Ronald Boutkan – Externe adviseur voor begeleidingscommissie stadhuis

Den Helder – De commissie begeleiding renovatie stadhuis (CBRS) heeft besloten Bert de Haas in te huren als extern en onafhankelijk adviseur. De Nieuwedieper is deskundige op het gebied van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het college heeft geen problemen met de betrokkenheid van De Haas, zo werd maandagavond duidelijk tijdens de tweede bijeenkomst van de commissie.

Commissielid Carlo Assorgia was degene die De Haas ‘vond’. Hij benadrukte zowel privé als zakelijk geen banden met de deskundige te hebben. De Haas gaat de commissie voorlopig voor maximaal twaalf uur per week begeleiden, voor een bedrag van 85 euro per uur. Dat is volgens commissievoorzitter Michiel Wouters een koopje en ook wethouder Pieter Kos had met dit bedrag geen moeite. Mocht De Haas de rest van het jaar als begeleider bij de commissie betrokken blijven, dan kost dat de gemeente nog zo’n kleine 25.000 euro. Mocht De Haas ook in 2017 het hele jaar blijven adviseren, dan zou dat volgend jaar een kostenpost van iets meer dan 50.000 euro opleveren.

En daar zat voor het college wel een pijnpuntje, want bij inhuur voor bedragen boven de 50.000 euro schrijven de eigen gemeentelijke regels voor dat er dan tenminste drie offertes moeten worden aangevraagd. Omdat nu nog niet te overzien is hoelang de externe deskundige nodig is, werd besloten eerst maar eens tot eind van dit jaar met de man in zee te gaan. Wat Kos betreft komen die kosten gewoon voor rekening van de gemeente en vallen ze buiten de maximaal 9 miljoen die de uiteindelijke renovatie mag kosten. Wouters had daar moeite mee, hij wil voorkomen dat er na afloop gedoe ontstaat over deze kosten en wil ze het liefst wil meerekenen binnen de 9 miljoen.

1 Augustus
De commissie heeft zichzelf heel ambitieus ten doel gesteld om op 1 augustus al een plan van aanpak voor de renovatie te presenteren. Dat vergt de komende twee weken extra inzet van zowel commissie als college, maar beide partijen zijn daartoe bereid. Kos heeft al meerdere overleggen gepland staan met ambtenaren en het college en de commissie komt op maandag 25 juli en 1 augustus weer bij elkaar. Tijdens die laatste bijeenkomst moet het plan worden vastgesteld. In de periode erna moet alles verder worden uitgewerkt, zodat de daadwerkelijke renovatie in de loop van 2017 kan beginnen. “Gezien het werk dat we met elkaar kunnen beïnvloeden moet het mogelijk zijn, los van eventuele juridische procedures”, stelde Kos. De wethouder had voor de periode tot 1 augustus een werkschema opgesteld dat de goedkeuring kreeg van de commissie.

Tijdens de bijeenkomst kwam ook de arbo-technische staat van het gebouw aan de Bijlweg ter sprake. De Ondernemingsraad had in een brief gesteld dat het gebouw al jaren was afgekeurd, maar dat is later door het college ontkend. Uit een maandag overlegde risico-inventarisatie blijkt dat er geen schokkende dingen aan de hand zijn. De grootste problemen zijn de afgelopen jaren al aangepakt en de lijst die nu nog openstaat maakt niet dat er door de ambtenaren niet kan of mag worden gewerkt in het stadhuis.

Den Helder Actueel, 19 juli 2016 – 07:38

Reacties:

Jonathan
19 juli 2016 at 12:07
Dat ziet er veelbelovend uit! Mijn complimenten aan alle betrokkenen. Ben nog steeds in afwachting of de rest van het college van VVD CDA D66 en PvdA de op handen zijn de plannen uit gaat voeren. Gezien hun halstarrig verzet tegen verbouw ben ik daar niet al te optimistisch over, maar je weet maar nooit.

Judge X
19 juli 2016 at 12:18
De OR op glad ijs,vlak voor het aantreden van weer een nieuwe gemeentesecretaris,dhr. Robert Reus op 1 juli 2016.
Een frauduleuze brief van de ondernemingsraad dus …………
file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/verzoek%20betrekken%20ondernemingsraad%20bij%20proces%20verbouw%20stadhuis.pdf
……….. en derhalve reden tot ontslag van de schuldige.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-als-or-lid-ontslag-krijgen

Judge X
19 juli 2016 at 12:26
Sorry……hier link 1,met file.
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken

Monique_K
19 juli 2016 at 16:50
Mwah, fraude is in dat geval een groot woord, het is meer compleet achterlijk. Op het NHD is te lezen dat ze het rapport dat ze kregen niet konden begrijpen en daarom maar, na overleg met de toenmalige gemeentesecretaris, besloten hebben dat het pand niet aan de eisen voldoet. Uitleg vragen wat de gebruikte termen betekenen was blijkbaar teveel gevraagd. Moeten wij eens doen als we een met juridische termen doorspekte onduidelijke brief krijgen, gewoon een eigen conclusie aan vast plakken en daarna handelen .. ideetje Rob Scholte?

