Ronald Boutkan – Extra raad over stationslocatie loopt met sisser af

Den Helder – De extra raadsvergadering over de stationslocatie is maandagavond met een sisser afgelopen. Een groot deel van de oppositie kon de andere helft van de raad niet overtuigen, en andersom. Wethouder Lolke Kuipers zette de feiten op een rijtje en maakte duidelijk dat er geen gekke dingen zijn gebeurd binnen het traject dat leidde tot de start van de werkzaamheden. De regels zijn in acht genomen en waar inspraak nodig was is die er ook geweest. Een vooraf aangekondigde motie van de oppositie werd uiteindelijk wel in stemming gebracht, maar haalde geen meerderheid.

De zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd kregen als eerste het woord. Nel Dol van GroenLinks meende dat de inbreng van de inwoners “volkomen wordt genegeerd en als lastig wordt ervaren. Voor kleine wijzigingen mag het college kiezen voor een reguliere procedure, waarbij met de werkzaamheden kan worden begonnen zodra de vergunning is verleend, maar het gaat nu om ingrijpende wijzigingen en dan moet het anders. Als hiervoor is gekozen omdat het voor Sail klaar moest zijn, dan is de planning verkeerd.”

Michiel Wouters, Behoorlijk Bestuur: “Niemand is tegen het opknappen van de stationslocatie en dat staat hier ook niet ter discussie. Het gaat om de manier waarop, het buitenspel zetten van regels is onbehoorlijk bestuur. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat we burgerparticipatie en inspraak hoog in het vaandel hadden? En was het optreden van politie om het protest tegen sloop van het muurtje te breken wel proportioneel?” En Tjitske Biersteker van de ChristenUnie stelde dat op basis “van heel oude bestemmingsplannen nu een reconstructie is bedacht waarbij geen enkele inspraak mogelijk lijkt. Dat is bijna niet te bevatten. Telkens ziet dit gemeentebestuur de kans bewoners tegen zich in het harnas te jagen. Dit college heeft burgerparticipatie tot een farce gemaakt.”

Erfgoed

Wethouder Kuipers (en de rest van de raad) zag het toch echt heel anders. Gelukkig ziet hij op Facebook ook pagina’s vol met louter positieve reacties op de ontwikkelingen. Over de haast met het werk: “Dat is nodig, want de stationslocatie is de entree van Den Helder en die moet er voor Sail weer netjes uitzien.” Verwijten dat Den Helder slecht met haar ergoed omgaat wees hij van de hand. “Met de schouwburg en School 7 laten we zien dat we met respect omgaan met oude gebouwen, we koesteren het erfgoed. Er is niemand in dit huis of bij Zeestad die bewust bezig is de stad te beschadigen. Ik herken me totaal niet in de aantijgingen die aan mij persoonlijk zijn gemaakt.” Er is volgens hem wel degelijk inspraak geweest, met bijeenkomsten voor alle betrokkenen. “En qua vergunningen hebben we een zorgvuldig traject doorlopen, want als iemand zich aan de wet moet houden, dan is het de gemeente wel. En aan de NS, eigenaar van het station en het plein, hebben we toestemming gevraagd en die hebben ze gegeven.”

Over de besluitvorming zei hij dat al op 19 april 2016 in de raadscommissie het voorlopige ontwerp is gepresenteerd. Verder gaf hij aan dat de werkzaamheden rond de Watertoren pas plaatsvinden na de behandeling van de rechtszaak op 26 januari. Voor werkzaamheden voor een groot deel van het plein is verder geen vergunning nodig. Een aantal werkzaamheden betreft kleine wijzigingen en daarvoor is wettelijk geen inspraak mogelijk. Tot slot merkte hij op dat niet Koks, maar de gemeente zelf nog steeds eigenaar is van de watertoren. Koks heeft zelfs geen huur- of pachtovereenkomst.

Architect

Peter Reenders van de Stadspartij had uitgezocht of de architect van het station wel recht van spreken had. Nee dus. “Architect Van der Grinten was tot 1958 in dienst van de NS en hij heeft het gebouw dan ook ontworpen als medewerker van de NS. Daarmee ligt het eigendomsrecht bij de NS en niet bij de architect zelf”, aldus Reenders.

