Ronald Boutkan – Begroting 2020 aangenomen door gemeenteraad + HC – Bijeenkomst vernieuwing stadshart + Citymarketing Den Helder – Uitnodiging Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing

Begroting 2020 aangenomen door gemeenteraad

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft woensdagavond ingestemd met de begroting voor 2020. Er waren wel wat kritische geluiden en de raad was niet unaniem enthousiast over de financiële boekhouding van de gemeente, maar een ruime meerderheid ging er toch mee akkoord.

Een aantal moties en amendementen kreeg steun, zoals het verzoek van de ChristenUnie om als gemeente een bijdrage te schenken voor noodhulp aan Ambon. Hoewel enkele raadsleden op persoonlijke titel best iets wilden doen, maar het geen taak voor de raad vonden, stemden uiteindelijk toch 20 raadsleden voor.

Op verzoek van CDA en VVD komt er structureel (jaarlijks) 350.000 euro vrij voor Julianadorp. Daarmee moet onder meer het Loopuytpark worden opgeknapt, een definitief nieuw evenemententerrein worden gevonden en komt geld vrij voor nieuwe voorzieningen aan de rand van het dorp.

Omroep

De structurele verhoging van de bekostiging van de lokale omroep (zoals vele raadsleden het afgelopen jaar hadden toegezegd) komt er niet. Wel besloot de raad unaniem om in elk geval voor 2020 hetzelfde bedrag toe te kennen als de omroep in 2019 mocht ontvangen. In overleg met het college moet verder gekeken worden naar andere manieren om de inkomsten te verhogen.

De PvdA kreeg voor elkaar, dat er geen geld wordt uitgegeven voor een nieuwe wildopvang bij het Vogelasiel, maar dat nog dit jaar een voorstel moet komen om die wildopvang onder te brengen bij De Helderse Vallei.

BOA’s

De PVV had graag gezien, dat de BOA’s in Den Helder zouden worden uitgerust met zaken als een wapenstok en pepperspray. Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel vond dat geen goed idee en was ook van mening, dat dit soort zaken in Den Haag moeten worden geregeld. De meerderheid van de raad wees de PVV-motie af.

Den Helder Actueel, 7 november 2019

Reacties:

‘t kan erger
7 november 2019 at 07:41
Waar kunnen wij, als inwoners, die begroting inzien?

Dirk
7 november 2019 at 11:14
Hier:
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2019/16-oktober/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-programmabegroting-2020

Gerard
8 november 2019 at 08:08
Als de PVV als enige wapenfeit het infantiele voorstel tot het bewapenen van de BOA’S heeft gedaan zijn ze bij deze gediskwalificeerd

https://denhelderactueel.nl/2019/11/begroting-2020-aangenomen-door-gemeenteraad/

Bijeenkomst vernieuwing stadshart

Den Helder – De gemeente houdt op dinsdag 19 november (aanvang 19.30 uur) in schouwburg De Kampanje een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen van projecten in het stadshart en op Willemsoord.

Lopende projecten, denk aan de gebouwen De Hofdame en Halte Bellevue, worden besproken. Maar ook projecten, die nog op stapel staan, komen aan bod. Zoals de verdere ontwikkeling van Willemsoord en de herinrichting van het Stadspark. Wethouder Michiel Wouters zal het woord doen in de Keykegzaal, ondersteund door architect Edzo Bindels, Ferdinand Vreugdenhil (Zeestad) en Ronald den Boer (Woningstichting). Aanmelden is niet nodig.

Helderse Courant, 12 november 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Uitnodiging Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing

Uitnodiging Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing (foto Twitter)

Uitnodiging Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing (foto Twitter)

Twitter, 11 november 2019 – 2:33 p.m.

https://twitter.com/DHKDZ/status/1193884512461246464

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=begroting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edzo+Bindels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+den+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=West8
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadsvernieuwing
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadshart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspark