Ronald Boutkan – College moet excuses maken aan ondernemers Willemsoord & De schriftelijke vragen van de Stadspartij

Stadspartij wil dat het college excuses maakt aan ondernemers Willemsoord.

Den Helder – De Stadspartij heeft een flink aantal schriftelijke vragen ingediend bij het college. Ze gaan allemaal over de plannen voor een nieuw stadhuis. Zoals bekend vraagt de coalitie het college het plan voorlopig in te trekken, tot er meer inhoudelijke duidelijkheid is over de verschillende opties. De partij is bovendien van mening dat het college excuses moet maken aan de ondernemers op Willemsoord.

De Stadspartij heeft 36 vragen ingediend bij het college, waaronder de vraag waarom de exploitatiekosten op Willemsoord veel lager zijn dan bij de andere locaties, terwijl over dezelfde vierkante meters bruto vloeroppervlakte wordt gesproken. Ook vindt de partij het apart dat de zogenaamde geheime informatie is gebaseerd op kengetallen die openbaar en op internet te vinden zijn. “Waarom zijn ze dan geheim?” Ook over parkeren is een vraag gesteld: “Er worden verschillende parkeernormen gehanteerd voor de verschillende locaties. Hoe komt het dat er verschillende waardes uitkomen?”

Ten aanzien van de renovatie van het huidige stadhuis wordt in de plannen onder meer uitgegaan van het verwijderen van een complete verdieping. “Waarom is er niet gekozen om de overcapaciteit van het gebouw een andere bestemming te geven, zoals bijvoorbeeld jongerenhuisvesting?” De volgens het onderzoek noodzakelijke tijdelijke herhuisvesting is volgens de partij te hoog ingeschat. Bovendien wil zij weten aan welke tijdelijke locaties wordt gedacht.

Willemsoord
De ondernemers op Willemsoord geven aan niet te zijn benaderd door de gemeente, “maar dat een verplichte verplaatsing slechts een mededeling is geweest in het overleg op Willemsoord. Hoe rijmt het college dit met open en transparant zijn richting burgers en ondernemers? En in dit overleg is vanuit Willemsoord BV aangegeven dat de te ontstane parkeerproblemen mogelijk kunnen worden opgevangen met de bouw van een parkeergarage. Waarom is dit niet meegenomen en wat zijn hiervan de kosten”

Wat de Stadspartij betreft moet het college “excuses maken naar de zittende ondernemers en de optie voor een stadhuis op Willemsoord voorgoed schrappen.”

Klik hier voor de volledige lijst van ingediende vragen.

Den Helder Actueel, 14 februari 2016 – 20:08

Reacties:

Kevin Scholten
14 februari 2016 at 22:02
Wil de gemeente nu het stadhuis op een monumentaal gedeelte (Hoop dat ik het goed schrijf?) plaatsen??

ik heb 2 opties, maar dat is aan de gemeente:

1. Sloop het huidige NS Station en plaats bouw het oude station weer op en realiseer daar het stadhuis in!! is veel mooier en jullie behouden dan het monumentale willemsoord
2. Hou het stadhuis lekker op zijn plek. hij is goed bereikbaar en er stopt een bus. en er is niks mis mee naar mijn weten

Michiel Wouters
14 februari 2016 at 22:43
Zeer terechte vragen van de stadspartij. Maar de vragen zijn nog fundamenteler. Het zijn niet alleen de exploitatiekosten die merkwaardig worden ingeschat. Maar hoe kan het dat op basis van hetzelfde plan van eisen drie opties ca €22 miljoen kosten en op Willemsoord (notabene in een monumentale omgeving) €15milj. Voorts is het slopen van de huidige locatie tot op casconiveau een manier om de kosten van die optie buitensporig op te drijven. Tot slot zijn de vragen van de coalitie over verkeersproblemen, hervestigen van huidige huurders etc nu juist de onderwerpen van een vooronderzoek zoals we nu aangeboden krijgen. ‘Verbaas u niet verwonder u slechts’
Het is te hopen dat eea nog eens transparant wordt duidelijk gemaakt.
Laat onverlet dat sobere renovatie van de huidige locatie de enige acceptabele optie is in deze tijd van bezuinigingen. En streef naar het tonen van representativiteit door een goed onderhouden openbare ruimte en “zorg” voor de inwoners. Dat zou degelijk bestuur zijn.

tanta sidonia
15 februari 2016 at 12:18
deze stelling van heer Wouters, kan je eenvoudig niet naast jou neerleggen…………

Mkalekop
15 februari 2016 at 00:10
Goed plan ook weer! Gezellig met zijn allen in de file naar het stadhuis aansluiten bij de teso.

