Ronald Boutkan – Extra raad over werk aan stationsplein

Den Helder – Op verzoek van de oppositie komt er maandagavond 16 januari een extra raadsvergadering. Onderwerp van gesprek is het werk aan het stationsplein, waarover deze week opeens weer veel te doen was. Dat werk gaat ondertussen wel gewoon door.

De afgelopen weken kwam er bezwaar van omwonenden van de stationslocatie tegen de start van het werk. Te vroeg, vinden zij, omdat de wettelijk verplichte termijnen voor bezwaar niet in acht zijn genomen. Jammer dan, reageerde het college bij monde van wethouder Lolke Kuipers, het werk gaat gewoon door. Eenzelfde reactie kwam dinsdag toen kunstenaar Rob Scholte een protest begon tegen de sloop van het muurtje voor het stationsgebouw. Dat muurtje hoort bij het ontwerp en mag niet zomaar worden gesloopt, stelt Scholte. Daarover dient overleg plaats te vinden met de architect, iets dat niet is gebeurd. Gemeente en Zeestad zijn niet van plan een reeds in gang gezette gerechtelijke procedure af te wachten. Sail is immers in aantocht en voor die tijd moet alles afgerond zijn, de bezoeker van dit evenement die per trein in Den Helder arriveert moet aankomen op een mooie, nieuwe stationslocatie.

Een aantal raadsleden reageerde boos en teleurgesteld over de gang van zaken. Dinsdagavond kwamen ze samen en besloten tot het aanvragen van een extra raadsvergadering, om het college over deze kwestie aan de tand te voelen. Die raad is op 16 januari. Op die datum stonden eigenlijk commissievergaderingen gepland, maar omdat de eerstvolgende raadsvergadering niet doorgaat (te weinig agendapunten) wordt alles nu opgeschoven.

De extra raad betekent nog steeds niet dat het werk aan het stationsplein wordt stilgelegd. De oppositie heeft geprobeerd het college hierover te spreken, maar wethouder Lolke Kuipers reageert volgens Tjitske Biersteker (CU) nergens op.

Den Helder Actueel, 11 januari 2017 – 13:24

Reacties

Dick Berts
11 januari 2017 at 13:27
De ene affaire na de andere. Schuiling sloopt al zijn politieke tegenstanders en Den Helder is verworden tot een afschuwelijke dictatuur. Enige passende oplossing: B&W er uit lazeren.

Peter
11 januari 2017 at 13:46
De uitkomst van deze vergadering kun je al raden. Ze deden een plas en alles bleef zoals het was. En zoals Dick het al aangeeft, gaat inderdaad de vormen aannemen van een dictatuur. Overigens is dit een landelijke tendens. De Haagse politiek heeft ook schijt aan haar inwoners. Overeenkomst is er wel tussen het landelijke en de Helderse politiek, respectievelijke Rutte en Schuiling zijn uitstekende strategen die zich prima hun hoofd boven water houden als ze ellende over zich heen krijgen of het benauwd krijgen. De 2e kamer en de Gemeente Raad vertonen ook gelijkenissen, allebei slappe hap. Buiten de Kamer of Raad schreeuwen en in de Kamer c.q. Raad zich laten slachten door Rutte of Schuiling. Beiden heren zouden zomaar lid kunnen zijn van dezelfde partij…………..

Klaas Otten
11 januari 2017 at 13:58
Laten wij op maandagavond 16 januari ook maar besluiten om het postkantoor te slopen! Tip voor wethouder Kuipers : Zit er wel een woonbestemming op het postkantoor? dacht het niet dus pak die Scholte eens aan. Scholte gebruikt deze muur des aanstoots louter voor zijn eigen belang …. juist het postkantoor. En mevr. Biersteker is het allemaal wat te veel geworden door politicus van het jaar te zijn geworden … want zeg nou zelf …. waar gaat dit om? om een stukje verhoogt openbaar stukje bestrating, waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven an gemeente Den Helder om te slopen. Beterschap mevrouw Biersteker en ik sta vierkant achter jou Lolke Kuipers!!!!!

