Ronald Boutkan – Afwachten bodemprocedure was niet nodig + Henk Hanssen – Einde voor Rob Scholte Museum in Den Helder

Afwachten bodemprocedure was niet nodig

Den Helder – Het afwachten tot de bodemprocedure over het voormalig postkantoor is behandeld door de rechter was niet nodig, zegt het college. Burgemeester en wethouder staan nog steeds achter de ontruiming.

“De bodemprocedure, die de heer Scholte heeft aangespannen gaat over de vraag of hij het pand huurt of een bruikleenovereenkomst heeft”, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. “Het gerechtshof heeft in februari 2018 uitspraak gedaan: Het hof is ten eerste van oordeel, dat de gemeente een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming, omdat het pand verkocht is en leeg opgeleverd moet worden. Ook vindt het hof het aannemelijk, dat het hier niet om huur-, maar om gebruikersovereenkomsten gaat. Tot slot vindt het hof de betalingsachterstand van ruim 19 duizend euro een zodanige tekortkoming van Scholte dat ontbinding van de overeenkomsten gerechtvaardigd is.”

“Het hof heeft in februari een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de gemeente en van de heer Scholte en zijn familie gemaakt. Op basis van deze uitspraak moest de heer Scholte het pand binnen 30 dagen verlaten. De bodemprocedure hoeft dus niet te worden afgewacht. En dat was ook ongewenst, want het pand is dringend aan een opknapbeurt toe.”

Kosten

Ook de maandelijkse kosten (zoals noodzakelijk onderhoud, rente, afschrijving, ozb, verzekering, enzovoort) lopen door. “In 2016 kwam dat uit op 124.000 euro voor dat jaar. Daarom is het inmiddels verkocht aan Tuin BV die het gaat opknappen. We streven er natuurlijk naar, dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan.”

De gemeente heeft de verplichting om het pand leeg op te leveren. “Scholte wist al lang, dat hij het pand moest verlaten. Het gerechtshof heeft vorige maand geoordeeld, dat 30 dagen voldoende is voor Scholte om het pand leeg op te leveren. De afgelopen maand is er geen enkel teken geweest, dat hij dit zou gaan doen, de gemeente had dus ook geen enkele reden om aan te nemen, dat hij dat wel zou doen als hij extra tijd zou krijgen.”

Over het besluit tot ontruimen hoefde volgens de woordvoerder geen collegebesluit genomen te worden. “De ontruiming volgde uit de collegebesluiten, die al eerder waren genomen en de uitspraak van de rechter.”

Den Helder Actueel, 19 april 2018 – 05:53

Reacties:

Henk
19 april 2018 at 06:52
Heel goed gemeente, doorpakken indien nodig zoals nu!

Jaap
19 april 2018 at 06:54
Dus goed lezend kregen de gebruikers van het gebouw ook nog een subsidie (die ze zelf niet zagen, maar administratief door de gemeente is verwerkt). Dit is waar heel veel kleinere vereniging op zitten te springen. Voetbalvereniging betalen bijv. Ozb.
Als In 2014 gewoon een stadhuis was neergezet of verkocht/gedloopt dan had dat dus ruim 200.000 aan kosten gescheeld. (Nb: de opbrengsten staan niet in dit stuk)
Ik weet niet waar ChristenUnie zich mee bezig houdt.

Corina van den Blink
19 april 2018 at 07:48
Afwachten dus of dit College gelijk heeft of heeft ………………………..

Dick Berts
19 april 2018 at 08:14
Volgens insiders bestond er geen meerderheid in het college voor de ontruiming tijdens de overgangsfase naar een nieuw college. Het is immers een goed gebruik, om in die demissionaire periode geen onomkeerbare- of omstreden besluiten te nemen. Hierboven lees ik: “Over het besluit tot ontruimen hoefde volgens de woordvoerder geen collegebesluit genomen te worden. “De ontruiming volgde uit de collegebesluiten die al eerder waren genomen en de uitspraak van de rechter.” Met andere woorden een schandalige solo actie van stadhouder Koen I. Alleen uit persoonlijke rancune tegen Scholte…..Ontruimen mocht wel van de rechter, maar was absoluut NIET verplicht! Uitsluitend de ongekozen Schuiling regeert dit gat. Doodeng!

