Ronald Boutkan – College houdt vast aan verklaring opstappen wethouder

Den Helder – Het college houdt vast aan de eerder openbaar gemaakte verklaring over het plotse vertrek van wethouder Geurt Visser. Het verhaal in de Helderse Courant van woensdag, waarin gemeld wordt dat Visser moest opstappen vanwege ‘ongepaste opmerkingen’ in de richting van vrouwen, is volgens het college onjuist. Steeds meer bronnen binnen de Stadspartij stellen echter dat dit wel degelijk de enige echte reden is.

De officiële reden is dus dat de wethouder niet langer privé en werk kan combineren. Hij heeft de impact van zijn functie op zijn gezin onderschat en heeft nu zelf besloten de handdoek in de ring te gooien. Per direct is hij gestopt, officieel overigens per 1 juni.

De HC meldde vandaag dat de wethouder is gestruikeld over zijn gedrag richting vrouwen. Hij zou enkele ongepaste opmerkingen hebben gemaakt en dat zou hebben geleid tot meerdere klachten tegen Visser. Hiernaar gevraagd tijdens de wekelijkse persconferentie op het stadhuis, antwoordde wethouder Pieter Kos dat het college vasthoudt aan de eerdere verklaring. Een keihard “Nee, het is niet waar” over het verhaal kwam er echter niet. Inmiddels hebben enkele direct bij de Stadspartij betrokken personen ook tegenover DHA laten weten dat “het slechte verhaal” het ware is. Bovendien zou het niet alleen bij opmerkingen zijn gebleven. Visser zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Den Helder Actueel, 27 mei 15 – 12:15

Reacties:

dagobert
27 mei 2015 at 12:26
Het is mij al meerdere keren opgevallen, dat de Stadspartij telkens weer, over uit de school klappende bronnen beschikt. Er zit daar iemand die grote moeite heeft de vuile was binnen te houden.

Rebel
27 mei 2015 at 15:34
Zou het niet zo kunnen zijn dat er toch krachten binnen de stadspartij zijn die uitvoering geven aan wat de kiezer beloofd is, namelijk openheid en transparantie?
Voordat er trouwens conclusies getrokken kunnen worden zullen toch eerst feiten op tafel moeten komen. Insinuaties leiden alleen maar tot ruis.

Dick Berts
27 mei 2015 at 15:50
Helemaal met Rebel eens! Mega goeie posting! Als er bij de Stadspartij nog iemand zit die niet het deksel op de beerput wil houden, maar de boel wil schoonmaken, dan is er nog hoop. Ik zie dat de heer Reenders deze site ook leest en af en toe reageert. Meneer Reenders zou u ons nu glashelder duidelijk willen maken wat er echt aan de hand is, of vindt u dat kiezers dit niets aangaat??

DickB
27 mei 2015 at 22:16
Glas( den) helder? Was de heer Reenders nu maar meteen naar specsavers gegaan……….

HZdwg
27 mei 2015 at 16:48
Een regel uit de tijd van het communisme: Waarheid is dat wat goed is voor de partij.

D.A.
27 mei 2015 at 16:56
Gezien met het doorlopend met een smile te lopen, wandelen en te what uppen , kan het best door de andere sexe van de Helderse politiek, wel een verkeerd zinnetje geweest ” wil je,……. ? “. ” Mag ik jouw stukken effe zien, graag ? “. Zo goed leest men niet. Ik hoop alleen voor de Geurt alleen dat er geen ” snap shots ” opduiken. Nee Dick, geen paarden en bewijs, is niet nodig. De kiezers hebben alleen zelf het domste klasje van de Helderse politiek gekozen. En wat betreft, het wachtgeld word betaald door het rijk, en niet door de gemeente. Mannen en vrouwen zijn gelijk, vooral in het bestuursorgaan. ( Blijft lachen,……. organen van de gemeente raad ).

dagobert
27 mei 2015 at 17:38
Grinnik..