Hans Verhoef van D66: “Wie overtuigt wie nog? Willen we wel luisteren naar elkaar? De wethouder heeft keurig de feiten op een rij gezet.” Verhoef herinnerde aan de raadscommissie van een jaar geleden, toen enthousiast over deze plannen werd gesproken en alle fracties laaiend enthousiast waren over de gehouden inspraak. “We moeten verder gaan met de vernieuwing van de stad en die stad verdient een fraaie entree.” Kees Bazen (CDA) was ook enthousiast: “Ik hoor veel positieve reacties op de ontwikkelingen in de stad. Laten we doorpakken met het door ons allen goedgekeurde uitvoeringsplan voor de binnenstad.”

Peter de Vrij, PvdA: “De wethouder heeft aangegeven dat een uitspraak van de rechter gerespecteerd wordt en dat is prima. We missen een beetje het vermogen om een eindje met elkaar op te lopen. Om een deel van elkaars gelijk te accepteren.”

Sentiment

Volgens Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder ontbreekt het dit, maar ook eerdere colleges, “aan het vermogen aan te voelen wat er speelt, het sentiment onder de inwoners van Den Helder. Daarom hebben we hier weer zo’n ellenlange vergadering”, meende Post. “Dat muurtje staat symbool voor het vele slopen dat is gebeurd, door voorgaande colleges en wethouders van buiten die menen ons Den Helder te moeten slopen. Dat zijn we zat. Het college kiest voor een procedure waarbij geen verplichting is tot inspraak, maar misschien hadden ze een andere procedure moeten kiezen waarbij dat samen oplopen waar de PvdA aan refereerde, makkelijker wordt. Ik vind het niet passend bij de Stadspartij dat ze hier ook zo luchtig over doet, toch een partij die voorheen goed wist aan te voelen wat er leeft onder inwoners.”

Na een korte schorsing besloten de zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd, de vooraf aangekondigde motie (Motie Stationslocatie) waarin ze aangaven de handelswijze van het college en de vergunninghouder met betrekking tot de aanpak van het project renovatie stationslocatie te betreuren, toch in te dienen. Met de motie riepen de fracties onder meer op alsnog de inspraak mogelijk te maken en excuses te maken richting de architect. Het was echter al wel duidelijk dat geen enkele andere fractie de motie zou steunen. Tijdens de stemming kwam er dan ook geen meerderheid voor de motie.

Inspraak

“Als ik het betoog van de wethouder goed beluister is dat een opsomming van juist datgene van wat is benoemd. Namelijk dat je wel overal kunt proberen onder inspraak uit te komen, maar de essentie is dat we langzamerhand toe moeten groeien naar een systeem waarin de burger het gevoel heeft en de mogelijkheid krijgt mee te praten over zijn leefomgeving. Dat is niet gebeurd en daarom zijn mensen boos geworden”, aldus Michiel Wouters. Reenders onderbrak Wouters en stelde dat dit nu juist een project is geweest waarbij nog voordat er ook maar een streep op papier stond uitgebreid naar de bewoners is geluisterd. “Maar bezwaren konden nu juist niet worden ingediend, inspraak of niet”, pareerde Wouters.

Den Helder Actueel, 16 januari 2017 – 22:37

Reactie:

Roel Prins
16 januari 2017 at 22:46
Onvoldoende voorbereid, blindganger als motie. Met zo’n oppositie is het wethouderschap een genoegen

Dick Berts
16 januari 2017 at 22:55
Miniatuur van de Weimar republiek…..

Dick Berts
16 januari 2017 at 22:58
B&W: niets aan de hand, net zo als bij de Afdeling Sociaal Domein, daar was ook niets aan de hand.

