Ronald Boutkan – Deal gemeente met Port of Den Helder is positieve variant ‘broekzak vestzak’ + Tekort op meerjarenbegroting wordt deze maand gedicht

Deal gemeente met Port of Den Helder is positieve variant ‘broekzak vestzak’

Den Helder – Met de overname van onder meer Westoever en de Spoorweghaven voor 4,2 miljoen en het beschikbaar stellen van 2,8 miljoen voor noodzakelijk onderhoud aan kades, bruggen en sluizen heeft de gemeente een oplossing gevonden voor de hulpvraag van Port of Den Helder. Het leverde de afgelopen week toch wat vraagtekens op, dus kwam wethouder Kees Visser zaterdag naar de radiostudio van de lokale omroep voor een toelichting.

“Port of Den Helder kent een grote onderhoudsopgave en dat wisten we al toen we in de negentiger jaren de haven overnamen van Rijkswaterstaat”, vertelde Visser zaterdag in het LOS radioprogramma “De week op zaterdag”. “De gemeente werd daardoor verantwoordelijk voor al het onderhoud van niet alleen de kades, maar ook de bruggen en de sluizen. Dat is overgedragen aan Port of Den Helder bij de verzelfstandiging van de haven. We hebben altijd de hoop gehad, dat de omzet van Port of Den Helder genoeg zou zijn voor het bedrijf om haar broek op te houden, maar het is toch lastig gebleken de onderhoudsopgave zelf uit te voeren.”

Gevolg was een hulpvraag van de Port of Den Helder, waarin werd gevraagd te kijken hoe de gemeente (als 100% aandeelhouder) een bijdrage kon doen in die onderhoudsopgave. “Daar komen dan allerlei regels bij kijken, we mogen bijvoorbeeld niet zomaar de haven als bedrijf helpen, want dan spreek je van staatssteun.” Visser geeft toe, dat het, omdat Den Helder 100 procent eigenaar is van het havenbedrijf, wel een ‘broekzak vestzak verhaal’ is. “Dat is overigens ook het goede, want we kunnen dus niet zo maar 7 miljoen overmaken op de bankrekening van Port of Den Helder, maar wel als we er iets van waarde voor terugkrijgen en waar we als gemeente weer iets mee kunnen doen.”

Onderhoud

“Nu nemen we dus voor 4,2 miljoen euro grond over en dat betekent, dat het bedrag op de balans van de gemeente blijft staan. De grond heeft die waarde en kan, afhankelijk van wat we er in de toekomst mee doen, zelfs nog meer waard worden.” Per saldo kost het dus niets? “Er zit wat overdrachtsbelasting in, maar de grondoverdracht is op zich neutraal op de balans”, aldus Visser. “Voorlopig kunnen we nu dus voort met Port of Den Helder, maar de onderhoudsopgave blijft natuurlijk wel tot in lengte van dagen bestaan. Volgend jaar gaan we samen bekijken wat nodig is voor de lange termijn, dat gaan we nu in kaart brengen.”

De hulpvraag van Port of Den Helder was de afgelopen maanden ook onderwerp van het politieke debat. “Met deze constructie hebben we het miljoen, dat voor 2019 was gereserveerd, waarschijnlijk niet volledig nodig”, stelt Visser. “Maar de totale onderhoudsopgave voor de lange termijn moet goed in kaart worden gebracht. De begroting geeft aan, dat we daar 2 miljoen voor vrijmaken, de vraag is nu hoeveel we structureel nodig hebben.”

