Ronald Boutkan – College rekent op steun coalitie voor nieuw stadhuis

Den Helder – Het college rekent op de steun van de huidige coalitie voor de dinsdag bekendgemaakte plannen voor een nieuw stadhuis op Willemsoord. Dat lieten de wethouders Lolke Kuipers (D66) en Bob Haitsma (VVD) dinsdagmiddag weten. “De partijen hebben immers hun handtekening gezet onder het bestuursakkoord.”

Willemsoord als locatie voor een nieuw stadhuis is aanzienlijk goedkoper dan renovatie van het huidige onderkomen of nieuwbouw elders. De netto stichtingskosten voor de locatie Willemsoord bedragen 15,2 miljoen euro, nieuwbouw op de plek van het voormalige Huis Tijdverdrijf kost 22,2 miljoen, op de plek van de oude schouwburg 23,6 miljoen en renovatie van het pand aan de Bijlweg 22,9 miljoen. De verschillen ten aanzien van de nieuwbouwlocaties hebben onder meer te maken met het aankopen van grond, wat op Willemsoord niet nodig is. Bovendien zijn twee van de geplande drie gebouwen op de voormalige Rijkswerf al eigendom van de gemeente.

Ook de jaarlijkse exploitatiekosten komen op Willemsoord een stuk lager uit, te weten op een bedrag van 1.350.000 euro (uitgaande van een 40-jarige exploitatie). Bij de drie andere opties ligt dit bedrag op of boven 1,7 miljoen. Ten aanzien van Willemsoord is nog geen rekening gehouden met de kosten die nodig zijn voor het verplaatsen van huidige huurders (Zeestad, Rik Niks, et cetera), maar volgens de wethouders is er op Willemsoord voldoende plek voor deze bedrijven. Met de betrokken ondernemers is dinsdag kort gesproken om ze over de plannen te informeren. Parkeerplaatsen die verloren gaan voor de nieuwbouw achter het huidige gebouw van Zeestad kunnen ook elders op het terrein worden gecompenseerd.

Twee gebouwen
Overigens acht Kuipers het niet uitgesloten dat de nieuwbouw direct aan gebouw 30 kan worden vastgemaakt, zodat op het oog toch sprake is van een gebouw. Daarmee gaat de toekomstige gemeentelijke huisvesting dus naar twee gebouwen. Een van de oorspronkelijke uitgangspunten voor nieuwbouw was overigens dat de ambtenaren van Den Helder enkele jaren terug nog verspreid zaten over drie locaties (nu nog twee) en dat de wens bestond om ze binnen een pand te huisvesten.

Als de plannen doorgaan komt er bij Willemsoord ook een bushalte. “Daar gaan we over in gesprek, maar wettelijk gezien is het verplicht dat een stadhuis per openbaar vervoer te bereiken is”, aldus Kuipers. Het college denkt dat met de komst van het stadhuis de totale uitstraling van het terrein er op vooruitgaat, waardoor Willemsoord op termijn nog aantrekkelijker wordt voor andere bedrijven. Zo kan de komst van de gemeente bijdragen aan een betere exploitatie van Willemsoord BV. Ook de winkels in de omgeving zullen profiteren van het feit dat er dagelijks een paar honderd ambtenaren op loopafstand van deze winkels werken.

Fusie
Onlangs kwam de optie voor een fusie van Den Helder, Hollands Kroon en/of Schagen weer in het nieuws, maar volgens Kuipers staat dat nu echt niet “hoog op de bestuurlijke agenda”. Het maakt voor de plannen ook niet uit, “want het is in dat geval natuurlijk niet zo dat er opeens honderden banen bij de gemeente verdwijnen en het lijkt me ook niet dat een eventueel gezamenlijk stadhuis dan in Groote Keeten wordt neergezet ofzo.” Volgens Haitsma zetten de gemeenten eerst in op regionale samenwerking op hoofdlijnen, ook wat hem betreft is een fusie nog lang niet aan de orde.

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de plannen voor het stadhuis. Die besluitvorming vindt in maart plaats. Het college verwacht steun van de coalitie, omdat de partijen (inclusief Stadspartij) eerder akkoord zijn gegaan met het bestuursakkoord. “We voeren nu gewoon een bestuursopdracht uit”, aldus Haitsma.

Den Helder Actueel, 9 februari 2016 – 15:40

Reacties:

Fred
9 februari 2016 at 16:32
En weer is het plan om monumentale panden te vernielen. Men gaat weer in oude bestaande behuizing zitten. Met een stuk nieuwbouw eraan vast. Het hele historische gebied gaat zo in de vernieling . En openbaar vervoer , hoe willen zij dat doen? Om daar te komen met een bus moet je de halve stad door. Daar zowat alle straten waaronder de Beatrixstraat zijn afgesloten voor verkeer richting Willemsoord en de nieuwe inrichting van de spoorstraat èèn richtingverkeer wordt vanaf de Weststraat. Dat wordt dus via de Kanaalweg of via de Fabrieksgracht. Maar de nieuwbouw wordt er hoofdzakelijk neergezet voor een betere exploitatie van Willemsoord. Met als lokkertje om het er mee eens te zijn , dat de winkels in de buurt er baat bij hebben. Welke winkels?? , De Deka en de fietsenwinkel in de Spoorstraat /Molenstraat? Verder staat daar zowat niets meer. En , stoten zij met die redenatie , het brood uit de mond van de ondernemers die nu bij het stadhuis zitten ,door daar weg te gaan. En een coffeeshop krijgen zij zogenaamd niet/moeilijk weg , maar de ondernemers die nu op Willemsoord zitten , worden met èèn pennenstreep verkast . Dat kan voor het eigen belang dus wel. Dus, het stadhuis gewoon laten zitten waar het zit. Daar zit het prima , Centraal en voor een ieder goed bereikbaar met openbaar vervoer met trein en bus . Nu kan de Stadspartij nog wat van het kiezersbedrog rechttrekken , Door vast te houden aan de vekiezingsbelofte en dat niet alleen te laten afhangen aan hun leden , maar ook aan de kiezers die de partij in het zadel geholpen hebben bij die vekiezingen en die zij nu smadelijk dreigen te laten vallen. Het ware gezicht van de partij staat nu op het spel !!!

strandloper
9 februari 2016 at 19:26
Onze stadsregering, naar Noord-Koreaans model, is weer helemaal terug zoals wij die nog kennen uit de periode 2010-2014.
Geen burgerparticipatie, geen inzage van berekeningen die ten grondslag liggen aan genoemde kosten van de diversie locaties. Het college zegt “Het moet Willemsoord worden” en hebben daar een bedrag achter gezet, dat beduidend lager is dan alle andere alternatieven. Dat is het dan. Alleen de Stadspartij moet nog even om. Makkie, zij hebben een smoes aangereikt gekregen door het lage bedrag als argument te nemen. “Wij zijn toch niet gek” zal Reenders roepen. Dat hij wederom zijn kiezers bedonderd, doet er niet toe.

Fred
9 februari 2016 at 20:22
En zo Strandloper, openen steeds meer mensen hun ogen.

Danny
9 februari 2016 at 21:17
Alles draait om Willemsoord. Alles moet verhuizen naar Willemsoord…. maar Willemsoord heeft geen toekomst, verkeerde personen aan het roer en een negatief imago. Focus liever op alles buitenom Willemsoord en zie dat achterhaalde stukje oude marineterrein als een AANvulling en niet als OPvulling! Stelletje mafketels daar…. en Reenders… 2e bril gratis bij Pearle.. je roze bril.

Corry
9 februari 2016 at 21:40
trieste bende in dit spookdorp. landelijk al bedonderd door de politiek…. nu op lokaal niveau achterbaks over gereden door de strontkar vol valse verkiezings-beloften. tuig eerste klas.