Ad
19 april 2018 at 08:48
je begint zelf eng te worden met je adoratie naar die knutselaar…. en de eeuwige herhaalreactie.
als deze prutser nu zo goed was, hadden de steden en burgemeesters in de rij gestaan om hem “op te vangen”
uhhh…. niemand geloof ik toch ??? dus stop eens met dat ophemelen van dat mannetje.
net een kleine kleuter waarvan de lolly is afgepakt. een bak schuld…niet betalen dus besluit gerechtvaardigd.
je toont je een slecht verliezer… heel slecht….triest

Dick Berts
19 april 2018 at 09:16
Beste Ad, Grote kunstenaars die hun tijd vooruit zijn, roepen tijdens hun leven heel vaak heftige reacties op van voor- en tegenstanders. Een voorbeeld daarvan uit velen, is het aan stukken snijden van Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Ik mag Rob graag, maar van adoratie is geen sprake. Op zijn laatste persconferentie in het Oude Postkantoor heb ik hem zelfs publiekelijk snoeihard op een punt aangevallen. Mij gaat het om de toekomst van Den Helder en om het behoud van onze democratie. In dat verbad trekt de affaire Scholten een enorme beerput open, DAAROM ben ik zo fel en niet omdat Scholte mijn vriendje is. Ik kom steeds met argumenten aan, jij praat -zoals zoveel blinde Scholte haters- anoniem vanuit je onderbuik. Ik citeer: eng, prutser, mannetje, kleuter. lolly etc. Onderbuiktaal. En een slecht verliezer ben ik zeker niet. Ondergetekende is geen partij bij dit geschil. Dat zijn alleen Rob Scholte en de gemeente Den Helder. Met hartelijke groet DB.

fFred
19 april 2018 at 10:34
Jullie beiden , Dick en Ad , spelen het , voor en de op man. Het gaat helemaal niet over Rob Scholten in persoon. Die is alleen het lijdend voorwerp. Jullie, vliegen elkaar zelfs in de haren. Stop daar eens mee . Het gaat erom of er recht gedaan is of niet, en of er politiek gemene spelletjes gespeeld zijn . Wat nu speelt , kan een ieder in vergelijkbare situatie overkomen. Beperk jullie tot de ontstane situatie, zonder mensen en elkaar voor rotte vis uit te maken.

Dick Berts
19 april 2018 at 10:55
Niet helemaal met je eens Fred, maar toch een super goeie reactie. Ik doe echt mijn best om het zakelijk te houden, maar ik word constant naar de N9 of de N99 verwezen en dat soort zaken. Toch vind ik dit een TOP reactie. De shit die Scholte nu overkomt, kan ons inderdaad allemaal overkomen als Den Helder een maffiagat geworden zou zijn, zoals ik beweer. We hebben er met zijn allen dus groot belang bij om precies uit te zoeken hoe het nou zit. Ja en dan moet je in een gemeente van afdekkers en wegkijkers wel eens een hele grote keel opzetten, maar het aan de kaak stellen van onrecht drijft mij daarbij en niet mijn vriendschap met Scholte. Van iemand die onder zijn eigen naam tegen me roept dat ik een vriendje van Scholte ben, kan ik dat wel hebben, maar meestal roepen anonieme reaguurders met een virtuele bivakmuts dat. Zo laf, want niemand kan dan zien of dergelijke campagnes niet door een boezemvriend van Schuiling gevoerd worden. Inmiddels heb ik wel licht begrip gekregen voor mensen die hier anoniem reageren, maar met een integrale helm op je hoofd, die je niet af wens te zetten, tegen iemand die onder zijn eigen naam reageert roepen dat hij een vriendje van Scholte is, vind ik niet kunnen. Je wil dan immers niet laten zien met wie je zelf allemaal bevriend bent….

RB
19 april 2018 at 12:44
meneer of mevrouw die onder de naam Dick Berts reageert (niet geverifieerd dus kan iedereen zijn…) u bent het nooit met iemand eens behalve uzelf en de knutselaar, verder is de hele wereld tegen u en de knutselaar gekeerd volgens uw reacties…. verder heeft de knutselaar alle sympathie verspeeld door die brief te publiceren en ben ik blij dat hij opgekrast is, nu kunnen we tenminste weer rustig verder de boel hier in de stad op te knappen zonder steeds maar weer energie aan die anti alles club te besteden

Judge X
19 april 2018 at 15:14
Doe niet zo moeilijk RB, Ronald Boutkan zou nooit toestaan, dat iemand onder andermans identiteit gaat reageren, het is nog strafbaar bovendien.

b
19 april 2018 at 13:29
Zou dit misschien ook voor bestuurders kunnen gelden Heer Bets?

Dick Berts
19 april 2018 at 14:24
Absoluut! Goeie opmerking en dat meen ik. Fijn om een keer met goede argumenten tegengesproken te worden.

Juul
19 april 2018 at 08:33
Goed gedaan deze ontruiming. Van mij hoeft hij ( RS ) niet terug in Den Helder te komen laat deze onrust stoker maar naar zijn kunstenaars dorp gaan . Nu kan het oude postkantoor opgeknapt worden.

’t Kraaiennest
19 april 2018 at 08:39
Juridisch zal het allemaal wel kloppen, maar wat maakten die 2 weken nu nog uit. Ze hadden gewoon nog even moeten wachten op die bodemprocedure. Het gaat tenslotte niet alleen om een museum maar ook om een deel privé, een gezin met 2 twee kinderen. De heer Berts heeft natuurlijk gelijk, het is allemaal rancune.

sukkels
19 april 2018 at 11:10
dat had hij kunnen weten is daar illegaal gaan wonen is gedoogd dus eigen schuld dikke buld de gemeente stoot zich liever niet weer aan de zelfde steen school 7 kunstemaker gorter woonde ook illegaal in dat gebouw dit soort lieden heeft bewezen zich aan geen enkele regel te houden dus ook niet zeuren als het fout gaat

Henk van Kuijk
19 april 2018 at 09:16
De zin “er hoefde geen collegebesluit genomen te worden” tekent wel het gebrek aan politiek gevoel en empathie van dit college en burgemeester naar de nieuwe raad toe. “Wij regeren nog en u heeft niks te vertellen.” Dat is de reden dat of het museum een kans wordt gegeven, of dat dhr Schuiling en het college definitief vertrekken. Het doordrammen is hun motto geworden. Zie ook de gewoon geplande verhuizing van de ambtenaren naar de Rabobank, kosten meer dan een miljoen, totale geldverspilling, de sabotage van de aanpassing stadhuis, en het uit de lucht gevallen icoon op de dijk, kosten 1 miljoen. En dan zeggen dat Rob geen bod (van 248.000) had gedaan, de brief was niet ontvangen….. ook sabotage, want we willen het gewoon niet. De spelletjes zijn te doorzichtig.

Kees Jan
19 april 2018 at 09:16
Burgemeester Koen Schuiling heeft dus alleen gehandeld, met grote gevolgen voor de toekomst. De Gemeenteraad van Den Helder kan maandag niet anders dan deze burgemeester een enkeltje Groningen geven.
De gemeenteraad heeft bij de installatie van de nieuwe raadsleden een motie willen indienen om de ontruiming uit te stellen tot na de bodemprocedure.
De motie mocht van Koen Schuiling niet worden ingediend bij de feestelijkheden van de installatie van de nieuwe raad. De indieners moesten wachten tot 23 april tot de reguliere vergaderingen van start gingen. Dit heeft Koen Schuiling met voorbedachte raden gedaan. Hij wist dat de meerderheid van de gemeenteraad immers zou instemmen met de motie om de bodemprocedure af te wachten. Om de raadsleden op het verkeerde spoor te zetten heeft Koen Schuiling gezegd dat de motie kon wachten tot 23 april. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn macht en moet om die reden met pek en veren de stad uit.