Ziener
19 juli 2016 at 17:34
De ondernemingsraad zegt in dat artikel dat de vorige gemeentesecretaris het met hun eens was. Daaruit kun je dus de conclusie trekken dat de huidige gemeentesecretaris dat niet is. Die was namelijk al in dienst toen de brief uitging naar de gemeenteraad.

gffv
19 juli 2016 at 19:30
Hou wel rekening dat judge x met een conflict is weggegaan bij de gemeente er or voorzitter was, dus misschien niet een onafhanelijke mening

wkloosterhuis
20 juli 2016 at 20:06
en mijn naam ”judge” gebruikt als judgeX…ook zo iets…..

Judge X
19 juli 2016 at 20:32
De vorige gemeentesecretaris Joost Cox,heeft eind maart jl per direct zijn functie neergelegd wegens een verstoorde vertrouwensbasis met deze zelfde OR.
De OR kan wat dat betreft beweren wat zij wil over ‘hun besprekingen’ met de oud gemeentesecretaris.
OR heeft dus vanaf 13 juni jl op deze brief met verzenddatum 6 juli zitten broeden.
De brief is dus gelijk alweer een schoffering van de vertrouwensbasis tot hun nieuwe baas gemeentesecretaris Robert Geus,als de brief zonder zijn medeweten is verstuurd; tenzij Ziener hierin gelijk heeft.
Maar goed Monique u uw zin,ik zal mijn bewoording wat intomen: ‘Van fraude mag men de OR in dit geval,wegens vermindert toerekeningsvatbaarheid door zwakbegaafdheid niet beschuldigen’.
U heeft gelijk Monique,dit geeft mij echt een beter gevoel ! 🙂

Ziener
19 juli 2016 at 20:58Een ondernemingsraad heeft een zogeheten autonomie in haar beslissingen en handelen. Een OR is ook niet afhankelijk van wat een directeur vindt of meent. Een ondernemingsraad is dan ook niet hiërarchisch ondergeschikt. Je moet er wel voor waken dat je dan niet je directeuren gaat noemen in je correspondentie want dan speel je wel met vuur. Diezelfde directeuren kunnen namelijk hetzelfde middel gebruiken dat een OR tot zijn beschikking heeft en dat is een vertrouwenskwestie aan de orde stellen. Al met al bepaald niet goed voor onderlinge verhoudingen, zeker niet als je net aan het werk bent in een organisatie als directeur.

Judge X
19 juli 2016 at 21:41
Dit is trouwens nog zo’n voorbeeld van zwakbegaafdheid; citaat van de voorzitter der ondernemingsraad Peter Smidt,die citeerde wat hun arbo-adviseur ‘heeft gezegd’: “als er geen duidelijke risico-inventarisatie is,(dan) voldoet het gebouw niet aan de regels.”
Ik zou toch eerder denken,dat als er geen duidelijke risico-inventarisatie is,dat de risico-inventarisatie niet aan de regels voldoet en dat is verwijtbaar aan degene die hem moet(en) schrijven en niet aan het gebouw.
Alle werknemers van een bedrijf,hebben onbelemmerd inzage in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie),dat boekwerk moet voor het grijpen ergens op de plank staan en aangezien het woord ‘Evaluatie’ aangeeft dat er verwacht wordt dat men er iets mee doet (inschatting,waardebepaling,nabespreking),is onduidelijkheid hierover,naast de oud gemeentesecretarissen ook nog eens verwijtbaar aan alle werknemers,speciaal die van de OR en hun arbo-adviseur; ‘AL JAREN’ !

wkloosterhuis
20 juli 2016 at 20:08
je bent een goede judge

sukkels
19 juli 2016 at 20:24
die hele ambtenaren kliek die we in den helder hebben is maar op een ding uit nieuwbouw dat willen deze verwende stampvoetende draakjes niets van aan trekken gewoon renoveren die toko ben je het er niet mee eens ga dan ergens anders werken

wkloosterhuis
20 juli 2016 at 20:12
ik weet wie staat te springen…jij ook toch…….de kliek…………als je geen ziel hebt, een andere baan?. Nee jouw eigen baan behouden is zoveel meer waard……je gaat de geschiedenis in als de lachwekkende clown…..mag ik dat zeggen???

Henk
20 juli 2016 at 19:11
Zou mij niet verbazen als er straks toch voor een andere oplossing gekozen wordt. De wereld is snel aan het veranderen en het is tevens mogelijk om een relatief goedkoop en doelmatig prefabkantoor in een korte tijd neer te zetten. Als je dan het huidige stadhuis weer een woonfunctie (voor bijv. statushouders of jongeren) zou geven dan zijn er meerdere problemen in een klap opgelost.

wkloosterhuis
20 juli 2016 at 20:13
where are you…coming from…let me quess

Wick
21 juli 2016 at 07:52
Nieuwbouw of verbouw het gaat erom dat je een representatief stadhuis hebt in den helder.
Bij renovatie is niet van zelf sprekend de voordeligste oplossing.
De begroting is duidelijk. Maar is er rekening mee gehouden dat je tijdens een verbouwing tegen extra kosten aan kan lopen omdat je asbest kunt aan treffen.installaties niet meer aan de eisen voldoen.
1 ding hoop ik dat het snel afgerond is en die discussie snel van het toneel verdwijnt en dat er energie gestoken kan worden inzet verder op pompen van den helder.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/externe-adviseur-begeleidingscommissie-stadhuis/

PDF:
Verzoek betrekken ondernemingsraad bij proces verbouw stadhuis