Henk van Kuijk
16 januari 2017 at 23:05
De feiten: na 19 dagen van de verplichte zes weken van de bezwaartermijn begon dit college de spa fors in de grond te steken, met de hulp van de politie. Uiterst onbehoorlijk. Ook van de politie, en dus ook van de burgemeester die moet waken over het recht van de burger. Zo boort dit college het bezwaarrecht van de burger de grond in. De coalitiepartijen begrijpen niet eens dat de bezwaarprocedure netjes afwikkelen juist ook hoort bij de participatie. Ze kletsten er voortdurend omheen. Zeker ook dhr Reenders en zijn Stadspartij spelen hier een cruciale negatieve en kwalijke rol, want zij liepen met zes over. Hun speerpunt bij de verkiezingen om de bevolking bij besluitvorming te betrekken is volstrekt een leugen geworden. De andere partijen hebben met hen even de illusie gegeven aan de bevolking dat ze aan inspraak zouden gaan doen, maar na een redelijke eerste fase gaan ze weer over tot hun oude stiel: Sail, sponsors en bedrijven zijn veel belangrijker dan de rechten van burgers en een oude architect. Opmerkelijk en kwalijk: de burgemeester, die toch hoofd is van de politie en het college, zat alleen technisch voor, terwijl ook hij toch diende op te komen voor het bezwaarrecht van de burger. Glimlachend anderen het werk laten doen, en zelf vooral geen verantwoording afleggen. Maar ja, niemand nam hem ook op de korrel…..

strandloper
17 januari 2017 at 00:21
De oppositie heeft haar werk gedaan. Wat had zij meer kunnen doen? De opmerking van de heer Roel Prins vind ik dan ook wat lullig. Hij zal toch als geen ander weten, dat je als minderheid weinig meer kunt doen. Het college en de “regerings” partijen hebben weer eens slecht werk geleverd. Verkeerde planning, verkeerde argumenten en burgerschoffering. Dat waren de burgers van Den Helder allang gewend van het bewind van onder andere de periode 2010-2014. Er gloorde nieuwe hoop, tot het hoogverraad van de Stadspartij. Zij heulen nu met het foute regime van 2010-2014. De kiezers zullen deze nsb-stijl niet vergeten. Zij hebben gekozen om tegen de burgers te werken om hun honger naar het pluche veilig te stellen.
En ja, zoals Henk van Kuijk terecht opmerkt, zit Koen Schuiling er glimlachend bij en van de prins geen kwaad wetend. Hij staat natuurlijk overal buiten ondanks dat hij een inspirator en leider moet zijn voor de hele bevolking.
Hij heeft het wel aangevoeld om na 2014 opvallend buiten beeld te blijven. Ik zie hem nog als wolf in schaapskostuum heel brutaal bij de bewoners van de Boerhaavestraat aan te schuiven met de woorden “Maar beste mensen, straks wil iedereen hier wonen. Het wordt fantastisch. Terwijl hij wist van een torenhoge muur vlak voor de woningen en het creëren van een duistere hoek.

Wim Ruiten
17 januari 2017 at 01:28
Democratie heeft zijn werk gedaan, al hebben de klagers hier er nogal wat moeite mee.

Dick Berts
17 januari 2017 at 01:46
Lang in de DDR gewoond? Net zo democratisch.

Klaas Otten
17 januari 2017 at 08:55
Goede opmerking van Peter Reenders! Hij heeft uitgezocht of de architect van het station wel recht van spreken had. Nee dus. “Architect Van der Grinten was tot 1958 in dienst van de NS en hij heeft het gebouw dan ook ontworpen als medewerker van de NS. Daarmee ligt het eigendomsrecht bij de NS en niet bij de architect zelf”, aldus Reenders.
Reply

Hotmail 2
17 januari 2017 at 10:36
Klaas, Reenders heeft uit zijn nek staan lullen. Zie onderstaande citaat;
In 1953 richtte hij een eigen architectenbureau op. Van 1954 tot 1959 vervulde hij bovendien bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen een gedeeltelijke dagtaak.

Kees Jan
17 januari 2017 at 11:26
Klaas Otten, u verdedigd nog steeds de verkeerder personen in Den Helder…
Peter Reenders heeft in opdracht van Lolke Kuipers vermeld dat Dhr van der Grinten geen enkel recht meer had. Dit is volkomen onjuist.
.
Er zijn voor Architekten een drietal rechten als het gaat om hun ontwerpen. Auteursrecht, Exploitatierecht en het Persoonlijkheidsrecht. Het auteursrecht en exploitatierecht zijn hierbij overdraagbaar naar bv de opdrachtgever of werkgever. Echter het Persoonlijkheidsrecht is niet overdraagbaar en blijft een persoonlijk recht van de ontwerper. Ongeacht of de ontwerper werkt voor een werkgever, opdrachtgever.
.
Peter Reenders heeft voor de zoveelste keer in de raadzaal staan liegen om zijn gelijk te krijgen en het college te dekken. Wethouder Lolke Kuiper had als aandeelhouder namens de gemeente bij Zeestad Dhr. van der Grinten moeten vragen of zijn ontwerp aangetast mocht worden..
.
Overigens is het ook een schande dat Peter Reenders zijn eigen pand in de Spoorstraat heeft vernield zonder de ontwerper hiervan op de hoogte te stellen. Zeker omdat hij een ontwerp in stijl van de Amsterdamse School heeft vernacheld.