Peter
19 april 2018 at 10:38
Gaat niet gebeuren Kees Jan. Schuiling dient gewoon zijn ambtsperiode uit en zal zich zeker nog heel sterk gaan maken t.a.v. bouw nieuw Stadhuis. Dat is een obsessie voor de man geworden in de loop van de jaren. Hij regeert met ijzeren hand en bijna niemand is tegen hem opgewassen. Tegenstanders van hem worden afgeslacht. Kan hij het niet legaal dan hanteert hij ongeoorloofde middelen (voorlezen anonieme brief vrouw die door Geurt was lastiggevallen is daar een groot voorbeeld van). Hij wacht altijd het juiste moment af om zijn slag te slaan, vaak als zijn tegenstander is ingedut. Scholte dacht ook de dans te ontspringen en plots staat er een cordon aan Politie aan de deur. Schuiling is ook nog eens het hoofd van de Politie en maakt daar dankbaar gebruik van. Ten tijde van de gevallen dode bij het Antillianen feest kreeg de Politie een zwijgplicht opgelegd bijv.

Paulus
19 april 2018 at 11:09
Hoi Kees Jan en Peter.
Al dat geblaas op de burgemeester die gewoon zijn werk goed doet is toch wel erg simpel wat jullie zeggen.
Ga er maar eens staan. Doen het maar eens. Beslissingen nemen in het algemeen belang. Ook al is die voor een klein deel van de bevolking voor hun gevoel niet goed.
Nu de feiten op tafel zijn kunnen we toch niet anders concluderen dat onze burgemeester wel goed heeft gehandeld.
Het is vervelend dat dhr Scholte zijn zin niet heeft gehad. maar dat kan ook niet anders. Als hij niet net als ieder ander behandelt word dan word het een puinhoop. Het is goed dat de Burgemeester 1 lijn trekt en geen onderscheid maakt.
gr

Dick Berts
19 april 2018 at 11:42
Samenvatting: Schuiling is goed.

Judge X
19 april 2018 at 12:29
Koop breekt geen huur (art. 7:226lid 1 BW) en dan vervalt het spoedeisend belang.
Of er sprake is van huur zal de bodem procedure uit moeten wijzen.

Tuin gaat opknappen: citaat: “We streven er natuurlijk naar dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan”
Dat soort uitspraken zijn erg herkenbaar en blijken – naar verwijzing van onderstaand artikel – gezien het tijdsverloop weinig waard:
https://denhelderactueel.nl/2016/02/vragen-over-voormalige-woning-johanna-krul/

Sjoerd Zijlstra
19 april 2018 at 18:17
Hij had geen huurovereenkomst.

Judge X
19 april 2018 at 19:28
Dat moet nog bewezen worden in de bodem procedure, als u had opgelet. 😉

Mandy Seinstra
19 april 2018 at 12:45
Bij zijn aantreden in 2013, sprak de nieuwe burgemeester Schuiling, de burger toe, ik ga op uw schouders staan en kijk met u mee. Mooi begin. Ik dacht aan deze uitspraak, toen Burgemeester Schuiling zijn toespraak hield bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. ‘Streep er onder, niet over mij praten maar met mij”. Mooi he?
En toch dit bericht zie ik als een soort raadsinformatiebrief naar de raad, die een ingelaste raadsvergadering wil beleggen. Hoeveel van deze incidenten zijn al reeds gepasseerd, als iemand zegt, het kan mij ook overkomen. De ontruiming van het huis van Johanna Krul, praktisch hetzelfde scenario. De dwangsommen voor kunstenaar Dirk Gorter, de problemen met wethouder Geurt Visser, Opstappen van 2 gemeentesecretarissen. Angstcultuur bij het ambtelijk apparaat. Problemen met voormalig OR lid Remco Duijnker. Wethouder Kos die net een motie van wantrouwen overleeft. Een terechtwijzing voor een raadslid die probeert te bemiddelen
Het is niet alleen het RS museum. Rob Scholte heeft zijn sporen verdiend met grafische kunst, plafonds in Huis ten Bosch in Nagasaki. Rob Scholte is een kunstenaar met naam.
Er moet een streep onder. Deze stad heeft door de lange reeks van incidenten te lijden gehad. De enorme sommen geld die deze incidenten hebben gekost.
Als de heer Schuiling de moed heeft, kan hij zijn functie neerleggen, in het belang van deze stad. Of de Gemeenteraad kan de Commissaris der Koning verzoeken, de burgemeester van Den Helder te ontheffen van zijn taken. Er moet een streep onder gezet worden.

