Ronald Boutkan – College kiest voor nieuw stadhuis op Willemsoord

Den Helder – Renovatie van het huidige stadhuis aan de Bijlweg is wat het college van burgemeester en wethouders betreft van de baan. De gemeente wil een nieuw stadhuis bouwen op Willemsoord, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Een nieuw stadhuis is op termijn goedkoper dan het volledig laten renoveren van het huidige onderkomen, zo blijkt volgens het college uit onderzoek door ICS Adviseurs . Ook de keuze voor Willemsoord is een financiële, de andere locaties die in beeld waren (Kanaalweg en Bernhardplein) zijn qua nieuwbouw duurder. In het voorstel komt het stadhuis in twee bestaande gebouwen (Willemsoord 29 en 30, gelijk links na de brug) met daarachter nieuwbouw. In gebouw 30 zit nu nog Zeestad, in 29 zitten verschillende bedrijven/huurders. Er is nog niet uitgewerkt hoe met deze huurders om te gaan. Het voorstel wordt 22 februari in de raadscommissie besproken.

Alle locaties zijn langs dezelfde meetlat gelegd. Uit het onderzoek blijkt dat Willemsoord ten opzichte van de andere locaties de laagste investeringskosten en laagste jaarlijkse exploitatielasten kent. Met een berekende gemiddelde jaarlijkse exploitatielasten van € 1,35 miljoen past het ruim binnen het begrote budget voor huisvestingslasten en is het ruim goedkoper dan de overige locaties. Conform het bestuursakkoord besloot het college daarom de gemeenteraad voor te stellen dit scenario verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 2,1 miljoen euro ter beschikking te stellen.

Stadspartij
Of het nieuwe stadhuis ook daadwerkelijk op Willemsoord gevestigd wordt is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Coalitiepartner de Stadspartij vraagt eerst toestemming aan de leden. Het bestuur liet in oktober vorig jaar al weten dat, mocht uit het onderzoek blijken dat nieuwbouw goedkoper is en dus de voorkeur heeft, de leden het voor het zeggen hebben krijgen. “Die hebben dan de beslissende stem (http://denhelderactueel.nl/2015/10/leden-stadspartij-beslissen-over-nieuwbouw-stadhuis/), want bij de keuze voor nieuwbouw zouden we daadwerkelijk een verkiezingsbelofte breken en dat doe je niet zomaar”, aldus interim-voorzitter Robert Klein.

Mochten de leden nee zeggen, dan wordt het voor de partij lastig in de gemeenteraad toch voor de nieuwbouw te stemmen. De overige coalitiepartijen kunnen dan wellicht samen met andere fracties alsnog een meerderheid vormen voor het plan, maar binnen de oppositie zijn naar verwachting niet echt veel enthousiastelingen te vinden. Beter voor Den Helder (ex-Stadspartij, vijf raadsleden) houdt vast aan de verkiezingsbelofte en zal dus niet voor nieuwbouw stemmen. Ook de meeste andere oppositiepartijen hebben zich in het verleden kritisch uitgesproken over een nieuw stadhuis.

De onderzoeksrapportage is vanaf vandaag openbaar beschikbaar, met uitzondering van de financiële bijlagen. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt in maart 2016 plaats. De onderzoeksrapportage en een lijst met vragen en antwoorden is HIER te vinden: http://www.denhelder.nl/actueel/nieuwsberichten_3632/item/nieuw-stadhuis-op-willemsoord-goedkoopste-optie_18566.html.

Den Helder Actueel, 9 februari 2016 – 13:20

Reacties:

Nick
9 februari 2016 at 13:44
Gooi de directeur eruit in zijn veel te dure pand. Die alles kapot maakt op Willemsoord. Bespaar je ook weer ruim 100.000 euro aan salaris.ipv de bestaande ondernemers kapot maken echt schande.

Ziener
9 februari 2016 at 14:06
De strategie van de stadspartij, u weet wel, de partij die is ontstaan uit onvrede van vele burgers, vooral met de zittende partijen in de gemeenteraad van Den Helder:
Eerst elimineer je de kritische massa uit je partij
Vervolgens elimineer je de kritische massa uit je ledental
Als laatste nodig je de overgebleven mogelijke kritische denkers in je ledenbestand niet uit op die bijeenkomst.
Succes verzekerd en de gewenste uitkomst is veiliggesteld. De verkiezingsbelofte kan met een gerust hart worden gebroken want de leden hebben gesproken. Een man of 20.
Wethouder Van Dongen versprak zich verleden jaar al over de nieuwbouw op Willemsoord. Nog ruim voordat het vorige college viel.

