Ronald Boutkan – Bewoners eisen financieel inzicht schouwburg

Den Helder – Een groep bewoners, de omwonenden van de stationslocatie, wil van de gemeente inzage in alle financiële stukken die betrekking hebben op het verwerven en ombouwen van twee extra gebouwen, voor het realiseren van het nieuwe schouwburgcomplex. Het gaat om het voormalig restaurant Waterworld en de voormalige dansschool Rik Niks.

De groep wil weten “op welke wijze de bestaande begroting vanaf december 2014 is aangepast, gezien de hoge kosten die met deze aanschaf gemoeid waren”. Ook willen ze te horen krijgen van het college waar de huidige tekorten precies zijn ontstaan, “vanuit de exploitatiekosten, de bouw- en verhuiskosten, of beide”.

Henk van Kuijk heeft al twee keer eenzelfde verzoek gedaan, waarbij hij zich richtte tot de gemeentelijke Rekenkamercommissie. De commissie zou deze vraag meenemen in de beantwoording van dezelfde vraag die werd gesteld door enkele politieke partijen. “Toen die beantwoording niet kwam, wendde Van Kuijk zich opnieuw tot de commissie.” Dat was op 25 september 2016 en toen meldde de commissie dat het onderwerp op zich interessant genoeg is om te onderzoeken, maar dat het nu nog niet wordt ingepland, vanwege andere onderwerpen en de beschikbare tijd en budget.

Nieuwe afweging
De groep stelt dat er nu, gezien de liquiditeitsproblemen van de schouwburg, alle aanleiding is om een andere afweging te maken. “Maar dat doet de commissie niet, vandaar ons W.O.B. verzoek.”

“Bij het gemeentebestuur rust de democratische plicht tot duidelijke en openlijke verantwoording van besteding van gemeenschapsgelden, naar de burger en de gemeenteraad. Het kan niet zo zijn dat deze plicht teniet wordt gedaan door constructies met stichtingen en bv’s. Dan wordt de verantwoording geblokkeerd. Ook de bv of stichting die veel gemeenschapsgeld ontvangt, heeft de plicht van verantwoording naar de gemeenteraad en de Helderse samenleving.”

Den Helder Actueel, 8 december 2016 – 10:30

Reacties:

niedie
8 december 2016 at 11:32
dat moet dus door de burgers gedaan worden omdat de politiek het laat afweten. in wat voor dorp leven we? wat hebben ze te verbergen?

Dick Berts
8 december 2016 at 23:45
We leven in een dorp waarin B&W mogen liegen en bedriegen van de gemeenteraad. Alles plakt hier van vriendjespolitiek aan elkaar. Dit soort fantastische initiatieven geeft me weer een sprankje hoop.

Rasjutter
8 december 2016 at 12:00
Henk succes

Jacques Bierens
8 december 2016 at 12:58
Deze bewonersgroep verdient alle steun.Het word tijd dat er duidelijkheid komt over het financiele plaatje nieuwe schouwburg. Tot heden zijn vragen van raadsleden alsook het WOB verzoek van HC afwijkend tot Niet beantwoord.

Jan.
8 december 2016 at 13:09
Waarom moet een groepje bewoners van specifiek de stationslokatie inzage in financiën rondom de schouwburg? Ga dan lekker de politiek in als je je zelfs met de financiën wil bemoeien. Heeft ‘de groep’ nu echt geen belangrijkere dingen te doen? We hebben niet voor niks een b&w enzovoorts, vertegenwoordigers. We hoeven geen politieke staf van 56000 mensen genaamd inwoners van Den Helder…

Jacques Bierens
8 december 2016 at 14:16
Jan, ik begrijp dat u het niet belangrijk vind waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

Peter
8 december 2016 at 16:20
Je reageert als door een bij gestoken Jan! Niet voor niets een B & W?? Die voeren niets uit op dit gebied.

Judge X
8 december 2016 at 17:11
Jan snapt het gewoon niet……,Jan maakt zich waarschijnlijk wel vaker boos om zaken die hij niet snapt……

Jan.
8 december 2016 at 15:35
Ons belastinggeld wordt niet alleen lokaal uitgegeven maar ook landelijk. gaat deze groep ook alles van de tweede kamer na? Ik zie genoeg goede dingen in de stad gebeuren dus persoonlijk hoef ik geen extra inzage. Dat er veel geld gaat naar de schouwburg is logisch als paradepaardje.
Laten we het er maar op houden dat veel inwoners zeer betrokken zijn met het politieke en financiële wel en wee.