Paulus
19 april 2018 at 12:52
Bijna 60.000 mensen in den helder denken het beter te weten als de Burgemeester.
Maar niemand staat op en zegt ik ga het beter doen.
Ik word zo moe van jullie kortzichtige mensen.
Petje af dat Schuiling het vol houd in deze stad.

Judge X
19 april 2018 at 13:27
Inhoud-loze reactie Paulus …., over kortzichtigheid gesproken !

Cyberobo
19 april 2018 at 15:13
Dat zijn dezelfde mensen die ook alles van het Nederlands voetbalelftal weten 😉

Kees Jan
19 april 2018 at 23:18
Paulus, als u zorgt dat Schuiling verdwijnt, ben ik bereid om te solliciteren.

Cosmo
19 april 2018 at 18:56
Deze dictator moet zo snel mogelijk Den Helder verlaten … We hebben nog nooit zo slechte burgemeester gehad .. echt een dikke plaat voor zijn hoofd half Den Helder ziet hem graag vertrekken en dat weet hij

RB
19 april 2018 at 19:23
heeft u daar exacte cijfers voor of een linkje naar de bron, volgens mij is het wat overdreven namelijk en komt het rechtstreeks uit uw onderbuik…..

qrap88
19 april 2018 at 19:15
Zo jammer dat er van dit soort burgemeesters maar weinig in Den Helder aan de slag willen gaan… https://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4520411/a6c23673-2d47-4811-965b-c179367000a6 De burgemeester flambeert eieren met spek, bij een bijeenkomst in de ambtswoning met de zogenoemde Stembrigade: een groep bekende Nederlanders die Amsterdammers oproepen te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 2014. © ANP

Dick Berts
19 april 2018 at 19:19
Schuiling heeft het afwachten van de bodemprocedure nu wel op een heel bijzondere manier overbodig gemaakt. Alle processtukken en al het bewijsmateriaal waarover Rob beschikte zijn inbeslag genomen door Schuiling. Scholte en zijn advocaat kunnen nu niets meer. De gemeenteraad vindt het jammer…. Zo langzamerhand begint de N9 waar velen op deze site me naar verwijzen, een aantrekkelijke optie te worden.

RB
19 april 2018 at 19:29
meneer of mevrouw die onder de nickname Dick Berts reageert (naam niet geverifieerd) u bent de enige die continue die N9 aankaart maar misschien moet u uw droom wel verwezenlijken ja…..

DramFull
19 april 2018 at 19:55
RB is een trol, hij woont niet eens in Den Helder… andere tijdzone waar de zon schijnt meestal.
Het wordt druk op de N9, op weg naar schiphol. Wacht … ik heb nog paar vrienden daar.
Kan ik op vertrouwen @ Dick 😉

Bodelo
20 april 2018 at 10:33
Dick, Scholte wist dat er ontruimd zou gaan worden. Hij had derhalve zijn administratie voor die tijd veilig kunnen stellen. En daarnaast komt het erg ongeloofwaardig over om nu te zeggen dat de advocaat niets meer kan doen omdat zijn kopietjes bij Rob lagen.