eschotman
9 februari 2016 at 14:20
Ziener, Helaas ben ik nog steeds een kritisch denker en heb hier dan ook een hele andere mening over. Groetjes Ed Schotman

Fred
9 februari 2016 at 14:37
Vertel Ed. Laat eens horen hoe jij er als kritisch denker, dan wel over denkt. Maar meer dan een aankondiging dat je er anders over denkt dan Ziener kom je voorals nog niet.

eschotman
9 februari 2016 at 14:51
Fred, In mijn ogen staat het huidige stadhuis op de juiste plek en is voor iedereen goed bereikbaar met de trein/auto of wat voor vervoermiddel dan ook en gezien het tussen zowat alle stadswijken in ligt en ook voor personen die van buiten Den Helder onze Gemeente bezoeken en bij een eventuele fusie in de toekomst met andere Gemeentes goed te verkopen is. Dus hierbij is mijn standpunt bekend. Groetjes Ed Schotman

Fred
9 februari 2016 at 17:10
Beste Ed, We zullen het meemaken , of jij je bij dit standpunt houdt. Het vertrouwen in de partij , is na het kiezersbedrog tot het nulpunt gedaald. Nu is het de enige mogelijkheid om het ware gezicht van de partij te laten zien, En het niet alleen te laten afhangen van de leden , maar ook aan de kiezers die de partij in het zadel geholpen hebben . We zullen zien wat er van “Recht door zee” Overgebleven is .

Fred
9 februari 2016 at 17:53
N.B. Ik denk niet , dat de stadspartij nog enige ruggegraat heeft. Zij durven geen eens de verkiezingsbelofte ( geen nieuwbouw) gestand te doen zonder de leden. Als er uit komt dat die beslissen mee te huilen in het bos, dan kan de partij altijd zeggen , dat wilden de leden. Dat heet het verschuilen achter de rug van je leden. Dit kenmerkt al de mentaliteit die er bij de partij heerst. Als het goed is , hoeft daar niet meer naar gevraagd , of over gestemd te worden. De leden hebben er bij de verkiezing door het uitbrengen van hun stem al voor gekozen , en daar bij de stadspartij de grote winst bezorgd , GEEN NIEUWBOUW, Als de leden nu anders kiezen, dan verloochenen zij zich zelf . En daarbij de geloofwaardigheid van de partij nog verder van de kiezer afbrengt.

Fred
9 februari 2016 at 18:00
In principe, vragen zij ( het bestuur), nu hun leden om kiezers bedrog te plegen.

Kees Jan
10 februari 2016 at 01:29
Ed Schotman houd zijn rug wel recht. Het zal eerder de vraag zijn of hij zelf uit de stadspartij stapt of dat hij er word uitgegooid.
.
En dan is het maar de vraag wat zijn kroegmaatjes van Delft en Salverda gaan doen. Blijven ze Ed steunen en houden ze hun rug recht, of laten ze hun vriend vallen als een baksteen.
.
We kunnen nog wel eens rekening gaan houden met een 2e breuk binnen de stadspartij. Reenders en Karhof hebben met zekerheid hun ziel verkocht aan de Burgemeester. Maar van Delft, van Dongen, Salverda en Nunninga blijven twijfelgevallen…

Rasjutter
9 februari 2016 at 16:02
Ach de laatste verkiezingsbelofte breken kan er ook nog wel bij, volgende verkiezingen bestaat de stadspartij toch niet meer. En de nieuwe slogan van de stadspartij is nu “ieder voor zich, en god voor ons alle” dus pakken wat je pakken kan.

Hotmail 2
9 februari 2016 at 16:36
Waarom is er een groot verschil tussen deze kostenraming en die van 21 mei 2014 Investeringskostenraming
Gebouw Bijlweg 20(definitief) ?????
Er is simpelweg weer naar nieuwbouw toe gerekend. Toch ben ik voor bouw op WO alleen al om daar zwarte cijfers te borgen zodat het gemeente budget ruimte toelaat voor andere belangrijke zaken zoals sociale domein.

Monique_K
9 februari 2016 at 17:12
Wat lief, de burger mag wel de onderzoeksrapportage inzien, maar de cijfers waarop het besluit ‘bouwen want goedkoper’ gebaseerd is mag die niet zien. Wat heb je dan nog aan dat hele rapport?

Sander uit Den Helder
9 februari 2016 at 17:43
Het mag dan wel de goedkoopste oplossing zijn, maar hoeveel gaat het kosten om Willemsoord (meer) bereikbaar te maken voor auto, fiets, OV en de extra voetgangers?