Is het misschien niet handig om een nieuwe locatie te zoeken.

Wat dachten we van het kooi punt mooi station er bij gelijk alles in 1.
Ziekenhuis rechtbank etc hoeft niet gelijk hoor!
Tram/trein naar Jdorp/DH/misschien de kust. Etc wie weet willen er dan bedrijven gaan investeren in ons DH. In plaats dat we grijzer gaan worden en blijven hangen in die tijd!

Ron
15 februari 2016 at 09:48
Dat heb je goed geschreven Mkalekop. En daar zit meer inhoud in en werkgelegenheid.

George
15 februari 2016 at 00:34
Jongeren huisvesting? wat denk je van asielzoekers

Danny
15 februari 2016 at 06:37
Dat was voor de ontruiming een optie geweest

Fred
15 februari 2016 at 08:18
Nu maak je mij nieuwsgierig. Wat is er dan ontruimt Danny ??

tjitskebiersteker
15 februari 2016 at 09:02
Opnieuw een aflevering van de soap “nieuwbouw stadhuis”. In de vorige edities was coalitie/college eensgezind. In deze editie is dat niet het geval. Je kunt dat als dualisme ervaren, maar ik denk dat het gewoon een totaal gebrek aan inschattingsvermogen is. Dit college kan niet goed inschatten waar de sentimenten binnen de coalitiepartijen liggen. Over de oppositie maken ze zich niet druk, gezien ook de presentatie alleen voor coalitiepartijen. En over de samenleving al helemaal niet, gezien de opmerkingen over burgerparticipatie. Volgens Kuipers was burgerparticipatie niet nodig omdat voor de gekozen varianten politiek draagvlak was. Een dubbele misvatting dus.

HZdwg
15 februari 2016 at 09:41
De stelling “burgerparticipatie is niet nodig bij voldoende politiek draagvlak” gaat alleen op bij voldoende correlatie tussen politiek en burger. Wat voor gênante vertoning het wordt als die correlatie er niet is, dat zien we nu.

Peter
15 februari 2016 at 10:19
Wanneer stopt nu eens het idee om een nieuw Stadhuis te bouwen?? Den Helder is een krimpgemeente, alles wordt straks digitaal aangevraagd worden, thuiswerken voor ambtenaren komt er steeds meer in enz. Bovendien is het huidige Stadhuis perfect in de ligging t.a.v. alle wijken. En als klap op de vuurpijl, hoe rijmt Schuling het om groot voorstander van nieuwbouw te zijn en tegelijkertijd gesprekken voert met ander Gemeenten omtrent een fusie?? Overigens neemt de drang naar een nieuw Stadhuis bij hem ziekelijke vormen aan getuige dit geforceerd voorstel als plaatsen van een Stadhuis op Willemsoord. Het B & W kan beter haar energie steken in zaken die er wel toe doen en de gemeenschap dienen!! Hoeveel tijd is er al wel niet aan het nieuwe Stadhuis besteed door het B & W alsmede de Raad?? En dan nog niet te spreken over het voorbereidingskrediet van op gesoupeerd is en waarover nooit echt duidelijkheid is ontstaan waar de geldstromen naar toe zijn gegaan. Kappen met de onzin van nieuw Stadhuis. Renoveren het oude Stadhuis voor 4 a 5 miljoen en het kan weer 15 jaar mee. Tegen die tijd zijn we allang gefuseerd!!!!

HZdwg
15 februari 2016 at 12:18
Wat Peter zegt, dat vinden heel veel mensen ook. Het zou wel eens kunnen zijn dat het de mening is van een aanzienlijke meerderheid. En als dat zo is en de oren die zouden moeten luisteren blijven dicht zitten, dan heeft de Helderse politiek een snelkoookpan op het gas staan waarvan ook dat veiligheidsdingetje dicht zit.

sjaakoosterwaal
15 februari 2016 at 10:48
Ik ben het helemaal eens met Peter en vind ook dat B & W zich beter bezig kunnen houden met zaken die er wel toe doen.
Dus ophouden met deze flauwekul