Klaas Otten
17 januari 2017 at 09:00
Mijn inziens heeft advocaat Jan Jorna even niet opgelet tijdens zijn studie over intellectueel eigendom & dienstverbanden! #DenHelder

Hotmail 2
17 januari 2017 at 10:42
Jan Jorna heeft wel goed opgelet. De architect heeft het waarschijnlijk door zijn eigen bureau in opdracht van NS ontworpen. WAAROM staat er dan “ontworpen door …….”en als je in loondienst ben staat er “ontwerp van NS’. Nergens word ooit een persoon in loondienst genoemd ook bij jou titel niet.

Peter
17 januari 2017 at 09:47
Ik voorspelde vorige week al dat het zo zou verlopen. Hoop tamtam vóór de raadsvergadering en uiteindelijk in de raadsvergadering makke schapen. Maar inderdaad, er was een meerderheid die tegen de motie was, dus vechten tegen de bierkaai. En zoals eerder gemeld, een ongelofelijke knappe prestatie van Schuiling. Muisstil tijdens een naderende crisis en alleen technisch aanwezig zijn op de vergadering. Vanuit een nul positie het eventuele slachtveld overzien en van uit daar verder als een strateeg tussen de linies door fietstend. Er is ook niemand die hem qua verstandelijke vermogens aan kan. Zegt genoeg over het niveau in de raad. En de paar die in het verleden tegengas durfden te geven zijn allang op een zijspoor beland. Petje af voor Schuiling!!!
En de rol van Reenders? Zit veel te veel op schoot bij onze Koen!!

Hotmail 2
17 januari 2017 at 10:47
Dat balletje wat Reenders opgooide is hem toegespeeld door Kuipers en na wat ik kan nagaan is het onwaar. Alleen Prof. ir. G.J. van der Grinten kan het antwoord geven, maar uit reactie van NS kan je al opmaken dat hij het ontwerp op eigen titel heeft gemaakt.
.
Het zij zo en iedereen was in de raad overtuigd van zijn eigen gelijk.

Roel Prins
17 januari 2017 at 11:11
Reenders en Kuipers hebben dit verzonnen en niet op waarheid gecontroleerd. En de oppositie liet zich inpakken.

Michiel Wouters
18 januari 2017 at 09:24
Nee niet inpakken en het gestelde klopt ook niet. De goede luisteraar ( en die zitten ook in het college) heeft al kunnen waarnemen dat in de toelichting de heer Reenders eigendomsrecht van een octrooi in dienst van een werkgever al verwarde met de rechten van een kunstenaar op zijn creatie. Vervolgens kan de discussie niet gaan over het wel of niet juiste van het . Dat is de politieke realiteit van het moment. Maar e.e.a. telt wel op. Ook dat is politiek.

Skriks
17 januari 2017 at 11:31
Ja, wat mij opvalt is dat de splinterpartijen unaniem zijn in hun oordeel.
De grote partijen ook.
Splinterpartijen zijn vaak afsplitsingen van grotere partijen of komen voort uit kleine groepen burgers die duidelijker gehoord willen worden.
´Stadspartij Den Helder´ is de spreekwoordelijke uitzondering als politiek onafhankelijke lokale partij.
Wat dat betreft vind ik de opmerking van Peter de Vrij treffend, ´We missen het vermogen om een eindje met elkaar op te lopen´.
Dat raakt de kern.
Wanneer ik kijk naar wat er de laatste 2 maanden op het forum hierover gezegd is; veel one-liners en ´dictatuur! geschreeuw´ als uiting van ongebreideld individualisme, ook waren er complot theorieën en was er het ´niet kunnen omgaan met verlies´ of ´niet gehoord´ worden, zélfs wanneer dat aan een democratisch ´defect´ te wijten is.
Sommigen onder ons zijn nu eenmaal nooit tevreden.
Gelukkig zijn er ook een paar oprechte en positief kritische reageerders maar het is niet aan mij om hierover te oordelen.
Kijk, principieel kun je altíjd zijn óf wanneer het je ´uitkomt´, in dat laatste geval is er de ruimte om iemand eens iets te gunnen, daar ligt de nuance, ben je dit zelfinzicht rijker dan vergeef je makkelijker en loop je wel eens een ´eindje op´ met mensen die je niet direct hoeven te liggen.
We noemen dit ook wel ´beschaving´, een stukje willen meelopen ´maakt´ geen ´meeloper´ maar een prettig mens en wie wil dat nou niet zijn.

