Ronald Boutkan – College reageert deze week op stadhuismotie

Den Helder – Voert het college de maandagavond aangenomen stadhuismotie wel of niet uit? Op die vraag willen veel raadsleden en burgers een antwoord, maar op duidelijkheid is het nog even wachten. Het college heeft er dinsdag wel over gesproken, maar zegt “in de loop van de week” te komen met een schriftelijke reactie. Bronnen binnen het stadhuis zeggen overigens dat het college de motie ‘gewoon’ zal uitvoeren.

De motie riep het college op de plannen voor nieuwbouw van een stadhuis te laten varen en zich nu volledig te richten op verbouwing van het huidige onderkomen aan de Drs. F. Bijlweg. De volledige oppositie steunde de motie en een meerderheid in de raad werd gehaald doordat er ook steun kwam van Andries Pruiksma (PvdA) en de volledige Staspartij.

Als het college besluit de motie niet uit te voeren, is er binnen de coalitie een groot probleem. Peter Reenders laat namens de Stadspartij weten “Deze motie moet gewoon uitgevoerd worden! Sinds wij met onze cijfers gekomen zijn is er binnen de coalitie niemand geweest die er serieus naar heeft gekeken of gevraagd heeft hoe wij aan deze cijfers komen. Op Pruiksma na, die heeft zich er in verdiept en je ziet het resultaat.”

Geen crisis
Mocht het college besluiten de wens van de meerderheid van de raad te honoreren en de nieuwbouwplannen dus diep in een la te stoppen, dan lijkt er verder weinig aan de hand. De overige coalitiepartijen lijken dan hun verlies te nemen. “Het CDA accepteert de aangenomen motie, de meerderheid van de raad heeft een besluit genomen”, stelt fractievoorzitter Roy Slort. “Dan hoort het in de democratie ook zo te zijn dat we dat accepteren en verder gaan, ook al ervaren wij dit wel als een gemiste kans voor de ontwikkeling in het centrum. Echter is het CDA wel van mening dat in welke uitvoering dan ook er geen enkel risico mag worden gelopen met de gezondheid van medewerkers en bezoekers van het stadhuis. Veiligheid moet boven kosten worden gezet!”

“Er is nu een besluit genomen en over het algemeen is dan de mores dat dit wordt uitgevoerd”, zegt De Vrij. “Ik ben echter nog wel in afwachting van het antwoord van het college, zij moeten het besluit ten uitvoer brengen. Indien zij de motie naast zich neer leggen, wat kan, ontstaat een nieuwe situatie die dan op zijn argumenten beoordeeld moet worden en niet op grond van emotie. Het wel uitvoeren van de motie is wat de PvdA betreft vooralsnog geen reden om uit de coalitie te stappen.” Volgens de Helderse Courant geven VVD en D66 eenzelfde soort reactie, deze ontwikkeling is geen reden om te stoppen met de coalitie.

Den Helder Actueel, 15 juni 2016 – 12:10

Reacties:

Glijn
15 juni 2016 at 13:09
Wat mij betreft blijven ze zitten wordt hun verkiezingsnederlaag in 2018 alleen maar groter.

Jonathan
15 juni 2016 at 13:20
Dit wordt weer een zaak van ja zeggen en Nee doen waarbij het Stadhuis weer inzet van de raadsverkiezingen maart 2018 wordt en dat is dan derde keer. PvdA CDA D66 en de VVD hopen dan op herstel zodat zij alsnog nieuwbouw er doorheen willen drukken.

Ziener
15 juni 2016 at 15:16
De Vrij “indien zij de motie naast zich neer leggen, wat kan, ontstaat een nieuwe situatie die dan op zijn argumenten beoordeeld moet worden en niet op grond van emotie’.
Oftewel als de motie terzijde wordt geschoven moet er een hernieuwde discussie over het stadhuis komen. Het “stevige gesprek” met zijn fractiegenoot en Stadspartij moet er intussen toe leiden dat hun mening dezelfde wordt als de rest van de coalitie. De Vrij vond het al jammer dat de Stadspartij een eigen mening had in dit dossier.
De grap is dat juist alleen de stadspartij binnen de coalitie uitvoering geeft aan het gesloten bestuursakkoord.
Sobere huisvesting met de laagste kosten. En dat was ook 1 van de opties in het akkoord.
Dus wie breken er nu eigenlijk met het bestuursakkoord.
Het zou een stuk eerlijker van VVD, D66 CDA en De Vrij zijn als ze gewoon toegeven dat renovatie wel in het bestuursakkoord kon worden opgenomen maar dan alleen maar om de stadspartij te verleiden. En dat renovatie dus nooit een optie mocht worden.