Simon H
15 februari 2016 at 12:30
Aarde aan stadspartij stop met jullie spelletje. jullie begrijpen ze zelf niet eens. nu hebben jullie al aan twee coalities laten zien hoe onbetrouwbaar jullie zijn. geen normaal denkend mens stemt meer op jullie.

meereboer
15 februari 2016 at 13:05
Als de Stadspartij nog enig denkvermogen heeft laat zij dit college van vvdcdad66pvda wat niemand gewild heeft ploffen en begint opnieuw . Anders hoeven ze in 2018 niet eens meer mee te doen

Simon H
15 februari 2016 at 14:54
maar welke partij wil de stadspartij nog als bondgenoot met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig

Gertjan
15 februari 2016 at 14:29
Overcapaciteit in het huidige gebouw !!! Dan kan dus blijkbaar wel alles in een pand wat ze zo graag willen, er is blijkbaar nog ruimte over, kan dan daar niet het gedeelte in komen wat nu nog apart zit in het voormalig Woningstichting kantoor. Het gebouw hoeft ook helemaal niet tot het casco gesloopt te worden, de gevels en ramen zien er goed uit, dan is alleen een nieuw dak nodig, eventueel met zonnepanelen voor het milieu. Eigenlijk vind ik dat als iemand in het huidige stadhuis, het onderwerp nieuw stadhuis al alleen maar zegt gelijk op staande voet, dus zonder wachtgeld, ontslagen moet worden.

http://denhelderactueel.nl/2016/02/college-moet-excuses-maken-aan-ondernemers-willemsoord/

Schriftelijke vragen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders

Conform artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015.

De stadspartij heeft naar aanleiding van het “Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder de volgende vragen:

1. Alle zogenaamde geheime informatie is gebaseerd op kengetallen die openbaar zijn en op internet te vinden. Waarom zijn ze dan geheim?
2. Als we een offerte vragen is de vraag hoe de kosten dan uitkomen. Bent u het met ons eens dat dit wel eens goedkoper zou kunnen uitpakken voor renovatie Bijlweg? Zo niet waarom dan?
3. Waarom zijn de exploitatie kosten op Willemsoord veel lager dan bij de andere locaties terwijl we het over dezelfde m2 bvo hebben?
Blz. 6:
De totale jaarlasten voor de huisvesting bedragen derhalve maximaal € 2,0 miljoen per jaar.
4. Waarom wordt er niet gerekend met € 1.6 miljoen wat volgens ons de ware jaarlasten zijn?
Blz. 7:
Wij achten het ambitieniveau “Bouwbesluit 2020” passend en haalbaar voor alle vier scenario’s.
5. Waarom houden wij ons aan het “Bouwbesluit 2020” volgens ons drijft dit de prijs onnodig op in de berekening voor locatie Bijlweg?
Blz 9 tabel 3
6. Er worden verschillende parkeernormen gehanteerd voor de verschillende locaties (tabel 3 blz. 9). Hoe komt het dat er verschillende waardes uitkomen?
Blz 11 Onder de kop omvang
7. Waarom slopen we de bovenste verdieping (horizontaal)? Waarom is er niet gekozen voor verticale sloop?
8. Waarom is er niet gekozen om de overcapaciteit van het gebouw een andere bestemming te geven zoals bv jongerenhuisvesting?
9. Het digitaal afhandelen van zaken en het werken op afspraak kan bijdragen tot een compacter stadhuis? Heeft het college rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen bij een gemeentelijke fusie?
10. Zou het renoveren richting een gebruik voor 20 jaar geen goedkopere optie zijn ook i.v.m. vervanging installaties?
11. Waarom heeft de centrale ligging de bereikbaarheid en de omliggende infra van het huidig stadhuis geen doorslag gegeven? Deze kosten zullen wij niet hebben op de huidige locatie Bijlweg?
Blz 12 Onder de kop Aandachtspunten en risico’s
12. Asbest risico’s zijn in kaart gebracht en kunnen dus begroot worden bent u dat met ons eens?
13. Wat bedoeld u met extra ontwerpverliezen?
14. Als wij niet slopen/ amoveren kunnen wij dan mogelijk de extra ontwerp-verliezen compenseren met de ruimte die wij niet slopen/amoveren?
15. De tijdelijke herhuisvesting is naar ons oordeel te hoog berekent. Welke locaties heeft u hier voor in gedachte gehad bij dit onderzoek?
Blz 15 paragraaf 3.5
16. Locatie Willemsoord behoeven bodem sanering hoeveel kost dit?
17. Op locatie Willemsoord geven ondernemers aan niet te zijn benadert door de gemeente, maar dat een verplichte verplaatsing slechts een mededeling is geweest in het overleg op Willemsoord!. Hoe rijmt het college dit met open en transparant zijn richting burgers en ondernemers?
18. Hoeveel minder huurinkomsten vangt Willemsoord als de zittende huurders er uit gezet zijn?
19. In het overleg op Willemsoord is er vanuit Willemsoord bv. aangegeven dat de te ontstane parkeerproblemen mogelijk kunnen worden opgevangen met de bouw van een parkeergarage. Kunt u aangeven waarom dit niet is meegenomen en wat hiervan de kosten zijn?
20. Bent u net als ons van mening dat dit alles overziend hebbende dat het college niets anders rest dan excuses maken naar de zittende ondernemers en de optie voor een stadhuis op Willemsoord voorgoed te schrappen?
21. Er worden verhuurde panden onttrokken aan Willemsoord dat van ons is. Volgens opgaven van de directeur Willemsoord gaat het op dit moment om een bedrag van 90.000 Euro. Waarom heeft u deze kosten niet doorberekend over 40 jaar?
22. Wat worden de kosten om Bereikbaarheid Willemsoord i.v.m. route TESO te optimaliseren. De stadspartij vindt dat deze infra kosten ook moeten worden toegerekend aan de totale ontwikkeling?
23. In welk stadium zijn de gesprekken over de Texelroute met Texel en de Provincie
Hoeveel gaat ons dit kosten. De stadspartij vindt dat deze infra kosten ook moeten worden toegerekend aan de totale ontwikkeling?
24. Wat worden de kosten voor veilige toegang tot Rijkswerf op dit kruispunt. De stadspartij vindt dat deze infra kosten ook moeten worden toegerekend aan de totale ontwikkeling?
25. Waar komen de toegangswegen tot Willemsoord. En wat kost dit. De stadspartij vindt dat deze infra kosten ook moeten worden toegerekend aan de totale ontwikkeling?
26. Hoe bereikbaar is Willemsoord (Texelroute) door bussen en op welke plek zou die bushalte moeten komen. De stadspartij vindt dat deze infra kosten ook moeten worden toegerekend aan de totale ontwikkeling?
27. Waarom brengt het nieuwe werken geen opbrengst op binnen de berekeningen?
28. Het huidig stadhuis en de grond is ook van de gemeente. Waarom wordt bij Willemsoord het terugnemen van de grond en de gebouwen voor € 0.00 apart benadrukt. Willemsoord BV is toch 100 procent gemeente?
Blz 16 aandachtpunten en risico’s
29. Hoe weegt verplaatsing ondernemers financieel op tegen totale kosten nieuw stadhuis. (meerkosten voor gemeente). Wat zijn deze kosten?
30. Hoe staan de financiën van Willemsoord B.V. ervoor als wij de gebouwen en grond terug nemen voor 0,00 € (eigen vermogen en weerstand)?
31. Hoe komt Willemsoord dan uit de rode cijfers en hoe zeker zijn de wethouders van financiën en vastgoed van de positieve bijdrage aan de exploitatie van Willemsoord en de aantrekkingskracht van dit project op andere bedrijven?
32. Wat gaat sanering van de verontreinigde grond kosten op Willemsoord?
Blz 18. Tabel 9. Berekening kosten tijdelijke huisvesting
33. De aanpassingskosten zij volgens ons afhankelijk van de locaties die we gaan betrekken bent u dat met ons eens?
Paragraaf 4.2.3 Kosten bodem sanering
34. Bodem sanering hoeft op de Bijlweg niet plaats te vinden zijn deze op Willemsoord meegenomen in de totale kosten?
Blz 19 Resultaten investeringskosten
“De investeringskosten voor de locatie Willemsoord zijn de laagste”
35. Waarom zijn de bijkomende kosten voor Willemsoord 5 ton goedkoper dan andere locaties? De Bijlweg hoeft toch ook niet verworven te worden?
Blz 22
36. Waarom zijn de exploitatie kosten zoveel goedkoper op Willemsoord? Waar ligt dat aan?
Tot zover de vragen tot nu toe!
Eventuele vragen over de grondverwerving op Willemsoord kunnen nog volgen!

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder.
Peter Reenders

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image