Ziener
17 januari 2017 at 11:38
Ik loop graag een eindje op met mensen die bestuurlijke integriteit als groot goed zien.

Peter
17 januari 2017 at 12:01
Feitelijk is het heel slim gespeeld. Discussie gaat nagenoeg nog over wel of geen auteursrecht van het station incluis de gesloopte muurtjes. Maar over de bezwaren termijn wordt nog nauwelijks gerept. Gisteravond durfde ook niemand door te duwen. Reenders wierp een stelling op en dat werd als zoete koek geslikt en daarna ging het alleen nog maar over wel of geen auteurs recht. Maar genoeg, het is mooi dat de lokatie wordt opgeknapt, dat staat als een paal boven water, al geloof ik wel dat het toch de voorloper is voor de komst van het Stadhuis op deze lokatie.

Dick Berts
17 januari 2017 at 12:21
De waarheid is irrelevant geworden in Den Helder, B&W mogen immers de sterren van de hemel liegen in de gemeenteraad.

Jonathan
17 januari 2017 at 12:29
Dat muurtje van Reenders en de Stadspartij wordt ook binnen afzienbare tijd helemaal gesloopt. Eigen schuld als je de burgemeester Koen Schuiling, de VVD en D66 naar de mond wil praten.Het centrum van Den Helder is inmiddels helemaal vernield en het heeft bakken geld van de burger gekost.|Je kunt de kiezer niet blijven bedotten.

Marinus Vermooten
17 januari 2017 at 13:05
Het feit dat slechts zijn hoge leeftijd prof. ir. Van Grinten van een rechtszaak af wil geeft aan dat zijn zelfstandig architectenbureau (hij bouwde in diezelfde periode ook onder andere kerken), weliswaar opdrachten van de Nederlandse Spoorwegen ontwierp maar het persoonlijkheidsrecht van toepassing blijft. Daar heeft de hoogleraar echt wel een betere kijk op dan het college en de meelifters. Wellicht dat herbouw van de muur (spiegel van het dak) zoals Joost van der Grinten dit voorstelde enige genoegdoening geeft.

Henk van Kuijk
17 januari 2017 at 13:32
Van dit college hoef je geen inspraak meer te verwachten. Waarom zei de oppositie niet tegen wethouder Kuipers en de burgemeester: u bedriegt de burger, omdat u deel 1 van de participatie wel doet, en deel 2 niet. Met als argument, we hebben deel 1 al gedaan… Hoe belazert dit college en deze coalitie de burger, en mij ook, want ik deed met velen mee met deel 1. Het gaat niet om een muurtje, maar om doordrammen zonder oog voor de burger. Maar het afrekenen komt spoedig, met de verkiezingen. De Stadspartij is als Trots, meehuppelen als zinloze bijwagen. Misleidend, dat foute verhaal over de eigen woning van heer Reenders, er is copyright van ontwerper. En Zeestad plaveide al keurig de nieuwe bestrating naar de woning van heer Reenders, voor de garages, verkoopt beter…. snapt u? Heerlijk verstrengelde belangen.

Peter
17 januari 2017 at 13:40
Herbouw gaat absoluut niet gebeuren Marinus. Daar is helemaal geen aanzet voor. En feitelijk, het muurtje zal me een worst zijn. Gaat me meer erom de manier waarop het allemaal gebeurd en dat mijn inziens het voorspel is van een nieuwe discussie: nieuwbouw Stadhuis op de Postkantoor lokatie. En het grote doordruk moto hebben ze dan al: Infrastructuur ligt er al na reconstructie Stationsplein, dus bouw gaat goedkoper uitpakken. Een oplettend iemand heeft allang gezien dat deze reconstructie niet zoveel afwijkt als eerder gepresenteerd bij nieuwbouw Stadhuis. Net als bij de beslissing van de verplaatsing Schouwburg zit nu weer het merendeel te slapen in de Raad. Althans, net doen of ze slapen vermoed ik want merendeel weet het al: Stadhuis gaat er komen!

