: “Kunt U mij vertellen wat de Schouwburg ons jaarlijks kost c.q. aan dit Theater wordt uitgegeven door de Gemeente Den Helder gezien het overzicht niet meer is te volgen en bent U niet van mening dat het nu de spuigaten gaat uitlopen want het kan wel de mooiste Schouwburg zijn maar het moet natuurlijk niet het duurste van het Nederland worden?”

Ferry
17 mei 2019 at 13:54
Er is meen ik al een verplichte half jaarlijkse tussenbalans van de schouwburg aan de raad,is ook met wat vertraging binnen gekomen.
Er zijn al door een commissie lid vragen over gesteld,en er is al een Donald Duck op geproduceerd,wordt dus ook weer doordrammen voor het betr. commissielid.
Wordt dus ook weer een langdurige kwestie,en dan zijn de feiten alweer achterhaald.
Dat is de tacktiek en werkt op die manier altijd,dat moet U toch wel bekend zijn mijnheer eschotman,of zit ik nu wat nieuws voor te schrijven????????????

Peter
17 mei 2019 at 17:52
Vergeet niet de verkapte subsidies in de vorm van sponsoring ander Gemeentelijke diensten als Port of Den Helder enz. Daarnaast wordt nog een subsidie verstrekt voor de cultuurmakelaar die een dubbele pet op heeft.

Henk van Kuijk
17 mei 2019 at 17:40
eschotman, wat er moet veranderen in de Helderse politiek is dit: 1. Zeestad b.v. weg ( geen inzage financiën), en doordrammen 2. dhr Assorgia weg, wegens dubbelrol=zakelijk belang dienen via gemeente 3. burgemeester weg, wegens partijdigheid en behandeling van Scholte (er komt een enorme schadeclaim) 4. Geen zaken met Tuin zolang ze geen deugdelijk zwembad leveren, zonder extra kosten 5. Partijen die peilen bij het volk en daarmee rekening houden. Dat zijn er heel weinig nu: GroenLinks en PVV. En dat is heel triest. Elke nieuwe, eerlijke inspraakpartij zal gigantisch gaan winnen.

e
17 mei 2019 at 19:36
Personeel van Woningstichting , zit gewoon in zeestad. Dus het is een verweven kliek.

eschotman
17 mei 2019 at 19:57
Henk van Kuijk. Er zal maar een ding moeten veranderen in mijn ogen en dat er meer personen in Raden van Bestuur moeten komen die nu afhankelijk zijn van subsidie van de Gemeente die onafhankelijk zijn van de Politiek en die onpartijdig hun onderdeel kunnen geven dus geen enkele binding hebben met enige Partij. Dat is voor mij de enigste eerlijke manier. Een ander oplossing zou ik U zo niet kunnen geven.

Ferry
17 mei 2019 at 23:48
Je hebt volkomen gelijk Henk,hoe in en intriest wordt er in deze stad politiek bedreven,iedere vorm van inspraak wordt bij voorbaat de kop ingedrukt, ieder voorstel van B&W wordt door een monsterlijke coalitie een gelopen race.
Openlijke belangen verstrengelingen zijn de normaalste gang van zaken geworden.
Financiele debacle,s zijn idem de normaalste gang van zaken geworden.
Raadsleden en commissie leden die nog oppositie proberen te voeren worden als oud vuil behandeld,vragen worden met ontwijking/retorisch beantwoord incl rekken en trekken.
Het idee om een democratische partij op te richten is geen onaantrekkelijke gedachte,met een verkiezings programma dat notarieel is vast gelegd,waarbij het alleen mogelijk is bij 2/3 meerderheid punt(en) te veranderen cq te herzien,bij het niet nakomen hiervan volgt automatisch uitsluiting stem bevoegdheid, en uitsluiting.
Een burger werkgroep rond de wethouder bij belangrijke/ingrijpende veranderingen structueel/financieel vooraf indiening raad.
Bindend referendum recht.
Ik denk dat dit de enige manier is om bij een volgende verkiezing deze huidige oligarchie te elinimeren is,mits bij voldoende zetels uiteraard.

e
18 mei 2019 at 09:37
Stel ze hoofdelijk aansprakelijk. Kijken ze wel uit met het doen van uitgaven als zij er zelf verantwoordelijk voor zijn Kan Wouters b.v zijn Pontjesbrug zelf dokken.

Ferry
18 mei 2019 at 09:52
e,ben ik ook warm voorstander van,maar dan landelijk

Richard
17 mei 2019 at 18:52
Mijn stem hebben ze ,maar hoe krijg je de rest van de stemmers nog naar de stembus ? Door al het bedrog is het animo om te gaan stemmen niet echt hoog meer.

e
17 mei 2019 at 19:56
Daar snij je een goed punt aan. De nu zittende partijen , hebben het bij de kiezer verbruikt . Door in het verkiezingsprogramma dingen te beloven , die na dat ze zijn verkozen nog sneller overboord gegooid zijn als dat ze het hebben beloofd. Zij wisten niet hoe snel zij bij de coalitie op schoot moesten klimmen. Voorbeelden , van welke partijen dit deden zijn hier genoeg genoemd. De kiezer was het vertrouwen in de grote politieke partijen verloren. Door op de kleine opkomende partijen te stemmen , probeerden zij het vertrouwen in de politiek terug te krijgen , mede ook door de mooie beloften die er door deze partijen gedaan werden. Hoe bedrogen kwamen zij uit , toen bleek dat eenmaal op het pluche gekozen , deze kleine door de verkiezing groot geworden partijen , op schoot klommen bij de grote partijen en zo een grote coalitie vormde met de grote partijen die de verkiezingen hadden verloren. Met andere woorden , zij pleegden verraad aan de kiezer. Dus nogmaals , je hebt hier een goed punt, hoe krijg je het vertrouwen bij de kiezer terug.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/kadernota-ambitieuze-plannen-voor-den-helder/

Kadernota

Tegen de zomer plaatsen de fracties in de gemeenteraad hun politieke ‘bestellingen’ voor het jaar erop. In de zogenaamde kadernota, die de raad dan vaststelt, staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren.

De gemeenteraad geeft het college de opdracht op basis van die nota de begroting voor het jaar erop te maken. Burgemeester en wethouders gebruiken de maanden tot oktober om een scherper beeld te krijgen van de financiële ruimte. Daarbij is de Miljoenennota die het Rijk op Prinsjesdag presenteert, erg belangrijk. De Rijksuitgaven bepalen namelijk voor een groot deel de gemeentelijke begroting.

Kadernota 2020

In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Het bevorderen van de werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het verbeteren van de haven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Hier zetten wij ons voor in. De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit Den Helder tot stand gekomen.

Download de Kadernota
Kadernota gemeente Den Helder 2020 (PDF)
Gemeente Den Helder – Kadernota 2020

https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/kadernota

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arjaen+Kersten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspark
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Stelling+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Vallei