Hijneken
8 december 2016 at 16:11
Jan, waar ben je bang voor?

Peter
8 december 2016 at 16:13
Jan lijkt wel een betrokkene van de Schouwburg zoals hij reageert!!
Reply

Hijneken
8 december 2016 at 16:15
Of misschien iets te verbergen?

Glijn
8 december 2016 at 18:12
Jan de schouwburg is een VVD kindje die door Jan met de pet wordt onderhouden.
Gelukkig is er een groep bewoners opgestaan die de cijfers van de schouwburg willen inzien.
Lijkt mij niks mis mee.
U heeft vertrouwen in B&W. Ik niet.
Wat ze te verbergen hebben…..de totale bouwkosten zijn vele malen hoger dan 23 miljoen.

Simon.H
9 december 2016 at 10:16
Zit er niet een Jan voor de VVD in de gemeenteraad toeval bestaat niet

Hotmail 2
8 december 2016 at 19:28
In de begroting 2015 stond huisvestingskosten € 890.000. De werkelijke huisvestingskosten waren volgens de winst en verliesrekening in 2015 € 1.602.103. Saillant detail is dat de kosten van de voorstellingen hoger zijn dan de opbrengsten in 2015.

Peter
8 december 2016 at 22:01
Ik heb het een paar weken geleden al verteld op dit forum. De inkoopkosten zijn te duur. Er wordt ingekocht bij dure theaterburo’s die aan koppelverkoop doen. Dus bijv. zekerheidje als Karin Bloemen boeken, dan ook een peperdure Doors band erbij nemen. Theater programmeurs zijn makkelijk, ze werken toch met gemeensschaps gelden. Dus een flater liggen ze niet wakker van. Ze krijgen prachtige brochures onder hun neus en bestellen lukraak bands en acts tegen peperdure gages. In het clubcircuit is het anders. Daar wordt onderhandeld en komen de bands te spelen tegen normale gages. Ik heb gages gezien waarbij een theaterburo 4 tot 6000 euro voor een (tribute)band teveel vraagt!! Komt nog bij dat er vaak gegrepen wordt naar bands die duur zijn waabij men teveel uitgaat van dat dit dan meteen het beste is in dat genre. Voorbeeld, Dutch Eagles, er lopen veel goedkopere bands rond die kwalitatief minstens zo goed zijn. Zolang hieraan vastgehouden wordt zal het nooit anders worden, ergo, juist slechter. Aan de hand van de brochures met de prijzen die ik heb ingezien zou ik in een jaar minimaal de inkoop met een derde terug kunnen brengen in De Kampanje. En hulde voor deze bewoners dat dit aangekaart wordt. Immers het vermoeden heerst toch dat het een schip van bij leggen wordt wat jaarlijks terug keert.

Hijneken
9 december 2016 at 05:45
Inderdaad! Neem een band als Bark, kost niet veel maar is supergoed!

Jan.
8 december 2016 at 21:01
Haha, nee ik sta gelukkig ver van het schouwburgproject af. Maar ik vind het altijd frappant dat er zoveel mensen zo paranoia doen alsof iedereen in de politiek duistere speeltjes speelt. En hier gaat zeker een hoop mis maar het is heus niet alles kommer en kwel. Vast zijn er nog enkele politici die het daglicht wel kunnen verdragen en oprecht stadsbelang nastreven. Dat lijkt me geen naïviteit maar gewoon een nuchtere positieve kijk.

