Ronald Boutkan – Coalitie maakt snel einde aan extra raad

Den Helder – De extra vergadering van de gemeenteraad was maandagavond sneller ten einde dan verwacht. Jan Klopstra (VVD) kwam met een ordevoorstel om het belangrijkste agendapunt te schrappen en dat voorstel haalde, dankzij steun van de coalitie, een meerderheid. Dankzij enkele schorsingen duurde de vergadering toch nog vijf kwartier.

Klopstra stelde dat via de agendacommissie de raadsvergaderingen worden bepaald. Voor 14 maart waren er te weinig agendapunten, mede door het intrekken van het stadhuisplan en het niet bereiken van een overeenkomst met het Rob Scholte museum. “Dat zijn geldige redenen en is geheel democratisch”, meende Klopstra. “De onderliggende motivatie van de oppositie om nu toch een extra raad te regelen, dat de democratie in Den Helder in gevaar zou zijn, is natuurlijk volstrekt belachelijk.”

De oppositie wilde spreken over het nieuwe stadhuis en over de plannen voor de binnenstad om daar wat soepeler met de regels om te gaan. “Er is geen aanleiding om die onderwerpen op dit moment in raadsverband te bespreken”, zei Klopstra. “Als je het werk van de agendacommissie en onze eigen procedures serieus neemt, dan moet dit van de agenda worden afgevoerd.”

Moties
De oppositie had vooraf enkele moties aangekondigd bij de te bespreken onderwerpen, maar aangezien dat debat nu niet doorging, werden dat moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Kees Visser (VVD) liet direct weten het jammer te vinden dat de oppositie nu niet de gelegenheid nam om de onderwerpen in commissieverband te bespreken en dat er nu dus tegen de moties zou worden gestemd, waardoor die geen meerderheid haalden. Een van die moties riep het college onder meer op te komen met een stappenplan over een nieuw danwel verbouw stadhuis. Een andere motie vroeg pas op de plaats te maken met fase 1-plus van het Uitwerkingsplan Stadshart en na een inventarisatie van wat er nog moet gebeuren de raad een keuze te laten maken uit die plannen. Dit omdat er de laatste jaren veranderingen hebben plaatsgevonden door de crisis, het winkelgedrag van de inwoners, leegstand in het winkelgebied en de toekomstvisie van het Stadshart.

Den Helder Actueel, 14 maart 2016 – 20:43

Reacties:

’t Kraaiennest
14 maart 2016 at 21:23
Over 2 jaar mogen we weer stemmen!

Ziener
14 maart 2016 at 23:23
De VVD fractievoorzitter noemt de oppositie “volstrekt belachelijk”.
Hoe harder en banaler de ontkenning, hoe meer het begint te lijken dat hetgeen de oppositie aanbrengt toch niet zo “volstrekt belachelijk” is als dat hij roept.
Aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk van de VVD voorman. Liberalen laten je graag in de illusie dat je in een democratie leeft. Als dan een groep mensen meent dat er behoorlijk wat schort aan het democratisch recht dan wordt die kritische houding meteen weggezet als “volstrekt belachelijk”.
Gelukkig gaan bij steeds meer mensen de ogen open.

strandloper
15 maart 2016 at 01:30
De heer Jan Klopstra (VVD) heeft zich met zijn uitspraken laten kennen als een ordinair volksvertegenwoordiger en bovendien niet in staat is om op flexibele wijze om te gaan met procedures in positieve zin. Hij wendt ze aan om zijn invalide redenen te ondersteunen. Als klap op de vuurpijl noemt deze volksvertegenwoordiger het handelen van collega’s volstrekt ten onrechte ‘belachelijk”.
Dit type raadslid kennen de inwoners van Den Helder maar al te goed. Zij hebben decennia lang de sfeer in bestuurlijk Den Helder verpest en ook de democratie geschoffeerd.

Hotmail 2
15 maart 2016 at 07:44
En weer laat de Stadspartij zijn kiezers in de kou staan. Door mee te stemmen met de coalitie kan je alles van de agenda afvoeren en is van debat geen sprake meer. Dat is pas belachelijk.

Citaat verkiezings program;
OPEN EN TRANSPARANT STADSBESTUUR
De Stadspartij Den Helder wil initiatieven nemen voor een open en transparante bestuursstijl. Het stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie en is dienend aan iedere burger. Achterkamertjes- of vriendjespolitiek worden niet getolereerd. De vergaderingen van gemeenteraad en commissies zijn voor veel burgers nauwelijks te volgen en vragen om een andere en duidelijker opzet.
De Stadspartij Den Helder wil het politieke debat terug in de raad. Burgers, ondernemers en instellingen willen eerder en nadrukkelijker bij de voorbereidingen van de besluitvorming in de gemeenteraad betrokken worden. Zij moeten daartoe regelmatig uitgenodigd worden door de raadscommissies dan wel gemeenteraad.
Het College bedient zich van adviesorganen. De gemeenteraad heeft geen adviesorganen (meer). Dit geeft de gemeenteraad een kennisafstand ten opzichte van B en W. Het merendeel van de huidige gemeenteraad volgt door onwetendheid het college en neemt zelf geen initiatieven om de kennisachterstand weg te werken. De Stadspartij Den Helder wil dit veranderen en gebruik kunnen maken van de adviesorganen waarvan het College ook gebruik maakt. Burgers en deskundigen worden door de gemeenteraad en raadscommissies actief uitgenodigd om hun zienswijzen in te brengen, voordat besluitvorming over een belangrijk onderwerp plaatsvindt.

Fred
15 maart 2016 at 11:18
Stadspartij, blijven hun voormalige oppositie genoten en de kiezers een mes in de rug steken. Het is verworden tot een ja en amen partij.

Dick Berts
15 maart 2016 at 13:56
Kennelijk kan het altijd nog erger in Klikostad (bedacht door Pieter Bakker). De rijdende rechter -een top vent- zegt altijd, dat je de regels aan de kant moet schuiven als die tot een krankzinnige uitkomst leiden. Een van de belangrijkste kernwaarden van democratie is, dat minderheden niet monddood mogen worden gemaakt. Want het is natuurlijk van de belachelijke, als de 51% van de stemmen die in achterkamertjes de macht weet te grijpen, 49% van de kiezers totaal buiten spel zouden kunnen zetten.

http://denhelderactueel.nl/2016/03/coalitie-maakt-snel-einde-aan-extra-raad/

1 Comment

  1. Dit is bijna net zo eng als de opkomst van Erdogan. Het respecteren -en aan het woord laten- van minderheden hoort tot de kernwaarden van democratie. In achterkamertjes een machtsblok van 51% van de stemmen vormen om daarmee 49% van de kiezers monddood te maken tot de kernpunten van dictatuur.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.