Kees Jan
9 februari 2016 at 21:41
De wethouders van de Stadspartij verdienen een enkeltje Leiden en Dordrecht. Als lid van de stadspartij kun je niet accepteren dat er nieuwbouw van een stadhuis komt op de locatie Willemsoord.
.
De leden van de Stadspartij De Helder moeten zich gaan realiseren dat de kiezer hun stem heeft gegeven voor de verkiezingsbelofte “Behoud huidig stadhuis”. Je kan als lid van deze partij dan ook niet anders dan dit standpunt altijd blijven verdedigen.
.
Reenders heeft tijdens de verkiezingen overal geroepen dat de “speerpunten” niet onderhandelbaar waren.
.
Peter Reenders, Wethouder van Dongen en Wethouder Kos plegen binnen de Stadspartij Den Helder hoogverraad, door in te stemmen met nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord.
.
Ook Wethouder Kuipers en Haitsma overspelen hun hand door te zeggen dat de burger niets meer te vertellen heeft over de bouw van een stadhuis op Willemsoord. Er moet nieuwbouw plaatsvinden en historische panden worden door de nieuwbouw aangetast, dus als burger heb je wel degelijk de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Ook de ondernemers van Willemsoord kunnen nog roet in het eten gooien.
.
Verder is het schandalig hoe ze omgaan met ondernemers als Rik Niks, deze moest gedwongen verhuizen om plaats te maken voor de schouwburg. Opnieuw zal hij gedwongen worden om nogmaals te verhuizen, om dat er nu in zijn ruimte een stadhuis moet komen.
.
Wanneer word de gemeenteraad is wakker!, Wanneer gaat de gemeenteraad is doen wat ze hebben beloofd. Wanneer gaat de gemeenteraad is aan de Burger denken!
.
Aan cijfers kun je zodanig sleutelen, dat je voorkeurslocatie op papier de goedkoopste optie is. Hoezo voor 22,9 miljoen verbouwen aan het pand aan de Bijlweg? Slopen en op zelfde locatie bouwen is al stuk goedkoper, maak ons dan niet wijs dat een simpele verbouwing vele malen duurder is.

tjitskebiersteker
9 februari 2016 at 23:20
Je vraagt je af wanneer de gemeenteraad iets gaat doen of doen waar ze voor bedoeld is. Er is een coalitie gesmeed met in de gemeenteraad een meerderheid van 20 stemmen. De Stadspartij wordt echt wel in het gareel gehouden en zal meegaan met dit voorstel. De overige 11 oppositieleden kunnen zeggen wat ze willen, cijfers aandragen, argumenten benoemen maar maken getalsmatig geen enkele kans. Daarbij worden inwoners ook buiten spel gezet want het college vindt geen enkele aanleiding waarom burgerparticipatie noodzakelijk zou zijn.

Kees Jan
10 februari 2016 at 01:13
Mevrouw Biersteker, uiteraard was mijn reactie niet gericht tot uw persoon. U bent een van de weinigen die puur in de raad zit voor de Burger. Het is dat uw partijprogramma niet aansluit bij mijn wensen, maar u en uw partijleden hebben bij mij zeker de gunfactor in deze gemeenteraad. Alleen al omdat u met ons de discussie aan wil gaan op dit forum.
.
De vorige gemeenteraad heeft het gered om het plan van nieuwbouw Stadhuis op stationslocatie tegen te houden tot de verkiezingen van 2014. Hopelijk kunt u het met uw oppositieleden dit nieuwe plan ook weer tegenhouden tot 2018.
.
Persoonlijk denk ik, dat u graag het beste uit een persoon wilt halen. En u bied mensen de kans om hun leven te verbeteren. Maar is het nu niet genoeg geweest…
.
Word het niet eens tijd dat Burgemeester en Wethouders worden afgerekend op hun daden. In dit geval met een stevige motie van Wantrouwen. Gezien de reacties op verschillende onderwerpen is een groot deel van de inwoners van Den Helder het bestuur meer dan zat.
.
Er zijn nog al wat dossiers die maar niet van de grond komen met Burgemeester Schuiling aan het Roer.
– Watertoren
– de vele dwangsommen aan burgers vanwege hun vastgoed, terwijl het gemeentelijk vastgoed bijna in elkaar stort.
– Rob Scholte Museum
– Rugby club
– Angstcultuur onder medewerkers stadhuis
– Ambtenaren die weggepromoveerd worden, of langdurig ziek thuis zitten omdat ze hun werk niet meer aankunnen.
– De jeugdzorg die niet op orde is.
– De problemen op de Basis- en middelbare scholen met betrekking tot de raden van Bestuur
– De oude muziekschool
– en waarschijnlijk nog vele andere pijnlijke dossier.
.
Natuurlijk zegt u dan, we krijgen geen meerderheid in de gemeenteraad. En dat wil ik ook graag van u aannemen, maar een deel van uw inwoners zitten te wachten op dit signaal vanuit de oppositie. De stemming van het wegsturen van Burgemeester en Wethouders is een geheime stemming. En niemand weet nog steeds niet hoe een koe een haas vangt. Misschien is een deel van de stadspartij het ook zat, en vullen ze stiekem iets anders in dan Reenders hun opdraagt.
.
En u kunt er waarschijnlijk niets aan veranderen, maar inderdaad vraag ik me wel eens af wat de gemeenteraad in het algemeen nog doet. Er zijn nog steeds veel vergaderingen die worden afgelast door gebrek aan onderwerpen.
Het lijstje dossier, is minimaal goed voor 9 vergaderingen.