Dick Berts
19 april 2018 at 20:16
Rob Scholte heeft vanuit zijn rolstoel nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Toch heeft de dictator van Den Helder, stadhouder Koen I , een gebiedsverbod opgelegd aan Scholte. Hij mag niet in een straal van 200 m rondom het museum komen, waar hij door Schuiling uit is gezet. Geen vrolijke Rob meer in het stadscentrum waar hij nu niet meer mag komen. Nacht und nebel over het steeds killer wordende Den Helder.

DramFull
19 april 2018 at 20:21
Wij lachen na de schapen, Rob komt er bovenop!

RB
19 april 2018 at 21:03
maakt uw mee-lachen met meneer of mevrouw die onder de nickname Dick Berts reageert (naam niet geverifieerd) u ook niet tot een schaap?
,
Waar komt Rob bovenop? paard (issie al over getild) , muurtje bij station (is al weg)?

Dick Berts
19 april 2018 at 21:07
Trol alarm.

RB
19 april 2018 at 21:12
uw beste reactie tot nu toe………….
,
zullen we het hier maar even bij laten meneer of mevrouw die onder de nickname Dick Berts reageert (naam niet geverifieerd)?
,
prettige avond, slaap goed, hoop dat het morgen ook weer zo’n lekkere zonovergoten dag gaat worden in ons fijne Den Helder wat elke dag weer een beetje mooier wordt

RB
19 april 2018 at 20:40
meneer of mevrouw die onder de nickname Dick Berts reageert (naam niet geverifieerd) begint beetje op een dwangneurose te lijken bij u, het gros van de lezers is niet meer interesseert in uw continue negativiteit in altijd en eeuwig maar dezelfde reacties van Rob is heilig halleluja en Koen is een ei, het begint nu echt vervelende vormen aan te nemen…..

DramFull
19 april 2018 at 21:16
Heerlijk! Steeds een stapje dichterbij.

Jaco Batenburg
19 april 2018 at 23:14
RB
Vervelend (n)iemand bent u.
Groet,
Jaco Batenburg
Op Facebook zal ik laten zien dat dit mijn reactie is

Monique_K
20 april 2018 at 09:05
Als tijdens de bodemprocedure blijkt dat Rob wel degelijk een huurder is heeft hij, als huurder van een bedrijfspand, eerste recht van koop. Dat betekent dat de gemeente het pand eerst aan Scholte had moeten aanbieden voor het te verkopen aan derden. Het eerst verkopen en daarna de huurder eruit werken via een schuld is de verkeerde volgorde, dat had omgekeerd gemoeten.

fFred
20 april 2018 at 10:29
Zitten jullie nu allemaal te snurken ?? Die zogenaamde schuld, bestaat die wel !!. Er wordt wel steeds aangevoerd dat Scholten een schuld aan de gemeente heeft wegens energie levering, maar Scholten heeft volgens zijn zeggen en dat van zijn advocaat , steeds om de jaar afrekening van het gebruik gevraagt. De gemeente heeft deze rekening stelselmatig geweigerd te geven. Dus de verbruiker ( Scholten ) kon nooit nagaan hoeveel hij verbruikt had ,en wat de rekening daar voor was, en of deze correct was.. Dus…. Als deze rekening niet correct is ,of niet bestaat, dan bestaat de mogelijkheid , dat Scholten op onterechte voorwendsels is uitgezet. En als deze rekeningen, “”alsnog”” geproduceerd worden door de gemeente, dan zal terdege onderzoek moeten uitwijzen of deze rekeningen wel echt zijn ,en niet gefingeerd zijn teneinde de rechtzaak te beinvloeden.