Marinus Vermooten
27 mei 2015 at 21:10
Wachtgeld betaald door het Rijk en niet door de gemeente. Het blijft hoe je het wend of keert belastinggeld. De reden van het ‘gedwongen’ vertrek blijft tot dusverre onduidelijkheid, zolang dit uit de mond of brief van Geurt Visser aantoonbaar uitblijft. Onpartijdig onderzoek moet duidelijkheid verschaffen. De familie Visser en andere betrokkenen hebben hier recht op.

DickB
28 mei 2015 at 00:31
Dit gaat de heer Reenders politiek gezien niet overleven schat ik in

gerard
28 mei 2015 at 06:11
Marinus als je je terecht gevraagde onderzoek niet krijgt van de gemeente dan zou ik dit college maar laten vallen en een nieuw college formeren.Visser is duidelijk het slachtoffer geworden van roddel en achterklap en daar moet je als raadslid zonder gedegen integriteit onderzoek geen genoegen mee nemen.

Anton Hagen
28 mei 2015 at 09:17
Een fatsoenlijk integriteit onderzoek is zeker nodig in dit geval.
Alleen al om het feit dat het NHD gisteren wel iets anders schreef dan wat B&W beweren.
Deze man is al op voorhand beschadigd.
En inderdaad,laat dit college maar vallen raadsleden!!!
En dan een college vormen met ECHTE HELDERSE WETHOUDERS!!
Of hebben jullie als raadsleden daar geen lef voor?
Binnen de Stadspartij tekent zich al een begin van een scheuring af.
Dus oppositie grijp je kans, er zullen zeker enkele raadsleden van de Stadspartij meegaan met een motie van wantrouwen als jullie die indienen.

Jonathan
28 mei 2015 at 09:34
http://16873.freegoodies.nl/forum/16873/1343240/1/
Raadleden jullie kunnen niet anders dan dit college te laten vallen. Ga maar door met nieuwe wethouders die wel op hun taak berekend zijn

Rebel
28 mei 2015 at 09:44
Voorlopig is de enige die garen spint bij welke breuk dan ook de VVD burgemeester. Een burgemeester die vanaf dag 1 de boel loopt te verzieken en mensen tegen elkaar uitspeelt. Gelukkig komt nu meer en meer aan de oppervlakte dat deze VVD voorman een schande voor zijn club en openbaar bestuur is. Hij maakt zelfs zijn eigen raadslid Kees Visser mede verantwoordelijk voor onoorbare zaken. Ik vraag me af of hij dat zelf wel door heeft.

gast
28 mei 2015 at 11:29
Alleen maar de Burgemeester afzeiken, omdat je zelf een conflict met hem hebt. Staat je goed, het gaat hierover de wethouder, wat de reden nu is van zijn aftreden.

fred
28 mei 2015 at 10:27
Langzamerhand zal er nu wederom een vijandige overname komen binnen de stadspartij , na Pieter Bakker zal nu Peter Reenders het veld moeten ruimen.
De vraag blijft alleen of de personen die hier telkens achter zitten nu eerst Paul Koopman naar voren schuiven als fractievoorzitter of dat Dolf Salverda en Nico van Delft eindelijk het lef hebben om de pispaalpositie aan te nemen.
Wellicht snapt de burgemeester zelf wel dat dit soort partijen zichzelf onmogelijk maken en uiteindelijk zelf oplossen in tien splinterpartijen.
Het wordt tijd voor serieuze politiek in Den Helder en er moet een einde komen aan deze LPF toneelstukjes.

gast
28 mei 2015 at 11:30
Het zal wel iemand van de Familie van Dongen worden!

dagobert
28 mei 2015 at 10:54
De eerste naam die jij noemde , is te zachtaardig voor die functie. Hij kan zich beter met zijn kippen bezig houden. De andere twee hebben alleen een grote mond in de kroeg. Dus dat wordt bijvoorbaat al niks. Die personen zijn al de pispaal.