Den Helder Actueel, 2 december 2018 – 12:40

Reacties:

ferry
Hoe je het ook wend of keert mijnheer Visser de burger betaalt twee keer…… mijnheer Visser.
Daar dient U dus niet de burger mee,hetgeen U wettelijk wel moet doen.
Dat U, lees:( gemeente) geen staatssteun mag verlenen dat is exact het enige juiste wat U vermeld heeft.
Ook is het verwerpelijk dat de overheid speculeert met geld van de burgers.(waardevermeerdering grond)
Denk aan de ijsland affaire
Uw love baby havenbedrijf dient simpelweg failliet te gaan.
Waarom?simpel het is jaren overbezet door personeel.
Het heeft een marketing afdeling dat al jaren behalve (dienst reizen,grond aankopen voor de toekomst)
niets heeft gepresteerd.
Daar heeft U op toegezien en nog erger,U wilt deze poppenkast nog voortzetten ook.
U vindt nog steeds dat U de burgers van Den-Helder vertegenwoordigd?
Ik vraag mij af op welke planeet U woont!!!
Of het is zoals ik al eerder schreef,dat U kennis heeft van een derde partij waardoor de grond op een ABC tje kan worden door verkocht????????
Dat heet dan voorkennis mijnheer Visser.
Blijft terecht verboden.
In mijn visie bent U geen dienaar maar iemand die uitsluitend aan eigen carriere denkt.
Treed af,en loos Uw ideeen bij het bedrijfsleven,ben benieuwd hoe lang U het volhoud.

SVB
2 december 2018 at 14:54
Het bedrag staat technisch op de balans, maar je kan er geen klap mee meneer Visser, leuk bedacht dit vestzak/broekzak verhaal, maar als burger zien wij enkel dat er 7 miljoen euro weg is van de bankrekening en dat moet toch weer terug komen….

e
2 december 2018 at 15:59
Dus , heeft port off Den Helder , door deze boekhoudkundige truc, niets meer over de grond te vertellen. Terwijl die stukken grond bruggen en sluizen, wel aan de haven verbonden zijn. M.a.w. Port off DH krijgt een smak geld ok hun eigen sores op te lossen, en daarvoor krijgt de gemeente een lap grond en bruggen en sluizen, waar ze voor nog zo’n smak geld krom moeten liggen i.v.b.m, het onderhoud. En dat mogen wij betalen ? Zal mij benieuwen, hoelang het duurt voordat die grond stilzwijgend weer bij port off DH gevoegd wordt .

Dick Berts
2 december 2018 at 16:07
De ‘positieve’ variant van het geld van burgers in een bodemloze put plempen, die wordt beheerd door incapabele lieden wiens enige ‘talent’ is, dat ze bij de vriendenrepubliek Den Helder horen en elkaar op een afschuwelijke manier de bal toespelen. ‘Negatieveling’ begint een eretitel te worden in dit gat.

Dutch
2 december 2018 at 17:00
Wat een gladjakker die Visser met zijn ‘broekzak-vestzak verhaal’. VVD waardig!

Cees
2 december 2018 at 17:11
Vraagje: van wie was die grond voordat die grond bij de “port of DH”Haven van Den Helder, terecht kwam? Was die grond niet door de gemeente aan de “PoDH” geschonken? Dus geen sigaar uit eigen doos maar gewoon een sigaar weggegeven, let wel met medeweten van de hr.Visser en de rest van de “gang”.

Jaco Batenburg
2 december 2018 at 20:07
VVD
Volks Verarmings Dienst

A.R. Blom
2 december 2018 at 20:27
Ik ben blij dat de gemeente niet luistert naar deze azijnpissers hierboven op dit forum. De gemeente handelt uit verantwoordelijkheid. De gemeente is 100% aandeelhouder. Zou raar zijn als je dan niet je aan je verantwoordelijkheid uitvoering geeft.
Ik ben hier een paar maanden niet geweest. Niks gemist. Het zijn dezelfde azijnpissers met hetzelfde zure commentaar dat orakelt en het altijd beter weet. Dit is wat Den Helder maakt tot een stad die in de opinie van anderen maar moeilijk positief in het nieuws komt. Altijd maar kritiek hebben. In plaats van respect tonen voor de bestuurders die wij bij vrije verkiezingen hebben verkozen. Steun de gemeente eens in plaats van dat domme zwartkijken en zelf nooit verantwoordelijkheid durven nemen. Stel je verkiesbaar: AZIJNPARTIJ Den Helder Actueel (ADHD) Let vooral op de afkorting! Uit de heup schieten en vanuit emotie, het, zo kortzichtig. Erg vervelend om dit forum te bezoeken. Ben er weer even klaar mee.

e
3 december 2018 at 11:49
Nooit gehoord van verkapte staatssteun ? ( overheids steun) Dat is dit , niet meer of minder .

Dutch
3 december 2018 at 09:28
…als bloem gekomen en als Blom verwelkt…. doei, doei!

Peter
3 december 2018 at 09:50
Blom is duidelijk een belanghebbende in deze. Zoals we er eerder gehad hebben op dit forum als bij Harry de Jager en Petertje Toch?. Opzet en inhoudelijk aangaande de tekst van A.R. Visser, uhhh….sorry A.R Blom komt me dit heel bekend voor.

e
3 december 2018 at 12:06
Blom , is het er mee eens, dat de gemeente ons zuur opgebrachte geld , over de balk smijt. Ook betaald hij lachend de lasten die deze gemeente zijn burgers oplegt. Ook is hij het er mij eens dat het sociaal domein uitgehold wordt. Kijk ,hij is nu het voorbeeld , van hoe de gemeente zijn burgers graag ziet. Volgzaam , gehoorzaam , Ja Nee en Amen knikkend en alles maar voor zoete koek aannemen wat de Gemeente hem voorschotelt. Kritiek , is hem vreemd , en doet hij af als azijnzeiken. Daarbij nog een ziekte gebruiken om zijn betogen aan te sterken. Misslijk makende vertoning Meneer Blom !

Peter
3 december 2018 at 12:32
“Er zit wat overdrachtsbelasting in” stelt Keessie Visser op een luchtige VVD toon om iets publiekelijk af te vlakken. Het betreft overige onroerende zaken dus 6%. Zijnde een lieve som van € 252.000,– mijn inziens.

’t Kraaiennest
4 december 2018 at 07:57
ff de bouwaanvragen van Woningstichting over de laatste 10 jaar LATEN controleren en we zijn eruit!

e
3 december 2018 at 13:03
Typisch VVD eigen. Als ze het zelf niet kunnen pakken , dan smijten we het over de balk .( Het is toch niet van ons, en zo zorgen we ervoor dat een ander er niet mee vandoor gaat .)

https://denhelderactueel.nl/2018/12/deal-gemeente-met-port-of-den-helder-is-positieve-variant-broekzak-vestzak/

Tekort op meerjarenbegroting wordt deze maand gedicht

Den Helder – De provincie riep de gemeente onlangs op het matje. Er was twijfel over de begroting van de gemeente, want het meerjarenperspectief is niet sluitend. Uit (ook informele) gesprekken met raadsleden blijkt, dat ze niet allemaal hetzelfde hebben begrepen uit de waarschuwende woorden van de provincie. Alle reden dus om het eens te vragen aan de wethouder Financiën, Kees Visser.

Wat heeft de provincie de gemeente nu precies opgedragen? “Voor 2019 is de begroting sluitend, de discussie met de provincie gaat over het niet sluitend zijn van de begroting in 2022. Daar staat nu nog een tekort op van 313.000 euro”, lichtte Visser zaterdag toe op LOS radio. “Het college komt nog voor het einde van dit jaar met een voorstel om de begroting 2022 sluitend te maken. Als de raad dat voorstel aanneemt is het probleem tussen Den Helder en de provincie van tafel.”

Met het komende voorstel wordt de gemeentelijke begroting dus alsnog meerjarig sluitend gemaakt. “Het was de bedoeling dit bij de Kadernota (voorjaar, red.) te regelen, zodat we eerst nog met de gemeenteraad in gesprek konden gaan over waar kunnen we bezuinigen, waar kunnen we wat ombuigen, waar kunnen we nog wat extra aan uitgeven, dat doen we nu dus eerder. En het klinkt misschien flauw, want 313.000 euro is natuurlijk veel geld, maar op een begroting van 199 miljoen valt het relatief gezien mee. We moeten de ambitie voor 2022 iets aanscherpen en dan zijn we er.”