Henk van Kuijk
20 april 2018 at 11:49
Ik ken de details, en heb geen verantwoording van kosten gezien, en dat is wel vereist, ook juridisch. En weten we nog dat de gemeente een businessplan eiste, met financiële details, die ook afhankelijk waren van energieverbruik? En dat de gemeente die gegevens niet wilde verschaffen? Het is één groot manipulatiespel, natuurlijk is die rekening niet de werkelijke reden van ontruiming, het is een stok om de hond te slaan, nog net even voordat een nieuwe coalitie “roet in ons eten” kan gooien. Keiharde machtspolitiek van de Haagse partijen, plus Stadspartij en muisstil GroenLinks, die zich hiermee onmogelijk maken voor een coalitie. Geen enkel respect voor de nieuwe raad. En de burgemeester die zo wil dienen en verbinden heeft nu genoeg bewezen dat hij dat niet kan en wil, hij is partijdig en moet opstappen. Of weggestuurd worden. Als de raad dit wangedrag tolereert van hun voorzitter, dan zijn ze geen knip voor de neus waard.

Bodelo
20 april 2018 at 10:38
Monique_K, er veel “als” in jouw reactie.
Laten we de bodemprocedure afwachten, dan volgt zekerheid.

https://denhelderactueel.nl/2018/04/afwachten-bodemprocedure-was-niet-nodig/

Einde voor Rob Scholte Museum in Den Helder

Omdat ze al jarenlang onderdak bood aan de even beroemde als beruchte kunstenaar Rob Scholte, genoot de gemeente Den Helder onder kunstliefhebbers een goede reputatie. Ten onrechte, zo liet burgemeester Koen Schuiling gisteren zelf zien. Met veel politievertoon werd Scholte uit het voormalige postkantoor gezet dat hij in bruikleen had gekregen om er een museum in te vestigen.

Stoepscherven

Politie, deurwaarder, de mobiele eenheid… Alleen het traangas en de door de lucht vliegende stoepscherven ontbraken. Voor het overige zal iedereen met enig historisch besef erkennen dat Rob Scholte in elk geval helemaal in stijl is vertrokken. Precies zoals gebruikelijk was in de tijden waarin hij in het Amsterdamse krakersmilieu furore maakte, werd de iconische jaren tachtig-kunstenaar gisteren als een illegale kraker op straat gezet. Opdrachtgever: de gemeente Den Helder. Reden: Scholte weigerde het hem in bruikleen gegeven postkantoor te verlaten. Eerder had een rechter bevolen dat hij het pand – dat door de gemeente is verkocht – voor 12 april moest verlaten.

Kunstreputatie verpulverd

In de kunstwereld is geschokt gereageerd. Men verbaast zich er met name over dat de gemeente zijn toch al broze kunstreputatie geheel op eigen kracht verpulvert. De vrees bestaat dat er niets overblijft van de faam die de stad verwierf als gastvrij toevluchtsoord voor Rob Scholte. De enige manier waarop Den Helder zich nu nog in cultureel opzicht kan onderscheiden is met de mijnenveger en de onderzeeër uit het marinemuseum, zo wordt er gesomberd. Scholte kreeg in 2007 de beschikking over het grote, pal tegenover het station gelegen postkantoor. Na jaren van voorbereiding opende hij in 2013 het museum dat (zonder subsidie) jaarlijks circa tienduizend bezoekers trok. Daarnaast bleef hij werken in het pand dat hij ook met zijn gezin bewoonde.

Strijd en tegenwerking

Hoewel er vrijwel voortdurend sprake was van juridisch getouwtrek met ambtenaren, genoot Scholte van zijn rol als initiator, voornaamste kunstenaar én gastheer van het museum. ‘Je hebt musea die vlekkeloos tot stand komen, maar je kunt ook een museum bouwen dat voortkomt uit strijd en tegenwerking,’ zei hij hoopvol tegen een journalist die hem onlangs opzocht. Scholte, vorig jaar door museum De Fundatie in Zwolle geëerd met een grote expositie, kreeg echter niet de gelegenheid om zich definitief te vestigen in het bruikleenmuseum. De gemeente gaf de voorkeur aan verkoop aan een aannemer die het pand zal verbouwen tot bedrijven en woningen. Op de kunstcollectie is conservatoir beslag gelegd.

FaillissementsDossier.nl, 18 april 2018

https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/17926/einde-voor-rob-scholte-museum-in-den-helder.aspx