Rolf de Weijs – Waarom komt Rutte nu naar Groningen?

Veel mensen vragen zich af waarom Rutte nu (16 juni 2017) naar Groningen komt

Het kan zijn, omdat hij de regie kwijt raakt, want de jurist in mij zegt
– dat er op het Ministerie van Algemene Zaken ook enkele juristen zitten en die vinden waarschijnlijk dat, in beide kamers moties zijn aangenomen, die om een opkoop regeling vragen en dat moet de Staat dan zelf doen, want in de Mijnbouw wet is dit geen verplichting voor de NAM en voor de Staat is dat helemaal niet zo leuk, omdat er geen budget voor is en het ook eigenlijk niet is te budgetteren of te verzekeren;

– het OM een onderzoek heeft moeten instellen naar strafbare feiten, o.a. 170 Sr, namelijk het opzettelijk beschadigen van gebouwen en dan zal men terecht komen bij de bestuurders van Energie Bedrijf Nederland, de schakel tussen EZ en NAM, als feitelijk leidinggevenden en dat zijn o.a. prominente VVDers, die een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering vraagstukje hebben, omdat je niks aan een verzekering hebt als je gevangenisstraf moet ondergaan;

– de civiele Rechter de Staat al heeft veroordeeld voor een onrechtmatige daad, namelijk het verhogen van de gasproductie na Huizinge (2012) en dan kun je toch moeilijk in 2017 volhouden dat je de dubbele hoeveelheid gas wint van hetgeen het SODM redelijk veilig acht, namelijk 10/12 miljard m3, terwijl de onafgewerkte schademeldingen blijven toenemen;

– onze premier de laatste vijf jaar bij allerlei instanties goodwill heeft verspeeld, zoals bij de Raad van State (niet naar hen luisteren, maar wel naar Pechtold, Seegers en van der Staay) en bij de Raad voor de Rechtspraak (rechtspleging financieel afknijpen) en bij de Raad voor de Mensenrechten (Groningse veiligheid ondergeschikt aan gas geld, Groningse eigendommen en erfgoed niet gerespecteerd, Groningers weggehouden van de reguliere rechtspraak door NAM/CVW/NCG/Tcbb e.v.a.), zodat deze miskende instanties met recht en reden de Staat laten vallen als burgers daarom vragen bij de civiele- en strafrechtspraak, de Raad van State of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Mail aan Hilda Groeneveld, 13 juni 2017