Judge X
17 januari 2017 at 14:12
Lees hoe Schuiling denkt over de laatste motie stadhuis (column Stadsnieuws week 2 / 15 januari 2017).

Peter
17 januari 2017 at 14:26
Kun je het citeren Judge?

Judge X
17 januari 2017 at 15:40
Het stuk lijkt te gaan,over het lezen van een boek betreffende hout stook Peter,maar uiteindelijk maakt de schrijver m.i. duidelijk,wat hij vindt van moties die hem niet welgevallig zijn.
De meeste mensen zullen het waarschijnlijk anders lezen.

Peter
17 januari 2017 at 16:26
Ik ga het eens opzoeken!

Jacob
17 januari 2017 at 20:28
De discussies hier zijn naar mijn mening puur op gevoel gebaseerd. De ene bijzaak na de andere bijzaak wordt genoemd. Van de architect kennen wij denk ik niet het contract dat is afgesloten met de NS. Daarnaast heeft de architect te kennen gegeven dat hij er geen werk van gaat maken. De vraag is dan ook waarom iedereen hier een punt van maakt? Heel simpel omdat iedere keer als er de kans gezien wordt ook maar iets te betrekken op oud zeer dit wordt aangegrepen. Bij deze mensen worden de “buitenstaanders” gezien als slopers van de stad, maar beste mensen hoe krijgen die buitenstaanders toch steeds de mogelijkheid om dit te doen? Omdat waarschijnlijk uw partij te slap en te negatief is over ideeën van anderen en zelf blijft hangen in het oude. Misschien wordt het voor deze partijen eens tijd om zelf met ideeën te komen ipv alles te willen laten zoals het was en de leegloop van “ons” Den Helder alleen maar te laten toenemen. Een motie indienen die ook nog eens zeer slecht voorbereid was, weten dat je deze niet gaat winnen en dan toch doorzetten is naar mijn mening hetzelfde als een kind die zijn zin niet krijgt en met speelgoed gaat gooien! (kinderachtig dus)

Henk van Kuijk
18 januari 2017 at 11:57
Een deel van de participatie gewoon overslaan, nl. de bezwaarperiode negeren, is een hard feit en geen gevoel, Jacob: het is drammen, respectloos naar burgers, en onbehoorlijk bestuur. En dan zelfs de politie inschakelen is schandalig: een tweede hard feit. Dat de politie hieraan meewerkte, terwijl de zaak al onder justitie was is een derde hard feit, misbruik van macht. En veel bewoners reikten bij de eerste fase van de participatie goede ideeën aan, waarvan veel is genegeerd. Een vierde hard feit. Dat met name de Stadspartij de burger negeert, in strijd met haar beloften en de verkiezingsuitslag, is een vijfde hard feit. Even de zaak volgen en uw huiswerk doen.

Hotmail 2
19 januari 2017 at 09:26
DickB, ik hoop dat de bewoners boven Hema en Rabo over een paar jaar ook nog tevreden zijn over de inrichting. Er worden een zestig tal bomen gepland waarvan 22 met een groei van 2 meter per jaar. Laat de herfst maar komen.
Reply

Fred
19 januari 2017 at 09:58
En de wortelgroei, wat een ramp is voor de gevels en de infrastructuur die in de grond liggen.

flipfluitketel
19 januari 2017 at 11:44
Helemaal mee eens vervelende dingen die bomen je hebt er alleen maar last van 🙂

http://www.denhelderactueel.nl/2017/01/extra-raad-stationslocatie-loopt-sisser-af/

1 Comment

  1. Slim gespeeld door de raad, zo inkleden dat er geen inspraak mogelijk is door wie dan ook.
    De uitslag stond alweer vast en een partij heeft zich weer eens in laten pakken, komen ze op voor den helder ?
    Weer een muppetshow avond gehad, wel goed geslapen, zonde van de tijd die verschillende raadsleden erin hebben gestoken, maar de burger weet weer meer, dus toch informatief.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.