Geen wijzigingen 2019

Waarom maakt de provincie zich dan zo druk? “Omdat de provincie toezicht moet houden op de gemeenten en een van de spelregels is, dat je een meerjarig sluitend begrotingsperspectief hebt.” Tot slot benadrukte de wethouder, dat aan de begroting voor 2019 niets meer gaat veranderen. Alle organisaties en instellingen, die op basis van de recente begrotingsvergaderingen een x bedrag verwachten aan subsidie kunnen opgelucht ademhalen, dat wordt niet aangepast. “De begroting is voor 2019 sluitend, verder gaan we met de raad aan de slag om ervoor te zorgen. dat we voor de jaren erna niet langer een greep uit de reserves hoeven te doen, maar dat structurele uitgaven ook structureel zijn gedekt.”

Den Helder Actueel, 2 december 2018 – 17:03

Reacties:

Andrea
2 december 2018 at 22:10
Begroting van 2019 klopt? Volgens Kees Visser is de begroting van 2019 een bedrag van 199 miljoen euro. Op 7 november is een “sluitende” begroting voor 2019 door de gemeenteraad aangenomen.(wat misschien niet helemaal waar is door de vele moties en amendementen, omdat daar nog met geld geschoven wordt)
Kees Visser vraagt direct daarna aan de gemeenteraad om voor 7 miljoen (in contanten) gronden aan te kopen van Port of Den Helder, wat in december door de raad moet worden besloten. Deze deal komt pas in 2019 tot stand, dus er is een tekort van 7 miljoen op begroting 2019. (voor meneer Kees Visser, de begroting bestaat niet uit boekwaarden uit het vastgoed)
Kees Visser zegt wel dat het “vestzak/broekzak” is, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Port of Den Helder verkoopt niet de beste gronden aan de gemeente. Dit zijn de gronden met de minste kans op ontwikkeling, waardoor er geen contant geld op de plank komt. Nota bene zijn de gronden gratis zijn weggegeven door de gemeente en waar ze nu de hoofdprijs voor moet betalen om ze terug te krijgen. Port of Den Helder kan dan wel 100% in handen zijn van gemeente Den Helder, maar de gemeenteraad die het hoogste bestuursorgaan is heeft geen enkele inspraak in de BV Port of Den Helder.

George Vinken
3 december 2018 at 01:54
Alles wordt gedicht….met administratieve stront in het gemeente huis. Alleen die hardnekkige rioolbuis aldaar vrat het niet meer.

Dutch
3 december 2018 at 09:24
hahahaha…..George Vinken, deze houden we er in!!!

Henk van Kuijk
3 december 2018 at 17:28
George, de origineelste van het jaar! DHA reikt vast een prijs uit. Ik vernam uit de riekende wandelgangen dat om de tekorten van de Schouwburg op te lossen de gemeente de grote zaal gaat opkopen voor 2,3 miljoen. Oja, en ze kopen ook de Kooyhaven op, voor 3 miljoen. Ook geven ze geld voor onderhoud van de “kunstwerken”, bruggen, viaducten, sluizen en tunnels, terwijl dat tot het domein en de taken van Rijkswaterstaat behoort. Kijken of de Raad erin stinkt…… .

Henk
4 december 2018 at 07:37
Er is nergens geld voor behalve voor de aanschaf van kunstwerken, betaling wachtgeld en aankopen verliesgevende zaken….

RB
4 december 2018 at 07:41
vergeet een totaal onzinnige nieuwe huisstijl niet…..

Henk van Kuijk
4 december 2018 at 23:25
Opmerkelijk wel, dat de begroting op 15 november bij de Provincie binnen moest zijn, en dat het college en dhr Visser daar niet in slaagden. Geen wonder dat je dan op het matje wordt geroepen. En vandaar de boekhoudkundige haastige trucs als paniekvoetbal om de boel sluitend te krijgen.

https://denhelderactueel.nl/2018/12/tekort-op-meerjarenbegroting-wordt-deze-maand-gedicht/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeente-koopt-grond-port-terug-redactie-dha-port-of-den-helder-verkoopt-westoever-en-spoorweghaven-aan-gemeente-update/