Fred
11 januari 2017 at 14:40
Meneer Otten, In plaats hier de boel op te zitten naaien als vriend van de palenrammersclub, raad ik u aan , eens het stukje van Advocaat J Jorna te lezen in het NHD. Baaruit blijkt, dat Kuipers goed FOUT zit.

Patrick
11 januari 2017 at 15:01
Geachte heer Otten,
Uw reactie lezende begrijp ik dat u volledig achter de wethouder gaat staan, echter blijkt ook dat u de gehele essentie van dit project totaal niet heeft begrepen.
Denkt u namelijk serieus dat Rob Scholte, Tjitske Biersteker, Marc Nihot, Dhr Selie en mevrouw Vermeer zich dan op deze manier zouden manifesteren? Als u zich beter had ingelezen had u namelijk geweten dat het om veel meer gaat dan alleen her-bestraten.
De 2 muurtjes schuin voor de hoofdingang, deel uitmakend van de totale architectuur van het stationsgebouw, staan namelijk op de nominatie om te worden gesloopt. Aangezien wij (gelukkig) in een democratie leven en dus als burger inspraak hebben in dit soort zaken mogen wij bezwaar maken voor een bepaalde periode. BINNEN deze periode is het niet toegestaan om alvast voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Het college is daarentegen al binnen deze termijn begonnen met werkzaamheden via Aannemingsbedrijf Meijer.
U geeft tevens aan dat de eigenaar toestemming heeft gegeven. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u hiermee de NS bedoeld. Helaas heeft u in zijn geheel hierin geen gelijk. De NS is eigenaar van het onroerend goed + alle aanhorigheden, echter is dit in opdracht gegeven aan een architect wat inhoudt dat er ten alle tijden toestemming moeten worden gevraagd als er zichtbare veranderingen worden gepleegd. De architect heeft namelijk het intellectueel eigendom.
Om uw loftrompet nog iets meer te temperen richting L. Kuipers wil ik ten slotte aangeven dat deze wethouder voor zijn beurt heeft gesproken aangaande de voorlopige uitspraak van de rechtbank Haarlem. Op het moment dat hij deze uitspraak namelijk deed kon hij onmogelijk weten wat de uitspraak was van de rechtbank.

Fred
11 januari 2017 at 17:58
Je stond ook vierkant achter Pia Bruin . En De Dulk .Die hebben ook vroegtijdig het veld moeten ruimen. Schijnbaar heb je een abonnement op het verkeerde paard wedden .

flipfluitketel
11 januari 2017 at 18:15
Hoezo vroegtijdig hebben hun bestuursperiode gewoon uitgediend.

Hotmail 2
11 januari 2017 at 18:25
Flip je begrijpt heus wel welk veld Fred bedoelt nl. stadhuislijntjes en rammen maar.

strandloper
12 januari 2017 at 02:28
Klaas Otten staat graag op de foto met representanten van Demolition ’66. Klaas is denk ik sloper en begrijp van daaruit zijn verering voor de slopers van Demolition ’66. Graag een nieuwe foto Klaas waarop jij prominent in beeld komt, vierkant staande achter Lolke Kuipers. Dat zal hij wel fijn vinden.
Bespaar mij verder je slappe gelul waaruit blijkt dat jij niet in de schaduw kan staan van mevrouw Biersteker en de heer Rob Scholte.

Wim Ruiten
11 januari 2017 at 14:48
Fred praat niet zo raar, Klaas heeft naar mijn mening in deze 100% gelijk

Monique_K
11 januari 2017 at 16:33
Nee, dat heeft Klaas niet, en dat is geen mening maar de wet. Maar dat de wethouder het vertikt om zich aan de wet gaan houden is inmiddels wel bekend.