Kees Jan
15 juni 2016 at 16:42
Dhr. Baanstra (D66) zegt in een ander medium; “Den Helder heeft geen baat bij een bestuurscrisis. Daarvoor speelt er veel te veel in deze stad.” Om die reden wil hij niet de stekker uit het college trekken.
.
Wat Dhr Baanstra wel doet is weglopen voor zijn verantwoording. Afgelopen maandag blijkt de gemeenteraad van Den Helder, vooraf aan de reguliere vergadering een informele bijeenkomst gehad te hebben. Met als onderwerp “Nieuwbouw en of renovatie Stadhuis”. Bij dit vooroverleg was Dhr. Baanstra aanwezig, waar hij zo boos werd dat hij besloten heeft om de reguliere vergadering te boycotten.
.
Er speelt, zoals Dhr baanstra zegt veel in deze stad, wat het oog van de burger niet kan verdragen. Er zijn veel te veel onderwerpen die het daglicht niet kunnen verdragen. En de kans dat dit aan het licht komt bij een bestuurscrisis is groot.
.
Niemand mag weten hoe groot de crisis is binnen het Sociaal Domein en de angstcultuur onder de ambtenaren is.
.
Het wegsturen van een voormalig wethouder, welke onschuldig blijkt te zijn omdat het tegendeel nooit bewezen is.
Waarbij de Burgemeester uit angst om zelf weggestuurd te worden seksueel misbruik (ongegrond) in de schoenen van deze wethouder probeert te schuiven. Ook de raadsleden van VVD, D66, CDA, PvdA en Stadspartij stuurde
deze wethouder weg zonder enig bewijs!
.
De watertoren, het Rob Scholtemuseum, Loft 62 (Sportlaan), bouw Kamerheer (Kanonnenplein) zijn de officiële hangdossiers in Den Helder, waar ook dit college onder leiding van Burgemeester Koen Schuiling een steeds grotere puinhoop van maakt. En dan hebben we nog niet eens alle “anonieme” hangdossiers van de burger meegerekend. Hoeveel burgers hebben afgelopen tijd geen dwangsom ontvangen van deze Burgemeester.
.
En dan ons zielige “asielbeleid” in de grootste PVV gemeente van Nederland. Het blijven ontkennen van dit college van Burgemeesters en Wethouders dat de problemen die in het zwembad worden veroorzaakt door asielzoekers glashard ontkent. Terwijl hier de afkomst van de daders WEL bewezen is. Onze dochters en kleindochters kunnen niet eens meer veilig naar een zwembad.
.
Dit college van Burgemeester en Wethouders, maar ook de raadsleden die niets doen, dan alleen maandelijks hun toelage ontvangen. Zijn niet alleen een schande voor de stad, maar ook een schande voor de lokale democratie.
.
En de motie, om toch on topic te blijven…. Legt het college volledig naast zich neer… De VVD, D66, CDA, PvdA, en stadspartij zal (zoals Glijn in 1e reactie voorspelt) een zeer grote verkiezingsnederlaag te gemoed gaan.. En nieuwbouw van een stadhuis zal zeker weer onderwerp worden bij de komende verkiezingen in 2018.

Judge X
15 juni 2016 at 17:50
Mooie analyse Kees Jan.

Robert
15 juni 2016 at 18:08
Mooie analyse, klopt alleen geen hout van. Te beginnen bij de aanwezigheid van Baanstra bij het vooroverleg omtrent nieuwbouw versus renovatie. Ook hier was hij niet aanwezig. Ik ben overigens voor renovatie 😉

Judge X
15 juni 2016 at 21:06
Geen hout betekent: ‘niets’!
Te beginnen bij …..,is één en dan …….niets?
Weinig overtuigend Robert,twee maal niets zogezegd.
Dus … mooie analyse Kees Jan,er kan gerenoveerd worden lees ik. 😉

tjitskebiersteker
15 juni 2016 at 22:12
Al in het presidium, vooraf gaande aan de informatiebijeenkomst werd de afwezigheid van dhr. Baanstra ea. aangekondigd. Hij was er dus gewoon niet en u heeft zich wellicht vergist in de persoon die weg gelopen is.

Kees Jan
15 juni 2016 at 23:30
Mevrouw biersteker, dan heb ik me vergist en hem verwart met een collega raadslid die wel is weggelopen bij die bijeenkomst. Overigens vind ik dat alle raadsleden gewoon aanwezig moeten zijn bij die paar vergaderingen die er per jaar zijn. De rest van mijn analyse blijft verder wel overeind staan!

