Ronald Boutkan – Den Helder: broedplaats voor maritieme drones

Den Helder – De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht.

Een belangrijke voorziening van MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones. Het Field Lab bestaat uit twee containers, die ingericht zijn als instructie annex briefingsruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones. Het regionaal programma ‘De Kop Werkt’ heeft bijgedragen aan het Field Lab. Vandaag (donderdag 24 oktober) heeft wethouder Kees Visser het Mobile Field Lab Maritieme Drones officieel in gebruik genomen.

MDI is een van de uitkomsten van de civiel militaire samenwerking, die grote kansen biedt voor het innovatie en ondernemersklimaat in de regio Holland boven Amsterdam. De sterke vertegenwoordiging in Den Helder van maritieme, mariene en offshore (energie) bedrijven, de Koninklijke Marine en de Kustwacht met haar toezichthoudende taak op de Noordzee, vormen omstandigheden om in de regio Den Helder een ‘vliegende start’ te maken rond maritieme drones.

MDI

Drones hebben een grote potentie in het maritieme domein. Het gaat vooral om kleine, lichte systemen, die flexibel zijn in te zetten op vaartuigen of constructies op zee. De drones in de huidige markt zijn niet geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling. In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld, die wél aan deze eisen voldoen. Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk.

Nederlandse dronebedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans hun drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Met het Field Lab kunnen vluchtresultaten worden vastgelegd vanaf elke zee of landlocatie in de regio. Door start en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

Logische plek

Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder: “Als Den Helder en regio hebben we al jaren de ambitie om hier een dronecentrum te vestigen. Het is een logische plek, gezien de ligging van onze stad. We zijn dan ook blij, dat het MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij mooi, dat partijen als de Koninklijke Marine, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, de Kustwacht en de KNRM bij het initiatief zijn betrokken. Deze ontwikkeling geeft weer een extra toekomstperspectief aan onze (lucht)havens.”

De eerste partners van MDI zijn het Maritiem Drone Team van de Koninklijke Marine, Kustwacht en KNRM, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, NLR – Koninklijk Nederlands Lucht en Ruimtevaartcentrum, Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, het Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek, CHC Helicopters en Den Helder Airport. Texel Airport en Vliegveld Middenmeer sluiten zich ook aan.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De ontwikkelingen op de Noordzee zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspectie en onderhoud van windparken of het vervoer van goederen en materialen naar schepen. Met het MDI kunnen we als regio hoogwaardige technologische bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische innovaties rondom drones. En dit is iets, waar onze regio sterk behoefte aan heeft. Een win-win situatie dus.”

Den Helder Actueel, 24 oktober 2019

Reacties:

Andrea
24 oktober 2019 at 21:58
Welke Kees Visser heeft deze broedplaats geopend? Kees Visser de Wethouder of Kees Visser de oprichter van DHAS? Was het niet verstandiger geweest om een andere Wethouder deze opening te laten doen?
De schijn van belangenverstrengeling is hiermee wel gewekt.
Bron, Pagina 5: https://www.denhelderairport.nl/media/org/000cddf7110b3c41ce6aca713972f216.pdf

Boaz
24 oktober 2019 at 23:33
Alleen de schijn van belangenverstreling was er al met software van kees voor gemeentelijke organisaties: hoe zit het met zijn eigen drone winkeltje …?

Roel Prins
25 oktober 2019 at 09:48
Jaren geleden heeft er zich in deze VVD een staatsgreep afgespeeld. Zij die politiek wilden bedrijven en wilden esturen zijn er uit geknikkerd door zij die de politiek voor eigengewin hanteren. De voorman hiervan is Kees Visser. Er is maar 1 oolossing. Nooit meer VVD stemmen.

Anton Hagen
25 oktober 2019 at 16:07
Mag ik het zo formuleren geachte heer Prins?
Van slimme(loopjongen) jongen tijdens de verkiezingscampagne van Kees Schoenmaker (weet u nog?}tot slimme zakenman die zich zeer goed weet te verkopen binnen het college voor zijn eigen gewin.
Hij had beter gelijk met Schuiling kunnen vertrekken naar Groningen.
Maar van V.V.D-ers zijn we dat wel gewend,zowel landelijk als plaatselijk.

Roel Prins
25 oktober 2019 at 18:52
Geachte Heer Hagen, dat ondernemerschap is niets anders dan het verdienmodel dat klimaatfraude heet. Een van de verkoopargumenten is werkgelegenheid. Een gezonde toename van werkgelegenheid is het hevolg van een groeiende gezonde economie. De werkgelegenheid van de klimaatfraude wordt gefinancierd door hogere belastingen. Ofwel de kleinverdiener krijgt een baan waarvoor hij de belasting niet kan opbrengen. En is het niet bijzonder dat de geleerden in het college dit verdienmodel exploiteren? Hoe komt het toch dat niet wordt begrepen dat de snelle verdienste leidt tot klanten die niet kunnen kopen en dat daarmee ook het verdienmodel zinkt.

Hans
31 oktober 2019 at 07:42
Roel Prins is meester in het bevuilen van zijn eigen nest. Bij de marine is het niet echt gelukt, dus fulmineert hij er lustig op los over zijn broodheer. Daarna is het met Behoorlijk Bestuur ook niet gelukt, zeker niet onder zijn leiding (of het ontbreken daarvan). Wel weer een hoop gemeenschapsgeld ophalen zonder maar een zinnige bijdrage, met als resultaat dat de lokale politiek slecht is en daarbij ook de landelijke politiek maar meegenomen.
Kortom Prins is op een leeftijd dat hij terug mag kijken en ziet nog steeds dat het pakje boter nog geen eens een heel klein deukje heeft opgelopen.

eschotman
25 oktober 2019 at 10:45
Jammer dat Kees Visser deze opening heeft verricht als VVD Wethouder van de Gemeente Den Helder. Het had slimmer geweest wanneer een andere Wethouder binnen het college dit had gedaan en kan mij volledig aansluiten bij de vorige reactie’s gezien de liefde van Kees voor Drones want ook ik ben van mening dat belangenverstrengeling niet is uit te sluiten gezien de diversen artikelen die hier over geschreven zijn waarbij Kees nadrukkelijk naar voren komt als vertegenwoordiger van het Drones bedrijf.

Roel Prins
25 oktober 2019 at 18:53
Zou dit corruptie kunnen zijn ?

frdrk
26 oktober 2019 at 12:25
Zou ???

Ed
31 oktober 2019 at 18:34
Ook niet handig omdat je vanwege vliegveld de Kooy helemaal nergens in Den Helder mag vliegen met drones……..

https://denhelderactueel.nl/2019/10/den-helder-broedplaats-voor-maritieme-drones/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Airport