Juul
11 januari 2017 at 19:08
Ook dit is goed voor de zakken vullers.
Dat mag maar doe het goed.

scherpe ogen en oren
11 januari 2017 at 19:55
Ik vraag mij echt af of niemand door heeft wat de coalitie partijen aan het doen zijn. Ze zijn uit op een breuk om er zo voor te zorgen dat er niet bestuurd wordt en zo plannen ( o.a renovatie stadhuis) niet tot uitvoer komen en mee genomen worden naar de verkiezingen.De Stadspartij buitenspel zetten. Dhr. Schuiling wacht ook om weggestuurd te worden zodat hij lekker kan teren op enkele jaren wachtgeld tot zijn pensioen en ondertussen in Groningen samen met zijn vriend zijn commissariaat verder uit te breiden.
Als ik er naast zit dan doen ze er in ieder geval alles aan om mij te doen laten denken in deze complot theorie.
Ik ben trouwens heel benieuwd of Tjitske 16 januari NU WEL ballen toont en instemt met een motie van wantrouwen.Je kan elke dag op een muurtje gaan zitten maar als je in het huis van de democratie niet daadkrachtig bent is een protest op een muurtje niets waard. Het blijkt ook wel uit het feit dat het muurtje weg is en nooit meer terug komt.
Ik reken dit de oppositie zeker aan!!!!!!
Ik heb het al eerder gezegd. Geen voor overleg, in de raad en openbaar zodat alle inwoners van Den Helder mee kunnen luisteren en weten wie wat zegt.

Klaas Otten
11 januari 2017 at 20:17
Ik vindt het ongehoord hoe Koen Schuiling wordt neer gezet! Hij doet veel goeds voor Den Helder. bv zijn anti drugsbeleid! grote klasse van onze burgemeester!

scherpe ogen en oren
11 januari 2017 at 20:29
Haha Klaas! Drugsbeleid? Dat moet nog maar blijken nu er plannen zijn om de coffeeshops te verplaatsen uit de Koningstraat. Je geeft aan bv, ik ben heel benieuwd of je nog meer goeds kan opnoemen want als drugsbeleid het enige is dan? Even een tegen geluid, Totaal geen communicatie gepleegd betreffende het Gemini, Op zijn vingers getikt door de raad en toegegeven dat hij beter had moeten communiceren en harder moet opkomen voor een goed ziekenhuis in Den Helder.

Fred
12 januari 2017 at 06:51
Voor wat betreft het Gemini zich dood zou gaan vechten, maar dat zelfs niet nakomt. Voor wat de Coffeeshops betreft zijn er toezeggingen gedaan, aan winkeliers en de omwonende buurtbewoners die al sinds jaar en dag klagen over die shops. en hun daar rondhangende bezoekers ( door de Gemeente aangeduid als randfiguren) Maar nu de Gemeente en woningstichting, met grote belangen i.v.m bouw en verkoop van duurdere verkoopwoningen, daar de grond daar nodig hebben,( woiningstichting heeft laten weten niet eerder te gaan beginnen met bouw voordat er zekerheid is dat de shops weggaan , want niemand koopt een dure woning naast of in de buurt van een shop ) wordt er ineens wat aangedaan. Deze houding geeft aan , dat de klagende winkeliers en de omwonenden steeds aan het lijntje gehouden zijn met vage nietszeggende toezeggingen, Maar nu het puntje bij het paaltje komt en zij de grond voor eigen gebruik nodig hebben voor eigen dure belangen, komen zij pas in beweging. Dat meneer Otten is ook uw Burgemeester !.

Peter
11 januari 2017 at 20:31
Dat roept Schuiling over zichzelf af Klaas!! Ik zie hem alleen maar mooie dingen kapot maken (o.a. LMSE wat Den Helder naar buiten toe op de kaart had gezet) Anti drugsbeleid?? Een pandje sluiten als straf omdat er een paar wietplantjes worden geteeld?? Wordt Den Helder hier beter van?? Ik woon hier al jaren en de politiek altijd gevolgd, maar we hebben bij mijn weten nog nooit zo’n slechte Burgemeester gehad, of het moet er één voor mijn tijd zijn geweest. Ik lees overigens weer iets nieuws, hij heeft verboden Jazz middagen te laten organiseren in Sporthal de Brug één keer op de zondagmiddag in de maand. Was een leuk initiatief van Gerard van Schie van de Seaside Jazz Band. Als ik goed je profiel foto zie staat daar Pia Bruin op??