Jacques
28 mei 2015 at 11:04
Ik hoop dat de raadsleden maar een weg voor de burgemeester weten: de uitgang naar Groningen

fred
28 mei 2015 at 11:25
Dagobert,
Dat van de kroeg klopt , jij kent de personen blijkbaar ook goed genoeg.
Maar al sinds een kleine 3 jaar proberen deze 2 figuren(ze hadden zo uit een tekenfilm kunnen komen)de boel binnnen de stadspartij op een dictatoriale manier naar hun hand te zetten.
Personen uit de partij zetten die hun tegenspreken , klachten dat ze teveel in de kroeg hangen en inside info te bepraten lossen we op door een partijruimte te huren in de Californiestraat en bouwen we hier gewoon een bar in en drinken we nu gewoon achter gesloten deuren.
En ik persoonlijk denk niet dat het persoon Salverda te zachtaardig is zo doet hij het voorkomen maar das een linke net een hond als je gaat liggen ben je de sjaak maar tot die tijd doet ie alles voor je.
Van hem gaan we nog veel horen geloof me en das geen goed nieuws!!

dagobert
28 mei 2015 at 15:35
Paul Koopman, is in mijn ogen te zachtaardig om met zijn vuist op tafel te slaan. Ik weet van hem dat hij met kippen of hoenders fokt. Vandaar mijn opmerking over hem. Die anders twee, wie ken die nu niet. In sommige cafè’s hebben zij een eigen kruk. En over dat onderkomen van de partij, weet ik niets ik ben daar nog nooit geweest .

Jacques
28 mei 2015 at 13:02
Het beste begin zou zijn om het hele college naar huis te sturen en opnieuw te gaan formeren. Anders zijn de rampen niet te overzien

Cees
28 mei 2015 at 14:28
Wat ik nu zo vreemd vindt: de lekkage ( “ongepaste opmerking” ), was al wel zeer snel (moest binnen een paar uur) bij de krant bekend om nog af te drukken! Volgens mij sliepen de ambtenaren nog! Vraag komt die opmerking wel uit het stadhuis? Qui bono: wie profiteren (en weten hoe de hazen lopen): (gefrustreerde deel) oppositie, ex. raadsleden, Stadhuisbouwers, Stadspartij (Reenders) haters etc. etc.???

Jacques
28 mei 2015 at 14:32
De wethouders die overblijven profiteren ogenschijnlijk. Hoop dat ze zeer snel door de raad weggestuurd worden want dan kan er van Den Helder nog iets goeds komen. Wie neemt de handschoen op?

loes Vermeer
28 mei 2015 at 15:52
Het is meer dan treurig dat wethouder Visser is weggestuurd, zomaar op grond van z.g. ongepaste opmerkingen of handelingen, wat ik trouwens niet geloof. Zonder een behoorlijk integriteitsonderzoek!! De officiële reden geloof ik trouwens helemaal niet. Als deze wijze van optreden de stijl van het college is, dan weet ik er nog wel een die op grond van geruchten op dat gebied, zou kunnen worden weggezonden. Wie de schoen past, trekt hem aan.!!!
Wethouder Visser heeft getracht de oude dossiers van het vorige College -waar de heer Schuiling deel van uitmaakte en welke steeds maar bleven liggen- op te pakken. De watertoren, het Rob Scholtemuseum etc. etc. Het gesprek tussen de heer Visser en de heer Scholte is op een zeer constructieve en plezierige wijze gelopen. De heer Scholte vindt het dan ook verschrikkelijk dat de heer Visser is gescandeerd en de Stadspartij hem heeft laten vallen. De dag na dit gesprek is de heer Visser bij mij op bezoek geweest waarin hij ook heeft bevestigd dat het een goed en plezierig gesprek was en hij aan de heer Scholte heeft verzocht een en ander op papier te zetten en aan hem te zenden, zodat hij het in het College kon bespreken. Dit schrijven, gemaild aan de heer VISSER, is door zijn secretaresse door gemaild naar de heer Schuiling, zonder dat de heer Visser hiervan op de hoogte was, hij was op dat moment niet op het stadhuis!!! Deze laatste heeft zonder de heer Visser daarover in te lichten, een antwoord op dit schrijven aan de heer Scholte gezonden. Met daarin ook nog onjuistheden vermeld. Een zeer afkeurenswaardig handelen. Men had de heer Visser om zijn betrokkenheid moeten prijzen, hij is volkomen legaal daar naar toe gegaan. Het onroerend goed zat in ZIJN PORTEFEUILLE. Het ware te wensen dat alle wethouders zich zo betrokken voelen bij hetgeen in hun portefeuille zit. Melden alle wethouders aan meneer de burgemeester wanneer zij een gesprek voeren met betrokkenen over hetgeen in hun diverse portefeuilles zit? En nemen zij dan allemaal een ondersteunend ambtenaar mee? Geen wonder dat de ambtenaren het zogenaamd druk hebben!! Maar nee, het was niet naar de zin van de heer Schuiling. Er wordt ware terreur toegepast !! Mag een wethouder zelf nog uitmaken wanneer en waar hij een gesprek voert om zich te oriënteren over zaken, welke in zijn portefeuille zitten ?? Deze wijze van zich verdiepen om in bepaalde zaken tot een oplossing te komen, is te prijzen.
CONCLUSIE: weg met het hele college en een burgemeester benoemen die niet geplaagd wordt door onverwerkt verlies van zijn stadhuisplannen!!!!