Jonathan
16 juni 2016 at 06:45
Een deskundige die ik sprak verwachtte dat de coalitie normaal onder houd voor renovatie wil verkopen waardoor vvd cda d66 en PvdA na de raadsverkiezingen weer voor nieuwbouw gaan

Ziener
16 juni 2016 at 08:47
Normaal onderhoud behelst geen 9 miljoen

Judge X
16 juni 2016 at 10:00
Inderdaad,weinig deskundig dus.
Renovatie behoeft ook geen 9 miljoen te behelzen,tenzij je gekke dingen gaat doen.
Renovatie+achterstallig onderhoud behelst uiteraard een hoger bedrag,waarbij we achterstallig onderhoud ook als moedwil kunnen benoemen; maar zelfs dan kom je niet in de buurt van het bedrieglijke bedrag van 9 miljoen.
Wel weet ik dat nieuwbouw kosten van gemeentes altijd,ALTIJD! groots worden overschreden!

Ziener
16 juni 2016 at 10:23
Inderdaad Judge. Juist geformuleerd.
Zou het niet zo kunnen zijn dat, nu eindelijk een meerderheid een streep gezet heeft onder het dossier stadhuis, er krachten zijn buiten de raad die juist graag willen dat het stadhuis onderwerp van geschil blijft omdat gezien is in 2014 hoeveel politiek gewin je daaruit kan halen? Zou mij niet verbazen.
Als inwoner van Den Helder ben ik tevreden dat de raad eindelijk eens een besluit heeft genomen en de verspilling van gemeenschapsgeld, door partijen die het daar toch niet zo nauw mee nemen, heeft gestopt.

Judge X
16 juni 2016 at 12:23
Het college reageert deze week Ziener; morgen is het vrijdag, ‘De macht ligt bij de burger’ en Den Helder Actueel is onze spreekbuis.
Spannend hoor! 🙂

Sjaak
16 juni 2016 at 12:24
Beste Ziener een college is helemaal niet verplicht een motie uit te voeren. Een aangenomen motie van de raad heeft helemaal geen rechtskracht. In 2013 is het besluit goedgekeurd door de raad om een nieuw stadhuis te bouwen op de plek van het Rob Scholte museum maar de verkiezingen gooiden die glazen in en dat hadden VVD en D66 niet verwacht. De raad heeft echt helemaal geen rechtsgeldig besluit genomen maar gewoon een motie zonder rechtsgevolgen aangenomen. Daar kun je als coalitie nog alle kanten mee uit.
Als het college de motie niet uitvoert en de Stadspartij blijft het college steunen dan komen ze er gewoon mee weg tot maart 2018. Dan valt het doek voor deze coalitie die natuurlijk de meerderheid gaat verliezen. Het wordt dan nog een graadje erger dan in 2014 want niemand gaat dan meer op VVD CDA D66 en PvdA stemmen.

Ziener
16 juni 2016 at 12:39
Ik ben op de hoogte van het ontbreken van enig rechtsgevolg aan een motie Sjaak. Ik heb alleen gesteld dat de meerderheid van de raad een besluit heeft genomen om renovatie van het stadhuis in te zetten. Ik denk dat de kracht ook moet worden gezien in een meerderheid van de raad.
Het is mij ook bekend dat VVD en D66 nog wel eens een eigen koers varen binnen het college. Als ook die partijen tot het besef komen wat het begrip meerderheid betekent in een gemeenteraad dan kan er een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.

Kees Jan
16 juni 2016 at 12:53
Sjaak, je ziet het goed. De VVD, D66, maar ook het CDA zullen gokken op de verkiezingen van 2018. De Stadspartij heeft de afgelopen perioden de kiezer bedrogen en bedonderd. Waardoor er weer veel stemmen op “de markt” komen.
.
Een volledige renovatie zal dit college, inclusief de wethouders van de Stadspartij niet willen. Kleine aanpassingen om het nog 5 a 10 jaar uit te zingen zullen ze best bereid zijn te doen.
.
De huidige oppositie inclusief coalitiepartner Stadspartij willen het stadhuis in 2018 niet meer als verkiezingsitem.
En ik kan me ook voorstellen waarom ze dit niet willen…. Ook deze partijen weten dat de burger hun zat is, door het niet nakomen van hun kiezersbelofte. Als het dan weer een verkiezingsitem word zullen de burgers op een van de nieuwe partijen stemmen.

Judge X
16 juni 2016 at 13:19
Precies; de nieuwe partijen doen er dus verstandig aan zich snel en goed voor te bereiden en zich uitgebreid te profileren; ‘want de tijd is nabij’.
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen DH 2010 – 45,3 % ; 2014 – 47,3 %.
En het kan nog beter. 😉

Jonathan
16 juni 2016 at 13:35
De één pot nat partij van VVD D66 CDA en PvdA in 2014 14 zetels waarvan 2 restzetels. Dat kan een heel stuk minder…

http://denhelderactueel.nl/2016/06/college-reageert-week-op-stadhuismotie/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image