Fred
12 januari 2017 at 06:58
En Den Dulk Peter, Klaas werd door beide palenrammende dames als mascotte gebruikt omdat hij vierkant achter hun stond . Klaas heeft altijd achter deze slopende dames gestaan en waar hij maar kon ze de hemel in prees. Dat laatste is hem nog niet gelukt, daarom probeert hij het nu met Kuipers en Demolition 66.

Peter
12 januari 2017 at 10:11
Dank je Fred voor de uitleg. Zag de foto en had al zo’n nare smaak meteen in m’n mond.

Koos v Dongen
12 januari 2017 at 10:28
Gisteren ging het over Rob Scholten en het muurtje en ineens gaat de discussie daar weg en gaar het weer over de extra raadsvergadering.Net een groep spreeuwen die van boom naar boom vliegen en al kwetterend waarschijnlijk een nieuw uitzicht aanschouwen en daar herrie over aan het maken zijn.Een spreeuw begint altijd met vliegen en de rest volgt, In Den Helder mevrouw Biersteker voorop en iedereen naar de mond pratend zonder zich af te vragen wat haar kiezers nu echt van haar verwachten met haar sociale hart ,nee mevrouw je staat voor sociaal en de buurten doe daar eens wat aan.Ga je eens druk maken om de mensen die in de problemen zijn geraakt een op de vijf gezinnen zeggen de statistieken dan heb je het al druk genoeg en kom je niet meer aan deze onzin toe.Ook Dick Berts een man met grote kwaliteiten dat weet ik zeker ga je eens druk maken over andere dingen dan een muurtje en een kunstenaar.Rob Scholten naar verluid een bekende kunstenaar breng jou kennis over aan de jongeren in de stad en hou je bezig met kunst en cultuur en laat zien wat je de stad te bieden hebt in plaats van met een bordje voor het station verkeerde reclame te maken voor jezelf.Nu zal iedereen weer roepen waar bemoeit die Koos v Dongen zich weer mee en dat is jammer maar ok ik ben het wel gewend en het doet me weinig. Maar wat me wel altijd opviel als wij in de wijk(en) aan het werk waren zeker de Visbuurt liet mevr. Biersteker altijd verstek gaan en stak geen poot uit net als heel veel andere die hun mond overal vol van hadden.Nou ik sta helemaal achte Lolke Kuipers eindelijk iemand die zich niets aantrekt van al dat geschreeuw en gewoon door gaat met wat moet gebeuren, en Mevr. Biersteker fiets met een rotgang door de stad zonder iemand echt eens aan te kijken naar het volgende sensatie verhaal.Ze kan beter iets doen aan de sensationele huren die worden geheven op de particulier huizenmarkt en daar eens de raad voor bij elkaar roepen dan help je echt veel mensen. En

Judge X
12 januari 2017 at 11:30
…… en dan gaat het plotseling weer over mevr. Biersteker.
Ja dat kan hier allemaal Koos,het hoort bij de democratische regels van DHA: ‘Welkom bij de spreeuwen !’. 🙂

Fred
12 januari 2017 at 11:14
Het is zo jammer Koos , dat juist jij mevrouw Biersteker aanvalt op haar werk al lid van de raad. Temeer jij toch degene was die tijdens de periode dat jij in de raad zat meer afwezig was dan aanwezig, en het raadswerk aan anderen over liet. Dus als jij iemand de Zwarte piet toe wil spelen, vergeet dan jouw zelf niet.

Henk van Kuijk
12 januari 2017 at 12:51
Maar owee, als de bezwaarprocedure over de komende inrichting van het Vinkenterrein niet wordt gerespecteerd. Dan staat onze Koos op de achterste benen. Net een spreeuw…

Koos v Dongen
12 januari 2017 at 13:28
Welnee Henk het Vinken terrein gaat prima en er is prima overleg .