JW
9 februari 2016 at 22:10
Word tijd dat een aantal mensen hier zich verkiesbaar stellen. Hetzij via een nieuw op te richten partij hetzij bij een bestaande partij? Ik hoor veel kritiek maar niet heel veel alternatieven. Jammer maar misschien breng ik jullie op een idee? Kom met een goed tegen plan en onderbouw dit. Ga de boer op en zorg voor steun. Of in ieder geval ga eens samen om de tafel en zet een partij op poten waarin het wel goed geregeld gaat worden. Mijn zegen hebben jullie.

Simon H
9 februari 2016 at 22:53
Stadspartij heeft vast last van voortschrijdend inzicht ingefluisterd door vul maar in ,renovatie huidige stadhuis kost niks vergelijkbaar met renovatie sanering en nieuwbouw op willemsoord. willen de echte stadspartijers opstaan of is dit niet meer mogelijk daar het ruggegraatje eruit is getrokken door de coalitiepartners . de stadpartijclub hoeft nog maar tot verkiezingen 2018 daarna gaat het licht uit en is den helder verlost van deze groep gebakken lucht

Loes Vermeer-Lagerveld
10 februari 2016 at 01:24
Als aanvulling op al het voorgaande wil ik nog stellen dat dit idiote plan gewoon niet kan, alleen al op grond van het feit dat elk uur en vele maanden elk half uur rond de 300 auto’s over de Weststraat rijden met alle gevolgen van dien. En hoe rijmt Schuiling dit nu weer met zijn fusieplannen? Deze man moet echt weg en wel zo snel mogelijk!!!! Of wil hij dit weer omdat er makkelijk met cijfertjes kan worden geschoven van gemeente naar Willemsoord/Zeestad en visa versa!!!!!!! Een bodemloze put en onverantwoordelijk gedrag van het College om dit plan trachten door te drukken…..

Fred
10 februari 2016 at 08:28
Dat niet alleen. Welke idioot, zet een stadhuis aan de rand van de stad ! Een stadhuis behoord in het centrum te staan , goed bereikbaar voor een ieder , met goed openbaarvervoer (verplicht) .En, dat is in de nieuwe situatie niet zo . Er moeten allerlei kunst en vliegwerken bedacht worden omdat te bereiken. Wat is het volgende ? Het politieburo ook maar naar de werf? Als je dan toch meer reuring op de werf wil , is dat een publiekstrekker. Zet er de coffeeshops uit de Koningstraat op. Dan pas heb je een publiekstrekker van je welste , en je kan om de hoek handhaven vanuit je kantoor. En als we toch bezig zijn met dit circus, zet er dan ook alle kermissen neer die we hier jaarlijks hebben. En het kantoor van de opperclown Schuiling , bovenin èèn van de kranen die bij de dokken staan. Dan kan hij zijn Koninkrijk en onderdanen aan zijn voeten voorbij zien komen. Geven de hielen likkende partijen gelijk de kans om zijn voeten te kussen.

Danny
10 februari 2016 at 09:33
Zal straks een mooie ervaring worden met het verkeer van/naar de veerdienst…. gaan we massaal bezwaar indienen tegen het nieuwe stadhuis?

hellen
10 februari 2016 at 11:39
En weer wordt er getracht de rijkswerf tot centrum van den helder te maken,de gemeente gaat daarbij letterlijk over de bevolking heen
Er worden weer financiele berekeningen gemaakt die straks niet na gekomen kunnen worden
Er worden weer beloftes gemaakt die straks gebakken lucht blijken te zijn
Volgens mij zijn wij toe aan een rijkswerfvrij den helder met een gemeenteraad die de burgerbevolking vertegenwoordigd

Lekker Helders
10 februari 2016 at 20:15
Willemsoord is goedkoper omdat hier geen gronden hoeven worden aangekocht. Betekent dit dan dat de grond van de oude schouwburg op het Bernhardplein en de grond van ’t Huis Tydverdrijf niet meer in bezit zijn van de gemeente. Aan wie is deze grond dan verkocht en hoeveel heeft dit dan opgebracht? Of is het een dealtje geweest met Woningstichting.

http://denhelderactueel.nl/2016/02/college-rekent-op-steun-coalitie-voor-nieuw-stadhuis/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image