Ronald Boutkan – Ambities bestuursakkoord in tijdsoverzicht geplaatst

Den Helder – Het college heeft de in het bestuursakkoord beschreven ambities van de coalitie inmiddels vertaald naar een collegeprogramma 2015 tot 2018, dat deze week is aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. In het programma zijn de verschillende onderwerpen op de politieke agenda in de tijd geplaatst.

Bij de nieuwe werkwijze van de raad (driewekelijkse vergadercyclus in plaats van tweewekelijks) is afgesproken dat ruim vooraf, in elk geval drie maanden, bekend moet zijn wanneer bepaalde onderwerpen door college en raad behandeld kunnen worden. In het nu vrijgegeven overzicht staan de onderwerpen tot half april genoemd en een globaal overzicht voor de periode daarna.

Zo valt af te lezen dat de raad eind januari de visie op de stationslocatie bespreekt, dat de “Visie Dierenwelzijn” 15 februari ter besluitvorming naar de raad komt en dat de raadscommissie Bestuur en Middelen op 22 februari de intentieovereenkomst met het Rob Scholtemuseum bespreekt. Bespreking van de “huisvesting gemeentelijke organisatie” staat in het overzicht gepland voor het vierde kwartaal van 2016.

http://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2015/12/DH-bestuurlijkeplanning122015.pdf

Den Helder Actueel, 16 december 2015 – 08:53

http://denhelderactueel.nl/2015/12/ambities-bestuursakkoord-in-tijdsoverzicht-geplaatst/