Ronald Boutkan – Coalitie voorzichtig enthousiast over stadhuislocatie Willemsoord

Den Helder – Waar de oppositie de slingers nog niet ophangt voor het nieuwe stadhuis op Willemsoord, daar reageren de coalitiepartijen toch iets enthousiaster.

“Wij zijn blij dat het college haar opdracht op tijd heeft uitgevoerd, maar we gaan dit eerst bespreken in onze fractie”, meldt Peter Reenders van de Stadspartij. “Ons standpunt is altijd geweest: geen nieuw stadhuis op de Stationslocatie. Dat hebben wij bereikt. Het tweede was een goede huisvesting voor de ambtenaren tegen zo laag mogelijke kosten. Wij hebben altijd gedacht dat dat verbouw van het huidige stadhuis zou zijn, dat blijkt niet zo. We gaan dit nu eerst met onze fractie en daarna met onze leden bespreken.”

Fractiegenoot Harry van Dongen laat zich iets uitgesprokener uit: “De oude rijkswerf is groot en ik had deze optie niet zelf voor ogen gehad. Ik heb ook direct aangegeven dat het een leuk plan is, maar als de huurders daar niet weg willen, wat heel begrijpelijk is, ze deze ook niet onder druk mogen verplaatsen wat mij betreft. Wij gaan er vrijdag over praten met de leden en mogelijk moeten we de raadpleging nog breder leggen. Met een klein beetje creativiteit zijn ook nog wel andere oplossingen te bedenken.”

Prima!
“Prima locatie. Anders was die niet opgenomen als te onderzoeken optie in het bestuursakkoord”, reageert Jan Klopstra van de VVD. “Verder zal iedere fractie dit nog moeten bespreken en vindt vervolgens de politieke discussie plaats. Op grond van de afspraken in het bestuursakkoord en daarbij opgenomen voorwaarden komt het college de gemaakte afspraken na!”

Roy Slort (CDA): “in het bestuursakkoord hebben wij met de coalitiepartners een aantal belangrijke uitgangspunten meegegeven voor gemeentelijke huisvesting aan het college en daarnaast vier locaties aangewezen om de uitgangspunten op te onderzoeken. De resultaten zijn nu gepresenteerd door middel van een uitgebracht rapport, echter moet de commissievergadering nog gevoerd worden. De keuze van het college lijkt de optie waarbij zowel de bouw als de exploitatie het goedkoopte uitvalt. Met de mogelijke optie Willemsoord gaan de huisvestingslasten behoorlijk naar beneden, waarvoor we andere activiteiten kunnen realiseren. Het CDA kan zich in eerste instantie vinden in de keuze die het college heeft genomen en lijkt te voldoen aan de uitgangspunten opgenomen in het bestuursakkoord, echter moeten wij de discussie en de commissie nog voeren. Na de commissievergadering zal ons besluit definitief worden.”

PvdA koos al eerder voor Willemsoord
Peter de Vrij (PvdA) zegt, op persoonlijke titel, dat de keuze voor Willemsoord gebaseerd is op het bestuursakkoord zoals binnen de coalitie afgesproken. “Het is de goedkoopste van de vier uitgewerkte modellen. Ik ben tevreden over het feit dat de mogelijke plaatsen waar het nieuwe stadhuis gerealiseerd zou kunnen worden op gelijke wijze zijn beoordeeld, waarbij Willemsoord nu fors goedkoper uitvalt in vergelijking met de andere drie opties. In eerdere discussies over het stadhuis, vorige raadsperiode, heeft de toenmalige PvdA-fractievoorzitter Theo Rijnten al een pleidooi gehouden voor vestiging op Willemsoord. Ook hij kwam toen al met de uitspraak dat het realiseren van het stadhuis op Willemsoord vele malen goedkoper zou zijn.”

Namens D66 laat René van Deutekom weten dat het bekend is dat zijn partij voor een nieuw of gerenoveerd stadhuis, tegen zo laag mogelijke kosten voor de gemeenschap, is. “Uit de studie die nu voor ligt blijkt dat een nieuw stadhuis op de locatie van Willemsoord het voordeligst uitpakt. Dus Willemsoord is een prima optie om een op de toekomstgericht zuinig stadhuis te realiseren.”

Den Helder Actueel, 10 februari 2016 – 08:40

Reacties:

Kees Jan
10 februari 2016 at 11:31
Peter Reenders stop eens met liegen, uw standpunt was niet “geen nieuwbouw Stadhuis op de Stationslocatie” maar “Behoud huidig stadhuis”!
.
Peter Reenders stop met de boel belazeren.. Uw oud voorzitter wilde u met de strontkar de stad uit rijden, ik kom graag mee helpen duwen en met mij nog vele andere inwoners.
.
De stadspartij is de meest onbetrouwbare partij geworden die ooit in de gemeenteraad heeft gezeten. Iedereen die wat goeds wilde met deze stad heeft u op slinkse wijze de partij uitgejaagd.
.
Dolf Salverda, Nico van Delft, Eric Nunninga en Harry van Dongen, staan jullie nog wel achter jullie partijleider?Jullie riepen om het hardst dat het huidige stadhuis behouden moest blijven. Waarmee worden jullie onder druk gezet om nu tegen jullie principe in, voor te stemmen met een stadhuis op Willemsoord?

DickB
10 februari 2016 at 18:48
De heer Reenders zou inderdaad zelf pagina 23 van het verkiezingsprogramma 2014 van de Stadspartij nog eens moeten nalezen. Daar staat klip en klaar dat de partij voor behoud van het huidige stadhuis is en dat nieuwbouw in deze tijd zelfs onverantwoord is………… Wellicht dat hij daarna zijn enthousiasme voor een nieuw stadhuis te Willemsoord nog eens duidelijk aan de burgers zou kunnen toelichten?

draai-ijs
10 februari 2016 at 19:22
Dus jullie willen graag het stadhuis op de huidige plek behouden, ook al is dat duurder dan verhuizen naar Willemsoord? Kiest het college voor de goedkoopste variant, is het weer niet goed. Onbegrijpelijk….

Monique_K
10 februari 2016 at 20:13
Het is niet duurder draai-ijs. Ik, en met mij velen, hebben onze twijfels over de genoemde cijfers. Zo koste de renovatie van het stadhuis vorig jaar nog maximaal 5 miljoen, en nu ineens 23 miljoen? Daarnaast is het nog maar de vraag of bij de bouwkosten op Willemsoord de bijkomende kosten mee zijn genomen. Kosten als het uitkopen van de huidige huurders (waarvan Riks Niks al zei dat die het niet zou doen, een keer gedwongen verhuizen is genoeg) bijvoorbeeld, het aanleggen van een bushalte, en weet ik wat er nog meer bij komt qua infrastructuur.

Simon H
10 februari 2016 at 22:41
harry van dongen stemt nu vast tegen doordat de dansschool weigert te vertrekken

K schmitz
11 februari 2016 at 19:27
Als oud lid en commissie lid doet mij dit pijn we hebben met de slogan niet links niet rechts maar recht door zee de verkiezingen gewonen en zijn we of waren wij de grootste partij van den helder met de belofte vrij parkeren en geen nieuw stadhuis maar door interne problemen is hier nu niks meer van over de eene kant hangt en zit vast aan de nieuwe afspraken de andere helft had vast wat aan de kiezer belooft is ik hoop dat alles op zijn plek terecht valt en dat de stads partij zegt althans de leden indien genug aanwezig ben bang men trommelt alleen vrienden en bekenden op zie de laatste vergadering sporthal dit gaat tever en hun stem laten horen

http://denhelderactueel.nl/2016/02/coalitie-voorzichtig-enthousiast-over-stadhuislocatie-willemsoord/