Kees Jan
8 december 2016 at 21:54
@Jan je zegt het goed dat er nog enkele politici zijn die het daglicht wel kunnen verdragen en oprecht zijn. Helaas kun je ze op 1 hand tellen. Laat ik is positief zijn er passen nog 2 vingers van de andere hand erbij. Alleen dat geeft geen meerderheid.
.
Het gros zit de hele dag uit de neus te peuteren, en ontvangt hiervoor een ruime vergoeding.
De meeste raadsleden zitten er om te zitten, bij vergaderingen komen ze de stoel niet uit en hebben niets nuttigs in te brengen.
.
Ik ben geen fan (meer) van de Schouwburg, en vind het een afgrijselijk gebouw geworden. Waarbij een Rijksbouwmeester zichzelf als architect toe stemming geeft om een monumentaal pand te slopen.
Maar er zijn ambtenaren uit de school geklapt. Niet de schouwburg, maar het college van Burgemeester en Wethouders hebben geweigerd om de gemeenteraad inzagen te geven in de financiële cijfers van de Schouwburg.
.
In iedere gemeente zou een college van Burgemeester en Wethouders meteen een motie van wantrouwen aan de broek krijgen. Alleen in Den Helder zijn de raadsleden te bang om wat te doen, laat staan zich hier over uitspreken. Een gevalletje van “Angstcultuur” onder de gemeenteraadsleden??? Of gaat het hier zelfs om persoonlijk belang bij bv het aanvragen van een bouwvergunning voor een garage.

Judge X
9 december 2016 at 00:17
Jan is blijkbaar nog gewend om door een onnozel roze brilletje te kijken,zonder zich in de materie te verdiepen.
Jantje begrijpt gezien zijn reacties ook niet,dat hier burgers bezig zijn om hun (politieke) democratische recht uit te voeren,tegenover een onwillig bestuur van B&W.
En een motie van wantrouwen haalt het alleen,op het moment dat de Stadspartij bereidt is om de stekker er uit te trekken.

strandloper
9 december 2016 at 02:31
De raad laat het wederom afweten en dat op haar hoofdtaak, namelijk het controleren van B&W. Als deze verzameling van nietsnutten (enkelen uitgezonderd) niet doen wat zij moeten doen, kan het niet uitblijven, dat burgers dat wel op zich moeten nemen. Zij blijven gelukkig niet lijdzaam afwachten tot er weer eens verkiezingen zijn, zodat het spoor van vernieling nog groter wordt. En wat krijg je dan na die vierjaarlijkse verkiezingen. Weer dezelfde nietsnutten? Ik denk het wel. Burgers moeten zich nog veel meer laten gelden. Het staat vast, dat de politiek is vastgelopen en alleen nog maar met wangedrochten komt. Burgers van Den Helder neem onze stad af van dit bestuur.

Fred
9 december 2016 at 10:14
Als de Burgers deze stappen gaan nemen, is dat een teken , dat de Raad hun werk niet doet, of weigert te doen. Het is een teken aan de wand , dat het bestuur van deze stad niet op hun taak berekend is.

tjitskebiersteker
9 december 2016 at 17:19
Om in de raad een dergelijk onderzoek voor elkaar te krijgen, moet je een meerderheid voor zo’n besluit krijgen. Het is geprobeerd, maar niet gelukt. Ik juich deze vraag dan ook toe, maar eerder is een WOB-verzoek hierover ook geweigerd.

Peter
9 december 2016 at 18:24
Dat zal hier ook gaan gebeuren vrees ik Tjitske!

Hotmail 2
9 december 2016 at 19:09
De stichting Kampanje heeft een ANBI status en juist hier zijn ze al schimmig. Waar andere theaters een jaarverslag deponeren beperkt de kampanje zich tot een winst en verlies rekening en een opsomming van de activiteiten in 2015. Terwijl ze in het beleidsplan 2014- 2018 openheid prediken. zie citaten;
Beleidsplan 2014-2018
De schouwburg legt verantwoording af op grond van de bepalingen in het met de gemeente gesloten contract op basis van de Beleidgestuurde Contractfinanciering. Dat contract geldt voor alle culturele activiteiten.
De berekening van het liquiditeitsverloop in de komende 10 jaren, in alle scenario’s, laat zien dat de schouwburg niet in liquiditeitsproblemen zal komen

Peter
9 december 2016 at 21:20
In een ANBI status heb je een informatieplicht. M.i. beperkt zich dat niet tot alleen een winst/verlies rekening deponeren. 10 jaar geen liquiditeits probleem? Ik denk dat het structureel elk jaar geld tekort gaat worden. Immers er wordt geen winst gemaakt. Zie mijn relaas over de inkoop van artiesten. Zolang dat wordt gehandhaafd zal het elk jaar rode cijfers opleveren.