dagobert
28 mei 2015 at 17:47
Oei !! Koen dit is niet zo best voor jou cv. Ik begin te geloven, dat die 58% van de stelling er meer zijn geworden. Krijg je er van , als je Den Helder vol zet met megalomane projecten en de burgers alleen maar als een lastig probleem ziet die je maar moet negeren. Vandaar dat er zovelen de stad de rug toe keren.

MrAbkebab (@MrAbkebab)
28 mei 2015 at 18:07
De stadspartij is alleen maar gekozen om de bouw van het nieuwe stadhuis tegen te houden. Voor de rest heeft deze partij geen benul hoe je een stad moet leiden. Ik zeg nieuwe verkiezingen in het belang van Den Helder

dagobert
28 mei 2015 at 19:46
Kan niet.

Peter
28 mei 2015 at 20:14
Onbegrijpelijk dat openbaar iemand zo aan de paal genageld kan worden. Geurt wordt beschuldigd van zaken die in het geheel niet bewezen zijn, ergo, er is niet eens een fatsoenlijk onderzoek naar geweest. Inmiddels hebben ambtenaren een zwijgplicht opgelegd gekregen. Net als de politie ten tijde van het Tumba ongeval. Zegt weer genoeg dat iets afgedekt moet worden wat niet naar buiten mag komen. En Schuiling fietst overaal tussendoor, zijn broek droog houdende. Onbegrijpelijk dat deze man zo’n steun nog krijgt voor zijn tweede ambtstermijn. Een paar maanden gelden een uur met Schuiling gepraat. Moet zeggen, wat valt die man tegen in zo’n gesprek. Een uur lang onzin moeten aanhoren van iemand die draait, verdraaid enz. En hij komt overaal mee weg: Schietincident Cruyff Court met gewonde, Tumbafeest met dode, tonnen gemeensschapsgelden verspilt aan voornamelijk zijn Stadhuis project, het slecht managen van het college enz.

loes vermeer-lagerveld
28 mei 2015 at 21:17
De heer Schuiling komt tot nu toe overal mee weg. Maar daar zal spoedig wel een eind aan komen, vermoed ik. Het lijkt me het beste wanneer hij geen tweede termijn ambieert en z.g. eervol weggaat. Ik zou echt eieren voor mijn geld kiezen, te meer daar 58% van de bevolking hem niet in een tweede termijn als burgemeester wil, zo is gebleken uit een kortgeleden gehouden enquête. En nu deze rel om hem heen en de reeds genoemde niet zo leuke zaken. Ik was al weg !!! Zie de reactie hierboven!! En dan zijn er nog wel een paar. Denk aan de volkomen onnodige verplaatsing van de schouwburg, waarvan we weer te horen kregen dat de Port of Den Helder (enig aandeelhouder: de gemeente Den Helder, dus wij met zijn allen) hoofdsponsor is van de schouwburg, dus wij met zijn allen. En op de kosten voor de zorg maar korten en knijpen. Een walgelijk beleid, dus weg er mee.
Gemeenteraad, laat zien waarvoor je bent ingehuurd en gekozen!!!

http://denhelderactueel.nl/2015/05/college-houdt-vast-aan-verklaring-opstappen-wethouder/