HZdwg
9 februari 2016 at 18:11
Een burgemeester die ijvert voor fusie met naburige gemeentes en een college dat plannen maakt voor investering van veel geld in een nieuw gemeentepaleis, dat komt mij voor als een hoogst merkwaardige combinatie. Die paar jaar dat de gemeente misschien nog bestaat uitzingen in het oude pand (ik heb er bij de marine voordat Enys House werd gebouwd vele jaren heel wat armoediger bij gezeten) lijkt mij een stuk logischer.

Fred
9 februari 2016 at 18:43
Dat is nu het palenrammend doordramgedrag van D66.

Hijneken
9 februari 2016 at 18:12
Dat wordt nog wat wanneer je naar het nieuwe gemeentehuis wil gaan wanneer Tessel vol- of leegloopt met toeristen.

jonathan
9 februari 2016 at 18:15
Kiezersbedrog Door Reenders en Stadspartij. ..kiezersbedrog. .kiezersbedrog..

Hijneken
9 februari 2016 at 18:23
Hoezo?

Simon H
9 februari 2016 at 18:40
Reenders wil niet vertellen of het oordeel van de ledenvergadering bindend is voor de fractie alsdus de krant van gisteren. De leden van dit clubje hebben dus feitelijk niks in te brengen en mogen meepraten voor spek en bonen. Gefeliciteert de stadspartij den helder word bij keuze nieuwbouw stadhuis definitief uitgeschakeld.

Fred
9 februari 2016 at 18:46
Maar dat wisten wij allang. Met het kiezersbedrog wat zij pleegden ,zijn zij een vijfde niets in te brengen wiel aan de wagen geworden.

Fred
9 februari 2016 at 20:31
De stadspartij , dekt zich zelf in . Wat er ook uit de stemming komt , het bestuur heeft zich naar twee zijden gedekt. Wordt er tegen gestemd, dan zijn zij gedekt voor hun coalitie genoten. Wordt ervoor gestemd , dan zijn zij gedekt voor hun stemmers. Hoe de stemming ook uitvalt , het is nooit de schuld van het bestuur. Dat valt terug op de stemming en geeft de leden de schuld. Over manipuleren door het bestuur gesproken. Hoe het ook uitvalt. de leden hebben het hoe dan ook gedaan.

jonathan
9 februari 2016 at 18:47
STADSPARTIJ HEEFT LAATSTE RESTJE GELOOFWAARDIG HEID VERSPEELD. Ze kunnen zichzelf beter opheffen. Zelden zo’n staaltje van brutaal kkiezersbedrog meegemaakt

Lekker Helders
9 februari 2016 at 19:15
Al in 2011 had de Stadspartij een zebrapad aangelegd naar Willemsoord, scheelt weer voor de infrastructuur.

Lekker Helders
9 februari 2016 at 19:17
Van de 21ste eeuw naar de oudheid. Dat is toch geen vooruitgang!

Lekker Helders
9 februari 2016 at 19:36
Waarom moesten de ambtenaren ook al weer uit het huidige gemeentehuis? O ja, energieverslindend gebouw, zo lek als een mandje, gedateerd, uitstraling van een bejaardenhuis enz
Gebouwen op Willemsoord, nog slechter en met de uitstraling van een begijnhof.
Als je Den Helder toch smoel wil geven dan ga je toch niet zitten op een oud industrieterrein?

Danny
9 februari 2016 at 21:12
Eerlijke mensen zijn tegenwoordig zo moeilijk te vinden. Overal barst het van de positiebeschermers.. vooral in gemeente Den Helder! Enkele dagen geleden ergens een artikel gelezen over mensen die bewust emigreren vanwege de klote mentaliteit binnen het eigen volk. Met stip staat Den Helder bovenaan! … wordt hoog tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën zonder een slecht geweten.

Johnny Bravo
10 februari 2016 at 07:30
Ik woon tegenover Willemsoord. Infrastructureel is een stadhuis op Willemsoord m.i. een ramp. Er is nu al haast geen doorkomen aan door Texel-verkeer. In het hoogseizoen (april t/m september) is dat helemaal ellende en dan met een bus voor de deur stoppen? En nieuwbouw op Willemsoord? Wat een onzalig en ontsierend idee, er staat genoeg ruimte leeg van enig volume. Of koop een oud cruise- of marineschip en gebruik dat als stadhuis, dat is helemaal in stijl en als we er genoeg van hebben, laten we het afdrijven, inclusief het college, de raadsfracties en de ambtenaren. Doei.

http://denhelderactueel.nl/2016/02/college-kiest-voor-nieuw-stadhuis-op-willemsoord/

PDF’s:
Onderzoeksrapportage 20160128 Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder
Vragen en antwoorden nieuw stadhuis Den Helder 9 februari 2016

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image