Judge X
9 december 2016 at 22:36
Weigering van een WOB-verzoek,mag alleen op goed gefundeerde uitzonderingsgronden.
In het geval van de schouwburg,vermoed ik dat de afwijzing eerder gefundeerd is op witte boorden malversaties die niet aan het licht mogen komen.
Het creëert voor de raad – in ieder geval voor het oppositionele deel daarvan – een onwerkbare situatie om haar taak goed uit te voeren.
De Helderse burgers in de breedste vertegenwoordiging – zij dus waar een schouwburg in éérste instantie voor bedoeld moet zijn – hebben het recht om te weten hoe er met hun gemeentegelden wordt om gegaan.
En uitgerekend de Stadspartij,die door deze burgers in 2014 als vertegenwoordiger groots naar voren is geschoven,blokkeert de openheid van zaken.
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente,maar de macht ligt bij de burgers.
We kunnen bij de verkiezingen van 2017 een voorproefje geven en in 2018 laten zien hoe we de huidige machthebbers hun macht gaan ontnemen; sorry zeggen als verontschuldiging voor leugens en bedrog zoals VVD-er Rutte,werkt niet meer !
Wijs de kiesgerechtigden in uw persoonlijke omgeving er regelmatig op,dat hun stem niet gemist kan worden en bied ze vervoer aan vice versa het stemhokje,desnoods met traktatie op koffie,thee of iets sterkers.
De rapen zijn gaar ! 🙂

Hijneken
9 december 2016 at 05:48
Op 21 maart 2018 in de herkansing. Hopen dat de opkomst dan wel wat hoger is.

dirk
11 december 2016 at 08:22
ik vind die nieuwe schouwburg zowie zo een aanfluiting we hadden een mooie schouwburg.
en ik vind die etages maar niks gaat keer fout.
zonde van het geld maar ja dat is typisch den helder het moet geld kosten en daar draaien wij weer voor op.
het is net op je een mortuarium binnen stapt zo koud is het daar

Anton Hagen
11 december 2016 at 15:06
Kent u het gezegde;Al draagt een aap een gouden ring,het is en blijft een lelijk ding.
Zo ook onze verbouwde Ketelmakerij.
Even voor Dirk:
Indien er een voorstelling is in een schouwburg of anderszins dan worden deze gebouwen enigzins voorgekoeld.
De reden:
Omdat een massa mensen veel warmte afgeeft.
Een persoon in rust, produceert iets minder dan 100 watt.
Dus gaat het puur warm worden in het gebouw,soms is een extra koeling tijdens de pauze ook nog noodzakelijk.

Mandy Seinstra
12 december 2016 at 04:24
Heel vreemd dat Jan bij de eerste reacties staat, Daarbij stelt geen behoefte aan onderzoek via een WOB verzoek. Het dus onder de pet wil houden. Daarbij de landelijke politiek betrekt. Het is dus een insider, Het zou toch niet Jan Fokkinga zijn? De voormalig directeur van deze schouwburg.

scherpe ogen en oren
12 december 2016 at 08:21
Chapeau voor dit initiatief maar zou het niet beter zijn als de verantwoordelijken binnen de schouwburg zelf voor openbaarheid van de cijfers kiezen om hun eigen gezicht te redden. Kim Smit, je kan toch niet door de stad lopen zonder het gevoel dat mensen naar je kijken en denken dat jij 3 euro van hun kaartje verkeerd besteed hebt. Roy Koster jij moet toch ook met een knoop in je buik rondlopen omdat jij weet dat de cijfers mogelijk gemanipuleerd zijn om de overstijging van de bouwkosten niet zichtbaar te maken. Ik noem jullie specifiek omdat jullie echte jutters zijn en ook nog eens actief zijn in andere functies in Den Helder. Niet openbaar maken zal betekenen dat jullie voeding geven aan speculaties en dus de rest van jullie leven zullen worden aangekeken met vragende ogen van inwoners met een blik van, hoeveel hebt je zelf verdient aan de schouwburg. Als je niets te verbergen hebt dan is het toch reuze makkelijk om het openbaar te maken of mag dit niet van Koen,Bob en Lolke.

http://denhelderactueel.nl/2016/12/bewoners-eisen-financieel-inzicht-schouwburg/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image