Koos v Dongen
12 januari 2017 at 13:36
Het was twee periodes in de Raad Henk het laatst van de acht jaar wat afwezig door ziekte. Daarna tien jaar vrijwilligerswerk gedaan tot vijfenzestig jaar en drie maanden mijn best gedaan zal ik maar zeggen e ik ben nog steeds niet klaar maar nu een iets ander tempo.

Dick Berts
12 januari 2017 at 13:37
Beste Koos. Die paar bakstenen en zelfs Rob Scholte doen er niet toe. Waar het om gaat, is dat B&W snoei en snoeihard mogen liegen tegen de gemeenteraad en nu zelfs hun billen afvegen met alle (ruimtelijke ordening) wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die manier blijft er geen steen overeind staan van ons democratisch huis. Het volstrekt illegale slopen van dat muurtje is daar het symbool van.

George
12 januari 2017 at 14:56
Het is daar net een kleuterschool met twee vechtende klassen. De een de gemeente en de andere Koks, Scholte en een paar omwonenden. Koks en Scholte krijgen hun zin niet van de andere klas en gaan lekker als een paar kleuters dwars liggen. Gelukkig is er ,met alle respect, kleuterjuf Biersteker om met deze ene dwarsligger en volgers te praten. In tegenstelling tot jou Koos vind ik haar wel sociaal optreden. Helaas heeft ze gelijk vwb de wettelijke verplichtingen, maar als die kleuter zijn zin voor het postkantoor had gehad, had hij daar niet met een bordje van 93 jarige architect zitten te zwaaien en die andere twee kleuters met een deken over hun heen op het muurtje zitten kleumen. En was al die komedie niet nodig.

Fred
12 januari 2017 at 11:14
Het is zo jammer Koos , dat juist jij mevrouw Biersteker aanvalt op haar werk al lid van de raad. Temeer jij toch degene was die tijdens de periode dat jij in de raad zat meer afwezig was dan aanwezig, en het raadswerk aan anderen over liet. Dus als jij iemand de Zwarte piet toe wil spelen, vergeet dan jouw zelf niet.

Anton Hagen
12 januari 2017 at 15:16
Zoals ik uit Twitter begrijp van Harrie van Dongen is hij het geheel en al eens met de heer Klaas Otten en ook met de verantwoordelijke wethouder Lolke Kuipers.
Dan weet de oppositie alvast wat ze aan de Stadspartij hebben.
Ook leuk voor broer Koos,weet die zich in ieder geval gesteund door zijn broer.
Blijkbaar snappen deze heren niet dat alle democratische regels overboord gegooid worden!
Althans dat is wat ik er van begrijp van de bezwaarmakers en raadslid Tjitske.
Zelf heb ik er zeer weinig verstand van,geef ik grif toe 🙂

Judge X
12 januari 2017 at 15:28
Ed Schotman gaf in zijn reactie ‘gedachten kronkel’,vanochtend bij het NHD ook al aan waar de Stadspartij staat in deze.
Dat kan a.s. maandag in de vergadering dan mooi vastgelegd worden.

Sjaak
12 januari 2017 at 16:33
Het muurtje van burgemeester Schuiling, VVD, D66, CDA, PvdA en bijwagen Stadspartij slopen is volgend jaar aan de orde. En dat gaan de inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen heel grondig doen. Dan zie je er echt niks meer van. #verkiezingen2018
Reply

Anton Hagen
12 januari 2017 at 16:49
Helaas is dit utopie beste Sjaak.
Er gaat zeer weinig veranderen in 2018,vrees ik,Den Helder is nu eenmaal een gezagsgetrouwe stad en die zullen toch weer op een van de landelijke partijen gaan stemmen.
Dat de Stadspartij het hier heeft verbruid, dat is zeker.Maar voor rest blijft het bijna zoals het nu is.
Rachel Post weg,Carla van Driesten weg en ook Geurt Visser zal het niet redden.
Het gaat min of meer hetzelfde kliekje blijven,dat durf ik nu al te voorspellen. 🙁

http://denhelderactueel.nl/2017/01/extra-raad-werk-aan-stationsplein/

PDF:
Verzoek extra raad 16 januari 2017